thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Riksdagen

Av Thoralf Alfsson - 30 november 2014 10:53

"Sveriges framtid får inte styras av någon riksdagspraxis, utan SD skall hänsynslöst verka för folkets och landets bästa och endast böja sig för lag."

 

Stellan Bojerud

 

Klarare än så kan det knappast uttryckas! En alldeles utmärkt formulering som borde vara varje riksdagsledamots ledord.


Jag måste säga att jag blir skrämd av att både se och läsa vad många, framförallt yngre människor uttrycker om Sverigedemokraterna och dess företrädare. Att inte värna om sin egen befolkning eller sin egen nation tycks vara väldigt centralt för 7-klöverns medlemmar och sympatisörer, framförallt bland de rödgröna. För mig är det fullständigt absurt att detta kan pågå dag in och dag ut utan de minsta reaktioner från etablissemanget. Jag upplever det som om en ”masspsykos” drabbat landet där de politiskt korrekta förlorat förmågan att se nyktert på tillvaron och utvecklingen i Sverige i förhållande till våra nordiska grannländer.


Mantrat ”alla människors lika värde” styr numera över debatten och hela etablissemanget. Nåde den som kritiserar muslimer och islam. Det gör du inte ostraffat idag! Detta trots att världen idag drabbas av en fruktansvärd terroriststorm med dagliga attentat runt om i världen. Det går inte en dag utan att vi får läsa, se eller höra om nya självmordsbombare, överfall, kidnappningar, avrättningar och krigshandlingar och allt utfört av så kallade islamister i islams namn. Ändå är det tabu att kritisera ”fredens religion” islam! Att kritisera muslimer betraktas mer eller mindre som rasism eller nästan som ett lagbrott enligt etablissemanget. Då man måste hålla isär islam och islamister och definitivt islamister och muslimer. En islamist är uppenbarligen inte en muslim och inga muslimer är islamister.


Detta är en ekvation som inte går ihop för mig!  


Alla tecken tyder på att dessa islamister som inte är muslimer och inte har något med ”fredens” religion islam att göra kommer att ”invadera” även vårt land. I Sverige är ju dessutom alla människor lika mycket värda, även en islamist enligt det politiskt korrekta etablissemanget. Sverige har klarat sig ifrån dessa islamisters vansinnesdåd under en lång tid om man undantar den misslyckade självmordsbombaren i Stockholm.


Jag tror dock att Sverige lever på lånad tid!


Jag är fullständigt övertygad om att dessa islamister som inte är riktiga muslimer enligt muslimer i Sverige inom en snar framtid även kommer lyckas med sina terrorhandlingar i Sverige. Det är inte en fråga om, utan när och var och mot vem!


Svensk media har mer eller mindre slutat rapportera om dessa våldsdåd som utförs i islams namn av islamister som inte är muslimer. Det blir numera oftast endast en liten notis om att t.ex ”30 människor dödats i en terroristattack”. Upplysta människor vet då att sannolikhet är väldigt stor att terroristattacken utförts av islamister som inte är riktiga muslimer och läser koranen på felsätt.


En sådan terroristattack utfördes i Kabul för några dagar sedan av en taliban. Läs artikel och se alla bilder på följande länk. Talibaner är uppenbarligen heller inte muslimer eller riktiga muslimer. Alla muslimer som utför terrorattacker är uppenbarligen inte riktiga muslimer enligt högt uppsatta muslimska företrädare i Sverige.


Det vill säga de var riktiga muslimer ända fram till den dag då de begick en terrorhandling, då blev de islamister och var inte längre riktiga muslimer.


Det finns bara en religion som kan komma undan med dessa bortförklaringar! Islam.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 29 november 2014 19:22

Adventsljusslingorna är uppsatta och tända utan att jag ramlat ner från stegen/taket! Det var dock lite obehagligt att göra samma ”jobb” igen som slutade så illa förra året med en ambulansfärd till Länssjukhuset i Kalmar.


