thoralf

Direktlänk till inlägg 27 mars 2018

VEM HYCKLAR EGENTLIGEN? UPPDATERAD!

Av Thoralf Alfsson - 27 mars 2018 16:35

 


Barometern skyndar ut för att försvara den rödgröna regeringen ställningstagande angående möjligheten att lämna utrymme för undantag mot förbudet om barnäktenskap. 


Blev idag uppringd av en journalist från Barometern som vill ha svar på varför jag och SD röstade på ett visst sätt angående Barnäktenskap i riksdagen under 2014. Journalisten mer eller mindre krävde en förklaring. När jag svarade att jag inte kunde komma ihåg det blev följdfrågan om jag inte visste vad jag röstade på.


I riksdagen genomförs säkert minst 1000 omröstningar under ett riksdagsår och under en mandatperiod kanske mer än 4 000 omröstningar, gissar jag. Det journalisten krävde var att jag ur minnet skulle kunna redovisa varför jag tryckt ja eller nej vid en av dessa omröstningar.


Jag satt i riksdagens Skatteutskott och hade därmed inte frågan om Barnäktenskap på mitt bord. Den hanterades av Justitieutskottet om de uppgifter jag fått stämmer. Den hanterades i så fall av vår ledamot i justitieutskottet tillsammans med politiska sekreterare och de som ansågs berörda. De fattade sedan ett beslut hur Sverigedemokraternas riksdagsgrupp skulle rösta angående Vänsterpartiets följdmotion i riksdagen. Övriga ledamöter följer därmed också det beslutet när det är dags för omröstning i kammaren.


Journalisten har dessutom helt fel anser jag när han skriver att Vänsterpartiet ville ha ett totalförbud av barnäktenskap. När jag läser Vänsterpartiets motion från 2014 så handlade den heller inte om ett totalförbud för barnäktenskap om de var/är ingångna i ett annat land.


Att som journalisten på Barometern inbilla sig att alla 349 ledamöterna i riksdagen är insatta och kunniga i alla frågor som det sker omröstningar om i kammaren är minst sagt naivt då det kan handla om allt från bara 5 voteringar upp till 50 omröstningar vid ett enda tillfälle. Men det förstår uppenbarligen inte journalisten.


Nu ser jag att Barometern lagt upp en artikel där man pekar ut mig som hycklare! Alla förstår säkert syftet med detta!

http://www.barometern.se/kalmar/alfsson-sd-rostade-nej-till-totalforbud-for-barnaktenskap/


Journalisten glömmer också bort att samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade på samma sätt som jag!

 

Om journalisten varit seriös hade han tagit fram den aktuella voteringen och kollat hur det röstades men det får jag göra.

 

 

 

Jag hade alltså sällskap av 292 ledamöter i riksdagen som också röstade emot ett "totalt förbud av barnäktenskap" enligt Barometern.


Från Kalmar län hade jag sällskap av följande


Anders Andersson (KD)

Jan R Andersson (M)

Jörgen Andersson (M)

Eva Bengtsson Skogsberg (M)

Lena Hallengran (S)

Håkan Juholt (S)

Désirée Liljevall (S)

Anders Åkesson (C)

Krister Örnfjäder (S)


När skall journalisten och Barometern hänga ut dessa för hur de röstade den 27 maj 2014?


Journalisten skriver inte heller hela sanningen om förra veckans votering, utan bara den del som passar hans artikel. Typiskt en journalist som har en egen agenda. Paula Bieler har förklarat detta både i en artikel i Expressen och på sin Facebooksida men det glömde uppenbarligen journalisten bort.

 

”Sverigedemokraternas Paula Bieler medger att det gjorts en utredning och att skarpa lagförslag från regeringen är på gång.

