thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Brottslighet

Av Thoralf Alfsson - 19 april 2013 18:42

Lyssna på en lysande Richard Jomshofs i denna debatt! Speciellt de som hela tiden klagar på SD.Nu anser jag att ni sedan skall fråga media varför ingen tar upp Richard Jomshofs anförande i debatten.


Lyssna på hela debatten här men ta något lugnande i förebyggande syfte!

 

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 18 mars 2013 19:17

 


De senaste två veckorna har det ganska klart framstått hur svaga svenska ministrar i Alliansregeringen är då de ständigt och jämnt viker ned sig för media.

Enligt en undersökning bestod SVT av 83 procent journalister som sympatiserar med de rödgröna och av dessa var hela 52 procent sympatisörer med Miljöpartiet. Jag tror inte skillnaden är så stor mot hur det ser ut i tidningsbranschen, utan det är nog likvärdigt. Därför är det inte så underligt om Miljöpartiets flumpolitik får stöd av medierna.


Ett exempel på detta är polisens REVA-projekt där media nu lyckats mer eller mindre stoppa polisen att fullgöra sitt uppdrag. Dessutom fick man justitieminister Beatrice Ask till at nästan be om ursäkt för att polisen kollade personer med utländskt utseende.


För mig är det helt självklart att polisen kan kolla identiteten på vem som helst, när som helst!

När polisen har nykterhetskontroller längs våra vägar sker detta helt naturligt. I Kalmar läns polisdistrikt görs ca 60000 nykterhetskontroller och körkortskontroller varje år.


Varför inte även i tunnelbanan i Stockholm eller på spårvagnar i Göteborg eller på Öresundstågen mellan Malmö och Köpenhamn.

Det finns ju faktiskt en anledning till att vi har en polismyndighet. Vi vill bo i ett tryggt samhälle. Uppenbarligen anser inte de rödgröna journalisterna att det är bra. Utan de vill istället underminera polisens befogenheter och förtroende hos allmänheten.


Idag har migrationsminister Tobias Billström fått löpa gatlopp i svensk media och det tog inte många timmar innan Billström gör en pudel och ber alla om ursäkt. Det är ynkligt att höra en svensk minister krypa till korset för en bagatell. Ännu en minister som böjer sig för vänstermedia och en ny ”skalp” för Niclas Orrenius. Det är dessutom tragiskt att se att det inte finns några moderater som backar upp Billström. Inte någon av kollegorna i regeringen, allra minst statsminister Fredrik Reinfeldt eller partisekreterare Kent Persson.


Vad har då Billström sagt som väckt sådana reaktioner i media.


Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda.”


En spade är en spade och inte en kratta.


Tobias Billström har helt rätt i sitt påstående. Hans påstående är dessutom helt logiskt! Att någon kan påstå att detta skulle vara rasistiskt är minst sagt pinsamt och löjeväckande i mina ögon. Det tror jag dessutom gäller en övervägande majoritet av Sveriges befolkning.


Om Billströms uttalande är rasistiskt vad var då Katarina Mazettis krönika i ICA-kuriren? Då var det inte en enda av dessa rödgröna journalister som reagerade på samma sätt. Nej, då rykte de istället ut och hyllade Mazetti och fördömde alla kritiker med diverse epitet. Skillnaden var att det var svenskar och svenska traditioner som Mazetti ”pissade” på och det ger ju istället poäng inom den politiskt korrekta eliten i vårt land.


Finns det inte en enda vettig journalist i Sverige längre? Finns det inte en enda journalist som vågar säga att kejsaren är naken?


Uteslutningar inom SD


När det gäller dagens uteslutningar så är jag inte insatt i detta men jag kan konstatera att vid tidigare uteslutningar har det visat sig att man nog gjort rätt i de flesta fall. Jag har vid några uteslutningsärenden försvarat några medlemmar och kritiserat ansvariga. Tyvärr hade jag fel i dessa fall! De aktuella personerna fortsatte med sina övertramp vilket gjorde mig väldigt besviken när jag ställt upp för dem.


Efter dessa fall är jag mer försiktig med att kritisera de beslut om uteslutningar som görs av partiledningen. Ofta har de dessutom betydligt mer information än den som finns i media eller på nätet.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 17 mars 2013 21:02

Igår visade EU sitt rätta ansikte då man konfiskerade stora tillgångar i Cypriotiska banker. Med ett enkelt beslut av medlemmarna i EU:s monetära union så hade man konfiskerat närmare 6 miljarder euro från spararna. Man kan fråga sig var insättargarantin på 100000 euro tog vägen för småspararna? Vilket land står näst i tur för samma åtgärd. Spanien?


