thoralf

Alla inlägg under mars 2018

Av Thoralf Alfsson - 13 mars 2018 22:47

När de lokala klimatarlarmisterna inser att deras propaganda inte går hem på lokalnivå så börjar de istället prata om hela jorden. Kommunisten Astrid Boman har svarat i Östra Småland. Nu handlar det om Svalbard och permafrosten. Det blir till och med underhållande.


"vilket som alla förstår innebär ett stort hot för vår moder jord som är alla människors jord, inte bara de ariska svenskarnas jord, vilket bland andra Toralf Alfsson borde lära sig."

 

http://www.ostrasmaland.se/debatt/hot-mot-hela-jorden-inte-bara-sverige/


Jag debatterar effekterna i Kalmar län och vad som är realistiskt att göra och ur ett politiskt perspektiv. Vad jag som politiker skall driva och hur vi skall prioritera när vi skall använda skattebetalarnas inbetalda skatter. 

 

 

 


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 12 mars 2018 22:06

Dansk Folkepartis partiledare kommenterar vardagshändelser i Danmark som t.ex ett program i TV2 som tar upp hur somaliska kvinnor är integrerade i det danska samhället. Varje vecka kan vi läsa reflektioner, kommentarer om regeringsförhandlingar och politiska förslag från Dansk Folkeparti. 

Det förutsätter förstås att man prenumererar på Dansk Folkepartis veckobrev. Något som jag gjort i många år.


 

  

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 11 mars 2018 22:15

Min replik på Lars-Erik Andervad och kommunisten Astrid Boman publicerades idag på Östra Smålands webbsida. Det som är extra spännande är att Östran också publicerad mitt diagram över havsnivåutvecklingen vid Kungsholmsfortet sedan 1887, där jag också lagt in IPCC:s prognos över havsnivåutvecklingen som SMHI och Länsstyrelserna också anamat. 


 


Syna detta diagram (årsmedelvärde) och bedöm om havsnivån stigit i Karlskrona de senaste 130 åren  och om mina läsare tror på en ökning enligt IPCC:s prognoser på uppemot 70 cm fram till år 2100, enligt diagrammet.


Min egen uppfattning är att det är fullständigt osannolik utveckling!


På följande länk finns hela min replik och diagram i Östra Småland. Hoppas verkligen att även diagrammet är publicerat i den tryckta upplagan. Skall bli intressant att få reaktioner på detta diagram.


http://www.ostrasmaland.se/debatt/aven-positiva-effekter-av-ett-varmare-klimat/


Jag har använt detta diagram i debatter med Miljöpartister och klimatalarmister om de tror på denna utveckling av havsnivån i vår region. Ingen har viljat svara trots att jag ställt om frågan gång på gång. Till slut svarar de inte överhuvudtaget. Det gäller t.ex Max Troendlé och Dag Hansson och andra personer på Facebook som ser klimatfrågan som den absolut viktigaste politiska frågan och som ofta lyfter fram klimathotet och kraftigt stigande havsnivåer.


Väldigt trevligt och roligt att diagrammet publicerats.
Av Thoralf Alfsson - 10 mars 2018 13:16

 


Som jag skrev på bloggen angående Framtid Ölands agerande på sin Facebook har jag nu fått en insändare publicerad i Ölandsbladet. Där jag beskriver hur ansvariga Framtid Öland raderade min och andras kommentarer och sedan blockerade oss från att skriva kommentarer på partiets Facebooksida.

Här kommer länken till min insändare.

http://www.olandsbladet.se/asikter/framtid-oland-ville-inte-svara-pa-fragor-fran-thoralf/


Framtid Öland har också getts möjligheten att direkt bemöta min insändare. Deras svar kan knappast betecknas som ett riktigt svar. Något jag tror de allra flesta noterar när man läst det. Här är även länken till deras svar.

http://www.olandsbladet.se/asikter/att-driva-rikspolitik-anser-vi-att-andra-partier-kan-gora-pa-annat-satt/


Jag hoppas att väljare på norra Öland nu får upp ögonen och ser att Framtid Öland i invandringsfrågan inte ens har någon politik och dessutom svär sig fria från att kunna påverka utvecklingen. Vilket är häpnadsväckande, inte minst med tanke på att man ingår i majoriteten tillsammans med Socialdemokraterna.


Framtid Öland har lämnat Walk over!

Av Thoralf Alfsson - 9 mars 2018 16:15

Mörbylånga kommun försökte i det längsta hålla emot invandringen till kommunen, vilket syns tydligt i statistiken från flera myndigheter men från ca 2014-2015 klarade man inte längre att stå emot trycket från den rödgröna regeringen. Som så många andra kommuner har även Mörbylånga nu drabbats av en stor invandring som påverkar kommunens ekonomi negativt och risken är stor att det förvärras kraftigt under de närmaste åren.

