thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Energipolitik

Av Thoralf Alfsson - 17 februari 2014 23:04

Idag åtalades de tre personer som gjorde inbrottet på MediaMarkt i Kalmar för två veckor sedan. Både Barometern och Östran skriver om det på sina webbsidor. Men ingen av tidningarna uppger att det handlar om tre rumänier i sina artiklar. Jag gissar att de kommer dömas till fängelsestraff och utvisning under 5-10 år. Frågan är om Barometern och Östran kommer skriva om en eventuell utvisning i kommande domar. Varför kan inte media berätta sanningen för sina läsare?Ölandsbladets chefredaktör Peter Boström har uppenbarligen drabbats av hybris. Jag blev minst sagt förvånad över hans svar på ledarsidan på en insändare från Icomos angående de sex vindkraftverken på södra Öland. Icomos insändare var ett svar på ett tidigare angrepp från Peter Boström på ledarsidan där han skriver att Icomos är en stor bluff. Icomos förklarar sin organisation och vidhåller sin allvarliga kritik av vindkraftprojektet och kallar det för ”substanial damage” och att de berörda parterna inte velat ta till sig det allvarliga i situationen.


På detta svarar Peter Boström följande.


”Ölandsbladet har bevakat Södra Ölands Jordbrukslandskap sedan 1867 och i synnerhet de premisser som föranledde att området blev världsarv 2000. Där slogs det tydligt fast att området blev ett världsarv just för att landskapet förändrades med människan. Icomos har nu ställt till nog med elände och oro!”

 

Uppriktigt sagt tror jag att Peter Boström inte har förstått vad det handlar om och varför södra Ölands odlingslandskap blev världsarv. Om han förstod det skulle han sänka tonläget radikalt.

Det verkar som det är Ölandsbladet som skall sätta upp dessa skattesubventionerade och konsumentsubventionerade vindkraftverk.


Hela Ölands karaktär och attraktionskraft på naturälskare håller på att gå förlorad på grund av den vindkraftsutbyggnad som pågår på Öland. Snart finns det inga öppna landskap kvar då det är vindkraftverk på varje del av Öland som upptar horisonten i varje väderstreck. Är det verkligen det som chefredaktören på Ölandsbladet önskar ölänningarna och alla sommar ölänningar.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 29 januari 2014 20:45

    

OKG, Simpevarp                                Foto OKG


OKG skickade i måndags ut ett pressmeddelande om att man förbereder ansökan om miljöprövning för avställning och servicedrift för deras reaktor O1. Läs pressmeddelande.


För något år sedan ställde jag en fråga till riksdagens utredningstjänst om antalet snabbstopp på de olika reaktorerna i Sverige. Anledningen var uppgifter om att just O1 haft många snabbstopp vilket i sin tur påverkar reaktortankens livslängd. I svaret från RUT fanns följande.

 

”I Sveriges äldsta kärnkraftsaggregat, Oskarshamn 1 (O1), som togs i drift 1972, har det fram till årsskiftet 2010/2011 inträffat 356 snabbstopp. Det totala antalet tillåtna snabbstopp i O1 enligt den för närvarande gällande transientbudgeten är 470.”


Det innebär att det inträffar ca 10 snabbstopp/år. Vilket i sin tur skulle antyda att O1 borde kunna vara i drift fram till ca 2022.


I och med gårdagens pressmeddelande kommer frågan om ersättningsproduktion än mer i fokus för regering och riksdag. Diskussionen om att bygga nya kärnkraftverk kommer säkert intensifieras ju närmare vi kommer dagen för stopp av ett kärnkraftverk. Om vi får en rödgrön regering efter valet i september så ser situationen mörk ut för kärnkraften och vi kommer förmodligen förlora mängder av jobb inom den elintensiva industrisektorn då investeringar lär flytta utomlands när Fridolin och Romson får bestämma.


O1:an har idag en effekt på 492MW enligt OKG:s webbsida.


Om nu dessa 492MW skall ersättas med vindkraftverk kommer det behövas ett hiskeligt stort antal.


 

Från norsk vindkraftsutbyggnad.


Den som vill göra det lätt för sig i debatten säger antagligen bara att vi skall ersätta O1:an med förnyelsebar el. Vilket i praktiken innebär vindkraft, bioenergi och kanske lite solkraft. Ett litet räkneexempel kanske vore på sin plats. Om vi antar att vi räknar på den storlek av vindkraftsverk som installeras mest på land idag, vilket är 2MW, då skulle det kunna se ut så här.