Håller även på att byta till en ny dator. Något som ger upphov till mycket frustration och nya ramsor av traditionella svenska ord ;-)


Lyssnat på lördagsintervju med Annie Lööf. Hon anser uppenbarligen fortfarande att det skall lagstiftas om hur det skall kunna röstas om budgeten. Men om man skall tro Annie Lööf och det hon säger kommer det sannolikt bli ett extra val när Stefan Löfven misslyckats med en ny regeringsbildning och att få igenom en ny budget. Övrig tid i lördagsintervjun ägnades åt gröna frågor, inte en enda fråga om integration eller invandring. Ett område där Centerpartiet utmärkt sig med extrema åsikter.


De som hela tiden pratar om praxis och oskrivna regler i riksdagen måste inse att det just är oskrivna regler och inga lagar. Jag vill bara påminna om att det även funnits en rad olika praxis på lokal nivå tidigare när det gäller hur partier och personer nomineras till olika uppdrag på kommunal och landstingsnivå. En praxis som i nio fall av tio frångåtts efter Sverigedemokraternas framgångar i valet.


I Kalmar kommun borde SD fått platsen som oppositionsråd 2 om praxis följts i Kalmar men det gjorde inte oppositionen som består av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. När det gäller Kalmar läns landsting blev SD den stora vinnaren med drygt 10 procent och var nära att bli tredje största parti. Men när åtta landstingsråd och oppositionsråd valdes fick SD inget oppositionsråd. Socialdemokraterna tog två platser och övriga partier i 7-klövern tog var sitt eget landstingsråd. Här gällde med andra ord inte praxis.


På onsdag hoppas jag att SD när vårt eget budgetförslag fallit röstar på Alliansens budgetförslag. SD har idag inget att förlora på att stödja en budget som är klart mycket bättre än en rödgrön budget där Miljöpartiet och Vänsterpartiet fått stort genomslag.


Dagens opinionsundersökningar innebär säkert att Allianspartierna inte är ett dugg intresserade av att göra några blocköverskridande överenskommelser med Socialdemokraterna.


Stefan Löfvens tid som Sveriges statsminister kan bli rekordkort!

 

PS


Första blogginlägget skrivit på den nya datorn ;-)

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 27 november 2014 14:57

Hej Stefan!


Jag ber om ursäkt för detta oortodoxa sätt att kontakta dig på. Men eftersom det är mycket som står på spel tycker jag att det är av stor vikt att du nås av den information jag vill förmedla. Inte minst då du har gjort klart att du vägrar att föra några direkta samtal eller förhandlingar med mig och mitt parti.


Det är just frågan om ansvar som står i centrum för det här brevet. Den senaste tiden har jag gång på gång hört dig vädja till andra om att vara ansvarsfulla och hört dig uttrycka oro över det parlamentariska läget och riskerna med en regeringskris.


Med anledning av detta vill jag för det första påminna dig om att det huvudsakliga ansvaret för att skapa parlamentarisk stabilitet åligger dig som regeringsbildare och att den enda anledningen till att så många nu talar om en potentiell regeringskris är att du har misslyckats med att skapa en majoritet för din politik. För det andra vill jag påminna dig om att det faktiskt finns ett parti som är berett att ta ansvar och att du inom loppet av bara ett par dagar skulle kunna försäkra dig om att ditt budgetförslag går igenom i kammaren.

 

Trots att Sverigedemokraterna – som enda parti – gick framåt i årets val, trots att fler än 800 000 väljare valde att göra oss till landets tredje största parti, har du konsekvent vägrat att samtala medoss. Jag kan till viss del förstå detta. Det finns mycket som skiljer våra partier åt. Det finns också en stark misstro mot mitt parti. En misstro som jag erkänner att vi själva, genom vissa historiska misstag, har bidragit till att skapa.

 

Att låta historiska misstag och klavertramp av vissa enskilda individer stå i vägen för en konstruktiv dialog om landets framtid mellan två stora folkrörelser är dock inte ett exempel på ansvarstagande. För egen del väljer jag att utgå ifrån att Socialdemokraterna ångrar och har dragit lärdom av sitt tidigare stöd för rashygien, tvångssteriliseringar och diverse kommunistdiktaturer. Jag förutsätter också att beteendet och det tveksamma förhållningssättet till rasism och antisemitism hos högt uppsatta socialdemokrater såsom Anna Sjödin och Omar Mustafa, inte är något som är talande för hela den socialdemokratiska rörelsen.


