thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Energipolitik

Av Thoralf Alfsson - 19 november 2013 23:52

 

Vindkraftspark Egby på Öland                                         Foto Thoralf Alfsson


Efter fyra års fältstudier på Näsudden på Gotland kan forskaren Mårten Hjernqvist konstatera att vindkraften dödar fler fåglar äm man tidigare trott. Bara vid Näsudden kolliderar mer än tusen fåglar om året med vindkraftverken.


En gång i veckan under fyra års tid har han gått sin runda i vindkraftsparken och dokumenterat fågelkadaver runt utvalda vindkraftverk.


Tidigare europeiska studier har visat att 6-7 fåglar om året kolliderar med ett vindkraftverk. På Näsudden ser det helt annorlunda ut. Här handlar det istället om ca 30 fåglar om året vid de större vindkraftverken och då räknas fåglar som är större än duvor.


Totalt dör mellan 1000-1500 fåglar årligen vid Näsudden summerar forskaren Mårten Hjernqvist. Många av fåglarna är också rovfåglar, däribland ett tjugotal örnar.


 

Havsörn                         Foto Thoralf Alfsson


Nu skall det bli intressant att se om denna forskningsrapport kommer få någon uppmärksamhet i media. Givetvis har den fått det på Gotland men kommer vi kunna läsa om den även på fastlandet och i t.ex Ölandsbladet.


Öland har ju en hel del vindkraftverk. Jag skulle gissa att det ligger någonstans runt 70-100 vindkraftverk på Öland. Eftersom Öland också är en riktig fågelö med väldigt mycket flyttfågel som passerar kan jag tänka mig att vindkraftverken dödar mer än 1000 större fåglar årligen även på Öland.


Ännu en väldigt negativ effekt av alla dessa subventionerade vindkraftverk som vi tvingas stå ut med i naturen.


Ett speciellt tack till HM på Gotland som skickat mig en artikel från Gotlands Allehanda.


Sveriges ornitologiska förening skriver även om detta på sin hemsida.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 24 oktober 2013 22:20

”Att ens trycka på samma knapp som”spetälskepatienterna”i SD har hittills i den svenska politiska debatten kunnat beskrivas som liktydigt med att gå SD:s ärenden, eller rentav stödja rasism.”

Ivar Arpi, SvD


”Vämjeligt tycker jagär en bra beskrivning.  Jag avskyr Sverigedemokraterna och ett samarbete som legitimerar dem tycker jag är vämjeligt”.

Carl B Hamilton, Folkpartiet


Ovanstående citat talar sitt eget språk och behöver inte kommenteras ytterligare.


 

Fotomontage vindkraft på Stora alvaret.


Södra Ölands status som världsarv hotas av planerna på att bygga 6st vindkraftverk på alvaret vid Degerhamn. Cementa och vindkraftsbolaget O2 har uppenbarligen inte förstånd att stoppa sina planer. Mörbylånga kommun tycks också vara handlingsförlamade. Jag hoppas att våra SD-ledamöter i Mörbylånga kommun agerar. Läs artikel i Barometern


Att inte kommunpolitiker i Mörbylånga förstår vilken stor betydelse statusen son världsarv innebär för turismen och marknadsföringen av Öland. Att man är bredd att offra detta för 6st vindkraftverk är minst sagt obegripligt i mina ögon.


När jag läser lite om projektet på O2:s webbsida nämns inte statusen som världsarv med ett enda ord i projektdokumenten. Minst sagt märkligt!


Däremot förekommer de vanliga flosklerna om hur mycket utsläpp av koldioxid som kommer sparas. Men inte var någonstans, definitivt inte i Sverige.


 


Det tragiska är att all elenergi från dessa vindkraftverk kommer exporteras till utlandet eller så innebär det att vattenkraften i Sverige får sänka sin produktion.Anders Jallai har kommit ut med en ny bok med titeln ”Bilderbergmötet” som säkert kommer vara intressant att läsa. Läs mer på Anders Jallias webbsida.

Jag är förvånad över att videotrailern till boken inte fått någon uppmärksamhet i media.


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 23 oktober 2013 23:52

Idag har jag besökt Vind 2013 som är vindkraftsbranschens egen tillställning. Jag hade egentligen inga större förväntningar på denna dag än att det skulle vara lite halleluja stämning och mycket ryggdunkande. Men jag har faktiskt haft en intressant dag med flera bra seminarier.


