thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Invandring

Av Thoralf Alfsson - 30 mars 2015 21:53

 


Vem är det som söker asyl i Sverige? Ingen som vet, ingen som vet!


Jag tror att det faktiskt inte är så många som vet hur illa det står till med kunskapen om de som söker asyl i Sverige. Om jag säger att endast en av tio som söker asyl i Sverige har en passhandling är det väldigt många som inte tror på mig. Man tror helt enkelt inte att det svenska ”kontrollsamhället” fungerar så dåligt.


Om nio av tio personer som söker asyl inte kan styrka sin identitet hur kan vi då lita på andra uppgifter från dessa asylsökande personer. Enligt anonyma uppgifter från anställda på Migrationsverket finns det stora tvivel i flera avseenden och rena misstankar om falska uppgifter.


Ett exempel på detta är att många invandringsförespråkare lyfter fram att många invandrare är högutbildade i diverse yrken. Men om dessa inte ens kan visa upp en giltig id-handling och framförallt ett pass anser jag att alla andra uppgifter måste tas med en stor ”nypa salt”.


Med anledning av detta begärde jag ut statistik över hur stor andel som inte kan visa upp en giltig id-handling (pass). Läsningen är skrämmande. Under de senaste åren har ca 90 procent av de asylsökande inte kunnat uppvisa t.ex pass. Under 2014 är siffran något bättre men det beror helt och hållet på att asylsökande från Syrien ges permanenta uppehållstillstånd och därför är det viktigt att visa en giltig id-handling. Dessutom är andelen asylsökande stor från Syrien. Om Syrien undantas i statistiken för 2014 hamnar siffran istället på 89 procent.


Här kommer några sammanställningar av statistiken från Migrationsverket. Först vilka länder som har de värsta syndarna när det gäller pass under 2014.


 


Hur stora volymerna är från respektive land är ju också av stor betydelse. Under de senaste fyra åren har hela 182 399 asylsökande inte kunnat visa upp något pass. Hur många av dessa som dessutom fått uppehållstillstånd i Sverige framgår inte av statistiken men jag gissar att det är en väldigt stor andel.


När man synar vilka länder som finns i listan blir man minst sagt förskräckt för vilka okända personer som får permanenta uppehållstillstånd i Sverige!


Topplista för 2014 över länder med flest asylsökande utan passhandlingar.


 


UPPDATERING


Med tanke på det enorma intresse som mitt blogginlägg väckt kommer jag även göra en sammanställning av statistiken för åren 2011-2014. Jag tror att en sammanställning faktiskt kan vara än mer skrämmande.ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 26 mars 2015 23:33

Jag har drygt 30 års erfarenhet från det privata näringslivet och jag har varit med vid många projekt och upphandlingar. Både som köpare och säljare av tjänster och utrustning. Ett avtal har oftast bara två parter och avtalet reglerar förhållande och ansvar mellan dessa båda parter.


Inom den kommunala och statliga världen tycks inte avtalen i praktiken ha någon innebörd. De som skriver under avtalen tycks ha någon form av outtalad ansvarsfrihet!

 

Jag skulle betrakta avtalen mellan kommunerna och Migrationsverket som rena skenavtal. Migrationsverket bryter dessa avtal utan att kommunerna driver dessa brott mot avtalen i en juridisk process. Varför skall man upprätta avtal om den ena parten ständigt och konsekvent bryter avtalet. Det är precis det som Migrationsverket gör! Utan att den berörda kommunen agerar mot avtalsbrottet.  Eller är det så att kommunen medverkar till att ett avtalsbrott sker?


I den preliminära statistiken från Invandrarservice i Kalmar anger man följande antal mottagna personer enligt Migrationsverkets statistik. Samtidigt visar man numerären i de aktuella avtalen som råder i dessa jämförelsekommuner till Kalmar.  


 

Källa: Invandrarservice Kalmar kommun


Om det är så att kommunerna medvetet medverkar till att ett avtalsbrott sker så anser jag att det skall ses som att kommunerna och i detta fall kommunstyrelsen ordförande begår ett brott som borde falla under lagparagrafen trolöshet mot huvudman (kommunens invånare), då det med största sannolikhet inte finns något beslut som tillåter att ett avtalsbrott sker.


Jag anser att i de fall som avtalsbrott begåtts borde kommunstyrelsens ordförande i kommunen anmälas till berörd rättsinstans!


