thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Statistik

Av Thoralf Alfsson - 6 maj 2014 00:12

För några dagar sedan tog jag upp kostnaden för kriminalvården i Kalmar län eller rättare sagt de enheter som finns i länet. Kostnaden för 2013 ligger på ca 290 miljoner kronor.


I mitt arbete att kartlägga invandringens kostnader på lokal nivå hittar man både det ena och det andra. Samtidigt som man lär sig en hel del nya saker.


Varje svar jag får innebär ofta att det går att ”borra” ännu lite djupare i en fråga.


Här kommer en liten sammanställning på vad rättsväsendet kostade i Kalmar län under 2013.


   


722 miljoner kronor! Tänk om människor kunde sköta sig och inte begå några brott. Vad pengar vi skulle få till välfärden. Varför importera problem och brottslighet? Varför inte införa hårdare gränskontroller där människor reser in och ut från vårt land.


Hur stor andel av dessa 722 miljoner kronor kan då hänföras till invandring. Enligt SCB har drygt 14 procent utländsk bakgrund i Kalmar län. Det skulle iså fall innebära att ca 100 miljoner kronor inom rättsväsende skulle kunna härledas till kostnader som uppstått genom invandringen.


Men samtidigt vet vi att brottsligheten är högre bland invandrare än bland svenskar vilket flera undersökningar som BRÅ gjort också bekräftar.


I Jan Tullbergs bok Låsningen har han gjort en viktning när han beräknar invandringens kostnader när det gäller kriminalitet enligt följande.


”Offentliga kostnader bör viktas upp för en grupp om den åsamkar det offentliga högre kostnader än i proportion till sitt antal.

 

Baserat på den analysen viktar jag upp kostnader för kriminalitet till 2 för invandrare och behåller vikten 1 för svenskar. Motiveringen är att invandrarna är proportionellt mer kriminella än svenskar med en faktor 2,5 för generell kriminalitet och drygt 4 för tung kriminalitet.”


Det är med andra ord ingen överdrift att vikta upp till 2 enligt Jan Tullberg.


En ny beräkning visar då att kostnaderna för rättsväsendet och invandringen i Kalmar län i så fall skulle vara drygt 180 miljoner kronor. Sannolikt är kostnaden ännu högre då jag inte tagit hänsyn till de kostnader som direkt kan hänföras till 100 procent på invandringen eller asylprocessen.


I min sammanställning över kostnaderna för de 12 kommunerna i Kalmar län kommer jag nu fördela dessa kostnader (182 miljoner kronor) enligt den andel av befolkningen med invandrarbakgrund för respektive kommun. Utan att jag räknat närmare på det kommer sannolikt ca 40-50 miljoner hamna på Kalmar kommun. Detta kommer jag redovisa senare i min sammanställning.


Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta när jag läser och lyssnar till följande inslag från Radio Skaraborg. SD Lidköping anklagas för att länka till min blogg! Man tror inte att det är sant.

Man har en artikel om detta hemska ”brott”. SD Lidköping ger dock svar på tal till reportern men man har även intervjuat Hanna Wigh om detta och fått ett politiskt korrekt svar.


Läs och lyssna på inslaget i Radio Skaraborg.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 16 februari 2014 22:17

“Jag önskar att jag hade kunnat rädda kvar det goda Sverige till er, det land där jag fick växa upp och leva. Jag arbetade hårt och utan lön, vecka efter vecka, år efter år. Jag försökte få människor att vakna upp och se vad som hände med vårt land. Men min röst var en myggas pip i öknen. Det var de som ville skänka bort och ödelägga Sverige som hade resurserna, megafonerna och tolkningsföreträdet. Och de flesta svenskar ville inte vakna. Jag gjorde vad jag kunde. Men det räckte inte.”

 

Så avslutar Julia Ceasar sin senaste söndagskrönika idag och jag börjar dagens blogginlägg med detta citat.


Jag hoppas dock fortfarande att det svenska folket ska vakna upp. Min blogg har fått en hel del sovande människor att vakna och jag är övertygad om att jag med min blogg kommer väcka fler människor innan valet genom att skriva om t.ex statistik som media aldrig publicera.


Antalet uppehållstillstånd som Sverige beviljar borde skrämma alla svenskar och få dem att fundera på vad som pågår i vårt land. Många av de länder som människor kommer ifrån har en väldigt stor andel muslimer och därmed är sannolikheten stor att också de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige har islam som sin religion.


Detta påverkar utan tvekan den islamisering som pågår i vårt land. Oavsett om det handlar om halaslakt, byggandet av moskéer och minareter med böneutrop, användandet av slöjor inom olika yrken, separata badtider o.s.v


Samtidigt kanske det är svårt att sätta perspektiv på siffrorna då det endast är siffror från ett excelark.


För att alla skall kunna referera till något har jag jämfört siffrorna för de olika länderna med folkmängden i några svenska städer (inte hundra procent exakt).