I och för sig var det första seminariet lite av ett halleluja möte där klimatalarmismen stod i fokus. Inte minst på grund av deltagarna Markku Rummukainen, klimatexpert på SMHI och så Maud Olofsson, ärkebiskop Anders Wejryd och sist men inte minst klimatalarmisten Anders Wijkman.


Jag fick en ganska talande kommentar på ett liknande foto på facebook idag.


 

Anders Wijkman, Anders Wejryd och Maud Olofsson.    Foto Thoralf Alfsson


”Det gamla och det nya prästerskapet tillsammans med den nya adeln på samma bild. Vilket sammanträffande! I gengäld har ju alltid adeln lierat sig med prästerskapet för att hålla folket i herrans tukt och förmaning.”

Lars Bern


Min egen summering av dagen är att vi i Sverige är på väg att skapa oss ofantliga problem i vårt elförsörjningssystem genom att satsa så mycket på vindkraft och solenergi när behovet egentligen inte finns.


2012 producerade vi i Sverige ca 160TWh elenergi . Enligt Kjell Jansson som är VD för Svensk Energi beräknar man Sveriges elbehov till ca 158TWh år 2030. Dessutom är det så att vår elproduktion är till ca 97-98 procent fossilfri. Här har vi de två viktigaste grundförutsättningarna.


Flera av deltagarna framhöll att det helt enkelt handlar om att vi skall exportera elenergi till Europa. Inte lite utan väldigt stora mängder.


I debatten har det pratats mycket om ”smarta elnät”, idag förstod jag att det är elbranschens floskel som man tar till när man inte har något svar. I princip handlar det inte om elnätet utan producenternas och kundens agerande, inte elnätet som binder dem samman. Jag ser vissa likheter mellan ”smarta elnät” och integration. Erik Ullenhag lanserar säkert snart begreppet ”smart integration”. Nu vet min läsare vem som myntade begreppet först.


Allt detta kommer innebära enorma investeringar, inte bara i vindkraftsparker och solenergianläggningar utan även 10-tals miljarder i elnät, stamnät och elkablar i Östersjön till våra grannländer. Det kommer dessutom påverka våra vattenkraftverk väldigt negativt då de måste agera reglerkraft för att balansera elnätet.


Det kommer även medföra höjda koldioxidskatter, energiskatter, elnätsavgifter och sannolikt också betydligt högre elpriser.


Jag ställer mig verkligen frågan vad är avsikten med den enorma utbyggnaden av vindkraften därtill med stora subventioner. Det är ungefär lika dumt som att Sverige idag betalar för sin egen kolonisering genom invandringen.


Det fanns dock några kritiska röster och den starkaste var utan tvivel Harry Frank som sågade Lennart Söders senaste studie om kraftsystemens balansering jäms med fotknölarna, inte bara studien utan även hela vindkraftsutbyggnaden. Där var det ord och inga visor. Harry Frank fick dock inte så mycket talartid av moderator Pernilla Ström, något som Harry Frank även kommenterade.  


UPPDATERING!


Två videoklipp som bör ses.Av Thoralf Alfsson - 17 oktober 2013 09:19

Efter att jag läst medias artiklar angående onsdagens partiledardebatt så inser jag alltmer att den nya taktiken angående Sverigedemokraterna är att vårt parti skall osynliggöras. Det är mer eller mindre omöjligt att hitta någon artikel där Jimmie Åkesson omnämns.


Nu får i och för sig de andra mindre partierna också lite utrymme. I DN omnämns Gustav Fridolin ganska ironiskt och jag kan tänka mig att det bland annat syftar på replikskiftet med Jimmie Åkesson.


”Gustav Fridolin axlar manteln som riksdagens empatiska överstepräst men gör mycket lite för att tydliggöra för väljarna i vilka frågor Miljöpartiet och Socialdemokraterna står enade.”


Socialdemokraternas Mikael Damberg var dock smart i sin retorik när han ställde Reinfeldt till svars för de skenande kostnaderna för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och tog flera kommuner som exempel. Reinfeldt blev givetvis svarslös på denna fråga då han inte kunde säga att det beror på massinvandringen. Smart gjort av Damberg!


Partiledardebattens lågvattenmärke stod inte helt oväntat en pressad Annia Lööf för när hon i en replik till Jimmie pratade om ”brun populism”. Jimmie avväpnade dock henne elegant med att säga att han inte sjönk så lågt och ägnade sig åt den typen av låga retorik. Vilket skickade Annie Lööf till skampålen!