– Men utredningen föreslår fortsatta undantagsventiler. I reservationen framgår att man vill lämna utrymme för att följa utredningens förslag. Således vill man inte ställa sig bakom ett krav från riksdagen om att lagförslagen inte ska innehålla någon möjlighet till undantag, varför jag menar att vår tolkning är fullt rimlig. Det hänvisas alltså inte enbart, vilket skett vid andra tillfällen, till pågående arbete utan man lyfter specifikt att utredningen man vill luta sig mot har framhävt behov av undantagsmöjlighet.”

 

”Jag önskar att vi röstat med dem då, inte litat på att krav på ”synnerliga skäl” var skydd nog. Nu vet vi bättre, och kräver slut på undantag. Men de rödgröna, inklusive (V), öppnar för att behålla dem. Vem hycklar egentligen?

 

Paula Bieler på Facebook.

 

Vem journalisten är behöver jag väl knappast nämna.

 

PS

 

Jag kommer inte godkänna kommentarer som inte har ett hyfsat språk, utan fula epitet och liknande omdömen. Konstruktiv kritik/kommentarer med ett bra språk godkänns alltid.


UPPDATERING

 

För att ytterligare förtydliga Sverigedemokraternas ställningstagande lägger jag också upp Richard Jomshof anförande i den aktuella debatten. Det som journalisten ansåg att jag borde ha full koll på efter snart 4 år.http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-skydd-mot-tvangsaktenskap-och_H101JuU30


Anf. 79 Richard Jomshof (SD)

Herr talman! Hederskulturers hot och våld syftar oftast till att kontrollera familjemedlemmars sexualitet och sexuella relationer till andra människor. Det kan handla om val av klädstil, fördömande attityder gentemot avvikande sexuella läggningar, synpunkter på pojkars och flickors relationer men också arrangerade äktenskap. I det senare fallet kan man tala om så kallade tvångsäktenskap när det arrangerade äktenskapet skett utan båda parters fria vilja och med explicita eller implicita hot om sanktioner. Även om det redan i dag är förbjudet att tvinga någon att ingå äktenskap i Sverige är det mycket positivt att regeringen nu stramar upp lagstiftningen för att motverka ytterligare tvångsäktenskap och barnäktenskap. Men trots de förändringar vi fattar beslut om här i dag kommer det att vara svårt för Sverige som land att skydda sig mot tvångsäktenskap som ingås utomlands under utländsk lagstiftning. Hedersförtrycket utmärker sig nämligen genom att det ofta är en hel familj, ibland hela den sociala sfären, som utövar påtryckningar mot en enskild individ. I en sådan situation är det inte lätt att till exempel vända sig till polisen. I ett försök att stävja problemet med tvångsäktenskap införde vårt grannland Danmark en så kallad 24-årsregel år 2002. Denna regel innebär bland annat att båda parter måste vara 24 år fyllda för att en boende i Danmark ska kunna gifta sig med en medborgare utanför EU. Resonemanget bakom regeln är att det generellt sett bör vara svårare att tvinga en 24-åring - som kanske hunnit utbilda sig, flyttat hemifrån och blivit ekonomiskt självständig - till äktenskap jämfört med en 18-åring som kanske lever ett liv helt styrt av släkt och familj. Erfarenheterna från Danmarks nu mer än 10 år gamla reform visar att 24-årsregeln har haft effekt. Den har förändrat migrationen till Danmark på så sätt att giftermål som skäl till anhöriginvandring minskat bland mycket unga. För att ytterligare motverka tvångsäktenskap och stärka kvinnans ställning anser Sverigedemokraterna att en 24-årsregel lik den i Danmark bör införas även här i Sverige. Jag vill därför yrka bifall till reservation 4 i betänkandet. Det kom många kloka ord från föregående talare. Om jag förstår det hela rätt tog Arhe upp problemet med giftermål under sommarmånaderna. Det finns något som heter Rockwoolfondens forskningsenhet. Den har tittat på 24-årsregeln och kommit fram till att den har haft stor inverkan på giftermålsmönstren för personer med utländsk bakgrund i Danmark. Framför allt har fenomenet med så kallade sommarbrudar, alltså att man åker på semester någonstans och gifter bort till exempel sin unga dotter, kraftigt begränsats. Regeln har alltså haft effekt; den har minskat förekomsten av den formen av äktenskap. Därför är det beklagligt att inte fler partier kan ställa sig bakom den regel som finns i Danmark. Jag tror att det hade varit väldigt bra för Sverige om vi hade kunnat göra någonting liknande här. 
ANNONS
 