Sverigedemokraterna vill se stora och genomgripande reformer i det svenska samhället. Vi är dock samtidigt ett pragmatiskt, kompromissvänligt och ansvarstagande parti. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi än så länge bara har stöd av 13 procent av befolkningen och att vi därmed inte kan förvänta oss att få genomslag för hela vår politik på en gång. Att vinna vårt förtroende för din regering skulle således inte behöva innebära några dramatiska eller kostsamma eftergifter från din sida. Du behöver inte ens förhandla eller samtala direkt med mig och mitt parti. Meddela bara under den här veckan att du har för avsikt att förändra regeringens politik i nedanstående riktning.


I vårt valmanifest lanserade vi långt över 100 förslag, men vi är tills vidare beredda att nöja oss med en positiv utveckling inom följande tio områden.


1. I flera decennier har en majoritet av det svenska folket velat frysa eller minska invandringen. Detta har de styrande valt att ignorera. Massinvandringen har istället tillåtits att gradvis öka till nivåer som är mycket extrema i förhållande till vår befolkningsmängd, våra grannländer, vår historia och vår mottagningskapacitet. Många enskilda invandrare har gjort stora insatser för vårt land, men den extrema invandringspolitiken som helhet underminerar välfärden och sliter isär vårt land politiskt, socialt och kulturellt.


En rad kommuner och myndigheter har den senaste tiden varnat för att vi står inför en hotande systemkollaps. Vi tror att massinvandringen skulle behöva minska med minst 90 procent för att situationen skall bli fullt hanterbar. Ett slopande av migrationsöverenskommelsen och en återgång till de nivåer av invandring som var följden av den politik som Göran Perssons regering bedrev skulle dock vara ett steg i rätt riktning.


Jämfört med i dag skulle det motsvara en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med omkring 50 procent. Baserat på siffrorna i din egen budgetproposition skulle en halvering av asyl- och anhöriginvandringen resultera i en besparing på minst 78 miljarder kronor. Även om det är lågt räknat, skulle dessa pengar kunna användas för att finansiera nedanstående reformer.


2. Öka stödet till de mest utsatta flyktingarna i världen. Utöka resurserna till UNHCR, World Food Program, UNICEF och världsbankens program för stöd till de värst drabbade människorna och de värst utsatta mottagarländerna.


3. Sätt barnperspektivet främst i familjepolitiken. Lyssna på och lita till landets föräldrar. Skapa inte en ordning där ännu fler barn tvingas börja på dagis i en alltför tidig ålder. Skrota planerna på en tredje pappamånad och ökad kvotering av föräldraförsäkringen.


4. Minska de generella löneskillnaderna mellan män och kvinnor, gör det lättare för våra välfärdshjältar att kunna leva på sin lön och tillför vården, skolan och omsorgen fler villiga och kompetenta händer genom att ge kommunerna och landstingen de ekonomiska resurser de behöver för att kunna erbjuda alla ofrivilligt deltidsarbetande inom den offentliga sektorn en rätt till heltid.


5. Förbättra livskvalitén för våra fattigpensionärer och visa uppskattning för de äldre som fortsätter att bidra med sin kompetens och erfarenhet. Höj garantipensionen och skrota planerna på att straffbeskatta äldre som stannar kvar i arbetslivet.


6. Ta ansvar för vår trygghet i ett förändrat och mer allvarligt säkerhetspolitiskt läge genom att substantiellt öka resurserna till försvaret.


7. Ge brottsoffer ökad upprättelse och respektera den folkliga rättsuppfattningen genom att låta staten ta över ansvaret för utbetalning av skadestånd och genom att slopa den automatiska 2/3-frigivningen och mängdrabatten på grova brott.


8. Underlätta tillvaron för våra småföretagare och bidra till ökad anställningsbenägenhet genom att helt slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda.


9. Att människor riskerar att dö i brist på vårdplatser och att fattiga äldre inte har råd att hämta ut sina mediciner är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Ge landstingen ökat stöd för att skapa fler vårdplatser och förstärk högkostnadsskyddet.

 

10. Förbättra förutsättningarna för att leva, arbeta och driva företag i landsbygd och glesbygd genom att slopa planerna på en kilometerskatt och genom att höja milersättningen vid arbetspendling.


