thoralf

Alla inlägg under juli 2017

Av Thoralf Alfsson - 19 juli 2017 23:45

I december förra året lyckades jag komma över alla banden (9st) i Kalmar Slotts och Stads historia skriven av Gustav Volmar Sylvander mellan åren 1864-1874.


 

 


När jag sedan börjada bläddra i böckerna upptäckte jag att böckerna varit i familjen Jaensson ägo under många år. Vilket jag skrev om i ett blogginlägg efter att jag inhandlat böckerna.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/12/18/11397766-kalmar-slotts-och-stads-historia/


Nu till den fantastiska historien. När jag i vintras läste band nr 2 (skriven 1864) upptäckte jag en intressant notering som väckte mitt intresse. Här nedan kan du läsa en scannad kopia av detta stycke.


 


Lektorn Wikström vid Kalmar gymnasium lät 1756 på Skallö uthugga ett vattumärke för att kunna utföra mätningar över vattenståndet i Kalmarsund. För den som inte vet vilken ö Skallö är så har i princip alla som åkt över Ölandsbron också passerat Skallö då flera bropelare vilar på ön.


Det är också intressant att följa diskussionen om hur kusten höjer sig och med hur mycket. Det var mycket diskussion om detta redan på 1700-talet. Långt före debatten om klimatförändringar och koldioxidutsläpp och mänsklig påverkan på klimatet.


Eftersom det finns hänvisningar till handlingar hos Vetenskaps akademien har jag fortsatt mina efterforskningar och hittat mer uppgifter.


 


I handlingar från 1824 som avser år 1823 kan nedanstående läsas om vattumärket på Skallö. Här får vi också veta att det uthuggna vattumärket i klippan är utformat som ett T. Mätningar visar också att vattennivå sjunkit med 0,41 fot under 61 år. Det motsvarar 0,41 * 29,69cm = 12,2 cm. Vilket skulle motsvara ca 2 mm/år. En intressant iakttagelse!


 


När jag sedan läser handlingarna från Kungliga Vetenskaps Akademien för 1843 så hittar jag också följande text.


 


Mycket intressant information. Uppenbarligen var det svårigheter att hitta det uthuggna T:et redan 1843 så att Siljeström valde att även markera det med en järnstång i berget. 


 


Här finns alltså både ett mått angivet i höjd och längs bergytan ned till vattenbrynet för 1759.


Tänk om man idag skulle kunna hitta detta vattumärke! Eller har tidens gång is och frostsprängningar i berget raderat bort det uthuggna T som tydligen redan 1843 var svårt att hitta. Men kanske finns järnstången kvar? Eller har den rostat bort med allt bräckt vatten efter närmare 200 år på nacken? Ett bräckt vatten som nästan knäcker Ölandsbron efter bara 50 år.


När jag kommit så här långt i mina efterforskningar ville jag bara hoppa i en båt och köra ut till Skallö och leta efter detta vattumärke. Men det var inte läge för det i januari/februari, trots klimatförändringar och jag har bara tillgång till en kajak 😉


Idag infann sig då en dag med ett mer eller mindre vindstilla Kalmarsund och en fantastisk blå himmel. Så det var bara att sjösätta kajaken och börja paddlingen ut till Skallö och passera farleden i Kalmarsund. Vilket gick väldigt smidigt trots ett antal större fritidsbåtar som gick med högfart i farleden och drev upp rätt så skapliga vågor.


 


Väl iland på Skallö så gjorde jag en snabb koll och blev väldigt besviken då jag insåg att bergytan var mycket oregelbunden och såg ut att ha eroderat väldigt mycket. Jag fann dock ganska snabbt en järnstång på den högsta punkten men insåg snart att det var en mätpunkt för Lantmäteriet, med tanke på den uthuggna triangeln i berget. Kanske en mätpunkt som används vid byggande av Ölandsbron.


 


Jag synade hela bergsytan efter järnrör eller en järnstång och hittade två olika objekt men det fanns inga spår efter något uthugget T. Dessutom verkade de inte vara 200 år gamla.