 

Precis som jag gjort tidigare har jag skickat ut statistiken till ansvariga personer inom Mörbylånga kommun. Jag har skickat samma tre frågor som tidigare till nedanstående personer.


Var du medveten om dessa siffror tidigare?

Hur ser du på utvecklingen som framgår av statistiken?

Är du oroad inför framtiden?


Ann Willsund, kommundirektör

Henrik Yngvesson (M), kommunalråd och ordförande kommunstyrelsen

Anna-Kajsa Arnesson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Matilda Warenfalk (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen


Ingen har valt att svara!


Jag misstänker starkt att man nu gått ut till alla kommuner och informerat om att min statistik kan komma att dyka upp och att man rekommenderar att inte svara på mina tre frågor eller att kommentera statistiken. Vare sig om det är på det sättet eller inte så är det beklämmande att folkvalda politiker som betalas med medborgarnas skattemedel uppenbarligen vägrar att svara på dessa frågor.


Förtjänar de din röst i valet den 9 september?


Hur ser befolkningsutvecklingen ut i Mörbylånga kommun? Kommunen är en av få kommuner i länet som haft en relativt stabil befolkningsökning men den beror nog mest på den positiva utvecklingen i Kalmar under det senaste decenniet. Befolkningen har ökat från ca 13 500 invånare 2002 till dagens ca 15 000 invånare. Men en stor andel av befolkningsökningen beror på invandringen de senaste åren till kommunen.


 

Förändringen i befolkningen har även fått konsekvenser när det arbetslösa. Antalet invånare med utländsk bakgrund har ökat med ca 800 personer. Vilka konsekvenser har det fått? Ja, det är bara att titta på siffrorna för arbetslöshet.


Många pendlar förstås till Kalmar för att arbeta. Det innebär att arbetslösheten är ganska ok bland inrikes födda men däremot har utvecklingen bland utrikes födda varit en mindre katastrof under de senaste två åren.


 

Idag ligger arbetslösheten bland inrikes födda på under 4 procent. När det gäller utrikes födda är dock utvecklingen helt annorlunda och har under de senaste månaderna pendlat runt 30 procent. Att Mörbylånga kommun också är en sommarkommun syns tydligt i den årsvariation som finns i statistiken men den långsiktiga trenden bland utrikes födda har en alarmerande utveckling för Mörbylånga kommun.


När man synar kommunens ekonomi i sömmarna så förstår nog alla med lite sunt förnuft att en katastrof kan vänta om hörnet för kommuner med en liknande utveckling. Under 2017 delade regeringen ut de så kallade välfärdsmiljarderna (10 miljarder kronor) till kommunerna för att välfärden skulle kunna upprättas. Mörbylånga kommun fick genom detta statsbidrag ta del av ca 14 miljoner kronor. I regeringens dokument över fördelningen till kommunerna står det dock följande.


”Stöd med anledning av flyktingsituationen inom utgiftsområde 25.”


Att sedan kalla det för ”välfärdsmiljarderna” är ju direkt felaktigt utan skulle utan tvekan betraktas som Fake news från statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson.


Men situationen blir inte bättre när man även tittar på hur det ser ut i den åtgärd som kallas för etableringsreformen.


 

Etableringsreformen fungerar som en stötfångare för kommunerna som avlastas från dessa kostnader för nyanlända som blir skrivna i kommunen under de första 24 månaderna. Efter dessa månader går det fulla ekonomiska ansvaret över helt och hållet på kommunen. Utbetalningen av etableringsersättning har ökat dramatiskt det senaste året.


Dessutom så har förstås Mörbylånga kommun redan kostnader för försörjningsstöd till personer med utländsk bakgrund på ca 3,0 miljoner kronor.


Mörbylånga kommun har också fått enormt mycket pengar från Migrationsverket i ersättningar för asylsökande och de kostnader som uppstått i kommunen framförallt för ensamkommande unga män. Kostnadsutvecklingen har varit dramatisk de senaste två åren. Under 2017 uppgick ersättningarna till hela 73 miljoner kronor.


 

Ökning sedan 2012 är drygt 600 procent. Från 11 miljoner kronor 2012 till helt sanslösa 73 miljoner kronor under 2017. Kom ihåg att det handlar om våra gemensamma skattemedel.


Om jag summerar de nämnda kostnaderna så blir den totala summan drygt 100 miljoner kronor under 2017 för att hålla igång invandringen under ett enda år i Mörbylånga kommun innan kostnaden går över helt och hållet på kommunens skattebetalare. Tyvärr så anger inte Mörbylånga kommun hur stora skatteintäkterna är i sin budget och verksamhetsplan för 2018, utan man har bakat ihop det med statsbidragen och utjämningssystemet. Men om jag gissar att skatteintäkterna är ca 630 miljoner kronor så utgör de 100 miljonerna drygt 15 procent av skatteintäkterna.