Ingen bild

Pepparholm

27 mars 2018 17:04

Om det är "Den Journalisten" på Barometern så vet de flesta av hävd, även de som bor på annan ort, att han lever inte i verkligheten. Bara ytterligare ett skäl att låta tidningen avvecklas. Eller att byta till en realistisk chefredaktör som vågar rensa.

 
Ingen bild

Nattmannen

27 mars 2018 17:14

Underbar desperation från Barometern. Nu gäller det att smutskasta allt och alla för att försöka släta över frågan. Detta gränsar till förföljelse.

Kör hårt Thoralf.

 
Ingen bild

Cosmik Debris

27 mars 2018 17:14

Anders Blank och Barometern vill alltså förbjuda arabiska/muslimska barnäktenskap. Utan undantag!

Det tycker jag är bra.

 
Ingen bild

Pepparholm

27 mars 2018 17:20

Just nu läser jag i Sydsvenskan nät, att SVT in för trycket från svenska tittare nu backar om studentsången i Lund. Man försökte först med kompromiss med en repris av tidigare år - en oförskämd lösning mot kören. Det tystade inte svenskarna. Nu ska man sända direkt. Tydligen hade Eva Beckman ändå pengar i någon påse som hon först saknade. Där ser man - även de som hatar svenska traditioner tvingas fortfarande vika sig när trycket blir för starkt och man kanske riskerar sin egen anställning.

 
Ingen bild

Förbjud pedofilsekten

27 mars 2018 17:47

Återigen...
Yxan bör sättas till roten!
Att hålla på att dividera om hur man kan komma tillrätta med alla problem som pedofilsekten ställer till med är både tidsödande och föga effektivt.
Förr eller senare kommer kloka människor fram till insikten om att ett totalförbud mot själva sekten är lösningen.

 
Ingen bild

Pelov

27 mars 2018 17:56

Vad är detta för slags nyhet? Det är inget annat än ett personangrepp på en representant för ett demokratiskt valt riksdagsparti! Sen klagar journalisterna på att dom blir utsatta för kritik! Är det konstigt? Som man ropar i skogen får man svar!

 
Ingen bild

Hacke

27 mars 2018 18:08

@Pepparholm
Alternativmedia och sd gör skillnad. SVT fick vika sig för folkstormen på sociala medier efter att Samhällsnytt, Fria Medier m fl uppmärksammat skamgreppet.
Nu backar också först moderaterna och nu tydligen hela Alliansen från sitt tidigare ställningstagande om grundlagsändringen kring yttrandefriheten. Någon som tror att de gjort det om inte sd planerat göra detta till en valfråga och begära folkomröstning!?

 
Ingen bild

Observer

27 mars 2018 18:46

1. Pedofili/Barnäktenskap är inte tillåtet i Sverige.
2. Ansvariga folkföreträdare måste även företräda våra lagar.
3. Inte tillåta detta för en viss del av befolkningen.
4. Inte rösta emot vårt lands lagar.

Hur skulle det t.ex se ut om Uppsala shackklubb tilläts åka och gifta sig med småflickor, komma tillbaka med dessa, Att de fick bo hos mannen som även erhåller barnbidrag för sin fru?

Vi måste nu på allvar ställa oss frågande huruvida dem politiker som ställer sig bakom sådant är galna. Sinnessjuka?
Jag anser att de bör tas in för att göra en sk stor sinnesundersökning -Precis som man gör med extra vrickade brottslingar! Eftersom sådant här är vrickat, på riktigt.