   


Väldigt besviken satte jag mig och fikade och funderade på om jag skulle ge upp. Efter fikat bestämde jag mig för att istället leta efter ett spår eller hål i berget där det kunde funnits en järnstång som rostat bort. Jag synade varje kvadratdecimeter av berget på ungefär det avstånd från vattenbrynet som Wikström angivet 1759 på drygt 11 fot.


Belöningen kom efter ca en timma! Jag hittade vattumärket och det uthuggna T:et fanns kvar, knappt synligt men helt enligt de uppgifter som angivits 1843. Men eftersom jag visste vad jag sökte så framträdde det så klart så fort ögonen hittade resterna av järnstången.

 

Det kändes riktigt skönt!

 

 

Det är svårt att se på bilden men jag har markerat T:et med svart linje och med en röd ring resterna av järnstången på nedanstående bild.


 

Resterna av järnstången förstorad.


 

Nu hade jag givetvis ingen utrustning för att kunna göra en korrekt höjdmätning från vattumärket och till vattenytan men jag hade i varje fall med ett 10 meters stålmåttband för att kunna mäta sträckan från vattumärket till vattenbrynet längs med bergytan. Wikström angav 1759 avståndet till 11,31 fot enligt korrektion mot normalvattenstånd. 11,31 * 29,69cm = 336 cm.


Min mätning idag enligt nedanstående bild blev 352 cm.


 


Enligt SMHI:s observationer idag angående vattenståndet vid Kungsholmsfortet och vid Oskarshamn visar att vatten ståndet vid 14-tiden idag låg ca 25 cm över normalvattenstånd. Med tanke på bergets lutning bör jag därför lägga till ca 34 cm. Vilket då skulle bli 386 cm. Således ca 50 cm längre än vad Wikström uppmätte 1756.


 

Observation Kungsholmsfortet i Karlskrona idag.


En liten gissning med tanke på bergets lutning skulle vara att vattennivå är ca 35 cm lägre än 1759. Vilket i så fall skulle motsvara en förändring på ca 1,4 mm/år.


Jag är väldigt nöjd med min dag och att jag funnit det 250 år gamla vattumärket på Skallö. Väldigt roligt!

 

 

PS

 

Det skall bli intressant att se om t.ex någon från Kalmar läns museum hör av sig eller varför inte någon journalist på de lokala tidningarna. Det borde vara intressant sommarläsning på semestern för många.  

Av Thoralf Alfsson - 18 juli 2017 22:45

Då tänkte jag ge svaren på de återstående frågorna (fråga 9-15) som handlar om massinvandringen till Sverige och dess konsekvenser för statsbudgeten och samhället.


En person som fått min sommarfolder i sin brevlåda skickade in sina ikryssade svar till mig. Tyvärr så blev det det inte så många rätt. Men frågorna är inte lätta om man bara läser svensk media och inte alternativ media eller min blogg ;-)


 Här kommer de rätta svaren på min frågor.


 

Rätt svar är ca 50 miljarder kronor


Enligt Migrationsverkets årsredovisning var utfallet drygt 52 miljarder kronor. De totala kostnaden för statens utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13 Integration uppgick under 2016 till drygt 60 miljarder kronor. Det finns dock siffror som gör gällande att den verkliga kostnaden är över 70 miljarder kronor. Om allt räknas in men vi får hålla oss till Migrationsverkets årsredovisning.


Som jämförelse kan nämnas att Rättsväsendet kostade drygt 40 miljarder kronor under 2016 (Polismyndigheten, Säpo, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Kriminalvården mm.)


 


Rätt svar är mindre än 0,2 miljarder kronor.


Följande kan läsas i Migrationsverkets årsredovisning.


”Migrationsverkets anslag från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar uppgick till 186 miljoner kronor för år 2016 men endast 31 procent, 57 miljoner kronor, har nyttjats. Det låga utfallet beror på att den nya fonden Asyl-, migrations och integrationsfonden, som avser åren 2014–2020 försenades i starten.”  

 

Det innebär att ca en promille av Migrationsverkets kostnader täcktes av bidrag från EU. Det vill säga en tusendel! I princip noll och ingenting.