Den som vill göra det lätt för sig räknar kanske så här 492/2 = 246st. För att få samma märkeffekt behövs det alltså 246st vindkraftverk men då krävs det att det konstant blåser minst 13m/s men inte mer än ca 25 m/s så att vindkraftverken kan leverera maxproduktion kontinuerligt.


Nu vet vi ju alla att dygn med den vindstyrkan är ganska ovanliga, under sommaren eller när vi har högtrycksläge under vintern har vi aldrig dessa vindförhållanden. Faktum är den att vindkraftverk i bästa fall har en verkningsgrad på ca 30 procent som medel värde under ett år.


Enligt vindstat.com låg verkningsgraden under december 2013 på under 25 procent. Under juni och juli 2013 låg den till och med under 10 procent (för juni installerad effekt 3996MW, medeleffekt 373MW = 9,3 procent verkningsgrad).


Om vi antar att vi har en verkningsgrad på 25 procent innebär det att ett 2MW vindkraftverk reduceras till ett 0,5MW vindkraftsverk. Då får vi istället följande beräkning 492/0,5 = 984st Vi behöver allts ca 1000st vindkraftverk för att ersätta den elenergi som O1:an producerar vid full drift.


Nu har givetvis också ett kärnkraftverk inte en verkningsgrad på 100 procent men där planeras givetvis det stora underhållsstoppen till sommarhalvåret då behovet av elenergi är lägre. Givetvis förekommer också störningar i produktionen.


El från kärnkraftverk betecknas dock som baskraft då den inte är beroende av några yttre faktorer som vind eller sol. Av just den anledningen betecknas vindkraft och solkraft som intermittenta kraftkällor.


 

Mikael Odenberg.   Foto Thoralf Alfsson


Svensk Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg sa i ett föredrag under Almedalsveckan 2013 att endast 6 procent av vindkraftens märkeffekt kan räknas som baskraft. Efter att ha tittat på siffrorna från Vindstat har jag full förståelse för hans påstående. Det innebär i praktiken att om vi skall tillförsäkra oss samma energi som O1 genom vindkraft även när det blåser väldigt lite måste vi installera mer än 1000st vindkraftverk.


Med 6 procent som riktvärde får vi alltså räkna ner ett 2MW vindkraftverk till 0,12MW. Vilket då skulle ge följande beräkning 492/0,12 = 4100st. Över 4000 vindkraftverk på 2MW.


Alla förstår nog vad effekten skulle bli när det blåser 15m/s vid alla 4000 vindkraftverk och där produktionen då skulle motsvara ca 8000MW. Eller vad ca 16st kärnkraftverk av O1:ans storlek skulle producera. Effekterna på det svenska kraftnätet och reglerkraften (vattenkraft) skulle bli enorma med dessa svängningar i elproduktion med minst sagt märkliga konsekvenser där vi kommer tvingas släppa stora mängder vatten förbi turbinerna vid vattenkraftverken. Med stora förluster för ägarna av vattenkraftverken som följd.


Jag gissar att elkonsumenterna och skattebetalarna i en sådan situation tvingas ersätta ägarna till vattenkraftverken för dessa ”ekonomiska förluster” förorsakade av vindkraften.


Vi kommer dessutom få ett elpris som kommer fluktuera något enormt beroende på om det blåser eller inte. Något som vi redan sett effekter av under 2013 då elpriset varierat mellan 1,2 öre/kwh och 91 öre/kwh.


Tyskland håller ju på med sin så kallade "energiwende" där förnyelsebar energi i form av vindkraftverk och solceller ingår. Där har dessa effekter redan blivit minst sagt märkbara. Vilket lett till helt okontrollerbara elpriser. Under 2013 har priset varierat mellan minus 90 öre/kwh och 120 öre/kwh enligt Svensk energi.


Är det detta vi vill ha även i Sverige?


PS

På söndag 2 februari medverkar jag på ett möte i Nybro klockan 16:00 som SD Södermöre arrangerar.


