thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Energipolitik

Av Thoralf Alfsson - 19 juni 2013 12:24

Jag brukar ofta peka ut de subventioner som vindkraften har i många fall i förhållande till vattenkraft och kärnkraft. De märkligaste skatterna är ändå de som inte är kopplade till produktionen.


När man synar fastighetsskatten på elproduktionsanläggningar och den termiska effektskatten som finns på kärnkraften så framstår den fullständiga obalansen mellan de olika energislagen. Att vattenkraft som i allra högsta grad är en förnyelsebar energikälla är så fruktansvärt missgynnat är väldigt bedrövligt.


Under 2012 betalade vindkraftsägarna endast drygt 28 miljoner kronor i fastighetsskatt. Det skall jämföras med ca 3700 miljoner kronor för vattenkraftsägarna. Förvisso producerar vattenkraften 10 ggr mer el energi än vindkraften men skillnaden är ändå enorm.


Än större blir skillnaden när det gäller kärnkraften om även den termiska effektskatten räknas in och hamnar då på ca 4200 miljoner kronor för 2012.


Om man slår ut dessa kostnader på producerade TWh för respektive energislag så framstår skillnaderna väldigt väl och alla inser säkert vilka enorma subventioner som vindkraften åtnjuter i förhållande till vattenkraften.


 


 Jag anser att fastighetsskatten på vindkraft skall höjas rejält! Men jag anser också att särskilt den småskaliga vattenkraften borde få lägre kostnader genom en lägre fastighetsskatt.


I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). Lika många kraftverk är tagna ur drift men skulle kunna återstartas.


En anledning till oviljan att investera i småskalig vattenkraft är bland annat den höga fastighetsskatten.


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 16 juni 2013 09:45

 

Istad på Öland                                   Foto Thoralf Alfsson                   

     

Den 11 juni  skickade Eolus Vind ut ett pressmeddelande att Kalmar kommun köpt ett vindkraftverk av företaget för ca 29 miljoner kronor.


Kalmar kommun som så många andra kommuner och landsting köper vindkraftverk för att komma undan energiskatten på 29,3 öre/kwh.


Den här lagstiftningen som undantar vindkraftverk från energiskatt om ägaren inte yrkesmässigt levererar elkraft har jag vid flera tillfällen kritiserat på bloggen och i diverse debattartiklar.


Jag varnade också Kalmar kommun för att denna lagstiftning var ohållbar i ett längre perspektiv under debatten i kommunfullmäktige. Och att vindkraftsatsningen är ett vågspel med kommuninvånarnas skattemedel.


 

Befriad från energiskatt.           Foto Thoralf AlfssonDen 14 juni presenterades en utredning angående nettodebitering och skatteskyldighet för energiskatt på el. Gissa vad utredaren föreslår? Att lagstiftningen ändras så att i stort sett all vindkraftsel skall beskattas med energiskatt. Lagändringen föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2014.


Snacka om dålig tajming för Kalmar kommun!


Helt plötsligt försvinner 5 200 000 kwh * 29,3 öre/kwh = 1 523 600 kronor av den tänkta vinsten upp i rök för Kalmar kommun.


Jag är inte överraskad över detta förslag men Kalmar kommun kommer sannolikt fundera över om det var en riktig satsning att använda närmare 30 miljoner av skattebetalarnas pengar till ett vindkraftverk.


I Danmark har man också kommit till insikt om att subventionerna för vindkraften är alldeles för stora vilket leder till att projekt startas som egentligen inte borde realiseras.

Venstre tillsammans Dansk Folkeparti kommer att ta bort alla subventioner för all landbaserad vindkraft om de vinner nästa val enligt denna artikel.Fartyget Discovery är åter tillbaka i Kårehamn efter reperationer i Polen. Enligt uppgift från ansvariga för Blekinge offshore kostar fartyget mellan 2-3 miljoner kronor varje dygn. Besättning består av ca 130 personer. Att fartygets 6 "fötter" skadats av den hårda kalkstensbotten vid Kårehamn var en kostsam överraskning för EON.


 

Fartyget Discovery utanför Kårehamn.                             Foto Thoralf Alfsson


Nu tvingas man lägga ut stenkross vid alla fundamenten så att inte fötterna skadas ännu en gång. Enligt uppgift placerar man nu ut mellan 30000-40000 ton stenkross på botten för att Discoverys "fötter" skall kunna användas igen.


Undrar hur många miljoner kronor extra detta kostar EON! Vem kommer få betala det i slutändan?

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 20 maj 2013 22:53

 


Idag har återigen varit en fulltecknad dag med först arbete som kassör för vårt distrikt med bokföring och fakturabetalningar.