Tyvärr finns det människor inom vänsterrörelserna som sprider lögner om att EU betalar stora delar av Sveriges flyktingkostnader.


Det är en myt på riktigt!

 

 

Rätt svar är ca 175 miljoner kronor


Kalmar län har en befolkning på drygt 240 000 människor. Om man betänker svaret i föregående fråga så täcker knappast bidraget från EU kostnaden för enbart det Kalmar läns landsting får i ersättning från Migrationsverket.


 

Källa Migrationsverket.


 

Rätt svar är mer än 1 000 miljoner kronor.


Här nedan finner du en sammanställning över hur stora bidrag/ersättningar som Migrationsverket betalat ut under 2016 till Kalmar läns tolv kommuner. 


 

Källa Migrationsverket


 

Rätt svar mer än 80 procent.


I maj månad var 760 personer av 917 födda i något annat land än Sverige. Det innebär att ca 83 procent av de arbetssökande var födda i något annat land.

Men med tanke att av 157 personer som var födda i Sverige har sannolikt ett antal av dessa föräldrar där båda är födda utomlands. Därmed gissar jag att mellan 85-90 procent av de arbetssökande i Hultsfreds kommun har utländsk bakgrund. En skrämmande siffra som politikerna borde vara vettskrämda av.

Det visar på en fullständigt misslyckad migration och integration!

 

 

 

Rätt svar är 6,5 miljarder kronor


Det vill säga att kostnaden som Alliansregeringen och integrationsminister Erik Ullenhag beräknade är idag närmare 500 procent högre. Dessa 6,5 miljarder kronor skall alltså läggas till Migrationsverkets dryga 52 miljarder kronor. Här kommer också ett diagram över kostnadsutvecklingen för Etableringsreformen. Tack Fredrik Reinfeldt!


 


 

Rätt svar är mer än 5 000 miljoner kronor


Under min tid i Riksdagen och Skatteutskottet gjorde vi ett besök i Malmö och träffade kommunledningen. Ett av kommunalråden berättade då att man gjort en utredning om den svarta marknaden i Malmö och att den omsatte ca 5,7 miljarder kronor, vilket även medförde att Malmö stad förlorade skatteintäkter på ca 2,2 miljarder kronor. 


Hur många rätt hade du totalt? Läser du enbart pk-media så gissar jag att du inte hade mer än 2-5 rätt. Läser du även alternativ media kanske du hade mellan 5-10 rätt. 


Läser du min blogg regelbundet och har ett bra minne kan du fått mellan 10-15 rätt ;-)


Så vad skall du läsa i fortsättningen?


Av Thoralf Alfsson - 18 juli 2017 00:02

Jag tror att det varit många som väntat på de utlovade svaren på alla frågor i sommarfoldern. Att jag gick och blev morfar i helgen var inte planerat utan de kom ca sex veckor för tidigt. Jag har fått prioritera lite annat de senaste dagarna och därför kommer svaren lite senare än vad det var tänkt men jag hoppas att ni ursäktar det.


Jag har delat ut ca 5 000 sommarfoldrar fram till idag och jag hoppas att de skapat mycket diskussioner och samtal. Det var i varje fall min förhoppning. Här kommer svaren på frågorna.


 

Rätt svar är Vattenånga.


När Demoskop ställde samma fråga för några år sedan till över tusen personer svarade endast 3 procent rätt. I gruppen akademiker svarade bara 4 procent rätt medan de med enbart Grundskola svarade hela 11 procent rätt ;-)


”Vattenångan står för grovt räknat hälften av den nutida växthuseffekten på jorden. Även molnen, det vill säga vatten i form av droppar eller iskristaller, har en påtaglig växthusverkan – de ger upphov till ungefär en fjärdedel av den totala växthuseffekten. Koldioxiden svarar för uppåt 20 % och övriga växthusgaser (främst ozonlustgas och metan) tillsammans för ca 7 % av den nutida växthuseffekten.”