Mötet är öppet för alla sympatisörer till Sverigedemokraterna. Är du intresserad skall du kontakta SD Södermöre på mejl för närmare upplysningar om plats.


sodermore@sverigedemokraterna.se

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 29 januari 2014 11:26

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har svarat på min skriftliga fråga angående vindkraft kontra världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Jag upplever svaret som mycket positivt! En minister har svårt att formulera ett svar utan att bli beskylld för ministerstyre i ett direkt ärende men här känns svaret bra.


Min tolkning av svaret är att Riksantikvarieämbetet har fått påtryckningar från kulturministern och Kulturdepartementet att man har ögonen på sig och att man förväntar sig att Riksantikvarieämbetet lever upp till sitt ansvar att följa världsarvskonventionen. Dessutom höjer Lena Adelsohn Liljeroth ett varningens finger till Länsstyrelsen och landshövding Stefan Carlsson och inte minst till Mörbylånga kommun och kommunalrådet Henrik Yngvesson då hon pekar ut deras ansvar.


Slutmeningen i svaret är enligt min uppfattning en kraftfull signal till Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Mörbylånga kommun. Kulturministern skriver.


Jag kommer följa utvecklingen noga!


Här kan du läsa kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths svar på min skriftliga fråga.


 

Av Thoralf Alfsson - 24 januari 2014 00:07

 

Google bygger en ny datacentral för Europa i Finland. Nu skall man förse datacentralen med el från fyra nya vindkraftsparker i Sverige.Hela 29 vindkraftverk skall byggas i Sverige med en sammanlagd effekt på 59MW. Läs artikel i SvD.


För cirka 6 månader sedan presenterade man ett liknande avtal med en annan leverantör i Sverige. I detta avtal gällde det 24 vindkraftverk. Läs artikel i DN.


Nu skall Google bygga 53 vindkraftverk i Sverige för att driva sin datacentral i Finland. Nu skall då det svenska landskapet och naturen få stå tillbaka ännu en gång.


Varför bygger man inte dessa vindkraftverk i Finland där datacentralen ligger? Vill man inte ha dessa vindkraftverk vid den finska Östersjökusten?


Har Finland inte samma subventioner på vindkraften som det finns i Sverige? Är det svenska elförbrukare och skattebetalare som Google tänker sig att utnyttja?


En sak är i varje fall helt säkert. Google placerar vindkraftverken i Sverige för det är mest ekonomiskt lönsamt!

Av Thoralf Alfsson - 15 januari 2014 16:39

Kalmar läns landsting beslutade nyligen att bli elproducent genom att köpa ett vindkraftverk. Miljöpartiets Jessica Rydell kallade beslutet för historiskt i en debattartikel i förra veckan. Idag svarar Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp väldigt bra.

http://www.barometern.se/reagera/debatt/farligt-leka-elproducent(4108147).gm


 
 

Av Thoralf Alfsson - 14 januari 2014 17:54

 

Vackert blir det inte! Fotomontage.


Idag har kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun röstat ja till ett bygglov för 6 vindkraftverk på en mycket omstridd plats.


I praktiken betyder det att majoriteten i Mörbylånga kommun skiter i att ta ansvar för sitt världsarv. Ett mycket märkligt beslut som borde ge eko ända upp i regeringens och kulturdepartementets korridorer.


Enligt Ölandsbladet togs beslutet med röstsiffrorna 12-3. Sverigedemokraterna har ingen ledamot i kommunstyrelsen och har därför inte kunnat framföra partiets åsikter i detta omstridda ärende, då det inte behandlats av kommunfullmäktige där SD har två mandat.


Sverige har en till 98 procent koldioxidfri elproduktion, vilket är något av det bästa i världen. Ändå är Mörbylånga kommun villig att offra sitt ”världsarv” för dessa sex vindkraftverk.


Röstade Ja

Moderater, 4st

Centern, 3st

Folkpartiet, 1st

Kristdemokraterna, 1st

Socialdemokraterna, 2st

Vänsterpartiet, 1st


Röstade Nej

Socialdemokraterna, 2st

Miljöpartiet, 1st


Notera att Miljöpartiets ledamot röstade nej. Det är alltså Alliansen som driver igenom detta beslut i Mörbylånga kommun.


Återkommer med fler kommentarer senare under kvällen.


UPPDATERING.


Vem tusan är Peter Boström på Ölandsbladet. Jag läste hans ledare idag på väg upp till Stockholm. Peter Boström raljerar friskt över nej-sidan i sin artikel som han sedan avslutar på följande sätt.


