thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Riksdagen

Av Thoralf Alfsson - 13 mars 2014 23:51

Bo Frank (M) skrev häromdagen följande på sin blogg.


”För nästan alla jag talar med är det dock obegripligt att regeringen låter miljöpartiet styra flyktingpolitiken i Sverige.”

Bo Frank (M) Växjö

 

Nu har det hänt igen! Det skall bli ännu enklare att stanna i Sverige för personer utanför EU. Jag tar mig för pannan och undrar vad Alliansen sysslar med.


Bo Frank kommenterar det på sin blogg.


”Samtidigt har regeringen träffat en ny överenskommelse med mp om att världens mest generösa flyktingpolitik skall bli än mer generös. Stödet för svensk flyktingpolitik bland medborgarna eroderar. Vore intressant att få veta hur sådana beslut kommer till. Det är i vart fall inget som diskuteras på bredare front i partiet.”


Det är uppenbart att nya moderaterna vill köra opinionssiffrorna i botten!! Svårt att se det på något annat sätt, man vill helt enkelt låta de rödgröna ta över.


Nya Moderaternas mål tycks vara att krossa småpartierna FP, C och KD.Igår dök en proposition upp från regeringen om Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (2013/14:151)


Jag tar mig för pannan när jag läser den inledande texten!


”Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget.”

 

När jag sedan läser en sammanfattning av vad  remissinstanserna svarat blir jag förbluffad med tanke på ovanstående påstående.”Flera remissinstanser anser att skatteincitamentet ska ges en annorlunda utformning. Konsumentverket, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Eskilstuna kommun, HSB Riksförbund, Hushållningssällskapens förbund, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun, Svensk Vindkraftsförening, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Tekniska verken Linköping Nät AB anser att ett system med s.k nettodebitering av el som omfattar kvittning av energi- och mervärdesskatt, förkortat nettodebiteringssystem, ska införas i stället för en skattereduktion.Exergetics Energisystemteknik AB, Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att ett nettodebiteringssystem som omfattar kvittning av energiskatt ska införas. Statens jordbruksverk och Svensk Vindenergi framhåller att en skattereduktion har den nackdelen att den inte träffar den som inte har någon skatt att reducera.Konjunkturinstitutet (KI), Regelrådet, Skatteverket, Statens energimyndighet, Bostadsrätterna Sverige och Svensk Elbrukarförening avstyrker förslaget. KI anser att skattereduktionen är samhällsekonomiskt olönsam. Regelrådet anser att konsekvensanalysen saknar en bedömning av om förslaget medför kostnader för ansökningsförfarandet såvitt avser företag. Skatteverket anser att skattelagstiftningen inte ska belastas med uppgifter som kan lösas på annat sätt. Statens energimyndighet och Bostadsrätterna Sverige anser att frågan om vilket slag av incitament som bäst främjar mikroproduktion av förnybar el och utformningen av incitamentet behöver övervägas ytterligare. Svensk Elbrukarförening anser att Sverige inte behöver mer produktionsresurser för el.Statens jordbruksverk, Uppsala universitet, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningens Riksförbund, O2:s vindkraftskooperativ, SalaHeby solelförening, Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftsförening, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO), Sveriges Konsumenter, Telge Energi AB, TelgeEnergi Vind och Telge Kraft AB anser att s.k andelsägd elproduktion ska få skattereduktionen.”Ändå anser regeringen i sin proposition att en majoritet av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget. Det är minst sagt hårresande enligt min mening.

 

De instanser som yttrat sig är dessutom väldigt tunga instanser! Speciellt de som avstyrker förslaget!


Jag tar mig för pannan än en gång!


Väldigt roligt att SD-TV lagt upp mitt anförande angående punktskatter på SD-Kurirens webbsida och YouTube. Det hör inte till vanligheterna att jag får den förmånen. Är det möjligen en "vink" till valberedningen att man har gjort ett "misstag" med sitt förslag till riksdagslista. Vem vet?Med tanke på vad jag tar upp i mitt anförande om punktskatter och de subventioner som finns till vindkraften är dagens inslag i SVT minst sagt aktuellt. De rödgrönas och Centerpartiets förslag är att öka subventionerna. Var moderaterna står är det ingen som vet!