PS


Enligt Wikipedia angående trolöshet mot huvudman.


"Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §.

Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. I så fall döms till böter eller fängelse i högst två år.


Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Är gärningen belagd med straff enligt §§ 1-3 (förskingring, undandräkt, grov förskingring) är inte trolöshet mot huvudman aktuellt. Man betraktar normalt brottet som grovt om gärningsmannen begagnat vilseledande bokföring, falsk handling eller som det heter "tillfogat huvudmannen betydande skada".


Missbrukar någon sin förtroendeställning då man fått i uppdrag att sköta en rättslig angelägenhet, döms för trolöshet mot huvudman även då angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.


I normalfallet kan man bara bli dömd för trolöshet för handlingar som man begår under den tid som det aktuella trohetsförhållandet äger bestånd, till exempel om man skadar arbetsgivaren/huvudmannen under en pågående anställning. Bara i undantagsfall kan man bli dömd för något man gjort sedan ett sådant trohetsförhållande upphört. Ett sådant exempel gäller den som senare röjer och/eller utnyttjar en företagshemlighet som han fick legitim del av i sin förra anställning. Då bryter man helt enkelt ett förtroende som man har haft och tillika anses ha kvar."

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 22 mars 2015 10:15

”Hela FB-sidan använder läkaren som reklam för sin sekt.  Han tillhör shia, en del av islam i Iran och en del i Irak. På FB-sidan attackerar han Sunni och hävdar att de är mördare, som har mördat massa av shiamuslimer medan hans tro är bättre och han länkar till olika intervjuar med religiösa åsikter som passar honom och hans inställning och bla, bla, bla, osv.  

 

Jag personligen tycker det är oacceptabelt att en läkare sysslar med sådan religiös propaganda. Jag har svårt att förstå den typen av människor.”


Kommentar av arabisk talande person som granskat FB-sidan.


Följande klipp finns på läkarens FB-sida. Varning för mycket otrevliga bilder!!!

För att se en av landstingsläkarens uppladdade filmer klicka på  länken eller på bilden.


    

 

Att personer som invandrat till Sverige och med bakgrund i Mellersta Östern tar med sig sina konflikter till Sverige är ingen nyhet. Med alla möjligheter som internet erbjuder kan man vara väldigt aktiv i de konflikter som råder oavsett om man tillhör sunni eller shia.

Däremot är det väldigt svårt som enbart kunnig i svenska, engelska och i viss mån även tyska att ta del av och förstå innebörden av allt som sprids av nysvenskar på nätet.


Här är ett annat smakprov på vad landstingsläkaren laddat upp på sin FB-sida!  I detta fall lägger jag inte upp någon länk då klippet innehåller alldeles för många bilder på halshuggna personer. Jag får dock känslan av att läkaren själv uppenbarligen laddat upp det på facebook och inte bara delat klippet. Men det låter jag vara osagt.


Man kan ju fråga sig vad syftet är med all denna propaganda på hans FB-sida?


    

  

När jag bevistade den så kallade fredsdemonstrationen i Kalmar 2009 förstod jag dock att allt inte står rätt till när den shiitiska terrororganisationen Hizbollahs flaggor vajade på Larmtorget i Kalmar och hatet flödade mot Israel.

Samtidigt förstår man att dessa människor aldrig kommer lämna islam och att islam kommer vara en del av det svenska samhället, tyvärr. Det kommer utan tvekan leda till att konfliktytorna ökar i vårt land.


    

Larmtorget Kalmar 2009.


Under lördagen lyssnade jag till Sverige Radio och programmet Människor och tro, där pratade man om de grova övergreppen som shiamilisen just nu begår mot civila i områden som återerövrats från IS/ISIS. Där kvinnor våldtas och människor avrättas. Blodshämnd eller Qisas enligt koranen. Qisas tillämpas idag av en rad stater som tillämpar sharia, däribland Saudiarabien, Iran och Pakistan.

Jag får också känslan av att Qisas även tillämpas i Sverige av de så kallade "kriminella gängen".


Under valrörelsen 2014 fick jag flera tips om att man i källarmoskén på Storgatan i Kalmar skulle ägna sig åt propaganda för IS/ISIS. Under förra sommaren sattes det även upp IS-flaggor vid en bro i Kalmar. Jag har däremot inte hört något om att personer från Kalmar skulle åkt till Syrien för att ansluta sig till IS. Men jag håller det inte för omöjligt att så skett!