För ett par veckor sedan sade du i Dagens Nyheter att ”För Sveriges del ska vi tänka efter hur vi agerar i Sveriges riksdag”. Detta är jag fullständigt enig med dig om. Jag är övertygad om att samtliga ovan listade förslag skulle vara bra för Sverige och för de allra mest nödställda människorna i världen. Vi är beredda att ansvar och att kompromissa.


Vi har ännu inte landat i hur vi ska agera budgetomröstningen utan vi avser att presentera vårt ställningstagande efter att partiets riksdagsgrupp fattat beslut i frågan på gruppmötet tisdagen den 2 december. En signal i rätt riktning från dig, Stefan Löfven, skulle göra det mycket enklare för oss när vi ska fatta detta beslut.

Mattias Karlsson (SD)

Gruppledare

Av Thoralf Alfsson - 26 november 2014 12:52

 


Precis som jag skrev i ett blogginlägg för några dagar sedan borde ”Förbifart Stockholm” och Bromma flygplats utlösa en regeringskris.


Idag finns en ledarartikel i Dagens Industri med samma budskap. Och det finns mer frågor som kommer att utlösa kriser inom regeringen och Vänsterpartiets stöd till regeringen.


”Att regeringen är trängd visar sig inte bara i förhållande till det parlamentariska läget, utan också när det gäller lagstiftningsarbetet. I går kom de höga juristerna i Lagrådet med sitt yttrande över regeringens proposition om avskaffande av det obligatoriska vårdvalet i primärvården. Denna förändring, som uppenbarligen har stor symbolisk betydelse för bilden av regeringens handlingskraft, är tydligen så akut att regeringen lät bli att skicka förslaget till Lagrådet, utan det fick ske från riksdagens socialutskott – på initiativ av alliansledamöterna där.

 

Lagrådets yttrande är en närmast tillintetgörande sågning av lagförslaget. Eftersom regeringen har gjort en så undermålig beredning av förslaget bryter det mot grundlagen. Förberedelsearbetet ”är inte godtagbart” och propositionen kan ”inte ligga till grund för lagstiftning”. Räkna med att förslaget kommer att falla i riksdagen.”


Att undvika en lagrådsremiss måste väl mer eller mindre vara tjänstefel av en regering vid en så stor förändring. Det ligger mer i röret så att säga och Socialdemokraterna kommer att få stora problem med att komma överens med Miljöpartiet. Ledarartikeln avslutas med följande.


”Om SD lägger ned sina röster sitter regeringen kvar. Men det inträder ändå ett slags permanent regeringskris. För vad ska man annars kalla ett läge där de två partierna inte ens är överens om vad det är för politik som regeringen just har beslutat om?”

 

Magdalena Andersson håller också på att deppa ihop enligt Dagens Industri. Sveriges ekonomi blir bara sämre och sämre enligt finansminstern. Vi, Sverigedemokrater är inte förvånade! Så länge 7-klöverns politiker vägrar se elefanten i rummet lär utvecklingen fortsätta.


PS


Har noterat att Flygvapnet ökat sina aktiviteter under de senaste månaderna. Troligtvis på grund av de incidenter som inträffat över Östersjön. Eftersom jag tillbringar en hel del tid i naturen på Öland så märker jag förändringen. Igår eftermiddag var aktiviteten större än vanligt, kanske på grund av det fina vädret. Fick till några bilder i den sena kvällssolen ;-)


 


Av Thoralf Alfsson - 22 november 2014 12:05

 


Skall SD fälla regeringen eller inte?


Frågorna är många och svaren är inte givna. Jag tror personligen inte att något av de sju partierna i 7-klövern är intresserade av ett extra val. De flesta av dessa partier behöver slicka såren och konsolidera sin nya position. Detta faktum kan betyda att nya konstellationer eventuellt uppstår om SD fäller regeringen den 3 december. Allt för att isolera SD och stoppa SD:s försök att få till ett extra val.


Vid ett extra val finns det dock inte några givna vinnare! Hur stort kommer valdeltagandet bli?


Under drygt fyra år har dock 7-klövern bundit ris åt sin egen rygg genom att vägra samtala med Sverigedemokraterna. I utskott efter utskott har denna isolering eller mobbing pågått under fyra långa år. Även om enskilda ledamöter inte gillat det. I fråga efter fråga har 7-klövern vägrat ge SD stöd vid voteringarna, även om förslaget följt deras partilinje.