Av Thoralf Alfsson - 27 februari 2014 08:08

Nu har EU förbjudit innehållsdeklarationen på snusdosor. Vilket smakämne som är tillsatt får inte visas i text eller bild på snusdosor enligt ett beslut i EU-parlamentet under onsdagen.


Kom ihåg att vi betalat 37 000 miljoner kronor brutto för att Marit Paulsen och andra EU-parlamentariker skall kunna fatta dessa idiotiska beslut.


Nu får väl svenska snustillverkare hitta på ett färgsystem för att kunderna skall veta vilken smak som är i dosorna.

Svart = Lakrits

Turkos =Mentol

Sedan får det hänga en förklarande skylt vid sidan om stället med snusdosor ;-)


Vad har vi de svenska EU-parlamentarikerna till egentligen? Marit Paulsen försvarar säkert beslutet med att de har inga snusdosor med smak angivet ute i övriga Europa heller! Jag tror det här till och med är dummare än gurkorna eller de för böjda bananerna från Kanarieöarna.


Sunt förnuft tycks knappast råda när europas politiska elit församlas i Bryssel. Det behövs utan tvivel nya partier som rör om i grytan! Dessutom bör flera gamla partier kastas ut från Bryssel.


Kristina ”mopsen” Winberg behövs i Bryssel och hon kan med fördel ersätta EU och Euro förespråkaren och folkpartisten Marit ”bulldogen” Paulsen.


Det skall bli väldigt intressant att se hur Sveriges riksdag och regeringen hanterar den nya lagen! Det är ju val till EU-parlamentet om tre månader.


För Sverigedemokraterna som EU-kritiskt parti är det en välkommen straffspark som jag hoppas att partiet förvaltar väl.


Expressen, SvD

Av Thoralf Alfsson - 23 februari 2014 23:29

När till och med Alliansens företrädare, inte minst partiledarna, förutom Fredrik Reinfeldt inte ens hänger med i Moderaternas turer kring skatterna. Kan man knappast förvänta sig att väljarna skall hänga med i svängarna.  


Ännu en straffspark har serverats för Sverigedemokraterna. Något som även Alex Schulman till sin förtvivlan förstått.


”Så det senaste utspelet från regeringshåll gick plötsligt ut på att skatterna inte bara ska höjas, de ska höjas utav bara helvete. Och plötsligt står väljarna där återigen rådvilla - med ­både en regering och en ­opposition som vill höja skatterna. Och det värsta är väl att den där röran bara kan gynna SD.”

Alex Schulman


Jag undrar vad Alliansens företrädare ute i de lokala församlingarna tänker. De måste nu lägga om hela sin taktik inför de kommande valrörelserna. De kanske till och med börjat trycka upp valmaterial som nu måste skrotas. Det kan inte vara lätt att tillhöra Alliansen idag.


 

Av Thoralf Alfsson - 20 februari 2014 23:09

Lyssna på Richard Jomshof från dagens debatt i riksdagen om polisfrågor.I sitt anförande yrkade Richard Jomshof på sju reservationer. Jag tänkte redovisa lite mer kring dessa reservationer och hur partierna och ledamöterna röstade vid voteringen.


Reservation 4, Lag och ordning i problemområden.

Polisens roll är inte i första hand att vara snäll mot knivbeväpnade stenkastare. Polisen ska säkerställa att alla Sveriges medborgare ska kunna leva i trygghet och röra sig obehindrat, även i problemområden, utan risk eller rädsla för att utsättas för brott.


Regeringen måste snarast återkomma med förslag som ger polisen möjligheter och skyldigheter att kraftfullt åstadkomma detta. Åtgärderna ska även leda till att gärningsmännen faktiskt grips och straffas.


Reservation 4 röstades ner med siffrorna 280 mot 19


Reservation 6, Gärningsmannabeskrivningar.

Polisens huvuduppgifter är att gripa gärningsmän och skydda samhället från grovt kriminella. Från polisens sida måste man visa en vilja att först och främst gripa eftersökta gärningsmän utan hänsyn till politiskt korrekta normer. Om polisen fortsätter att utelämna signalement för vissa grupper av gärningsmän kan fler offer utsättas för brott i onödan.

 

Jag menar att regeringen måste sända ut tydliga signaler till polisen om att signalement rörande gärningsmännens utseende och ursprung aldrig får censureras när gärningsmannabeskrivningar kommuniceras till allmänheten.