Wikipedia, växthuseffekten


”Det finns flera växthusgaser. Den viktigaste är vattenångan och näst störst effekt har koldioxiden. Eftersom de olika växthusgaserna delvis påverkar samma våglängder av strålningen är det svårt att säga exakt hur mycket respektive gas bidrar med. Men vattenångan står för storleksordningen 40-70 %, medan koldioxiden står för 10-25 %. Av övriga växthusgaser bidrar metan (CH4) och dikväveoxid (N2O), dvs lustgas med cirka 5 procent var.” 

Pär Holmgrens klimatskola


 

Rätt svar är minskat.


En stor orsak till att utsläppen av koldioxid minskat i Sverige är 70-80-talets utbyggnad av kärnkraften. Den som är lite äldre minns säkert oljekrisen på tidigt 70-tal vilket innebar att omställningen till kärnkraften startade. När sedan kärnkraftverken började komma igång skulle alla oljepannor i villorna kastas ut och ersättas med elpannor och i många nybyggda hus installerades direktverkande elelement.


 

http://ekonomihandboken.se/klimatkrisen/vem-ar-klimatboven/


 


Rätt svar är mer än 95 procent.


Vattenkraft och kärnkraft är de två stora energikällorna i Sverige. Vindkraften har även vuxit de senaste åren tack vare stora subventioner. Enligt energiföretagen var 98 procent av elenergin under 2016 koldioxidfri. Att fortsätta bygga vindkraftverk och solparker har föga inverkan på koldioxidutsläppen, den kan i vissa fall ha motsatt effekt.

https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/


 


Rätt svar är minskat


Enligt statistik från SMHI har antalet stormar minskat och medelvinden har visat på en sjunkande långsiktig trend

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16896!/webbFaktablad_51.pdf


 


Rätt svar mindre än 1 procent.


När Demoskop ställde den här frågan var det också bara 3 procent som svarade rätt.


Enligt uppgifter har inlandsisen på Grönland en volym på 2 800 000 km3. Om en procent skall smälta så måste alltså 28 000 km3 eller ca 1 000 km3 varje år under 30 år smälta. 

Men när klimatalarmisterna beräknar hur mycket inlandsis som försvunnit använder de inte km3! Nej, då pratar man istället antalet ton som smält. Allt för att det skall bli mer obegripligt och låta betydligt värre än vad de faktiskt är. 1 km3 inlandsis väger ca 900 000 000 ton. 


Det blir mer alarmistiskt och prata om att si och så många miljader ton inlandsis smält bort än något hundratal km3.


I år ser det faktiskt ut som att ingen avsmältning kommer ske överhuvudtaget!


http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/ 

Rätt svar är sänkts mer än 50 cm.


I själva verket har havsnivån sjunkit med ca 1 meter sedan 1774. Förr i tiden kallade man detta för "vattenminskning" innan man förstod att det hade med landhöjningen att göra.


 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/stockholms-havsvattenstandsserie-1.13499


Jag hoppas att alla förstår att klimatalamisterna som pratar/skriker om höjda havsnivåer och översvämningar längs Sveriges kuster helt har "glömt" bort landhöjningen. Personligen tror jag att man medvetet nonchalerar landhöjning bara för att skrämma upp befolkningen! Ett i mina ögon högst bedrägligt beteende från klimatalarmisterna. 

Den enda kustremsa i Sverige där det noterats en väldigt liten havsnivå höjning är Skånes sydkust där landhöjningen är som minst i hela vårt land.


 


Rätt svar är oförändrat.


http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-samma-antal-isbjornar-i-dag-som-1993/


 


Rätt svar är ökat mer än 100 mm/år


Enligt statistik från SMHI så har årsnederbörden ökat kraftigt sedan man började göra mätningar i Kalmar. Jag har sammanställt statistiken i ett diagram. När mätningarna började var årsnederbörden betydligt mindre än 400mm/år men under det senaste decenniet har årsnederbörden varit över 500 mm/år.


 


Hur många rätt har du så här långt? Inte så många!


Om vi i Sverige hade en journalistkår som berättade sanningen och som granskade alla klimatalarmister och Miljöpartister så hade du med stor säkerhet haft bättre kunskaper och fler rätt på frågorna.


Imorgon återkommer jag med svaren på frågorna om massinvandringen till Sverige.


Av Thoralf Alfsson - 16 juli 2017 08:38


Igår blev jag morfar för första gången! Farfar har jag varit under många år.


