thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Invandring

Av Thoralf Alfsson - 11 april 2015 19:58

 


Det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson är sur! På sin blogg skriver han att han inte vill ha någon asylförläggning på Stensö camping! Han kallar till och med Sverigedemokraterna och Moderaterna för lögnare som skrivit att Johan Persson inte har något emot en asylförläggning på Stensö Camping under vinterhalvåret. Johan Persson är uppenbarligen sur för jag granskat företaget Nordic Camping & Resort och presenterat deras ersättningar från Migrationsverket på bloggen!


Är socialdemokraten Johan Persson invandrarfientlig? Har Johan Persson inte öppnat sitt hjärta?

 

Enligt oppositionsrådet Christina Fosnes (M) som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott pläderade Johan Persson för ”bostäder för flyktingar” som en ”viktig aspekt” för avtalet med Nordic Camping & Resort i arbetsutskottet enligt hennes blogginlägg.


Ytterligare en annan person har sagt att Johan Persson inte drev något motstånd mot en asylförläggning på Stensö Camping under vinterhalvåret i arbetsutskottet.


Var Johan Persson står i denna fråga kommer visa sig om Nordic Camping & Resort vill öppna asylförläggning till hösten eller kommande år då det krävs ett godkännande från kommunfullmäktige för att ändra inriktningen på Stensö camping.


Östran tycks också ha uppfattat frågan på ett annat sätt än kommunalrådet Johan Persson.


 I Östrans artikel skriver man även följande.


”En betydande del av Nordic Campings omsättning på 77 miljoner kommer från avtal med Migrationsverket. Totalt finns avtal med Migrationsverket på sex av anläggningarna. Ordervärdet för första halvåret i år beräknas till 8 miljoner.

 

– Och det är vi stolta över, sade Tom Sibirzeff, på en fråga från Thoralf Alfsson (SD), som var den som granskat bolagets avtal med Migrationsverket.”

 

Johan Persson är självklart medveten om att en asylförläggning på Stensö som mer eller mindre kan betraktas som stadsnära skulle få missnöjet hos de boende i angränsande områdena att rasa inombords och välja en annan valsedel 2018.

Av Thoralf Alfsson - 11 april 2015 18:25

Alla borde lyssna på intervjun med Mona Walters. De fakta som lyfts fram av Mona Walters är hennes egna upplevelser och erfarenheter från Somalia men framförallt från Sverige. Alla naiva politiker inom 7-klövern skulle tvingas lyssna på denna intervju!
Av Thoralf Alfsson - 9 april 2015 22:51

”En irakier som talar arabiska har anlitats av Migrationsverket som tolk för de mer än 500 asylsökande som placerats där. Han berättade att de flesta av dem säger sig komma från Syrien och att en majoritet av dem är anhängare till IS! När dessa förstod att irakiern var en ”avfälling” till den ”rätta tron” så utsatte de honom för dödshot och även hans familj. De tog till och med reda på var han bodde och var hans barn gick i skola och lovade att mörda hela hans familj på det sätt som man dödar alla ogudaktiga.”

 

Ovanstående kommer från Merit Wagers blogg och är ett dokument från en asylförläggning i Sverige 2015. Vem trodde att detta någonsin kunde ske i Sverige? De som läser min blogg vet vilka som vi håller ansvariga för den negativa utvecklingen i vårt land. Alliansen och de rödgröna eller med andra ord 7-klövern. Läs hela blogginlägget på Merit Wagers blogg.


I sammanhanget är det kanske aktuellt om att påminna om mitt blogginlägg om hur stor andel av de som söker i asyl i Sverige som inte kan uppvisa riktiga id-handlingar eller pass.


Sedan vill jag även göra ett klargörande när det gället statistik som jag tidigare presenterat om antal beviljade uppehållstillstånd i Norden.


 


Danmark beviljade under 2014 drygt 6 000 uppehållstillstånd enligt min statistik Det skall noteras att detta rör sig om tillfälliga uppehållstillstånd, inte permanenta uppehållstillstånd. I Danmark måste man först vara boende i Danmark under 5 år innan man kan söka ett permanent uppehållstillstånd.


Under 2014 beviljades endast 842 asylsökande permanenta uppehållstillstånd.


SD borde jobba för samma system som Danmark har och endast bevilja tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande.


Av Thoralf Alfsson - 8 april 2015 23:01

Idag har jag en debattartikel publicerad i Barometern angående det som jag skrev om i ett tidigare blogginlägg. Läs artikel.