Det som händer i mitt fina land Sverige är fullkomligt fel, galet, vrickat och totalt oacceptabelt. De förnuftiga måste ställa sig upp och visa civilkurage mot de här från vettet komna människorna som kallar sig för politiker. Stå upp för vett, etikett och sundhet -Så att ALLA hör det.

LÅT INTE DÅRARNA FÅ TALA I FRED, LÅT INTE DÅRSKAPEN VINNA.

 
Ingen bild

Ibbe

27 mars 2018 20:23

För att hitta rätt i sin hyckleriattack mot Alfsson är Barometerns journalist tvungen att vara lite glömsk i sin bakgrundsbeskrivning. Selektiv glömska är bra att ha ibland när man ska ha rätt. Snygg journalistik är det dock inte. Angreppet mot Thoralf A. kan barometernläsarna strunta blankt i.

 
Ingen bild

Hacke

27 mars 2018 20:45

Fria Tider ska det självklart vara i min tidigare kommentar. Inte Fria Medier som jag skrev. Jag får skylla på en släng av eufori över två segrar för folkviljan mot pk-överheten under en och samma dag.

 
Ingen bild

Thor

27 mars 2018 21:36

Det som egentligen borde diskuteras av Barometern är hur i h-e Sverige hamnat i den situation där barnäktenskap blivit ett omfattande samhällsproblem och var ansvaret för detta haveri ligger.

 
Ingen bild

Tom

27 mars 2018 22:43

Barometern är en mycket otäck tidning. Dom bedriver häxjakt efter enskilda personer som inte dansar efter kommunens och Johan Perssons pipa. Deras hyckleri går över allt annat. Dom är t.ex väldigt behjälpliga att städa undan artiklar från webben som inte gynnar kommunledningen eller styret, men när det är artiklar som gagnar kommunen men där enskilda hängs ut som klandervärda, då raderar man inte. Dom jagar vissa partier och enskilda med blåslampa för att ställa Johan Persson och S i bättre dager.

PS. Är det en kulturberikare som fjuttat på Smålands motor?

 
Ingen bild

Matt

27 mars 2018 22:49

Är det Blanket som är i farten igen? Vad driver denna människa? Vad lider den s.k journalisten av för diagnos?

 
Ingen bild

Robban

27 mars 2018 23:11

Skrämmande utveckling! Det här är ju egentligen en icke-fråga, då det enligt våra grundlagar är formulerat, att all makt utgår från folket!
Men folkviljan i detta, böneutrop, tiggeri, massinvandring följs inte av "våra" makthavare!
De borde alla låsas in!

 
Ingen bild

En småländska

27 mars 2018 23:25

Vilket scoop, som en gammal kobra högg journalisten till plötsligt, blev inte som han tänkt sig precis. Thoralf var inte ensam om detta ställningstagande. Tycker han tappat stinget om han nånsin haft det.

 
Ingen bild

Laglydig

27 mars 2018 23:34

Thoralf, jag har fullständig förståelse för att du reagerar mot detta påhopp av Barometern. Detta är ett typiskt exempel på s k Fake News, som förekommer många gånger varje dag från samma typ av medier (SVT, TV4, Expressen, Aftonbladet med flera).
Väldigt fult gjort av Barometern!

Ingen Sverigevän tvivlar på att Du eller någon annan Sverigevän vill förbjuda barnäktenskap!

 
Ingen bild

Cosmik Debris

28 mars 2018 00:06

Då passar dagens muslimska ”nyhet”

Ständigt dessa muslimer. Ständigt!

”Den brittiska polisen tror att över hundra barn i åldrarna 11-14 år har blivit utsatta för mannens försök att radikalisera dem. Han hade ingen utbildning men fick ändå arbeta som lärare på en skola i östra London. Dessutom höll han i undervisning på kvällarna vid en moské.”[…] Den 25-årige mannen ska ha planerat att attackera upp till 30 olika mål i London.

https://tinyurl.com/y8gfsuyl
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6919935

…och hur tror ni att det ser ut i ”svenska” moskéer?

