thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Statistik

Av Thoralf Alfsson - 22 december 2014 11:47

Jag har under de senaste veckorna presenterat en rad siffror angående Migrationsverkets utbetalningar till kommerna och landstinget i Kalmar län. Jag hoppas att alla noterat att i dessa siffror ingår inte kostnaderna för asylboende som t.ex Bert Karlsson driver. En liten uppskattning från min sida är att de 29 boenden med ca 4 300 asylsökande som finns i Kalmar kostar närmare ca 600 miljoner kronor på årsbasis i skrivande stund. Om man sedan även lägger till de ersättningar som Migrationsverket betalar ut till kommerna och landstinget hamnar vi på ca 1 miljard kronor eller 1 000 miljoner kronor i Kalmar län. En fin julklapp till länets skattebetalare.


 


När man sedan betraktar utvecklingen så inser säkert alla vart vi är på väg. Försämrad välfärd, mindre i plånboken för alla men framförallt för pensionärer med låg pension. Fortsatt kräftgång på skolområdet med ökat antal utanförskapsområden som följd och därmed sannolikt också ökad kriminalitet.

Hur kan någon fortsätta rösta på partierna i 7-klövern?


Bidragssamhället och massinvandringen är på väg att underminera hela det svenska samhället.


Migrationsverkets utbetalningar till Skånes kommuner och region Skåne kommer under 2014 bryta ”drömgränsen” på en miljard kronor.


I nedanstående siffror saknas fortfarande summorna för december.


 Svensken tycks ha blivit fullständigt imun mot miljon och miljardrullning inom Migrationsverket. De svenska journalisternas viktigaste uppgift tycks vara att undanhålla kostnaderna för det svenska folket. Allt under mantrat ”alla människors lika värde”.


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 23 november 2014 11:04

”Vi har den lägsta arbetslösheten av våra jämförelsekommuner,”

 

”Vi är stolta över att arbetslösheten är lägre än i våra jämförelsekommuner och vi ska gå vidare och bli ännu bättre.”


I veckan kom majoriteten i Kalmar med sitt budgetförslag. Majoriteten består av S, V och C, i en så kallad ohelig allians. Kommunalrådet Johan Persson (S) har vid flera tillfällen lyft fram att Kalmar har lägre arbetslöshet än i förhållande till våra jämförelsekommuner Karlskrona, Växjö, Kristianstad och Halmstad. Det gör majoriteten ännu en gång i budgeten och i en debattartikel i Barometern. Men någon närmare analys av detta förhållande har aldrig gjorts. Enligt min mening finns det två enkla förklaringar till detta. IKEA och bristen på bostäder!


Att Ingvar Kamprad beslutade sig för att bygga ett nytt IKEA-varuhus i Kalmar för snart tio år sedan har fortfarande stor effekt i Kalmar som utvecklats till en handelsstad. Hansa-city har idag ca 1 300 anställda enligt en tidningsartikel i Barometern. Det är en förklaring till att vi ”bara” har ca 4 000 personer anmälda hos Arbetsförmedlingen. Något som kommunalrådet uppenbarligen är stolt över.


Den andra förklaringen är bostadsbristen i Kalmar. Det kan kanske låta märkligt men enligt min uppfattning är det en stor del av förklaringen. Tack vare bostadsbristen har Kalmar kommun inte kunnat uppfylla sina avtal med Migrationsverket och kommunen har heller inte kunnat ökat antalet mottagna i nya avtal med Migrationsverket på grund av bostadsbristen.


Vid en jämförelse med våra jämförelsekommuner blir den effekten väldigt uppenbar.

Först ett stapeldiagram över hur arbetslösheten ser ut enligt Arbetsförmedlingen. Vilket bekräftar den bild som majoriteten i Kalmar vill ge.


 


Tittar man sedan lite noggrannare i statistiken och bara granskar utrikes födda så ser det ut enligt nedan. I statistiken ingår dock inte de som befinner sig i etableringsreformen men heller inte vissa typer av ”bidragsjobb” som lönebidrag, instegsjobb eller nystartsjobb. Detta förskönar statistiken rejält för utrikes födda.