Sedan blev det studiebesök vid Kårehamn på Öland och EON:s havsbaserade vindkraftspark som är under uppbyggnad. Det fartyg som lyfter vindkraftverken på plats vilket jag hade en bild på tidigare har drabbats av ett fel och har fått gå till ett varv i Polen. Men vi fick ändå en åktur med fartyget Provider ut till fundamenten och det enda tornet som är på plats. Jag kan säga att det var en väldigt guppig resa ut till den aktuella platsen.


 


Lite intressant att träffa ordföranden för Ölands vind AB. Det var detta företags VD som jag hade en debatt med i Ölandsbladet om subventionerna för vindkraften under våren.


Kvällen har avslutats med ett styrelsemöte i vår kommunförening.


 

Foto Thoralf A

Fundamentet består av 1800 ton betong med en ballast av bland annat järnmalm på ca 4000 ton.


När det gäller Husby har jag knappt hunnit läsa något , ännu mindre se någon nyhetssändning men jag undrar varför inte Erik Ullenhag, Tobias Billström, Maria Ferm och vänsterpartiets Christina Höj Larsen inte åker till Husby och talar förstånd med de små barnen. Jag gissar att ingen av dem vågar sätta sin fot i Husby en kväll utan skydd av en stor polisstyrka. Är de rädda för att bli berikade av lite mångkultur?


Aftonbladets fejkade grafik är dessutom en rejäl skandal som aldrig kommer uppmärksammas i media. Vilka skitstövlar som ägnar sig åt sådan manipulation. Det är dessutom inte första gången!


Martin Nilsson får nu även lämna Radio Kalmar. Det blev en kostsam podcast för dessa herrar.

Av Thoralf Alfsson - 17 maj 2013 23:19

 

Magnus Edvinsson vid Högeström                                      Foto Thoralf Alfsson


Idag har jag gjort ett studiebesök i de djupa småländska skogarna. För någon vecka sedan blev jag inbjuden att besöka några privatägda vattenkraftstationer som ligger vid Alsterån. Det handlar alltså om mindre vattenkraftsanläggningar men samtidigt anläggningar som smälter in i naturen på ett minst sat naturligt sätt i dessa skogar. De små dammarna skapar fina naturmiljöer med rikt fågelliv.


Jag besökte först Högeström tillsammans med ägaren Magnus Edvinsson. En anläggning som kunde leverera en effekt på 225kw. Stationen var renoverad/moderniserad 2012 med ny turbin, generator och automatisering. Vilket gett en rejäl effekthöjning!


 

Ny utrustnig vid Högeström                                         
         Foto Thoralf Alfsson


Sedan besökte vi även en äldre anläggning, Knivingaryds kraftverk.


I Alsterån ligger inte mindre än 21 kraftstationer som mer eller mindre alla är omoderna och borde vara föremål för uppgraderingar. Vilket skulle ge mycket ny förnyelsebar elenergi


Personligen anser jag att dessa investeringar skulle subventioneras av staten till skillnad mot vindkraften. Idag är vattenkraften istället motarbetad av staten genom en väldigt hög fastighetsavgift som gör lönsamheten för reinvesteringar mycket tveksam.


När det gäller vattenkraften pratar vi om väldigt långsiktiga investeringar till skillnad mot vindkraften där 20 år nämns som livslängd. Jag är övertygad om att vi pratar det dubbla eller kanske tredubbla livslängden när det gäller reinvesteringar i vattenkraft. Många av dessa äldre vattenkraftverk har turbiner från 30-, 40- och 50-talet.


Om man jämför kostnaden för ett enda vindkratverk till havs vid Kårehamn skulle man kunna uppgradera ca 16st vattenkraftstationer istället för samma kostnad. Dessutom skulle man få en mer tillförlitlig energikälla än ett vindkraftverk som stannar vid för lite vind. Extrema torrsommrar är inte lika vanliga som vindstilla.


Enligt en uppgift på nätet skulle man kunna skapa lika mycket elkraft genom att uppgradera dessa småskaliga vattenkraftverk i Sverige och starta upp de nedlagda som all vindkraft producerar idag. Eller med siffror 7TWh. En investering som knappast påverkar vår miljö eller vårt landskap, till skillnad mot vindkraften som verkligen innebär ingrepp i vår natur.


Tack Magnus för inbjudan och besöket. Glömde säga att elskåpet du byggt såg riktigt snyggt ut!

Av Thoralf Alfsson - 25 april 2013 14:47

Idag är jag minst sagt irriterad på Barometern men det kommer jag återkomma till i ett senare blogginlägg när jag inte är i affekt, utan har gått ner i varv.