Min dotter födde en pojke under lördagen men jag kan inte vara öppen med vem min dotter är. Jag kan inte skriva på min eller hennes Facebooksida eller liknande på grund av alla hatiska vänstermänniskor som ”trollar” allt i mitt flöde. Det är inte bara Expo och Inte rasist men och deras följare som försöker göra livet besvärligt.


Min glädje och lycka över att allt gått bra för min dotter och sambo får jag hålla lite för mig själv! Öppnade igår en flaska Villa Puccini så det blir lite extra festligt till maten i min ensamhet.


Det finns många vänsteridioter som följer allt som ”Inte rasist men” skriver på sin Facebooksida. Där finns de "godkända" hatarna, Christian Gustafsson men jag förstår att det skulle du aldrig skriva om. Det är ju ändå bara en Sverigedemokrat som blir utsatt och då handlar det ju om det "goda hatet". Vilket hyckleri!


Henrik Schyffert ställde i veckan in två ståupp-föreställningar som var slutsålda på Kackelstugan på Öland till helgen, vilket Barometern skrev om och som sedan publicerades på Barometerns Facebooksida. Henrik Schyffert gav ingen förklaring till sitt avhopp.


Det kommenterades flitigt på Facebooksidan. Barometern skrev till och med en artikel om hatet mot Henrik Schyffert. I artikeln skrev Barometerns journalist.


”På torsdagsmorgonen hade närmare 150 kommentarer skrivits.

 

”Grattis Kackelstugan”, ”Såå skönt” och ”Det ska Kackelstugan bara vara glada för” var några av kommentarerna.

 

Många kommentarer var dessutom av politisk innebörd och utlöste en stor debatt i flödet: ”Han kan ju inte köra med samma vänstervridna humor, svenska folket har ju äntligen fått upp ögonen”, skrev en person.

 

Pelle Aldestam, artistbokare på Kackelstugan, är bestört över reaktionerna.

– Det här hatet som uppenbarligen finns mot en person som Henrik Schyffert, det kunde jag aldrig tro. Snarare trodde jag tvärt om.”

 

Man kan ju fråga sig i vilken värld som Pelle Aldestam lever i om han anser att dessa kommentarer kan betraktas som hat. Ännu märkligare är det att Barometern gör en stor affär av det hela och skriver en snyftartikel. Att det finns många som starkt ogillar Henrik Schyffert råder det nog ingen tvekan om! Men i detta fall kan man nog använda ordspråket som man bäddar får man ligga. Spyr man galla över en grupp människor kan man knappast räkna med att bli omtyckt av samma grupp människor. Ovanstående klipp tycker jag räcker som förklaring.


Henrik Schyffert kan skatta sig lycklig över att det finns människor som betalar för att se honom.Personligen blir jag faktiskt irriterad på Barometerns Christian Gustafsson som skrivit artikeln. Han vet uppenbarligen inget om hat. Jag vet betydligt mer!


Jag kan inte ens ha mina närmaste i familjen och släkten som vänner på Facebook! Risken är stor att vänstermänniskor då kan koppla dem samman med mig. Vilket kan leda till att mina barn, barnbarn och släktingar drabbas av hat på nätet. Inte bara på nätet utan också i det verkliga livet, på sin arbetsplats eller i skolan för mina äldsta barnbarn.


Jag har blivit utsatt för misshandel, skadegörelse, olaga hot, ofredande och andra kränkande behandling på grund av att jag är en mycket aktiv Sverigedemokrat.


När jag för några år sedan utsattes för kränkande klotter vid mitt bostadsområde i Kalmar väckte det inte speciellt mycket uppmärksamhet. Kalmar kommun var dock snabbt ute och sanerade på sin egendom. AFA klottrade dock också på flera elskåp i mitt bostadskvarter men Kalmar Energi har dock fortfarande inte försökt sanera detta efter flera år. Svagt! Man låter hatet stå kvar och lysa varje dag för alla som passerar!