 

Reservation 6 röstades ner med siffrorna 280 mot 19


Reservation 8, Brottsprovokation

Polisen ska i de angivna fallen kunna provocera fram ett brott som sedan lagförs utan hänsyn till den provokativa åtgärden vid straffmätningen. Det ska dock krävas att personen är predisponerad att begå brott genom att redan ha viljan. Polisen ska alltså inte provocera fram en vilja att begå ett brott, utan endast förse en potentiell gärningsman med ett tillfälle.

 

Jag menar vidare att även Säkerhetspolisen ska kunna använda sig av brottsprovokation i sin underrättelseverksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet.

 

I en förundersökning ska beslutet om brottsprovokation fattas av en domstol på ansökan av åklagare. I brådskande fall ska interimistiska beslut kunna tas av åklagare och därefter skyndsamt prövas av domstolen. Vid underrättelseverksamhet ska beslut fattas av en oberoende nämnd så att besluten blir fristående från den verkställande myndigheten och den tilltänka tillsynsmyndigheten.

 

Reservation 8 röstades ner med siffrorna 279 mot 19

 

Reservation 9, Polisens uniformer.

Rikspolisstyrelsens beslut att låta poliser bära en religiös huvudbonad till uniformen är anmärkningsvärt. Att tillåta religiösa symboler till polisuniformen kommer sannolikt att påverka förtroendet för poliskåren mycket negativt. Detta öppnar upp för en poliskår där enskilda polisers neutralitet kan ifrågasättas bara genom en titt på deras uniform. Att till polisuniformen tillåta bärandet av en muslimsk slöja – vilken symboliserar såväl religiös underkastelse som en uppdelning mellan män och kvinnor – är häpnadsväckande och torde strida mot allt som vårt demokratiska och sekulära samhälle står för.

 

Rikspolisstyrelsens beslut är sammanfattningsvis mycket problematiskt. All myndighetsutövning ska självklart vara neutral, och uniformerna ska därför vara fria från såväl religiösa som politiska markörer.

 

Reservation 9 röstades ner med siffrorna 281 mot 19

 

Reservation 23, Sekretess vid utredning av misstänkt organiserad brottslighet

Sverigedemokraterna vill införa en ny lag som kriminaliserar delaktighet i organiserad brottslighet, kriminellt nätverk eller organisation: deltagande i kriminell organisation (DIKO). I arbetet mot denna sorts brottslighet ska Rikskriminalpolisen få vissa utökade befogenheter. Exempelvis ska en eventuell sekretess inte gälla när Rikskriminalpolisen begär ut information från en annan myndighet i en utredning om ett misstänkt DIKO-brott. Syftet är att underlätta och effektivisera förfarandet i dessa utredningar.

 

Reservation 23 röstades ner med siffrorna 279 mot 19

 

 

Reservation 25, Tiggeri

Ett otrevligt men allt vanligare inslag i gatubilden i Sverige är de utländska tiggare som besvärar förbipasserande. En majoritet av dessa kommer enligt uppgift från de nyare EU-länderna som Rumänien och Bulgarien.

 

Jag anser inte att samhället har något intresse av att tillåta tiggeriet. Dels förstör det gatubilden och besvärar hederliga medborgare, dels handlar det allt som oftast om yrkestiggare som reser runt och har tiggeriet som sin huvudsakliga försörjning. Det finns ingen som helst anledning att acceptera denna verksamhet, och därför vill jag införa ett uttryckligt förbud för utlänningar att bedriva tiggeri eller verksamhet som till sin art kan anses vara tiggeri eller dylikt.

 

Det bör dock göras en åtskillnad mellan det tiggeri som bedrivs av hitresta utlänningar, yrkestiggare osv., och det tiggeri som bedrivs av svenskar med alkoholproblem eller liknande. Jag anser att samhället ska ta hand om de svenska medborgare som inte kan anses vara yrkestiggare. Däremot bör vi alltså förbjuda utlänningar att tigga eller bedriva liknande verksamhet. Regeringen bör ta fram ett förslag som tillgodoser detta.