Igår (tisdagen) var det möte med kommunstyrelsen. Kalmar FF skall komma en gång per år och redovisa sin ekonomi för kommunstyrelsen. Igår var det Svante Samuelsson som var på plats och redovisade siffrorna som inte gladde. Det finns stor risk att KFF får likviditetsproblem redan under våren 2016 om man inte lyckas sälja spelare för minst 8 miljoner kronor under 2015. Med tanke på det spelarmaterial som KFF besitter är jag väldigt tveksam att man kommer klara det. Starten på allsvenskan innebär att man nu spelat 180 minuter utan att lyckats göra ett enda mål. Svagt!


Stensö campingen har varit ute på anbud för arrendatorer under vintern. Serviceförvaltningen som skött upphandlingen av en ny arrendator har valt ut Nordic Camping & Resort som ny arrendator av Stensö camping.


Nordic Camping & Resort är en av de största kunderna till Migrationsverket genom att man driver flera av sina anläggningar som asylförläggningar under lågsäsong. Som de flesta säkert vet är detta en mycket lönsam verksamhet. Vilket inneburit att företagets ekonomi är god. Vilket var en anledning till att valet föll på Nordic Camping & Resort som därmed anses kunna utföra de investeringar som avtalet innebär.


Böda Sands camping drog tillbaka sitt anbud på grund av att man inte ansåg sig kunna leva upp till de investeringskrav på Stensö camping som Kalmar kommun krävde. En paradox är att Migrationsverket indirekt spelar en stor roll vid val av ny arrendator och därmed slår ut en lokal företagare som inte satsar på Migrationsverket!


Under 2013 betalade Migrationsverket ut 9 830 975 kronor till Nordic Camping & Resort. Under 2014 steg summan till 19 104 939 kronor och under årets tre första månader har Migrationsverket redan betalt ut 7 947 487 kronor till företaget. Migrationsverkets utbetalningar motsvarar 20-30 procent av företagets omsättning.


Dessa uppgifter kommer givetvis inte lokalmedia lyfta fram i sina artiklar. Jag tog däremot upp dessa uppgifter i kommunstyrelsen och frågade om företaget hade planer på att öppna en asylförläggning på Stensö camping. Jag tolkade svaret jag fick som att det mycket väl kan bli så.


”Thoralf Alfsson (SD) ställde frågor kring huruvida det kan tänkas att campingen blir en asylmottagning och pekade på att Nordic redan har flera sådana överenskommelser med Migrationsverket.

– Vi är stolta över våra avtal med Migrationsverket. Det säger sig självt att avtal med dem, eller Trafikverket eller en byggnadsfirma är bra för ekonomin. Men kärnverksamheten är camping och det här med Migrationsverket kan vara en fluga som pågår just nu, svarar Tom Sibirzeff.”


Ur artikel i Barometern


I Kalmar kommunfullmäktige finns dock ingen majoritet för att kunna stoppa en sådan utveckling! Enligt ett rykte ser socialdemokraten Johan Persson gärna en asylförläggning på Stensö!


Så de boende på Stensö, Kalmarsundsparken, Gamla stan, Sandås och Tegelviken kan ställa in sig på att man sannolikt kommer få en asylförläggning in på knutarna inom en inte alltför avlägsen framtid om massinvandringen fortsätter till vårt land.


PS


När det gäller eventuella uteslutningar av medlemmar i partiet väntar jag med att kommentera det tills det finns ett beslut av partistyrelsen. Det skulle fler personer göra!!!Av Thoralf Alfsson - 7 april 2015 23:49

Har egentligen ingen lust att skriva ett blogginlägg ikväll. Men jag hade planerat att lägga upp lite mer statistik eftersom vissa personer alltid klagar över den statistik som jag har på bloggen.


 


Dagens statistik visar att Migrationsverket inte klarar sitt uppdrag! Ansvaret är dock inte Migrationsverkets utan de regeringar som styrt Sverige de senaste åren. Oavsett om det varit Alliansen eller de rödgröna!


Statistiken visar med all tydlighet att det råder kaos inom Migrationsverket och att man inte klarar av dagens situation med det stora antalet asylsökande. När man under 2014 endast klarar av att hantera och ta beslut om ca 65 procent av de asylsökande och att man dessutom har en eftersläpning från tidigare år kan situationen bara beskrivas på ett sätt. Katastrof och kaos!


Våra grannländer i Norden klarar av situationen på ett helt annat sätt. Danmark har dock ett problem men där tar man omgående tag i problematiken och försöker förändra volymerna in i landet. I Sverige gör man ingenting eller snarare tvärtom!