Stefan Löfven har klart signalerat att han tänker fullfölja samma arbetssätt under den kommande mandatperioden. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är samtidigt de mest rabbiata partierna i riksdagen. Alliansen har inte signalerat något annat än den linje som Fredrik Reinfeldt påbörjade. Annia Lööf gick till och med så långt i en intervju att hon vill ändra lagen så att SD inte skulle kunna fälla regeringen vid en budgetomröstning. Snacka om att binda ris åt egen rygg. Stefan Löfven sträcker återigen ut handen till Annie Lööf och Jan Björklund för att kunna sitta kvar om SD fäller regeringen i budgetomröstningen.


I normala fall skulle även ”förbifart Stockholm” och stängningen av Bromma flygplats utlösa en regeringskris då S och MP har totalt olika uppfattning i dessa båda frågor. Men jag gissar att Miljöpartiet ligger lågt i avvaktan på budgetomröstningen för att inte binda ris åt egen rygg.


Sverigedemokraternas agerande under budgetprocessen och de skarpa hot om att fälla regeringen som uttalats av ledande personer har också inneburit att partiet bundit ris åt egen rygg. SD försökte förmå Alliansen att lägga en budget som skulle passa SD bättre men Alliansen vek ner sig fullständigt inför möjligheten att fälla den rödgröna regeringen. Ett minst sagt ynkligt agerande av Alliansen. Men det innebar också att SD ställdes lite mot väggen och att ensamt ta beslutet att eventuellt fälla regeringen.


Ian Wachtmeister intervjuas idag av Dagens Industri. Artikeln har rubriken ”SD borde fälla regeringen” och sammanfattar Wachtmeisters uppfattning väl.


”Som jag ser det är SD ett icke-socialistiskt, försvarsvänligt och patriotiskt parti med gamla svenska folkhemsvärderingar. Varför skulle det vara så svårt att samarbeta med ett sådant parti?”

 

Ian Wachtmeister har ju tidigare fungerat som rådgivare till Jimmie Åkesson och hans erfarenhet skall nog partiet lyssna till. Uppenbarligen har han även träffat hela riksdagsgruppen enligt artikeln.


”Därför förstår jag hur SD:s ledare tänker och den tröttsamma vanmakt de känner av att alltid bli misstänkliggjorda trots att de känner ett starkt stöd ute bland vanligt folk.

Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Björn Söder och Linus Bylund är de personer som jag känner bäst, men för någon vecka sedan träffade jag hela riksdagsgruppen. Tro mig, de har ingen konstig människosyn.

De är bra och hederliga personer, som jobbar hårt och gör sitt bästa för sitt land. Men se upp: de känner sig trängda av den obegripliga fiendskapen i sin omgivning i riksdag och medier. Trots att de egentligen bara påtalar de defekter i det svenska samhället, som nästan alla som lever därute känner till. Sverigedemokraterna har börjat kräva respekt, som det heter nu för tiden.

Trots 55 procent icke-socialister i riksdagen inbjöds socialisterna av Fredrik Reinfeldt – obegripligt nog – att bilda regering. Reinfeldt hade ju in i det sista liksom Löfven försökt köpa över sin fleråriga samarbetspartner i invandringspolitiken, Miljöpartiet. Det kanske förklarar mer än man vid en första anblick skulle tro.”


Sedan sammanfattar Ian Wachtmeister det rådande läget på ett väldigt bra sätt med följande ord.


”Läget är nu att en majoritet av väljarna och egentligen av riksdagen är emot den regering som kom till stånd därför att alliansens härförare kastade yxan i sjön. De som tror att ministären Löfven ens skulle klara sig i två år har blivit allt färre.”

 

Frågan är om inte Stefan Löfven redan faller den 3 december?


I grund och botten är jag tveksam till att fälla regeringen men som processen har utvecklat sig tror jag att Sverigedemokraterna inte har något val längre. Man har bundit alldeles för mycket ris åt egen rygg och andra hjälper till i allra högsta grad, inte minst Alliansens fega agerande.