 


Man kan då kanske påstå att integrationen fungerar bättre i Kalmar än i våra jämförelsekommuner, utom möjligen Halmstad men då skall man också ta hänsyn till hur många mottagna genom Migrationsverket kommunerna tagit emot. Då framträder enligt min mening en tydlig bild.


En väldigt stor bidragande faktor till att Kalmar har lägre arbetslöshet än våra jämförelsekommuner beror helt enkelt på ett lägre mottagande av invandrare. Den största orsaken till det är bostadsbrist. Här finns också förklaringen till befolkningsökningen i vissa kommuner.


 


Jag tror nog att alla min läsare ser och förstår att volymen på invandringen har en stor effekt på arbetslösheten i en kommun. Givetvis uppstår det även så kallade undanträngningseffekter på arbetsmarknaden, antingen på grund av positiv särbehandling eller ren lönedumpning.


Nu har dock Kalmar kommun fått fart på byggandet av bostäder och för något år sedan skrev kommun om sitt avtal med Migrationsverket från 175 personer/år till 210 personer/år. Under innevarande år ser man ut att dessutom ”överträffa” avtalet då kommunen vid utgången av oktober redan tagit emot 221 personer.


Detta kommer med stor säkerhet få effekter på arbetslösheten och kostnaderna för försörjningsstöd när dessa personer börjar lämna etableringsreformen om ca två år. För det är ju så att man gömmer problemen, kostnaderna och statistiken under två år med hjälp av etableringsreformen.


Som avslutning ett diagram som är tabu i dagens Sverige! Nämligen att jämföra inrikes födda med utrikes födda!


Detta tabu gäller givetvis endast om inte utrikes födda kan framställas som "duktigare eller bättre", då är det givetvis politiskt korrekt att jämföra.


 


Notera att Kalmar kommun inte har lägst arbetslöshet bland inrikes födda, utan det har Växjö. Men det förtränger säkert Johan Persson.ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 5 november 2014 23:48

Under tisdagen presenterade Migrationverket en ny prognos för antalet asylsökande till Sverige. Prognosen säger att antalet asylsökande under 2015 sannolikt kommer uppgå till ca 100 000 personer. En volym som är helt omöjlig att hantera. Under måndagen meddelade Mikael Ribbenvik på Migrationsverket att handläggningstiderna förväntas dubbleras till ca 10 månader. Vilket innebär ökade kostnader för asylboende i miljardklassen. Migrationsverket planerade även att nyanställa ca 300 personer till de redan över 5 000 anställda på Migrationsverket. Vilket också innebär ökade kostnader med 120-150 miljoner kronor. Se mitt blogginlägg om anställningsrekord.


Den svenska massinvandringsindustrin blomstrar och de svenska skattebetalarna tycks betala utan att protestera!

 

Under onsdagen larmade Arbetsförmedlingen om en ohållbar situation enligt SVT.


”Dessutom kommer arbetsförmedlarna att drabbas av mer stress och fler sjukskrivningar som följd och i förlängningen rekryteringsproblem, befarar Arbetsförmedlingen.

”Arbetsförmedlingen bedömer en sådan situation som ohållbar”, skriver myndigheten som efterfrågar en översyn av lagstiftning och regelverk.”

 

De enda som inte tycks förstå situationen är 7-klöverns politiker. Fram till och med oktober har hela 68 346 personer sökt asyl i Sverige. Under hela 2013 sökte 54 259 asyl och under 2012 var det 43 887 asylsökande och under 2011 var siffran 29 648 asylsökande enligt Migrationsverket. Utvecklingen är minst sagt alarmerande men de svenska politikerna inom 7-klövern sitter med armarna i kors och bara tittar på. De negativa konsekvenserna för vårt land kommer bli enorma. Sedan 2011 kommer vi troligen få en ökning med ca 200 procent innan innevarande år är slut.


Nu är det inte hela sanningen när det gäller asylsökande!