Idag har jag deltagit vid en officiell utfrågning i 1:e kammarsalen om en fossiloberoende fordonsflotta. Näringsutskottet hade även bjudit in Skatteutskottet att deltaga.


Som jag har skrivit i tidigare blogginlägg betraktar jag mig som klimatlogiker och lägger därmed mer vikt vid de fakta som finns tillgängliga än t.ex de klimatmodeller som många eller alla klimatalarmister utgår ifrån. Jag ser målet om en fossiloberoende fordonsflotta redan år 2030 som ganska orealistiskt om inte något väldigt oväntat inträffar inom energiforskningen, vilket också framkom i flera anföranden. De flesta var oroliga för att EU inte driver frågan i rätt riktning men det kanske finns en orsak till detta. Som alla vet har vi i Sverige journalister som till övervägande del sympatiserar med MP och V och det avspeglar sig givetvis inte bara i media utan även inom lobbygrupper.


Koldioxiddebatten liknat till viss del invandringsdebatten där man hävdar att vi måste ha en hög invandring för att klara jobben i framtiden trots att vi har en hög arbetslöshet idag.


Detsamma gäller elenergin. Vi måste ha ett överskott av elproduktion för att klara en fossilfri fordonsflotta i framtiden, därför måste vi subventionera den för att få ett ännu större överskott. Ett överskott som vi inte vet om det ens behövs i framtiden.


Ni som följer min blogg vet att jag vid flera tillfällen tagit upp subventionerna till vindkraften och att jag skrivit debattartiklar i ämnet, som även publicerats. Senast jag gjorde detta i riksdagen var den 20 mars i ett anförande där jag bland annat citerade ur en debattartikel skriven av ledamöter från Kungliga akademiens energiutskott. Se nedanstående klipp.


 


Idag fick jag även en möjlighet att ta upp detta i direktsänd TV2 och ställa en fråga till energiminister Anna-Karin Hatt om hon och regeringen inte anser att det vore befogat att minska subventionerna på vindkraft då elproduktionen är mer eller mindre fossil och koldioxid fri idag. Och istället satsa mer på att minska fossilberoendet inom transportsektorn.


Men som vanligt fick jag inget godtagbart svar från Anna-Karin Hatt. Hon valde att bara prata om hur viktig vindkraften är för framtiden och att vi måste bredda vår energiproduktion med intermittent elproduktion. Trots att vi under 2012 hade ett elöverskott på 19TWh. För att förstå hur stort överskottet var kan det nämnas att vindkraften totalt producerade ca 7 TWh under 2012. Se min fråga och Anna-Karin Hatts svar i följande klipp.För den som vill se hela utfrågningen med anföranden kan gå in på följande länk.


Av Thoralf Alfsson - 20 mars 2013 20:27

Innan jag skriver ett nytt blogginlägg där jag dels tar upp den stora subventionerade vindkraftsutbyggnaden och ännu en text om vad jag kallar klimatlogik så lägger jag upp en repris på min kommentar i ett tidigare blogginlägg.


”Precis som några noterat är det väldigt "farligt" att ifrågasätta "klimathysterin men det gör mig inte automatiskt till klimatförnekare och klimatskeptiker.

Jag inser givetvis att jordens befolkning och det sätt som man använder jordens resurser mycket väl kan påverka klimatet på jorden. Däremot kan det finns andra faktorer som är minst lika angelägna som koldioxidutsläppen. Jag tror att fokus blivit lite för stor på koldioxid vilket medföra att andra problem "förminskas".

Att klimatet förändrats på vårt jordklot tidigare är alla överens om. Det finns en rad faktorer som har inverkan på vårt klimat. Dagens debatt tycks dock utesluta allt annat än koldioxidhalten i atmosfären. Så enkelt tror jag dock inte det är och därför är jag öppen för att lyssna och värdera "alternativ" forskning. Även att lyfta fram det på bloggen.”


Idag var jag först på ett frukostmöte där Ingrid Bonde, finanschef och stf koncernchef Vattenfall, samt Mats Nilsson, expert kraftsystem medverkade. Temat vara följande.


”Kunderna får en allt starkare roll och andelen förnybar energi ökar. Vilka risker finns kopplat till detta, när det gäller exempelvis elförsörjningen? Och hur påverkas elpriset?”