Jävligt illa om ni frågar mig.

Jens Ganman får avsluta:
”Men den som inte skriker i högan sky mot det som händer i landet just nu kommer att ångra sig bittert.”


7

 
Ingen bild

Lena1

28 mars 2018 00:17

@Cosmic Debris 17.15 "Anders Blank och Barometern vill alltså förbjuda arabiska/muslimska barnäktenskap. Utan undantag! Det tycker jag låter bra."

Jag fick mig ett gott skratt! Tänk vad förnekelse kan ställa till med vad gäller logiskt tänkande..

 
Ingen bild

Lena1

28 mars 2018 00:20

@Rune Tisdag 14.32 i förra inlägget. "Böneutrop kan man ju med dagens teknik ordna med SMS. Då når man ju de troende och behöver inte besvära allmänheten." Så klurigt sagt, jag håller med.

 
Ingen bild

Cosmik Debris

28 mars 2018 00:25

Sandviken 2014 (Lögnen)

”–Eftersom vi har jobbat en hel del med integration och flyktingmottagning har vi sedan länge haft klart för oss att över tid blir majoriteten av de som flyttar till Sandviken förvärvsarbetande. Nu fick vi siffror på det, säger Leif Jansson, chef för arbetsmarknads- och trafikförvaltningen.”

”Tjänar över en halv miljard på invandringen” - DN.SE
https://www.dn.se/nyheter/sverige/tjanar-over-en-halv-miljard-pa-invandringen/

Sandviken 2018 (Sanningen)

Otryggt i Sandviken – ungdomar vågar inte gå ut

” – Många berättar om en stark kärlek till sin hemort, men också om våld i närområdet och om vuxna som tvivlar på deras framtid, säger Anna Karin Hildingson Boqvist som är vikarierande barnombudsman.”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/jag-vagar-inte-ga-ut-pa-kvallen


 
Ingen bild

Idioten

28 mars 2018 02:47

Tiggeri,massinvandring,bönutrop
Våldtäkter,pedofler.

Denna regeringen som sitter nu sitter inte efter september mån.

Ja ha nu var det de, nu måste jag KRÄKAS som vanligt.

 
Ingen bild

Tony

28 mars 2018 07:34

Om Journalisten varit hederlig? finns sådana idag?
Den ende jag kan komma på heter Joakim La Motte, resten
fungerar ungefär som denne så kallade journalist på
Barometern?

 
Ingen bild

Hacke

28 mars 2018 08:57

Det borde väl ändå finnas någon enda vettig individ också på Barometern som på ett pedagogiskt sätt kan förklara för denne Blank att det gamla talesättet i branschen ”Kolla aldrig en bra story för då spricker den” är ett skämt, inte en devis att leva upp till.

 
Ingen bild

Iceman

28 mars 2018 09:19

Det är motbjudande hur gammelmedia istället för att rapportera sakligt och korrekt om verkligheten, för en genomskinlig agenda där all aktivitet går ut på att manipulera läsarna i önskad riktning.
Antar att Barometerns förebild är Pravda, liksom alla de andra agendasättande regim-organen.
TA är en av de få ärliga och rakryggade politiker vi har. Klart han uppfattas som ett hot och att de måste pådyvla honom smuts för det är deras enda möjlighet. Detta avslöjar dock mer om Barometern än något annat. Usch!

 
Ingen bild

SM811

28 mars 2018 09:54

Det måste vara något fel i huvudet på vederbörande.
Ha så dålig insikt att hans lögn inte skulle genomskådas visar på total verklighetsförankring.
Barometersänket blir allt tyngre och jag hoppas att Barometern snart får vila i frid.
SD 2018

 
Ingen bild

SM811

28 mars 2018 10:05

Här har vi en från regeringen som sprider falskhet.
"Fridolin till Ungern: "Inte okej" använda Sverige som varnande exempel"
"Fridolin vill dock inte gå med på att den eskalerande situationen skulle kunna ha något med invandringen att göra."
Hoppas att detta extremparti åker ur Riksdagen.
http://www.friatider.se/fridolin-till-ungern-inte-okej-anv-nda-sverige-som-varnande-exempel