 

Jag har studerat statistik från Migrationsverket över beviljade uppehållstillstånd. Här kommer nästa enorma ökning. Andelen beviljade uppehållstillstånd har också ökat med närmare 200 procent. Notera att jag pratar om andel, inte antal. Men eftersom antalet asylsökande ökat dramatiskt och dessutom andelen som får uppehållstillstånd ökat lika dramtiskt så har antalet permanenta uppehållstillstånd formligen exploderat.


I januari 2011 beviljades 23 procent av de asylsökande uppehållstillstånd. Under september 2014 var andelen uppe i hela 59 procent.  Än värre blir det om man undantar Dublinfall och övriga personer som inte prövas av Migrationsverket i siffrorna. I januari 2011 fick 32 procent av de asylsökande  uppehållstillstånd men under september 2014 hade det stigit till hela 78 procent permanenta uppehållstillstånd. Det innebär att endast 22 procent av de asylsökande får avslag på sina asylansökningar om man undantar Dublinfall och övriga.


Nedanstående diagram visar en skrämmande utveckling.


 

Källa, Migrationsverket

Frågan som måste ställas är om Migrationsverket ändrat sitt regelverk och praxis i asylprövningen under de senaste åren! Eller handlar det om påtryckningar från 7-klöverns politiker.

Eller handlar det om en överbelastning av personalen som i sin tur leder till att man beviljar uppehållstillstånd bara för att hålla nere handläggningstiderna?

Av Thoralf Alfsson - 28 oktober 2014 23:44

Idag har jag gjort det sista steget i avvecklingen av mitt riksdagsuppdrag och lämnat tillbaka all teknisk utrustning vid ett besök i Stockholm. Därför har jag också ett nytt mobilnummer från och med idag. Se högermarginalen. Passade på att äta lunch med vår kanslichef Helen Spaak och politiska sekreteraren Christian Staaf. Fick lite information om hur de första veckorna varit i riksdagen.


Träffade ännu en riksdagsledamot och tillika partistyrelseledamot som tyckte att utestängningen av mig från riksdagslistan var felaktig. Finns snart inte så många kvar som har en annan uppfattning. Pusselbitarna hamnar på plats en efter en.


Idag har nyheterna handlat mycket om ensamkommande barn som från och med början av november kommer tvångsplaceras hos kommuner av Migrationsverket. Ett system som inte tar hänsyn till storleken på en kommun. Stockholm behöver inte ta emot fler än t.ex Högsby eller Torsås kommun. Ett minst sagt horribelt system.


Kanske vore en ide att tvångsplacera dem även till våra nordiska grannländer. Det är ju lite synd om Finland som bara har fått ta emot 140 st ensamkommande barn under 2014. Minst sagt orättvist när Sverige fått hela 5 000 ensamkommande barn. Sverige borde vara mer solidariskt med våra grannländer och erbjuda de ensakommande en fribiljett till Helsingfors, gärna i 1:a klass.


Statistiken för jan-sep under 2014 visar klart hur orättvist det är mot våra nordiska grannländer.


 


Undrar om denna orättvisa tas upp under Nordiska rådets möte som pågår just nu i Stockholm. Våra grannländer är säkert rätt så irriterade på att alla ensamkommande barn söker sig till Sverige.


Media kommer säkert rapportera om detta de kommande dagarna.

Av Thoralf Alfsson - 17 oktober 2014 00:47

Ännu ett "nyktert" uttalande från Kalmar läns landshövding Stefan Carlsson:


”Länet behöver mer invandring”

 

Barometern spär på dumheterna med sin egen okunskap när man skriver följande på framsidan.


”Utlandsfödda står idag för knappt 1 procent av länets befolkningsökning.”

 

Ett horribelt och tokigt påstående av flera orsaker. För det första så har Kalmar län ingen befolkningsökning. År 2003 toppade Kalmar län med 234 886 invånare, sedan dess har invånarantalet sjunkit till 233 874 vid utgången av 2013. Antalet utrikes födda har däremot under samma tidperiod ökat från 16 049 till 23 316. En ökning med 45 procent. Läs mitt blogginlägg från den 7 maj 2014.