För en tid sedan fick jag ett tips om läkaren som är anställd vid Kalmar läns landsting och som lagt upp märkliga klipp på sin facebook-sida. Han har sin bakgrund i Irak och Bagdad. Inget på FB-sidan är på svenska utan allt är på arabiska och därför är det svårt att bedöma innehållet.


Men jag har kontakter med arabiska kunskaper så att jag kunnat få ett utlåtande om vad som finns på läkarens FB-sida. Läkaren skall vara engagerad shiamuslim och motståndare till IS/ISIS. Han propagerar för shiamuslimer och organisationer som Hizbollah i Libanon. Min kontakt avslutar sin kommentar efter att ha synat läkarens FB-sida med följande kommentar.


 ”Han hävdar på filmen att (ISIS) är Sunni muslimer, och terrorister, och får pengar från Wahabis shejker från Saudiarabien just för att döda Shia muslimer, men även andra som t.ex kristna.”


”Men som jag vet och är helt säker på, så är det på det viset att även SHIA har sina terrorister/grupper som dödar folk och får pengar och finansiering bl.a från Iran, och t ex. Hizboallah m.fl

 

 

De båda är hemska och farliga för svenska samhället om det får fäste här, för de har en dold agenda anser jag, fast med olika utgångspunkter.”

 


Nu undrar jag också om verksamhetschefen på ortopeden Dan Johannesson har några synpunkter på sin läkarkollega. Dan Johannesson hade nyligen synpunkter på kristna politiker.

Läs artikel i Barometern.


”– Man kan ju inte prata med människor som tror att det finns tomtar i himlen. Det är problematiskt att sådana personer tar beslut på samhällsnivå, säger Dan Johannesson.”


Eller är det så att Dan Johannesson ser annorlunda på det när det gäller islam och en läkarkollega i landstinget än en kristen politiker?


PS


Lars Bern har idag publicerat en av hans absolut bästa krönikor på sin blogg med rubriken "Högmod går före fall", där han verkligen sätter fingret på 7-klöverns hyckleri.


Av Thoralf Alfsson - 18 mars 2015 09:18

Varför har 7-klöverns politiker så svårt att förstå?


Av Thoralf Alfsson - 17 mars 2015 17:36

I Vasaloppet brukar ca 15 000 personer starta varje år. Det kallar jag för masstart! I skidsammanhang kallas det till och med masstart när bara ca 50 personer startar gemensamt.


Att däremot kalla det för massinvandring till Sverige är inte politiskt korrekt. Om du ser filmklippet från Vasaloppsstarten får du kanske lite perspektiv på siffrorna.Statistik från Migrationsverket 2014.


Totalt beviljade uppehållstillstånd 110 610 personer  > ca 7,4 Vasalopp


Asylsökande 81 301 personer  >  ca 5,5 Vasalopp


Beviljade uppehållstillstånd asylsökande  35 642 personer  >  ca 2,4 Vasalopp


Anhöriginvandring 42 214 personer  >  ca 2,8 Vasalopp


Arbetsmarknadsskäl 15 872 personer  > ca 1 Vasalopp


Merparten av dessa skall försörjas med svenska folkets skattemedel! Hur mycket tror ni varje ”vasaloppsåkare” kostar årligen?Av Thoralf Alfsson - 14 mars 2015 22:33

"Vad menar vi med integration? Kan den som inte vill integreras ställa sig utanför? Räcker det att arbeta och inte ligga samhället till last för att man ska betraktas som integrerad?"


Dessa frågor ställer Alice Teodorescu i en ledarartikel i GP. De finns vissa som hyllar artikeln men jag har svårt att se något positivt. Alice T är en frisk fläkt men hon sympatiserar inte med SD på något sätt.


Frågan är väl idag vem det är som skall integreras i vårt land? Invandrare eller svenskar när skolan ser ut enligt nedan? Andel elever med invandrarbakgrund. Bara några få exempel!


 

Källa: SVT, Västnytt  (så inga nätpoliser tror jag hittat på siffrorna)


Vem skall integreras?


I många av våra skolor är frågan redan inaktuell. Det segregerade samhället har kommit för att stanna. Det Sverige som en gång fanns kommer aldrig tillbaka! Svensken trängs alltmer undan och bort från de stora städerna som mer och mer domineras av det "mångkulturella drömsamhället" som enligt min uppfattning kommer leda till att det svenska välfärdssamhället och det solidariska samhället krackelerar.