Det blev en intressant information och diskussion. Utan att dessa företrädare säger det rent ut framgår det med all tydlighet vilka enorma problem som håller på att byggas upp genom utbyggnaden av vindkraft och solenergi. Vilket kan leda till oanade konsekvenser. I Spanien har man t.ex tagit bort alla subventioner på förnyelsebar energi. En helt sanslös detalj jag fick höra var att den spanska regeringen inte betalt ut subventionerna till vindkraftsägarna i pengar utan istället gett dem ett värdecheck eller någon form av skuldebrev. Idag uppgår den spanska statens skuld till vindkraftsägarna till hela 250 miljarder kronor. Helt sanslöst! I Sverige får elkonsumenterna och skattebetalarna stå för notan omgående.


Idag har även Barometern publicerat min slutreplik i den debatt jag haft med Olof Karlsson, VD på Ölandsvind AB. Läs mitt genmäle i Barometern.


Ikväll har jag även haft debatt i kammaren angående beskattning av företag, kapital och fastighet och punktskatter. I mitt anförande tog jag upp Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott totalsågning av den svenska vindkraftsutbyggnaden och de subventioner som håller vindkraften ”under armarna”. Jag ifrågasatte också den ojämlika fastighetsskatten på olika elproduktionsanläggningar i mitt anförande. Det som också var intressant var att kristdemokraternas ledamot Lars Gustavsson instämde i min kritik av fastighetsskatten för vindkraft respektive vattenkraft. Det hör inte till vanligheterna att någon ställer sig på samma sida som sd i debatten. Jag hade också förväntat mig att Miljöpartiets ledamot skulle tagit replik på mitt anförande men Mars Pertoft avstod.
Av Thoralf Alfsson - 10 mars 2013 22:22

Frågan är om vi i praktiken har ett public service företag? När man der siffrorna över partisympatier för anställda inom SVT blir man förskräckt! Samtidigt förstår man varför det ser ut som det gör i morgonsoffor, TV-soffor, debattprogram och i stort sett alla sammanhang, till och med i barnprogram.


 


Hur skall dessa journalister kunna bevaka nästa års valrörelse på ett neutralt sätt? Givetvis kommer detta inte fungera. Vi kommer nog få göra bekantskap med ett och annat ”bottennapp”!


Att klimatalarmister får ett stort utrymme förvånar säkert ingen med tanke på att ca 50 procent av de anställda på SVT är sympatisörer till Miljöpartiet. Detsamma gäller kampanjen mot REVA som media drev väldigt hårt. Det är väl ingen djärv gissning att svaret till hur SVT agerade finns i ovanstående diagram.


Eftersom jag debatterar vindkraft i flera olika medier och på min blogg tror säkert många att jag är väldigt negativ till vindkraft och förnyelsebar energikällor. I varje fall tror jag att så är fallet då jag fått några hätska bemötande på mejl och i några kommentarer på bloggen. Men uppenbarligen har dessa inte förstått varför jag debatterar vindkraft. Jag vänder mig mot de stora subventioner som vindkraften erhåller och de problem som de intermittenta elproduktionsenheterna skapar i vårt elkraftsystem.


När man till och med diskuterar att använda kärnkraft som reglerkraft till förnyelsebar energi blir jag oroad och bekymrad.


Jag äger faktiskt andelar i vindkraftverk och det har jag gjort ända sedan 2006. Under 2010 installerade jag även solfångare för att kunna få varmvatten och delvis värma en fastighet. Vilket fungerar alldeles utmärkt från april fram till oktober. Eftersom jag är teknikutbildad och har ett stort intresse av detta har jag programmerat all styrning själv till dessa utrustningar. Nu funderar jag även på att installera solceller. Egen praktisk erfarenhet är det bästa när man sedan skall utvärdera något.


Ölandsbladet publicerade en debattartikel från mig angående de stora subventionerna av vindkraft den 14 februari. Någon tid senare svarade Ölandvinds AB:s VD Olof Karlsson i ett genmäle där han hävdade att staten tjänade på vindkraften. Båda dessa artiklar finns på nätet.


Min debattartikel från den 14 feb.

Olof Karlssons genmäle från den 23 feb.

I lördagstidningen publicerades mitt genmäle på Olof Karlssons svar.


    

Av Thoralf Alfsson - 8 mars 2013 19:55

Det finns ett ordspråk som säger att man ser inte skogen för alla träd. Jag tror det är något liknande som drabbat många av 7-klöverns politiker när det gäller många frågor. Ett sådant område är energipolitiken där det verkar som man köper alla argument från klimatalarmisterna.


30TWh förnyelsebar energi! Halleluja säger 7-klöverns politiker utan att blinka. Finns det då inga problem?


Min partikollega Josef Fransson lyfter på locket till den problematik som finns med intermittent elproduktion. En problematik som klimatalarmisterna blundar för!Nigel Farage och UKIP har även uttalat sig om vindkraft i Storbritanien.


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se