Jimmie gjorde som vanligt bra ifrån sig. Personligen tyckte jag det var bra att han lyfte kärnkraften mot vindkraften under ett replikskifte med Jan Björklund där Jimmie påtalade de enorma subventionerna för vindkraften. Se replikskiftet.Tyskland har subventionerat sig in i en mer eller mindre helt omöjlig situation genom sin så kallade ”energivende” där man skall ersätta kärnkraften med andra energikällor. Igår läste jag följande i Dagens Industri.


”Den subventionerade vind- och solkraften har fått brett genomslag i Europa och framför allt i Tyskland. När väderförhållandena är de rätta skapar de ett elöverskott som pressar priserna, eftersom kärn- och kolkraft inte enkelt kan startas och stängas av.

I juni i år betalade till och med kraftbolagen i Tyskland användarna för att konsumera el. Det stora elöverskottet hotade nämligen att skada kraftnäten.

Tillsammans skapar faktorerna den perfekta stormen på en imperfekt marknad. Och det är svårt att se hur en långsiktig lösning ser ut.”


Jag anser att Sverige är på väg in i en liknande situation om inte vår energipolitik förändras inom kort. Dagens situation kan delvis liknas vid en nedläggning av kärnkraften på några decenniers sikt om inte nya beslut tas om att ersätta befintliga reaktorer.


Att leva i den tron att förnyelsebar energi, som vindkraft och solenergi klarar den omställning är både naivt och korkat.


I nästa vecka kommer jag besöka vindkraftsindustrins största evenemang i Sverige, Vind 2013, och förmodligen lyssna till många naiva och politiskt korrekta personer. Men det lär jag få återkomma till i blogginlägg i slutet av nästa vecka.

Av Thoralf Alfsson - 11 september 2013 23:25


Igår hade Aftonbladet en artikel om u-svängen i klimatförändringarna. Rubriken var ”Vi går mot global nedkylning”. Givetvis så är det inget säkerhet i detta påstående heller utan det kan vara en tillfällighet under just några år. Men personligen har jag varit tveksam till alla klimatalarmister som får stort utrymme i media eller t.ex SMHI som basunerar ut sitt budskap i något som nästan kan liknas vid en monopolställning.


Aftonbladet bygger sin artikel på en artikel i Daily Mail med ungefär samma bilder på isutbredningen i Arktis som jag haft på min blogg vid två tillfällen.


Skall bli väldigt intressant att följa medias rapportering av klimatförändringar under denna månad med tanke på att IPCC kommer lägga fram sin rapport i Stockholm om ca 2 veckor.


I Australien gjordes även en u-sväng när det nyligen blev skifte vid makten. En av de största anledningarna till detta torde vara den Carbon tax som Labour regeringen införde 1 juli 2012 och som inneburit kraftigt ökade kostnader för hushållen. När jag tillsammans med delar av Skatteutskottet besökte Australien i september förra året gick debatten het angående denna skatt. Man hade till och med infört ett departement för klimatförändringar.


 


Dock kunde jag höra från tjänstemän inom förvaltningen att antalet personer som blivit så kallade klimatskeptiker hade ökat ganska radikalt och att klimatalamisterna inte fick stå oemotsagda.

Vi får väl se om departementet överlever den nya regeringen eller om det får en del nya uppgifter.


Norge gör också också en u-sväng efter måndagens val. I den svenska debatten har mycket handlat om huruvida SD och Frp är systerpartier eller inte. Svaret är väl både ja och nej. När det gäller klimatpolitik har Frp vågat sticka ut hakan ganska rejält i sitt handlingsprogram. Något som jag önskar att SD också vågade göra i större utsträckning. Inte minst för att utmana Miljöpartiet som nu fått med sig Socialdemokraterna på att fortsätta avveckla kärnkraften och ersätta den med förnyelsebar el. Utan att veta hur detta skall gå till.


FrP skriver följande i sitt handlingsprogram angående Klimat.


”Det er nødvendig med en nyansert klimadebatt. Problemstillingen som politikere og forskere fra FNs klimapanel retter oppmerksomheten mot, kan være alvorlig. Advarslene gir grunnlag for varsomhet. Samtidig er det spekulativt og opportunistisk når noen grupper kobler enhver flom, hete- eller kuldebølge, storm etc. til påstanden om menneskeskapte klimaendringer.”


”FrP er kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter. Man skal ha respekt for skattebetalernes penger og innbyggernes ønske om forutsigbarhet og fleksibilitet i hverdagen. Vi er derfor kritiske til å innføre stadig nye forbud, påbud, restriksjoner og andre offentlige inngrep som begrenser enkeltmenneskets frihet eller svekker norsk konkurransekraft.”