Om SD inte fäller regeringen kommer partiet anses agera väldigt fegt efter sina hotfulla uttalanden, vilka man inte backat ifrån i något avseende. Men det värsta är nog den svekdebatt som skulle starta bland partiets medlemmar och inte minst sympatisörer och väljare.


Riskerna är många med att fälla regeringen! Ny regeringsbildning över blockgränserna, ny Alliansregering, minskat väljarstöd, förlorad vågmästarställning o.s.v


Men det finns också många fördelar. Inte minst att 7-klövern får bekänna färg ännu en gång genom att hitta nya lösningar för att isolera Sverigedemokraterna eller börja helt enkelt börja samarbeta med SD.


Är partiledningen och riksdagsgruppen beredd att gå ”ALL IN”?

 

PS

Har även startat en ny omröstning!

Av Thoralf Alfsson - 11 november 2014 23:32

 


”Centerpartiets ledare Annie Lööf vill lagstifta mot partier som röstar på ett att annat budgetförslag än sitt eget. Orsaken är Sverigedemokraternas hot om att fälla regeringens budgetförslag genom att rösta på alliansen.”

Allt enligt en artikel i Dagens Nyheter.


Jag kallar det för ett präktigt självmål av Annie Lööf. För det första är det ett erkännande av att Alliansen inte vill ha något stöd för sin budget, vilket enligt min mening är fullständigt paradoxalt. All politik går ju ut på att få stöd för sin egen politik och nu vill Annie Lööf lagstifta emot att ge något annat parti stöd i en votering. Det måste ha blivit kortslutning någonstans hos Annie Lööf eller Centerpartiet.


För det andra är det en bekräftelse på att Allianspartiet därmed också lagt en budget som är så oaptitlig som möjligt för Sverigedemokraterna. Vilket bland annat innebär 7,7 miljarder kronor extra på integration och migration enligt samma modell som de rödgröna.


För det tredje och det mest allvarliga så handlar det om inskränkningar i demokratin. Annie Lööf menar att riksdagledamöterna i vissa situationer skall vara förbjudna att trycka på någon av de tre voteringsknapparna. Ett minst sagt skrämmande utspel och en mycket allvarlig inskränkning i vår demokrati och rätt att fatta egna beslut som riksdagsledamot.


Mina läsare skall komma ihåg att allt detta egentligen bara handlar om att Alliansen bara vill behålla den generösa invandringspolitik som man bedrivit under de senaste åtta åren. Någon annan logisk förklaring kan jag inte se!


Igår skrev jag att Alliansen vek ner sig när det gäller deras skuggbudget. Idag känns det som Annie Lööf fullständigt kapitulerat som partiledare. Hennes förslag om lagstiftning är horribelt!


Annie Lööf har uppenbarligen tappat bort den demokratiska kompassen!


 

 

Mattias Karlsson har återigen gjort en strålande insats som tillförordnad partiledare i en intervju.


Av Thoralf Alfsson - 10 november 2014 22:58

Alliansen presenterade sin budget idag och jag kan bara konstatera att man inte vågade ta matchen mot regeringen. Uppenbarligen har de inte lärt sig något. De lämnar över initiativet till Sverigedemokraterna utan minsta motstånd. Det finns bara en opposition idag när Alliansen vek ner sig idag.


Varje gång Sverigedemokraterna presenterar sin budget i riksdagen och besparingarna på invandringen kommer det alltid ett antal frågor från journalisterna. Så även idag. Det handlar om att Sverige skrivit på ett antal konventioner som skulle göra det omöjligt att skära ned invandringen med så mycket som SD hävdar att vi skulle kunna göra.


I fredags lyssnade jag till StudioEtt där man pratade om Migrationsverkets nya prognos. Susanne Palme intervjuades och nämnde några siffror som var intressanta. Hon jämförde hur stor andel av eritrianerna som får uppehållstillstånd i Sverige och i Frankrike. Sverige gavs permanenta uppehållstillstånd till ca 70 procent men i Frankrike får endast 26 procent uppehållstillstånd.


Grekland ger bara ca 10 procent av de asylsökande uppehållstillstånd. Då vet jag inte fördelningen mellan permanenta och tidsbestämda uppehållstilsstånd. Bara genom att använda samma regler som Grekland skulle Sverige kunna minska invandringen med en stor del av det vi vill åstadkomma. Något som vi finner nödvändigt för att inte vårt välfärdssystem skall krackelera fullständigt inom en snar framtid.