Statistiken nedan gäller beviljade upphållstillstånd alla kategorier åren 1998-2013 för några utvalda länder. Migrationsverket har ingen statistik före 1998.


 


Källa Migrationsverket

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 15 februari 2014 14:22

Lyssnat på Anders Borg i lördagsintervjun och jag måste säga att han svänger ganska rejält från att för bara några månader sedan förespråka jobbskatteavdrag till att idag säga att varje krona måste finansieras. Vi inom SD kan vara lugna med våra satsningar som grundar finansieringen på begränsad invandring. 7-klövern måste däremot finansiera sina satsningar med höjda skatter. Något som även Anders Borg nu insett.


Som vanligt handlade det om vinster i välfärden men utan att nämna sektorn för invandring och de enorma vinster som nu lockat även Bert Karlsson. Där det finns pengar att tjäna finns också Bert Karlsson.


Att kostnaderna för invandringen och andra märkliga reformer som subventionerad sjukvård till människor som befinner sig illegalt i Sverige eller att de som befinner sig i etableringsreformen skall få behålla bidragen även om de erhåller en lön nämndes givetvis inte under intervjun.


Jag har nyligen begärt ut statistik från Migrationsverket som sträcker sig lite längre tillbaka i tiden, ända till 1980. Döm om min förvåning blev minst sagt stor efter följande svar från Migrationsverket.


 ”Migrationsverket uppger att denna statistik inte finns tillgänglig längre tillbaka i tiden än 1998.”

 

Migrationsverket har alltså idag ingen kunskap/statistik över vilka nationaliteter som fått uppehållstillstånd före 1998!!! Det är minst sagt anmärkningsvärt eller sensationellt. Hur kan en myndighet så fullständigt missköta sitt uppdrag. Eller har man städat undan dessa uppgifter?


Mellan 1980 och 1997 fick ca 560 000 människor uppehållstillstånd i Sverige och Migrationsverket vet idag inte vilka nationaliteter det rör sig om.


I varje fall har Migrationsverket ingen sådan statistik tillgänglig. Sanslöst!


Sedan 1980 har hela 1 758 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige. I siffran ingår alla kategorier som flyktingar, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och studerande. Studerande utgör dock mindre ä 7 procent av det totala antalet. Det som skrämmer mig allra mest är den katastrofala utvecklingen. Inte minst utvecklingen sedan Alliansen tog över regeringsmakten 2006.


 


Den som inbillar sig att det skulle bli bättre med en Socialdemokratisk regering med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan nog inte vara riktigt realistisk. Jag befarar att trenden istället kommer fortsätta med ökande antal uppehållstillstånd. Där anhöriginvandringen är en stark bidragande orsak.


Antalet utanförskapsområden kommer oundvikligen öka i vårt land med flera upplopp likt det i Husby. Situationen på arbetsmarknaden kommer bestå eller bara ändra sig marginellt vid en förbättrad konjunktur för att sedan bli än värre vid nästa lågkonjunktur.


Idag gäller det att vara väldigt mån om sig själv och att ha ett eget sparande för framtiden och framförallt inför sin pension. Att lita på samhällets resurser i det framtida Sverige är fullständigt ologiskt!


Det finns bara ett sätt att vända utvecklingen! Rösta på SD den 25 maj och den 14 september!

 

PS

Jag kommer återkomma med mer statistik.

 

Av Thoralf Alfsson - 8 september 2013 08:59

 


Dessa diagram säger allt om den utveckling som pågår i Sverige. En utveckling som 7-klövern uppenbarligen ser som positiv. Jag delar inte den uppfattningen!


För mig är det snarare en tragisk utveckling av befolkningen i Sverige. Var och en förstår säkert varför SCB ändrade sin definition av utländsk bakgrund 2003.


 


Andelen personer med svensk bakgrund minskar i en allt snabbare takt. Veckans beslut angående Syrien kommer att skynda på utvecklingen.


Att vi dessutom använder en stor del av vår statskassa för detta ändamål är för mig helt obegripligt.


Vad är det 7-klövern med Fredrik Reinfeldt vill uppnå? Utplåna vårt eget land och folk?

Av Thoralf Alfsson - 29 augusti 2013 21:27

 


Etableringsreformen infördes 2011 och det huvudsakliga syftet var att avlasta kommunerna ekonomiskt men samtidigt skapa bättre förutsättningar för integration. Huruvida detta har lyckats kan säkert diskuteras. Att Arbetsförmedlingens generaldirektör fick sparken kan vara ett svar på den frågan. Att reformen kostat enormt mycket pengar är en annan sanning. Hur mycket alla etableringslotsar kostar kan nog var och en räkna ut. Miljardbelopp!


"Bara tre procent av nyanlända flyktingar fick ett jobb utan statliga subventioner efter att ha ingått i regeringens så kallade etableringsreform."