Vågar man spara i en bank inom EU?


Läs artikel i DI


Den före detta socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholt har varit utan arbetsuppgifter i riksdagen sedan han lämnade partiledarjobbet. Stefan Löfven utlovade ett ”topposition” för Juholt strax efter att han valts till partiledare men inget har hänt, trots den erfarenhet som Håkan Juholt besitter. För några veckor sedan tillkännagav Håkan Juholt att han kandiderar vid nästa års val till riksdagen.


Nu har Stefan Löfven vaknat till liv och utsett Håkan Juholt till ersättare i Kulturutskottet. I mina ögon är det ett hån mot Håkan Juholt! Det är kanske därför som Juholt har varit omöjlig att nå för media som önskat en kommentar. Är detta en signal till Juholt att han inte är välkommen tillbaka till riksdagen efter 2014.


Lars Ohly fick en ordinarie plats i Kulturutskottet när han lämnade partiledarskapet i Vänsterpartiet. Håkan Juholt fick nöja sig med en ersättarplats bakom 6st ordinarie socialdemokratiska ledamöter i Kulturutskottet.


Läs artikel i Östran


Statsminister Fredrik Reinfeldt har de senaste dagarna kritiserat polisen för hur de klarat av sina uppgifter trots att de fått 10 miljarder i utökade anslag. Enligt statsministern har ingen förbättring skett trots dessa utökade resurser.


Jag som är kritisk kan tolka det på ett annat sätt. Alla är medvetna om en ökad brottslighet som i väldigt stor utsträckning är kopplad till invandringen och personer med utländsk bakgrund. Inte minst genom ligor från andra länder som utnyttjar Schengenreglerna för att röra sig mellan olika länder. Min tolkning är att den ökade brottsligheten har fått ett pris av 10 miljarder kronor genom statsministerns uttalanden.

Av Thoralf Alfsson - 25 februari 2013 21:56

Vi har sett kommunala tjänstemän ibland annat i Göteborg sko sig själva, på Migrationsverket avslöjades nyligen tjänstemän som sålt uppehållstillstånd, hos McDonalds har företagare sålt arbetsintyg för 100 000 kronor/st. För att inte tala om alla bedrägerier med assistansersättningar som nästan dagligen avslöjas. Utan tvekan är det många som utnyttjat det faktum att just kostnaderna för invandring är tabubelagda och att det är mycket känsligt att granska detta.


Varför skulle det då inte kunna förekomma bedrägerier med utbetalningar av ersättningar till invandrare? Inte minst då det framkommit att stora överutbetalningar skett vid Invandrarservice i Kalmar. Speciellt då alla underlag, kvitton och verifikationer saknas vid Invandrarservice.


Att ställa frågan om det även förekommit ekonomiska oegentligheter vid Invandrarservice är ganska självklar för mig. Det finns alldeles för många varningssignaler!


Den uppfattningen delar inte Markku Ahonen med mig. Han går till ”våldsam” attack mot mig i ett blogginlägg.


”Kalmars egen självutnämnde bödel, den överbetalde riksdagsmannen Thoralf Alfsson, på sin blogg riktar misstankarna mot tjänstemän på Invandrarservice om att dessa låtit pengar hamna i egna fickor så är det grovt förtal som förtjänar en polisanmälan.”

 

Läs arge Ahonens blogginlägg.

 

Som jag skrev i mitt tidigare blogginlägg har jag begärt ut all dokumentation om den nedlagda utredningen. Jag hade även begärt ut ett sammandrag av hur mycket arbetstid socialförvaltningen lagt ned på den nedlagda granskningen/utredningen. Idag fick jag följande svar.


”Hej!


Cecilia Frid har gått på semester och hon har bett mig lämna kompletterande upplysningar, enligt ditt önskemål.


Vårt journalsystem är digitalt och kontrollerna av tidigare underlag i ärendena har huvudsakligen gjorts av handläggare inom försörjningsstödsenheterna, i samband med att man där har övertagit
ärendena från Invandrarservice. I samband med denna fortsatta handläggning har man kunnat konstatera att underlag saknas. Själva aktgranskningen har således inte genererat någon  beräkningsbar mertid. Någon specifik protokollföring av åtgärden har inte gjorts, utan den dokumentation som har förts - om och i ärendena - har varit ett led i det löpande
handläggningsarbetet.