 
Ingen bild

SM811

28 mars 2018 10:25

Hittade detta också angående Gustavs Sverigebild.
Har Gustav läst detta?
Ny statistik: Våldtäkterna ökar dramatiskt
Han måste vara otroligt korkad om han inte fattar att det beror på invandrarna?
https://samtiden.nu/2018/03/dramatisk-valdtakter-111/

 
Ingen bild

MrMr74

28 mars 2018 11:57

Puss på er. Har ni ens ett hederligt jobb, ni so kommenterar här?

Thoralf Alfsson

28 mars 2018 12:17

Puss på dej! Har du någonsin jobbat?

 
Ingen bild

Öster

28 mars 2018 13:30

Anders Blank skulle kunna gå över lik för att få till en saftig artikel i sann fake news-anda. "Journalister" som han med maniskt snokande om andra för att höja sig själv, är inte friskt. Inte ens för att vara "journalist".

 
Ingen bild

!!!

28 mars 2018 14:01

Intressant att se hur Barometern låter personen som överklagat Guldfågeln arena kränkas och idiotförklaras öppet på Barometerns Facebook-sida. Det säger allt hur dom jobbar.

Hänga ut allt och alla som inte går i deras och pampen Perssons ledband.

Riktigt avskyvärd och olustigt.

 
Ingen bild

Lustgas

28 mars 2018 15:05

Anders Blank och Barometerns agenda och drev saknar allt av rim och reson tyvärr. De älskar att förfölja meningsmotståndare och vad de kallar "rättshaverister".

 
Ingen bild

Brevduva

28 mars 2018 16:24

En seriös tidning hade sparkat en lekman som Anders Blank, men tyvärr är ju inte chefredaktören ett dugg bättre. Inte lustigt att Anders Blank fällts hos Pressombudsmannen med den "journalistik" han bedriver.

Han hade passat bättre i Gamla DDR.

Thoralf Alfsson

28 mars 2018 16:41

Vad har Anders Blank fällts för hos pressombudsmannen?

 
Ingen bild

Apansson

28 mars 2018 19:26

Barometern fälldes hos PO för någon artikel som Anders Blank skrev har jag för mig. Man kan få ut det hos PO, det borde vara offentligt?

 
Ingen bild

Trazan

28 mars 2018 19:32

http://po.se/?s=Barometern

Thoralf Alfsson

28 mars 2018 19:36

Tack för den länken.

 
Ingen bild

Trazan

28 mars 2018 19:47

Varsågod! =)

Har för mig att denna nedan fällning är Blanks verk, Han ligger säkerligen bakom flertalet. Finns nog äldre också än de som visas på webben:

"Person beskrevs som aggressiv och snarstucken"

 
Ingen bild

Nemo saltat sobrius

28 mars 2018 20:11

Internet glömmer aldrig.

 
Ingen bild

Påskhare

29 mars 2018 13:27

Barometern med Anders Blank i spetsen har fällts många gånger hos PO.

 
Ingen bild

Lasse

29 mars 2018 14:48

Det verkar som om "palestinaschalen" försöker att dra igång ett drev mot dej? En patetisk person som knappast kan ha journalistutbildning?

 
Ingen bild

Trolle

30 mars 2018 14:28

@!!!: lika intressant att se Kalmar FF's supportrar kränka och hota den som föder dom, Rickard Teern, och kalla honom idiot, loser, nolla, dåre, svikare etc.

"Bit inte den hand som föder dig", är ett bra ordspråk. Häpnadsväckande att Kalmar FF låter kommentatorerna ligga kvar.

 
Ingen bild

Tomten

30 mars 2018 15:23

http://www.barometern.se/kalmar/har-reser-sig-snurrom-igen

Storhetsvansinne???

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - 1 januari 2019 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21
22
23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< Mars 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se