 

Reservation 25 röstades ner med siffrorna 280 mot 19


Jag tror alla räknat ut att de 19 ledamöterna som röstade för ovanstående reservationer är Sverigedemokrater. 7-klövern röstade emot samtliga av dessa förslag/reservationer vid dagens votering. Hur skall polisen kunna utföra sitt uppdrag om polisen inte får de verktyg som behövs för att verkställa sitt uppdrag?


Jag hoppas att ni kommer ihåg hur 7-klövern röstar i frågor rörande trygghet och säkerhet i vårt land, när du själv skall rösta den 25 maj och den 14 september!


 

Av Thoralf Alfsson - 19 februari 2014 19:14

Utan Sverigedemokraterna i riksdagen hade aldrig denna debatt ägt rum. Då hade dessa sanningar aldrig blivit sagda i Sveriges riksdag. Kent Ekeroth utdelar en hel del smisk till de ledamöter som har modet att ta replik på hans anförande.


 


Sveriges EU-avgiften de senaste 10 åren. Miljarder kronor.


 

Källa: EU-upplysningen.


Personligen skulle jag vilja ställa en fråga till alla 7-klöverns ledamöter som alla pratar sig så varma för det överstatliga och odemokratiska EU och samtidigt önskar sig ett utvidgad EU. Framförallt åt öster med Turkiet och de forna delarna av Sovjetunionen där knappast någon demokrati råder utan snarare korrupta diktaturer. Nästa steg lär väl bli de afrikanska länderna vid medelhavet.


Hur många miljarder kronor vill dessa ledamöter i 7-klövern öka Sveriges nettoavgift till EU för att uppnå detta. Är det 10 miljarder kronoreller är 20 miljarder kronor eller är det 50 miljarder kronor. Och ifrån vilken sektor inom välfärden skall dessa pengar tas? Är det inom sjukvården? Är det inom skolan? Är det inom äldreomsorgen? Som om inte välfärden redan börjat krackelera!!


När man hör 7-klöverns godhetsledamöter undrar man om de överhuvudtagit funderar över kostnaderna. Förstår de inte att det är vårt lands innevånare som får stå för räkningen.


Ett mycket obehagligt exempel på EU:s maktbegär och odemokratiska beteende har vi fått den senaste veckan efter att majoritet i Schweiz folkomröstat ja för att begränsa invandringen från EU.


Hur reagerade EU på denna demokratiska folkomröstning?


EU reagerade odemokratiskt.


”Som ett direkt svar meddelade EU-kommissionen på söndagen att man fryser förhandlingar om schweiziskt medverkande i EU:s forskningsprogram Horizon 2020, som fördelar över 700 miljarder kronor för perioden 2014 till 2020, och studentutbytesprogrammet Erasmus+ som har en budget på knappt 130 miljarder kronor för samma period.

EU har redan stoppat förhandlingarna med Schweiz om ett närmare samarbete för elhandel.”

 

EU-kommissionen hämnas helt enkelt på Schweiz för att man röstade ”fel”. Är det att respektera en demokratisk folkomröstning? Jag får mycket obehagliga känslor när jag ser hur EU-kommissionen agerar.


Jag hoppas att det svenska folket förstår vad det är vi går till val om den 25 maj i Sverige. Är det en fullständigt överstatlig och federal stat man önskar. Är det inte det finns det bara ett möjligt parti att rösta på! Sverigedemokraterna.


 


Av Thoralf Alfsson - 15 februari 2014 14:22

Lyssnat på Anders Borg i lördagsintervjun och jag måste säga att han svänger ganska rejält från att för bara några månader sedan förespråka jobbskatteavdrag till att idag säga att varje krona måste finansieras. Vi inom SD kan vara lugna med våra satsningar som grundar finansieringen på begränsad invandring. 7-klövern måste däremot finansiera sina satsningar med höjda skatter. Något som även Anders Borg nu insett.


Som vanligt handlade det om vinster i välfärden men utan att nämna sektorn för invandring och de enorma vinster som nu lockat även Bert Karlsson. Där det finns pengar att tjäna finns också Bert Karlsson.


Att kostnaderna för invandringen och andra märkliga reformer som subventionerad sjukvård till människor som befinner sig illegalt i Sverige eller att de som befinner sig i etableringsreformen skall få behålla bidragen även om de erhåller en lön nämndes givetvis inte under intervjun.


Jag har nyligen begärt ut statistik från Migrationsverket som sträcker sig lite längre tillbaka i tiden, ända till 1980. Döm om min förvåning blev minst sagt stor efter följande svar från Migrationsverket.