”Vi säger det igen, Ölandsbladet tar inte ställning till vindkraft i Albrunna eller ej,”


Möjligen drabbades Peter Boström av dåligt samvete när han läste sin egen artikel och ville kompensera sin vinklade text. Hur många litar på hans ord?


Som journalist är det dock viktigt att hålla sig väl med ”toppolitikerna”, det gäller även på Öland men där ingår givetvis inte politiker från SD.


Ölandsbladet, Barometern, Östran,

Av Thoralf Alfsson - 12 januari 2014 10:15

Drivkraften bakom alla dessa vindkraftsinvesteringar är i huvudsak två saker. IPCC och dess klimatalarmism som driver politikerna till förhastade beslut om energipolitiken är en bidragande orsak. Den andra orsaken är pengar. De som investerar ser givetvis en möjlighet att tjäna pengar med hjälp av de subventioner som finns för vindkraften. Att företagen skulle bry sig så särskilt mycket om vårt klimat tror jag inte så mycket på, annat än att de kan använda sig av det i sin marknadsföring.


Om man skall tro den här artikeln i engelska The Telegraph så kommer tydligen EU börja ställa krav på att subventionerna för bland annat vindkraften avvecklas innan 2020.


 


De senaste månaderna har dessutom de som väldigt orättvist kallas för klimatskeptiker fått lite mer utrymme i pressen. Något som jag finner väldigt intressant och något som kan påverka valrörelsen i Sverige. Idag kan man läsa en artikel i Expressen som kritiserar IPCC.


Utan att veta några närmare detaljer om hur diskussion går internt i kommunledningen i Mörbylånga kommun så tror jag att man börjat dra öronen åt sig när det gäller den kritik som riktas mot Cementas planer på att sätta upp 6st vindkraftverk på Ölands södra Alvar. Den 14 januari sammanträder kommunstyrelsen och frågan är om man vågar ta ett beslut om att ge bygglov för dessa vindkraftverk.


Jag har begärt ut yttrande och beslut från Länsstyrelsen och jag kommer publicera dessa på bloggen när jag finner att något borde spridas till en större skara.


Icomos har sänt ett nytt brev till Mörbylånga kommun där man än en gång betonar allvaret i den uppkomna situationen och med skärpa understryker att kommunen kan förlora sin världsarvsstatus. Något som skulle vara minst sagt bedrövligt för Öland men även för Sverige.


Om kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun säger ja till dessa vindkraftverk den 14 januari kommer jag ställa en skriftlig fråga i riksdagen till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om hur Sverige följer de konventioner vi som nation skrivit under om att skydda våra världsarv från påverkan.

 

I brevet skriver Icomos bland annat följande.


”Det kommer självfallet att runt om i världen och i synnerhet i de stater som ratificerat världsarvskonventionen, att väcka uppmärksamhet – och förvåning – om Sverige nu får ett av sina femton världsarv struket från världsarvslistan.”

 

Jag är väldigt förvånad över att lokal media inte har uppmärksammat detta mer. Men det kanske inte är politiskt korrekt att delge sina läsningar uppfattningar som går emot den gängse uppfattningen i pk-samhället. I Barometern är det helt andra artiklar om vindkraften som lyfts fram.


Ölandsbladet borde ju vara väldigt intresserade av detta men det kan knappast märkas i tidningen, förutom på insändarsidorna.


När inte media vill delge sina läsare vad som pågår är det minst sagt bedrövligt. Nedan publicerar jag hela det senaste brevet från Icomos som skickats till Mörbylånga kommun och till Länsstyrelsen.


 

 


Av Thoralf Alfsson - 8 januari 2014 00:21

 

 

Kårehamn Öland                     Foto Thoralf Alfsson

 


Under 2012 producerade vi i Sverige ca 160 TWh men vi förbrukade bara ca 141 TWh. Med andra ord ett överskott på ca 19TWh


Jag har inte sett några slugiltiga siffror för 2013 men överskottet skall enligt uppgift vara ca 9 TWh. Det motsvarar vad vindkraften beräknas producera i Sverige under 2013. Man kan säga att vi exporterade all vindkraftsenergi.


Min partikamrat Claus Zaar har idag fått en debattartikel publicerad i Barometern angående de planerade vindkraftsverken i Mörbylånga kommun.


http://www.barometern.se/reagera/debatt/omprova-satsningen-pa-vindkraft(4096206).gmPresentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se