Susanne Palme påtalade också att Sverige har betydligt generösare regler än våra grannländer i Norden och andra EU-länder. Hon tog upp följande punkter.


  • Generösare regler än man måste ha.
  • Vi ger betydligt oftare permanenta uppehållstillstånd än andra länder gör.
  • Andra länder ger tidsbegränsande uppehållstillstånd.
  • Vi har mycket generösare regler när det gäller anhöriginvandring, man får ta hit sin familj. Så är det inte i andra länder alls.
  • Vi har betydligt bättre boendestandard för asylsökande. Här ligger vi i topp

Lyssna till inslaget, särskilt fram till drygt 4 minuter.Sveriges hållning är minst sagt naiv! Journalisterna borde lära sig lite mer om hur andra länder inom EU praktiserar sina asylregler. Inte minst reglerna för anhöriginvandring.

Av Thoralf Alfsson - 6 november 2014 23:45

Dagens Nyheters ledarredaktion är uppenbarligen sura på Sverigedemokraterna på grund av att vi pratar klarspråk. I dagens huvudledare lyser besvikelsen över valresultatet igenom.


”Riktigt besvärligt skulle läget knappast bli om det inte vore för att Sverige demokraternas företrädare anser att praxis i riksdagen inte gäller dem. Partiet hotar att rösta på alliansens budgetmotion när den om en månad ställs mot Stefan Löfvens och finansminister Magdalena Anderssons alternativ. Till god sed hör annars att lägga ned rösterna när det egna förslaget har slagits ut.”

 

Ledarredaktionen har tydligen ännu inte förstått att det numera läggs fram tre budgetar i Sveriges riksdag, inte två budgetar. Det är slut med att leka i sandlådan.


”Sverigedemokraterna vill hålla de andra partierna på halster. Det heter att partiet tänker avvakta och sedan ge sitt stöd åt budgetalternativet som visar sig ”minst skadligt för Sverige”. Tyngst väger förstås invandringen, men även andra, vaga kriterier står på SD:s lista.


Så kan Sverigedemokraterna framställa sig som en modererande kraft i svensk politik och fortsätta påminna väljarna om sin position som tungan på vågen.


Det är ett skenheligt spel, som har lett till spekulationer kring och krav på hur alliansen ska hantera den osäkra utgången av budgetvoteringen. Om de borgerliga partierna vill avskräcka SD från att rösta på deras förslag skulle de till exempel kunna krydda sin gemensamma budget med extra utgifter på migration och integration.”

 

Jag tycker det är väldigt bra av SD att tala om för Alliansen vad vi vill se i budgeten för att stödja Alliansens budget. SD är inga ”skenheliga sabotörer” utan ett parti som arbetar för Sveriges bästa och i det rådande parlamentariska läget gäller det att vara pragmatisk.


Vill de rödgröna eller Alliansen inte diskutera de olika ståndpunkterna innan förslagen hamnar i riksdagens kammare så avgörs frågorna först i kammaren. Svårare än så är det inte men det tycks man inte förstå på Dagens Nyheters ledarredaktion.


Ledarredaktionen menar till och med att Alliansens skuggbudget är en ”låtsasbudget” som inte är tänkt att bli en verklighet. Mycket märkligt.


”Till oppositionens skyldigheter som motvikt till regeringen hör att lägga skuggbudget. Förslagen är dock aldrig tänkta att bli verklighet med kort varsel.

Att Sverigedemokraterna låtsas se saken annorlunda och hycklar med sitt vankelmod är problemet.”

 

Jag skulle snarare säga att det är Alliansen som hycklar om man inte lägger en allvarligt menad budget! Problemet är snarare att ledarredaktionen på DN insett att Sverigedemokraternas utspel innebär att nu har Alliansen bollen om deras budget skall vinna eller inte. Vill Alliansen ha igenom sin budget och fälla Stefan Löfven så anpassar man budgeten efter de signaler som SD uttalat. Allt annat kommer uppfattas som ett stöd för Stefan Löfven och hans regering.


Några skenheliga sabotörer är inte Sverigedemokraterna. Det behöver vi inte vara med 800 000 väljare som stöd.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se