När man sedan även lägger till statistiken över hur stor andel av de asylsökande som får permanenta uppehållstillstånd i Sverige så framgår problematiken än mer tydligt. Migrationsverket tycks använda sig av metoden att hellre ge uppehållstillstånd för att därmed minska arbetsbelastningen på sin personal och därmed skicka över ansvaret på Sveriges skattebetalare!


 


Ingen vet idag vilka som får permanenta uppehållstillstånd i Sverige.

 

Det är inte bara Migrationsverket som leker med elden idag! Sveriges enda hopp leker också med elden!

Av Thoralf Alfsson - 6 april 2015 12:24

 


Anhöriginvandringen skall inte vara den svenska statens ekonomiska ansvar utan ligga på familjen!


I Danmark vill Dansk Folkeparti skärpa reglerna för anhöriginvandringen. Flyktingar som fått uppehållstillstånd i Danmark skall få vänta 5 år innan anhöriga får komma till Danmark. Det tar nämligen fem år innan en flykting kan få permanent uppehållstillstånd i Danmark.


Svenska TT och Aftonbladet kallar det för ett populistiskt utspel!


I Danmark är dock tongångarna annorlunda. Venstre samtycker till förslaget medan Socialdemokraterna tycker förslaget är för långtgående. Läs dansk artikel.


Skillnaden mot Sverige är minst sagt slående. I Danmark reagerar man omgående på utvecklingen men i Sverige öser regeringen tillsammans med Alliansen bara nya miljarder över Migrationsverket. Kraven ökas sedan på kommunerna som tvingas ta emot asylsökande där många i stor utsträckning framstår som lycksökare och bidragsturister, istället för riktiga flyktingar.


Personligen är jag besviken på att Sverigedemokraterna inte lägger fram skarpa förslag på hur man vill minska antalet asylsökande, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandringen till vårt land. SD borde tala klarspråk inom invandringspolitiken. Alla är säkert medvetna om att vi vill minska invandringen till Sverige men många vet inte hur detta skall gå till. Jag tror tiden är mogen för att visa korten!  


SD borde gå till offensiven med skarpa förslag i debatten! Blir det i den utlovade vårkampanjen?

Av Thoralf Alfsson - 5 april 2015 15:31

Förra året slog Sverige rekord med över 7 000 asylsökande ensamkommande barn. Ett av dessa barn smugglades till och med in i Sverige av SVT. Ska man skratta eller gråta? Är det till detta som mina skattepengar och TV-licenspengar skall gå?


 


Allt pekar på att ett nytt rekord kommer att slås under 2015. Under årets första tre månader har antalet ensamkommande barn som söker asyl ökat från 914 till 1 502 ”ungdomar”. Det motsvarar en ökning på nästan 65 procent. Skulle denna ökningstakt stå sig under resten året kommer siffran passera 10 000 med råge och kanske till och med nå 11 000 – 12 000 asylsökande ensamkommande barn.


Det är dags att börja skicka tillbaka dessa ungdomar och stänga asylporten för alla lycksökare som inte har några asylskäl!


 

Av Thoralf Alfsson - 3 april 2015 08:06

Sverige är bäst i Norden! Våra nordiska grannar är uppfyllda av avundsjuka över att så många utomeuropeiska människor söker asyl i Sverige. Framförallt att så många som tillhör religionen islam kommer till Sverige.


    


Svensk media slår ner varje försök till ifrågasättande och drar sig dessutom inte för att använda brottsliga metoder för att komma åt dissidenterna! Kvällstidningarna och public service häcklar och smutskastar alla oavsett partitillhörighet ;-) Arbetsgivare sparkar trotjänare om de visar det minsta avvikande beteende från den allenarådande och statsbärande invandringspolitiken.


Det är något riktigt sjukt som pågår i Sverige!

 

I Danmark går socialdemokraterna nu ut och vill ställa högre krav på de som invandrar till Danmark. Statsministern profilerar sig till och med på valaffischer med dessa budskap. I Danmark anser man att antalet asylsökande varit alldeles för stort under 2014. Rent ut sagt katastrofalt stort om man skall tro vissa politiker i Danmark.


Vad är det som skiljer socialdemokrater i Danmark från socialdemokrater i Sverige?


I en framtid kommer några ställas till svars för utvecklingen i Sverige och historieböckerna kommer skrivas om!


 


Glad påsk och låt nu er släkt och vänner ta del av ovanstående statistik. Statistiken kommer aldrig presenteras av svensk media och speciellt inte av vår skattebetalda public service som dessutom har mage att höja licensavgiften för att kunna producera mer oberoende program inom ramen för public service.


Grattis alla svenska skattebetalare! Som man röstar får man skatta ;-)Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 139 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se