Om länet skulle haft en befolkningsökning på låt säga 300 personer skulle endast 3 personer vara utlandsfödda enligt Barometern. Sicken lögn eller handlar det om ren okunskap? När bara Kalmar kommun förväntas ta emot minst 210 utlandsfödda personer under 2014 så undrar jag hur det står till med matematikkunskaperna på Barometern. Klarar man inte av begreppen kanske man skall vara försiktig med sina rubriker och artiklar.


Enligt analysföretaget Miklo måste barnafödandet öka från 1,7 barn per kvinna till 2,5 utan någon inflyttning från utlandet. Personligen tycker jag det vore betydligt mycket bättre att använda alla dessa miljarder kronor som läggs på invandringen till att stimulera och förbättra förutsättningarna för barnfamiljerna.


Landshövdingen Stefan Carlsson anser uppenbarligen att det är bättre med utlandsfödda somalier, afghaner, irakier, syrier och eritrianer än det är med svenska barn. Det är en skrämmande uppfattning!

Av Thoralf Alfsson - 24 september 2014 21:31

”Norge bör bygga upp en forskningsstiftelse åt Sverige. Där bör personer från etablerade norska och danska fackmiljöer anställas. Som broderfolk bör vi finansiera driften.

 

Svenskarna behöver nämligen hjälp. Långt framskriden ideologisk blockering gör dem ur stånd att hjälpa sig själva.”

 

Jag tror att Elin Örjasater har träffat en riktigt öm tå inom den svenska akademiska ankdammen där alla är så politiskt korrekta. Läs hennes debattartikel med rubriken ”Sverige vet inte vad invandringen kostar”.


Jag tror helt och fullt på de skrämmande uppgifterna om dåligt underbyggda underlag för statistik som Elin Örjasaeter lyfter fram. Det bekräftar ju 7-klöverns politiker titt som tätt genom sina påståenden om att invandringen inte kostar något utan att den istället är ”berikande” för Sverige. Om det vore sant skulle de ju inte säga nej till att göra beräkningar på ”intäkter och kostnader”.


Brottsförebygganderådet har gjort två utredningar om brott bland invandrare och svenskar. En kom 1996 och den andra kom 2005 tror jag. I den första fanns uppgifterna uppdelade på nationalitet och om jag minns rätt var den väldigt utpekande när det gäller vissa MENA-länder när det gällde sexualbrott. I utredningen som kom 2005 var dock inte lika finfördelad, utan endast uppdelad på i stort sett bara världsdelar. Allt för att inte vissa nationaliteter skulle kunna pekas ut i vissa avseenden. Jag tror att exakt detsamma råder inom SCB, Socialstyrelsen och andra myndigheter som tar fram statistik. Det är rent ut sagt planerat att undanhålla fakta för befolkningen om invandringens konsekvenser.


När det gäller just Brottsförebygganderådet har jag motionerat om detta i riksdagen men givetvis fick jag inget bifall för min motion. Läs min motion.


Vi behöver säkert hjälp från våra nordiska grannländer med att få fram adekvat statistik på dessa områden. Problemen kommer sannolikt öka med en rödgrön regering. Något annat skulle vara högst förvånande.


I Danmark vågar man ta fram och publicera känslig statistik!


 

Av Thoralf Alfsson - 28 maj 2014 13:56

Att samhällsklimat, debattklimatet och medieklimatet är annorlunda i Danmark känner nog de flesta Sverigedemokrater till men för övriga delen av den svenska befolkningen är det nog relativt okänt.


Danmarks justitiedepartements forskningsenhet har gjort något som är helt otänkbart i Sverige. Man har presenterat statistik över invandrares kriminalitet! Siffrorna är dessutom inte politiskt korrekta enligt svensk ”standard”, utan de visar hur den faktiska verkligheten ser ut i Danmark. Skrämmande!