 

 

 


När skall media granska dessa ljusskygga individer? Nyligen var det kravaller i Hamburg och svensk media duckade så mycket de kunde från att skriva om dessa vänsterextremister från Sverige som deltog i kravallerna. Men när man lyssnat till Janne Josefsson så förstår man ju varför media lägger locket på. 


Varför kopplas aldrig dessa vänsterextremister till Vänsterpartiet? Varför får aldrig Jonas Sjöstedt svara på frågor om dessa personer? Journalistkåren är bedrövlig.


I december förra året skrev jag fyra blogginlägg om det goda hatet i en förhoppning om att kunna upplysa pk-journalisterna om verkligheten. Sannolikt blundade de för hur verkligheten ser ut. Men jag påminner dem ännu en gång.


http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/12/09/11394773-det-goda-hatet-del-1/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/12/10/11395079-det-goda-hatet-del-2-national-pen/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/12/11/11395711-det-goda-hatet-del-3/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/12/12/11396112-det-goda-hatet-del-4-pelle-frylestam-och-galleri-svalan/


När Henrik Schyffert får några ironiska kommentarer eller att man har åsikter om hans uttalanden så är det omgående hat som får uppmärksamhet i media. Det är ett förbannat hyckleri!

 

PS

För min egen del blir jag dock bara än mer motiverad av det "goda hatet". Idag blir det utdelning av min sommarfolder på norra Öland. Det sovande folket måste väckas!

Av Thoralf Alfsson - 15 juli 2017 17:24

Läste i Ölandsbladet att förre landshövdingen Stefan Carlsson skulle sommarprata på Victoriadagen i Ölandsbladets podd. En av regeringen sparkad landshövding för att han missbrukat sin ställning som landshövding. Vilken ”vänskapskorruption”!Lyssnade på hans sommarprat nere på stranden i eftermiddag. Vilket egoprat! Så där lite i förbifarten berörde han sitt alkoholmissbruk och som han uttryckte det ”att han ringt några samtal”. Dessa ”några sexsamtal” kostade skattebetalarna ca 20 000 kronor.


Det är pinsamt att höra Stefan Carlsson!Vem är det på Ölandsbladet och Gota Media som lyfter fram Stefan Carlsson?

Av Thoralf Alfsson - 13 juli 2017 21:30

Igår fick jag ett mejl med två bilder från en person som bor i Kalmar. Vid den hyresfastighet han bor finns en ställning för att piska mattor. Många har nog piskat mattor i en liknande ställning. Nu har någon kommit på en annan användning av ställningen än mattor. Nämligen att torka kött!


 


Vaktmästaren i området tillkallades och fick plocka ner köttbitarna!


 


Tar man hit Mellanöstern, då får man Mellanöstern! Är det så vi vill ha det?

 

Idag har drygt 1 000 hushåll och fritidshus på östra Öland fått min sommarfolder i sina brevlådor.

 


Efter diverse problem med ett avtal som inte gjorde det möjligt för religiös och politisk reklam har vi nu gått i mål. Jag skall inte gå in på några detaljer utan bara konstatera att både Kalmar kommun och företaget Mediasken som har tre stora digitala annonstavlor vid infarterna till Kalmar har gjort ett alldeles strålande jobb som skrev om avtalet som inte tillät politisk reklam på bara några dagar. Vilket gjorde det möjligt att börja vår lilla kampanj under torsdagen. Ett stort tack till de inblandade på både Mediasken och Kalmar kommun.


Nu är vårt budskap på plats inför Victoriadagen på Öland och många som kommer på Ölandsbron till Kalmar kommer mötas av vårt budskap. Vårt budskap kommer snurra på under fyra veckor dygnet runt. Av Thoralf Alfsson - 12 juli 2017 23:56

Idag kom sommarfoldern från tryckeriet. Nu skall det bli intressant att se vilka reaktioner jag får på mina frågor i foldern. Tog en sväng med trehjulingen på Öland direkt och delade ut en hel del redan under eftermiddagen. Fortsättning följer imorgon på framförallt östra Öland.


Vad glad man blir när det ser ut på det här sättet med brevlådor 😉


 

Det är nog den snyggaste och mest pedantiska uppsättning av brevlådor som  jag sett under alla mina år som jag delat ut imformation i brevlådor.