M v h
Johnny Lesseur
Verksamhetschef”


Ett i mina ögon mycket märkligt svar som tyder på att man egentligen inte lagt något större tid på att granska dessa akter. Att saker och ting inte står rätt till kan man utan tvekan utläsa av de svar och den rapport som ligger till grund för att ”lägga locket” på granskningen.


Med detta facit känns det bra att vi Sverigedemokrater yrkade på att inte ge socialnämnden ansvarsfrihet när frågan behandlades i kommunfullmäktige i juni 2012.


      


PS  

Idag har det varit kommunfullmäktige i Kalmar. Äntligen har kommunen beslutat sälja sin biogas-anläggning. Ännu ett projekt som kostat skattebetalarna ca 30 miljoner kronor och skattebetalarna kan tacka Miljöpartiet i Kalmar för denna ”gåva”. Läs mitt blogginlägg från maj 2012.

Av Thoralf Alfsson - 22 februari 2013 23:10

 


I maj 2012 kom kommunens revisorer med en mycket kritisk rapport över den enhet som hanterade invandringsfrågor inom Kalmar kommun. Invandrarservice hade på ett mycket graverande sätt misskött utbetalningar till invandrare. För stora belopp hade systematiskt delats ut till invandrare och deras familjer. Det sades inofficiellt att så mycket som 1 miljon kronor kan ha betalats ut för mycket varje månad under flera års tid. Jag skrev om detta i flera blogginlägg.


Invandrarservice i stor skandal


Kalmar kommun mörkar ännu en gång


Har 20-30 miljoner kronor försnillats av Invandrarservice


Revisionsrapporten


Vi avstod från att agera annat än i kommunfullmäktige vilket framgår av ovanstående blogginlägg. Anledningen till detta var att Socialnämnden beslutade göra en utökad granskning av personakter på Invandrarservice. Revisorernas granskning bestod av 25 personakter men nu lovade Socialnämnden att granska 120 akter.


Nu är Socialnämnden klar med sin granskning! Rapporten är ett skämt och en skandal!


Rapporten består av drygt en A4-sida. Med följande sammanfattning/resultat.


"Resultat

Socialförvaltningen har gått igenom ca 90 av 120 ärenden och konstaterar att det på grund av bristande dokumentation inte går att utläsa på vilka grunder klienterna blivit beviljade försörjningsstöd. Det går därav ej heller att bedöma om behoven kunnat tillgodoses på annat sätt helt eller delvis.

Socialförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att ge några ytterligare svar än de som redovisats i revisionsrapporten ”Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd vid invandrarservice”.


Det är otroligt att kommunens revisorer kunnat komma till så många anmärkningar genom att endast granska 25 akter hos Invandrarservice medans Socialnämndens tjänstemän inte hittar något när man granskat hela 90 akter.  Frågan är givetvis också varför man inte granskat alla 120 akter. I mina ögon handlar det om rent mygel av Socialförvaltningen för att skydda sina egna tjänstemän. Det är rent ut sagt för jäkligt. Att granska sin egen verksamhet efter att fel har begåtts är juridiskt betänkligt.


Jag har i ett mejl till socialchef Cecilia Frid begärt ut arbetsmaterialet från Socialnämndens granskning av dessa 90 akter men fått följande svar från Cecilia Frid."Det finns inga övriga handlingar"  


Givetvis finns det arbetsmaterial från denna granskning av 90 akter och en större sammanfattning av materialet! Uppenbarligen är materialet väldigt känsligt, till och med så känsligt att Kalmar kommun och socialnämnden beslutat att hemlighålla materialet.


De som gjort granskningen har i så fall inte följt direktiven i socialnämndens beslut som säger följande. 


"I samband med genomgångarna fick de i uppdrag att göra en bedömning och skriftlig sammanställning av invandrarservice utredningar"


"Invandraservice skulle också ges möjlighet att kommentera handläggarnas bedömningar."


Enligt Cecilia Frid saknas uppenbarligen detta, därmed tyder allt på en mörkläggning från socialförvaltningens sida och att direktiven ändrats.


De ansvariga för de felaktiga utbetalningarna är utan tvekan förre socialchefen Jan Bohlin och chefen på Invandrarservice Lars-Ove Angre. Hur mycket inblandad dagens socialchef Cecilia Frid är i ärendet får en utredning komma fram till.