 ”Migrationsverket uppger att denna statistik inte finns tillgänglig längre tillbaka i tiden än 1998.”

 

Migrationsverket har alltså idag ingen kunskap/statistik över vilka nationaliteter som fått uppehållstillstånd före 1998!!! Det är minst sagt anmärkningsvärt eller sensationellt. Hur kan en myndighet så fullständigt missköta sitt uppdrag. Eller har man städat undan dessa uppgifter?


Mellan 1980 och 1997 fick ca 560 000 människor uppehållstillstånd i Sverige och Migrationsverket vet idag inte vilka nationaliteter det rör sig om.


I varje fall har Migrationsverket ingen sådan statistik tillgänglig. Sanslöst!


Sedan 1980 har hela 1 758 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige. I siffran ingår alla kategorier som flyktingar, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och studerande. Studerande utgör dock mindre ä 7 procent av det totala antalet. Det som skrämmer mig allra mest är den katastrofala utvecklingen. Inte minst utvecklingen sedan Alliansen tog över regeringsmakten 2006.


 


Den som inbillar sig att det skulle bli bättre med en Socialdemokratisk regering med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan nog inte vara riktigt realistisk. Jag befarar att trenden istället kommer fortsätta med ökande antal uppehållstillstånd. Där anhöriginvandringen är en stark bidragande orsak.


Antalet utanförskapsområden kommer oundvikligen öka i vårt land med flera upplopp likt det i Husby. Situationen på arbetsmarknaden kommer bestå eller bara ändra sig marginellt vid en förbättrad konjunktur för att sedan bli än värre vid nästa lågkonjunktur.


Idag gäller det att vara väldigt mån om sig själv och att ha ett eget sparande för framtiden och framförallt inför sin pension. Att lita på samhällets resurser i det framtida Sverige är fullständigt ologiskt!


Det finns bara ett sätt att vända utvecklingen! Rösta på SD den 25 maj och den 14 september!

 

PS

Jag kommer återkomma med mer statistik.

 

Av Thoralf Alfsson - 6 februari 2014 23:21

Den senaste veckan har jag fått en väldig respons på mina blogginlägg. Jag har fått en hel mängd samtal från vårt avlånga land.


Torsdagens utskottsmöte i Skatteutskottet blev inställt då fler ledamöter skulle på OECD-möte i Paris. Därför har jag tillbringat dagen i Kalmar och under eftermiddagen har jag uträttat en del ärenden på stan. Det är många som gärna vill prata med mig och jag kan bara konstatera att det jäser rejält hos många människor. Det inte bara jäser utan kokar kraftfullt. Det som jag hört av flera personer idag lämpar sig inte i skrift på min blogg.


En person berättade att han hade blivit idiotförklarad för att han sagt att han trodde SD skulle få 10 procent i valet! SD kommer få 18 procent ansåg de som idiotförklarat honom!


En sak är i varje fall säker och det är att folk är upplysta! De har genomskådat media och deras försök att dupera dem. Egentligen är det riktigt oroväckande att höra detta något som skulle kunna benämnas som ett rent hat mot myndigheter och media. Förtroendet för t.ex Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är körd i botten. Ilskan över hur människor särbehandlas är total.


Vad debatteras på SVT-Debatt? Cannabis och tiggare från Rumänien! Flummeriet styr allt idag. Vilket ansvar har Sverige för tiggare från Rumänien? Svar: Inget! Det är Rumäniens ansvar!


Rumänien skall ta hand om sina medborgare eller lämna EU!


Vad sysslar Alliansen med i regeringen och i riksdagen? Idag sa till och med en moderat politiker att man på lokal nivå ställer sig samma fråga. Har man redan gett upp valet och vill köra landet i botten innan man lämnar över till de rödgröna?


Vill Alliansen även se till att de rödgröna får egen majoritet så att SD inte blir vågmästare under nästa mandatperiod?


Om SD blir vågmästare kan ju Alliansen tillsammans med SD styra politiken i riksdagen då SD röstar med Alliansen 8 av 10 gånger enligt Socialdemokraterna. Passar inte det Alliansen. Hellre utan någon makt alls tycks vara Alliansens målsättning.