Jag skrev om sommarfoldern i ett tidigare blogginlägg.


Under sommaren och min semester kommer jag prova att skriva mina blogginlägg även hos Wordpress. Jag kommer att testa några olika layout-mallar. Sedan får vi se om jag går över till Wordpress eller inte.


Det tar dock lite tid med ett nytt verktyg

Av Thoralf Alfsson - 11 juli 2017 22:58

 


Jag har en längre tid funderat på ett exempel som skulle kunna kallas för dubbelmoral. Jag har förberett detta blogginlägg med fotografering på plats vid minnesmonumentet men inte skrivit texten ännu. Ikväll kom ett inslag i SVT Småland om samma sak och händelse i historien. Vilket gör att jag skriver om detta redan ikväll.


Ada Gorthon torpederades utanför Ölands östra kust 22 juni 1942. Det var den sovjetiska ubåten SC317 som sänkte Ada Gorthon. 14 besättningsmän följde med Ada Gorthon ned på Östersjöns botten men 8 besättningsmän klarade sig mirakulöst. En av dem sittande i masttoppen på Ada Gorthon som stack upp strax över vattenytan när fartyget nådde botten på ca 30 meters djup. Där klamrade han sig fast ända tills fiskare från Bläsinge undsatte honom efter ca 30 minuter.


Det som det dock talas mindre om var att fartyget Ada Gorthon var på väg till nazityskland med 3 700 ton järnmalm för krigsindustrin. Transporterna av järnmalm var sanktionerade av den svenska samlingsregeringen.

 

Jag tror att Herman Lindqvist skrev i sin bokserie om Sveriges historia att Sverige försåg nazitysklands krigsindustri med ca 60-70 procent av dess behov av järnmalm.


För mig blir det lite av dubbelmoral när media som t.ex Ölandsbladet uppmärksammar denna torpedering utan att nämna att Ada Gorthon transporterade järnmalm till nazityskland med regeringens goda minne. Samtidigt som Stefan Löfven och andra partiledare och ministrar och inte minst vänsterpolitiker vräker ur sig beskyllningar mot oss Sverigedemokrater.


Det blir än mer bisarrt när man läser texten på den minnessten som rests vid Bläsinge hamn.


”Nedanstående offrade sina liv i fosterlandets tjänst.”

 

 

 

I fosterlandets tjänst? Här blir det dubbelmoral enligt min mening. Sverige stödde nazityskland och förintelsen! Var det i fosterlandets tjänst? Jag måste säga att jag är förvånad över hur media och journalister ser på detta. Eller är det någon slags förhoppning om att bara framhålla att ett svenskt fartyg sänktes av en sovjetisk ubåt och att det skall ses som något slags deltagande i kriget. Men på vilken sida?


Att anhöriga till de omkomna har en minnesstund på årsdagen av torpederingen förstår jag men all annan publicitet känns som unken dubbelmoral.


Jag är förvånad över att inte svenska nazister åker till Bläsinge och hedrar offren från Ada Gorthon. Men de kanske är förda bakom ljuset som så många andra av svensk media, som mer än gärna försvarar den svenska nazivänliga samlingsregeringen (1939-1945) under andra världskriget. Samlingsregeringen bestod av Socialdemokraterna, Bondeförbundet (Centerpartiet), Folkpartiet och Högern (Moderaterna).


Hur ofta pratas det om detta idag? Vilka partier har nazistiska rötter? Ovanstående partier har väl naziströtter om några partier har det. Jag kallar det för dubbelmoral när företrädare för dessa partier beskyller andra partier och i synnerhet Sverigedemokrater för att ha nazistiska rötter och partiets företrädare för både det ena och det andra!


http://www.olandsbladet.se/till-sist/erikssons-hedrar-ada-gorthon/


Se inslaget i SVT Nyheter Småland

https://www.svtplay.se/video/14437176/svt-nyheter-smaland/svt-nyheter-smaland-11-jul-19-55-1?info=visa&start=auto&tab=senaste


 


Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 069 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6
7
8
9
10 11 12 13
14
15 16
17
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kommungranskningar

Infoblad

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se