Moderaten Jan-Ingemar Lundström som sitter i socialnämnden har enligt media gjort en anmälan till socialstyrelsen där han menar att flera akter skall granskas.


Enligt min mening handlar detta om tjänstefel, bokföringsbrott som i sin tur innebär att revisorerna inte utfört sitt uppdrag riktigt genom att man har godkänt bokföringen under flera verksamhetsår. Det har också brustit i internkontrollen på socialförvaltningen och Kalmar kommun. Det kan dessutom utan tvekan rubriceras som trolöshet mot huvudman.


Detta kan omöjligen passera förbi utan åtgärd från Kalmar kommun och den styrande socialdemokratiska majoriteten.


Utan tvivel måste någon utomstående granska detta. Att de egna tjänstemännen på socialförvaltningen skall granska sina egna arbetskamraterna är helt absurt och det ser vi resultatet av nu. Dimridåerna läggs ut!


En obehaglig tanke dyker upp! Det kan vara så illa som att tjänstemän på Invandrarservice låtit pengar hamn i de egna fickorna, antingen direkt eller via "bulvaner". Detta måste utan tvekan utredas!


Nu tror jag inte att man är beredd att agera från Kalmar kommuns sida. Och då återstår bara att någon annan agerar. Om ansvariga på Kalmar kommun inte agerar under nästa vecka kommer vi inom SD eller jag personligen göra en JO-anmälan av ansvariga på Socialförvaltningen och Invandrarservice.


Dessutom ligger en polisanmälan för misstänkt ekonomisk brottslighet, bokföringsbrott och trolöshet med huvudman nära till hands.


Ett tips till Uppdrag granskning kommer givetvis också skickas. Det räcker egentligen med en länk till detta blogginlägg, vilket borde få UG att vakna och börja ställa frågor till ansvariga personer på Kalmar kommun.


Barometern, Östran

Av Thoralf Alfsson - 30 januari 2013 17:39

Idag har ett betänkande i Justitieutskottet behandlats i riksdagen. En ny tidsbegränsad vapenamnesti har beslutats av riksdagen. Inget konstigt med det men i betänkandet fanns också några reservationer.


Den mest intressanta var motionen från Kent Ekeroth om att vapenklassa laserpekare.


De som följt med i lokal media i Kalmar vet att det förekommit flera fall där någon riktad en grön laser mot busschaufförer i kollektivtrafiken. En busschaufför fick problem med synen efter attacken. Detta är väldigt allvarliga tillbud och de som använder dessa laserpekare vet uppenbarligen inte vilken skada de kan orsaka.


I motionen vill man vapenklassa laserpekare, vilket skulle försvåra införsel, försäljning och innehav av dessa farliga laserpekare.


Tyvärr har övriga partier i riksdagen väldigt svårt att stödja ett förslag från SD oavsett vad det gäller. Något som jag finner väldigt beklagligt. Idag hade dock två Miljöpartister modet att rösta på vår motion. Ulf Holm och Peter Rådberg, jag tror knappast att det rörde sig om feltryckningar. All heder till dessa båda Miljöpartister som röstade för SD:s motion.


Idag skriver ledarredaktionen på Barometern om Maria Ciminis stämning av Transportarbetarförbundet och den juridiska processen. Tyvärr så tror jag att skribenten har rätt i sin analys av utgången av processen. Läs artikel.


Frågan är om det inte är dags att börja driva en kampanj mot de svenskfientliga fackförbunden i Sverige. Fackförbund som inte står för allas lika värde, utan köper in Expo för att baktala ett demokratiskt parti i Sveriges riksdag och misskreditera partiets medlemmar å det grövsta. Dessutom gör man det för medlemmarnas surt inbetalade månatliga och höga medlemsavgifter.

Av Thoralf Alfsson - 23 januari 2013 21:06

Sett Uppdrag granskning och jag blir minst sagt upprörd. Vilken skitstövel till företagare. Jag hoppas att han får betala de avtalade lönerna till alla som jobbat för honom. Sedan hoppas jag att han fälls för de hot han skickat via mejl och allt annat han kan åtalas för. Dessutom hoppas jag att han beläggs med näringsförbud.


SCA och Holmen har givetvis ett ansvar oavsett vad de säger. Jag förutsätter i vilket fall som helst att SCA och Holmen säger upp avtalet med företaget Skogsnicke. Fredrik Lundberg kan väl fixa detta imorgon, han skulle dessutom inte märka om han fick 2-3 miljoner kronor mindre på något konto.