När man läser veckans nummer av Dagens samhälle förstår jag att ingen förändring kommer ske om dagens styrande partier får fortsätta i kommunerna. Politikerna slår sig för bröstet och anser att de klarar flyktingmottagningen med bra kvalitet enligt en enkätundersökning!


”Volymen är inte problemet”.

Åke Carlsson (C), Uppvidinge


”Behovet måste vara det som styr antalet”.

Lars-Erik Fälth, (C), Aneby


”Sverige klarar av detta åtagande”.

Stefan Lundgren (M), Sjöbo


Grattis alla naiva svenskar som tycker melodifestivalen är årets höjdpunkt och som dessutom röstar på 7-klövern! Dina barn kommer nu "integreras" i sitt eget hemland!


PS


Nytt rekord i Sifo med 13,9 procent.


http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2656886-okat-stod-for-sd-i-politiskt-stiltje

Av Thoralf Alfsson - 8 mars 2015 21:16

Den senaste veckan har det kommit flera förslag i Kalmar län som åsidosätter asylprocessen.


Det nyinsatta integrationsrådet i Kalmar med Dzenita Abaza (S), Bertil Dahl (V) och Christina Fosnes (M) föreslog i veckan att Kalmar kommun skulle anställa svensklärare till asylsökande som befinner sig på asylboende. Alltså menar man att man skall lägga kommunala skattepengar på asylsökande som kanske inte får uppehållstillstånd. Om de får uppehållstillstånd så finns ingen garanti för att de stannar i Kalmar. Det handlar om att föregå asylprocessen.


Samtidigt vill Omsorgsnämnden i Kalmar kommun avskaffa ”fixar-Marie” som hjälper gamla med att byta gardiner, byta glödlampor och liknande för att undvika fallolyckor.


Ett avslöjande exempel på hur den rödgröna röran i Kalmar prioriterar!


I Kalmar län har man nu beslutat att alla asylsökande skall få 30-dagars busskort. Migrationsverket och Kalmar läns trafik har gjort en överenskommelse som innebär att Migrationsverket köper 3 500 busskort varje månad till de asylsökande för att förbättra integrationen.  Det gäller alltså asylsökande som inte fått uppehållstillstånd.


Priset för ett 30-dagars busskort är 570 kronor/st om man åker inom kommunen. Det innebär att kostnaden motsvarar ca 2 miljoner kronor/månad om Migrationsverket betalar fullt pris. På årsbasis blir det bara ca 24 miljoner kronor. Det handlar ju bara om personer som inte fått uppehållstillstånd i Sverige.


 


Jag undrar vad de anställda chaufförerna tänker om detta. Det har varit problem på bussarna på Öland med asylsökande som passagerare. Hot har förekommit när bussens hållplatser inte passat de åkande asylsökarna. Hur kommer övriga passagerare som betalar fullt pris för sina resa reagera på alla ny gratispassagerare som tillkommer.


Det svenska myndigheter just nu sysslar med är att åsidosätta hela asylprocessen och ge asylsökande en mängd förmåner som inte ens landets egna medborgare erhåller. Sverige är fantastiskt!

Av Thoralf Alfsson - 7 mars 2015 22:41

Jimmie Åkesson skrev i sin debattartikel i oktober 2009 följande.


”Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.”

 

Det Jimmie Åkesson syftade på var det mångkulturella samhället, islamiseringen och religionen islam. Jag tror att många som avfärdade Jimmie Åkessons debattartikel 2009 idag har en annan syn på debattartikeln. För var dag, för varje vecka, för varje månad och år som går blir bara texten mer och mer aktuell. Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna var före alla andra partier med att se faran med islam.


”Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.”

 

Utvecklingen med den arabiska våren som blev en arabisk vinter med IS/ISIS i Syrien, Boko Haram i Nigeria och en rad andra terroristorganisationer i andra muslimska länder. Terrordåden i Paris och Köpenhamn.


IS är bara ett symtom på islam!

 

Mona Walters håller lärorika föreläsningar om sin syn på islam som jag anser att alla borde lyssna på. Sverigedemokraterna borde bjuda in Mona Walters att tala i Sveriges Riksdag.


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se