Är Alliansen rädd för en sådan situation i riksdagen?

 

Jag tror Alliansen havererar fullständigt inom ett år. Konflikterna inom partierna verkar bara expandera. Det blir ingen pyspunka utan snarare en rejäl smäll. Ut med Reinfeldt, Lööf, Björklund och Hägglund!


Imorgon har jag möte med Polisstyrelsen under förmiddagen och sedan blir det distriktsstyrelsemöte för SD Kalmar län. Blir säkert en väldigt givande dag.


Av Thoralf Alfsson - 31 januari 2014 23:16

Nu skall de som befinner sig inom etableringsreformen även kunna få lön utan att bidraget minskas. Givetvis gäller detta bara personer med utländsk bakgrund. Läs artikel i ROD


Precis som gratis vård, tandvård och mediciner endast gällde papperslösa eller rättare sagt de som befinner sig illegalt i Sverige.


Erik Ullenhag har kläckt en ny lysande idé om hur människor skall komma in i jobb. Man lockar helt enkelt med mer pengar. Undrar varför man inte kommit på samma sak för de personer som befinner sig i fas3 eller liknande situationer.


Idag har flera personer kontaktat mig som varit ganska upprörda. Flera är pensionärer som nyligen fått minskad pension. Det verkar som regeringen verkligen tänkt köra allt i botten innan man låter de rödgröna ta över makten. Fortsätter Alliansen på det sättet så kommer de rödgröna utan tvekan få egen majoritet i valet i september. Det är möjligt att det är Fredrik Reinfeldts taktik att därmed se till att Sverigedemokraterna förlorar sin roll som vågmästare.


Jag undrar om Alliansen verkligen vill försöka utmana de rödgröna. Deras agerande tyder på något helt annat. Eller har Reinfeldt drivit sin makt så långt att ingen vågar ifrågasätta de beslut som tas i Rosenbad.


Snart kommer även förslaget om så kallade nystartszoner från regeringen. Då kommer företag i områden som Tensta, Husby, Bergsjön, Rosengård och Vivalla få lägre avgifter och skatter. Följden kommer bli att jobben/företagen flyttar från andra områden till dessa invandrartäta områden. Vi ser hur taxibranschen tagits över av bidragsberättigade chaufförer med i många fall utländsk bakgrund. I Kalmar blev jag rent förskräckt när en Al-Qaida liknande chaufför dök upp vid en taxi. Idag är det svårt att finna en etnisk svensk taxichaufför. Av de senaste 10-15 taxiresor jag gjort i Kalmar och Stockholm har alla chaufförer var utländska.


Vad tror ni gamla Gerda tänker när hon skall åka färdtjänst och en chaufför med liknande utseende möter upp från Sverigetaxi.


    


Jag tror gamla Gerda blir orolig. Inom branschen finns väl en klädkod men det kanske även behövs på andra områden. Personligen undviker jag taxi i möjligaste mån. Hellre promenerar jag om det är kortare sträckor eller tar jag egen bil.


Vi kommer få se samma utveckling när det gäller nystartszoner som i taxibranschen! Svenskar ut, invandrare in. Det är faktiskt det som är syftet. Inte en arbetsmarknad på lika villkor!


Vi flyttar runt jobben med hjälp av bidrag men det blir inte fler jobb. Det tycks vara Reinfeldt, Ullenhags och Billströms taktik! Finns det ingen inom Alliansen som vågar säga ifrån.


Frågan är om man inom Moderaterna också skrivit liknande kontrakt som Socialdemokraterna skrivit med muslimska organisationer om löften om platser på valsedlar till riksdag, landsting och kommuner. Det skall bli intressant att se vilken plats Aberizak Waberi hamnar på för Moderaterna. Vid valet 2010 stod han på 5:e plats på listan i Göteborg om jag inte minns fel.


Jag blir minst sagt förundrad över varför inte minst 20 procent tänker rösta på SD!Ölandsbladets Peter Boström gör en alldeles egen tolkning av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths svar på min skriftliga fråga. Läs ministerns svar i mitt blogginlägg och jämför sedan med Ölandsbladets artikel. Barometern går däremot helt på min linje i sin artikel. Tyvärr finns inga av artiklarna på nätet.


Att Peter Boström är vindkraftsförespråkare går väl knappast att ta miste på.


  

Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 139 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se