Många kloka formuleringar i detta handlingsprogram.


Kommer det komma en tillnyktring bland landets journalister när det gäller klimatalarmismen. Kommer vi få se journalister och politiker göra avbön genom u-svängar.


Av Thoralf Alfsson - 14 augusti 2013 17:06

Några korta reflektioner från gårdagens möte om vindkraft. Jag är förvånad över hur ledamöter från samma parti kan ha så olika uppfattningar om energipolitiken. Jag tänker framförallt på ledamöter från Alliansen.


Argumentet att vindkraften skall ersätta kärnkraften är minst sagt okunnigt. De som påstår detta har antagligen aldrig ägnat sig åt vare sig teknik eller matematik, utan går mer på känslor och omöjliga visioner. Vindkraft klassas som intermittent elproduktion medan kärnkraft klassas som baskraft.


 

Mikael Odenberg         Foto Thoralf Alfsson


Mikael Odenberg sa under Almedalsveckan i Visby att endast 6 procent av den installerade effekten på ett vindkraftverk kan räknas som baskraft och därmed användas för att ersätta kärnkraften. I praktiken innebär det att ett vindkraftverk med en installerad effekt på 2MW bara kan ge 120kw i en beräkning för att ersätta kärnkraften. Det innebär att det skulle behövas ca 4000 vindkraftverk i den storleken för att t.ex ersätta O1:an i Oskarshamn. Vid årsskiftet fanns det ca 2300 vindkraftverk i Sverige. Då förstår säkert alla det orimliga i detta argument och varför den tunga industrin är så orolig över utvecklingen i Sverige. Såvida vi inte skall stänga ner vår tunga basindustri under de kalla vintermånaderna.


Intressant att regeringens samordnare Lennart Värmby sa det rent ut att all elproduktion som vindkraftsutbyggnad ger exporteras till t.ex Tyskland och Polen för att de skall kunna minska sina koldioxidutsläpp. Vilket är helt i linje med de argument jag framför om att vi redan har en fossilfri elproduktion i Sverige dessutom ett rejält överskott på el.


I praktiken innebär då vindkraftsutbyggnaden följande.


Vi förstör fina naturområden eller havsmiljöer med vindkraftsparker. Många markägare och närboende drabbas av störande effekter från vindkraftverken. Väldigt stora markytor kan inte bebyggas.


Alla får vara med att betala för elcertifikaten via sin elräkning, för att vindkraften måste subventioneras för att vara lönsam. Enligt uppgifter från gårdagens möte handlar det om ca 4100 miljoner kronor/år, där ca 1200 miljoner kronor/år går till vindkraft.


Till på köpet behöver vi inte elproduktionen i Sverige utan vi exporterar den till grannländerna. Förra året exporterade Sverige hela 19 TWh.


Vi betalar alltså för en medveten miljöförstöring för att gynna andra länders missköta elproduktion. T.ex Tysklands energiomställning.


 

Johan Rockström o Mattias Klum      Foto Thoralf Alfsson


Tyvärr är det klimathysterin som råder som styr många av våra politiker. Klimatalarmister som Johan Rockström och Mattias Klum har lyckats väl tillsammans med de vänsterjournalister som har makten inom media att styra politikerna.


Ännu ett område som Sverige skall vara bäst i klassen på förutom invandringen!

Av Thoralf Alfsson - 14 augusti 2013 00:01

Ikväll har jag suttit i panelen vid ett möte om vindkraft i Åseda (Uppvidinge kommun).


 

Jag kände mig nöjd efter mötet. Blev inte avbruten en enda gång och fick säga det jag ville. Fick dessutom kraftiga applåder efter mitt slutanförande ;-)


Min känsla var att det fanns många kritiska röster till vindkraft bland åhörarna.


 

Banderoll med texten "Vindkraft är subventionerad miljöförstöring". Det var även många åhörare!


UPPDATERING


Läs artikel i Smålandsposten. Artikeln går att kommentera.


Jag återkommer under dagen med några reflektioner kring mötet.


Av Thoralf Alfsson - 30 juni 2013 20:56

 

Är det dessa herrar som man syftar på i GA. Jag hoppas att man hade någon på plats i Drottens ruin och lyssnade på de "högerextrema". 

 Jag är väldigt nöjd med min kamera!


 

Connie Hedegaard EU-kommissionär klimatfrågor. Mycket floskler!


 

David Baas, Expressen lyssnar på SDU. Men enligt obekräftade uppgifter har han andra "sätt" att lyssna och följa SD.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se