Givetvis är det också en förklaring till varför Dansk Folkeparti får 27 procent i EU-valet. I Sverige får vi bara drömma om att regeringen skulle ta fram liknande statistik och dessutom presenterade för allmänheten.


Diagrammet visar antal brott/1000 invånare.


 Överrepresentationen är betydande för utrikes födda och än värre för deras barn.


Kriminalvården i Sverige är mycket försiktig med att redovisa hur det ser ut i de svenska fängelserna men i deras årsredovisningar kan vi dock se antalet utrikes födda som sitter i våra fängelser. Jag presenterade dessa siffror för några veckor sedan men jag anser att de passar bra att ta upp igen. Under 2013 var 36 procent utrikes födda av de intagna i svenska fängelser och trenden är stigande.


 Om man nu funderar lite över vad det skulle innebära om man istället skulle presentera siffror på de intagna i svenska fängelser som då har utländsk bakgrund. Jag tror att brottsligheten inte skiljer sig nämnvärt mellan andra generationens invandrare i Danmark och i Sverige.


Det vill säga om även andra generationens invandrare skulle inkluderas så borde sannolikt siffran stiga dramatiskt från 36 procent. En fördubbling eller kanske till och med mer är inte alls osannolik. Det skulle också stämma väl med de vittnesmål som man ofta hör från anställda inom kriminalvården. Jag har hört siffror på 90 procent med utländsk bakgrund på anstalten i Västervik från en före detta anställd inom kriminalvården.


I mina beräkningar över invandringens kostnader i Kalmar län och dess kommuner har jag fått kostnaderna för kriminalvården inom Kalmar län. Anstalterna i Kalmar och Västervik, häktet i Kalmar och frivården i länet kostade totalt under 2013 ca 291 miljoner kronor.


Hur stor andel av detta skall räknas som en kostnad beroende på invandringen och den fria rörligheten?

 

Skall vi räkna de 36 procent som är utrikes födda i våra fängelser?


Då skulle ca 105 miljoner kronor kunna kopplas till invandringen under 2013. Skulle vi däremot ta hänsyn till brottsstatistiken för andra generationens invandrare enligt de danska statliga siffrorna får vi säkerligen dubblera siffran till ca 70 procent eller kanske till och med mer.


Jag tror inte att man ljuger om man påstår att invandringens kostnader inom kriminalvården uppgår till 150-200 miljoner kronor i Kalmar län under 2013.

Av Thoralf Alfsson - 27 maj 2014 14:17

Dagen efter EU-valet är det intressant att studera statistik från de olika valdistrikten. I Kalmar ansåg vi oss inte ha kapacitet att under ca två veckor dela ut valmaterial till alla hushåll. Utan vi prioriterade vissa områden och då framförallt ytterområden och mångkulturella områden vid våra utdelningar.

När jag sedan jämför detta med valresultatet ser man kopplingen väldigt markant. Alla områden där vi delat material utom ett enda ligger över genomsnittet i Kalmar kommun.


I Rinkabyholm/Hossmo får vi bara 6,7 procent. Lite märkligt!


Lika märkligt är att vi går så starkt framåt i vissa väldigt starka moderata valdistrikt. Ett exempel är Björkenäs/Björkudden där SD endast hade två röster i EU-valet 2009. Nu fick vi 53 röster i detta distrikt vilket innebar att vi gick från 0,35 procent till 9,5 procent i detta valdistrikt, trots att vi inte delat ut någon EU-information.


Det finns fler intressanta siffror i Kalmar men det skall vi analysera mer. En sak är i varje fall helt säkert. Att vi delat extra material med valsedlar utöver riksutskicket har utan tvekan påverkat valresultatet.


Det ger oss råg i ryggen inför kommande valrörelse i augusti och september!


Såg även en väldigt intressant sammanställning från vallokalsundersökningen i en tidning. Det är förvånansvärt hög andel väljare som bestämmer sig väldigt sent för vilket parti man skall rösta på. 61 procent av Centerpartiets väljare bestämde sig på valdagen eller under senaste veckan. Motsvarande siffra för SD var 22 procent.


 

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se