Om Mörbylånga kommun skulle finansiera hela invandringskostnaden under 2017 självt skulle kommunen vara tvungen att höja kommunalskatten med 15 procent. Det vill säga från dagens 21,41 kronor till nästan 24,60 kronor. En höjning med drygt 3 kronor. Till detta skall givetvis även landstingsskatten läggas på 11,37 kronor.


Totalt i kommunal o landstingsskatt ca 36 kronor per hundralapp!

 

De personer som inte förstår att alla dessa kostnader både påverkar möjligheten att uppehålla och förbättra välfärden måste vara väldigt naiva och okunnig eller helt enkelt helt ointresserade. De personer som fortsätter rösta på något av partierna som vill ha en generös migrationspolitik. Det vill säga mer eller mindre alla partier förutom Sverigedemokraterna kan inte ha alla hästar hemma eller så är man fruktansvärt okunniga och litar på de hycklande politikerna inom partierna i 7-klövern.


Om man summerar dessa kostnader som staten har tagit på sig för att klara migrationssituationen i Mörbylånga kommun så borde var och en förstå att det kommer att bli kärvt när kommunen måste ta hela det ekonomiska ansvaret själva om något år.


Väntar katastrofen om hörnet? Det är bara staten som kan rädda Mörbylånga kommun! Med lånade pengar och sämre välfärd. Eller att många utrikes födda väljer att flytta ut från kommunen.


Här nedan finns en detaljerad sammanställning av ersättningarna till Mörbylånga kommun från Migrationsverket.


 


Tidigare granskade kommuner.


Borgholms kommun

Torsås kommun

Vimmerby kommun

Högsby kommun

Hultsfred kommun

Nybro kommun

Mönsterås kommun


Av Thoralf Alfsson - 9 mars 2018 09:01

 


Min replik på klimatalarmisterna i Miljöpartiet Max Troendlé och Dag Hansson publicerades idag i Östra Småland.


http://www.ostrasmaland.se/debatt/snoiga-vintern-inget-onskevader-for-mp/


Av Thoralf Alfsson - 7 mars 2018 22:00

Vid senaste kommunfullmäktige fick jag ett svar på min fråga om hur många ensamkommande som fått sin ålder uppskriven av de som är skrivna inom Kalmar kommun. Svaret var inte riktigt den redovisning som jag förväntat mig.


 


Av svaret framgår att ca 30 ensamkommande fått sin ålder uppskriven men det framgår inte hur många som utfört åldersbedömning eller hur många som ännu inte fått svar på testerna. Roger Holmberg menade att Kalmar kommun inte hade dessa uppgifter utan att jag skulle vända mig till Migrationsverket.


Nu har jag gjort det och fått svar från Migrationsverket som idag inte kan bryta ned det på kommunnivå utan bara för region Syd (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län) i svaret skriver man följande.


”Den statistik du kan ta del av är i region Syd har Migrationsverket, till dagens datum, beställt 2160 åldersbedömningar, vi har fått svar på 1788 och 1233 har skrivits upp i ålder efter en åldersbedömning.”

 

Det innebär att ca 70 procent har skrivits upp i ålder efter att åldersbestämning utförts. Vilket gigantiskt fusk och bedrägeri dessa ensamkommande ungdomar bedrivit mot naiva politiker och tjänstemän på myndigheter och kommuner. Det är minst sagt skrämmande när man också betänker vilka enorma kostnader det bedrägeri kostat svenska skattebetalare.


Vi var många som varnade för detta bedrägeri när vi såg foton på dessa ensamkommande under perioden 2010-2016 men ingen lyssnade på oss då vi kallade dem för "skäggbarn". Media framställde oss istället som främlingsfientliga och rasister. Det gör mig idag riktigt förbannad på dessa pk-journalister som inte vågade söka sanningen, utan istället riktade in sig på budbäraren.


Jag ställde i juni 2016 en fråga till förvaltningschefen på Socialen i Kalmar om de misstänkte att några av de drygt 200 ensamkommande som fanns i Kalmar var äldre än 18 år. Jag fick följande svar på mejl.


”För närvarande har vi ett fall där det framkommit misstankar om att en person är över 18 år. Migrationsverket känner till misstankarna så frågan att avgöra ligger på dem.”

 

Det säger allt om vilket klimat som rått på alla dessa hvb-hem, familjhem och andra boenden där uppenbarligen ingen vågat larma om åldern på dessa ensamkommande.


Vem har ansvaret för att detta bedrägeri har kunnat pågå år efter år? 

 

PS

 

Missa inte den danska sketchen!


https://nyheter24.se/nyheter/politik/904670-taet-pa-sandheden-sverige-peter-springarePresentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21
22
23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< Mars 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se