"Av de 1700 nyanlända som lämnat etableringsuppdraget finns mer än hälften kvar hos Arbetsförmedlingen efter de två åren i etableringsreformen i olika åtgärder. De får nu aktivitetsstöd istället för den etableringsersättning de fick tidigare."

Sveriges Radio 22 maj.


När det gäller Kalmar kommun har jag koll på hur mycket ekonomiskt bistånd som betalas ut. Jag har en graf som jag uppdaterar varje år med hur andelen ser ut mellan personer med svensk bakgrund, respektive utländsk bakgrund. Etableringsreformen ställde till det lite då SCB slutade att föra statistik och istället Socialstyrelsen tog över statistiken för ekonomiskt bistånd men inte kostnaderna för etableringsersättningarna. Försäkringskassan sköter statistiken när det gäller etableringsersättningarna. Allt för att göra det svårare att följa upp kostnaderna när det gäller invandringen. Nu har jag i vilket fall som helst fått fram statistik från alla källor och då ser utvecklingen ut enligt nedan.


 


Jag menar att denna graf visar sanningen om den misslyckade integrationen i det svenska samhället. Eftersom personer med utländsk bakgrund utgör ca 12 procent av Kalmar kommuns befolkning borde också andelen bistånd var 12 procent. Verkligheten säger ca 65 procent av utbetalt bistånd.


I mina ögon sett en katastrof!


Om Kalmar kommuns politiker förstod vad detta innbär borde man istället minska invandringen till kommunen och se till att utvecklingen vänder. Det kallar jag att ta ansvar.


Att det under det sista året (2012) ser ut att ha skett förändring kan nog förklaras med skandalen på Invandrarservice som uppdagades under årsskiftet 2011/2012. Invandrarservice betalade ut för höga ersättningar och följde inte reglerna. Invandrarservice fick skarp kritik från revisorerna. Gissningsvis sjönk utbetalningarna med ca 6-10 miljoner kronor under 2012 enligt statistiken.


Utbetalningen av etableringsersättning rusar däremot i höjden och visar efter ca 30 månader ingen tendens att stabilisera sig på en nivå. Om utvecklingen fortsätter når Kalmar kommun 1 miljon kronor/månad i etableringsersättning under innevarande månad. I juni var kostnaden 873 000 kronor enligt försäkringskassans statistik.


 


Under 2011 landade kostnaden för etableringsersättning på närmare 2 miljoner kronor för Kalmar kommun. Men eftersom man kan vara i etableringsreformen under två år så stiger givetvis kostnaderna ända fram till och med det fjärde året om man inte minskar invandringen till kommunen.


Därför blev kostnaden under 2012 ca 6,1 miljoner kronor för Kalmar kommun. Min prognos för 2013 är att kostnaden för etableringsersättningar kommer att landa på ca 11 miljoner kronor bara för Kalmar kommun. Gissningsvis är det ca 140 personer som har etableringsersättning i juni inom Kalmar kommun och den siffran kommer utan tvekan att öka om Kalmar kommun beslutar att öka invandringen till Kalmar kommun.


Om Kalmar kommuns politiker förstod vad detta innbär borde man istället minska invandringen till kommunen och se till att utvecklingen vänder. Det kallar jag att ta ansvar.


Kommer Sverigedemokraternas ledamöter i Kalmar kommunfullmäktige bli de enda som röstar nej till ökad invandring till Kalmar kommun?

Av Thoralf Alfsson - 19 juni 2013 12:24

Jag brukar ofta peka ut de subventioner som vindkraften har i många fall i förhållande till vattenkraft och kärnkraft. De märkligaste skatterna är ändå de som inte är kopplade till produktionen.


När man synar fastighetsskatten på elproduktionsanläggningar och den termiska effektskatten som finns på kärnkraften så framstår den fullständiga obalansen mellan de olika energislagen. Att vattenkraft som i allra högsta grad är en förnyelsebar energikälla är så fruktansvärt missgynnat är väldigt bedrövligt.


Under 2012 betalade vindkraftsägarna endast drygt 28 miljoner kronor i fastighetsskatt. Det skall jämföras med ca 3700 miljoner kronor för vattenkraftsägarna. Förvisso producerar vattenkraften 10 ggr mer el energi än vindkraften men skillnaden är ändå enorm.


Än större blir skillnaden när det gäller kärnkraften om även den termiska effektskatten räknas in och hamnar då på ca 4200 miljoner kronor för 2012.


Om man slår ut dessa kostnader på producerade TWh för respektive energislag så framstår skillnaderna väldigt väl och alla inser säkert vilka enorma subventioner som vindkraften åtnjuter i förhållande till vattenkraften.


 


 Jag anser att fastighetsskatten på vindkraft skall höjas rejält! Men jag anser också att särskilt den småskaliga vattenkraften borde få lägre kostnader genom en lägre fastighetsskatt.


I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). Lika många kraftverk är tagna ur drift men skulle kunna återstartas.


En anledning till oviljan att investera i småskalig vattenkraft är bland annat den höga fastighetsskatten.


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se