Detta är ännu ett exempel på hur jäkla tokig arbetskraftsinvandringen och de nya reglerna som Alliansregeringen införde under förra mandatperioden. Att vilken företagare som helst kan plocka in arbetskraft från hela världen.


I Rapport kom ett intressant inslag som fick mig att lyfta på ögonbrynet. Dansbandsmoms!

Se inslaget


I mina ögon är det ett riktigt spel för gallerierna från alliansens sida. Vid gårdagens möte i Skatteutskottet yrkade alliansen avslag på alla motioner om en lägra dansbandsmoms. Det enda partiet som yrkade bifall på en motionen om dansbandsmoms var Sverigedemokraterna, det vill säga jag. Därför blir inslaget i SVT ganska märkligt med gårdagens utskottsmöte i färskt minne.


Nu förutsätter jag att dessa ledamöter i inslaget röstar på Sverigedemokraternas motion när den kommer upp till omröstning i riksdagen i början på mars.


Nigel Farage i SVT-Aktuellt ikväll. Var väl nästan premiär!


Har idag träffat en person som hörde av sig för några veckor sedan och som då funderade på att engagera sig i Sverigedemokraterna. Jag är övertygad om att detta skulle bli en rejäl tillgång för SD. Inte minst för att det är en ung och väldigt engagerad person som trots sin unga ålder redan rönt en hel del uppmärksamhet. Det fina är också att han har sina bopålar i Kalmar län ;-)

Nu håller jag tummarna för att vi så småningom kan presentera honom som Sverigedemokrat för media!


Jag brukar inte ägna mig åt skvaller men jag har noterat att det finns vissa rykten angående orsaken till Sabunis avgång som minister. Fick ikväll ett samtal i detta ämne. Hörde att Sabuni setts tillsammans med Reinfeldt på en och samma restaurang vid ett flertal tillfällen den senaste tiden. Den som lever får se!


Tänk på språket och hur du uttrycker dig om du kommenterar detta blogginlägg!

Av Thoralf Alfsson - 22 januari 2013 09:31

Enligt uppgift från flera håll har en tjänsteman på socialkontoret i Kalmar mordhotats av en asylsökande. Jag har varit i kontakt med tjänstemannen som bekräftat mordhoten men några mer uppgifter vill han inte lämna ut. Han hänvisar till sin chef Cajsa Björck Holmqvist.


Uppenbarligen har man tagit mycket allvarligt på hoten då familjen under flera veckor bott på annan adress enligt grannarna. Nu har säkerheten förbättrats i familjens lägenhet med bland annat säkerhetsdörr. Fastighetsskötaren har informerat grannar om orsaken till dörrbytet vilket gjort grannarna oroliga i huset. Att Cajsa Björck Holmqvist skulle lämna ut några mer uppgifter till mig anser jag vara osannolikt.


Media lär heller inte skriva om detta!


I Kalmar finns ingen förläggning för asylsökande förutom boende för så kallade ensamkommande barn. Är det någon av dessa som mordhotat tjänstemannen.


Jag undrar hur vanligt mordhot är från asylsökande. Behandlas de av det svenska rättsväsendet eller tystas de ned av myndigheterna?


Frågan är varför en asylsökande som mordhotar inte utvisas omgående från landet. Alla parter tycks ju ha tagit mordhoten på allvar. Fram till att han får avslag på sin asylansökan borde han/hon låsas in.


Har inte Migrationsverket en stämpel med ”AVSLAG, Kan ej överklagas!"


Ungdomsstyrelsen har uppenbarligen en sådan stämpel. Migrationsverket kan kanske få låna den.


Detta fall har vad jag vet inte uppmärksammats av lokal media. Idag kan man dock läsa om ett annat fall i Östran.


I gårdagens Studio Ett kunde vi höra hur somalier var arga för att de inte fick egna lägenheter. Lyssna och förundras över journalistens alla kritiska frågor!   


<br" alt="" />uality':'high','flashvars':'playlist=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fapi%2fradio%2fradio.aspx%3ftype%3ddb%26id%3d4376549%26codingformat%3d.m4a%26metafile%3dasx%26preview%3ddb%26isembedplayer%3dtrue&flashSmal=true','pluginurl':'http://get.adobe.com/se/flashplayer/','src':'http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8'},'name':'flash','object_html':'Lyssna: Flyktingar utan boende','hspace':null,'vspace':null,'align':null,'bgc
olor':null}">

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se