thoralf

Alla inlägg under mars 2017

Av Thoralf Alfsson - 10 mars 2017 08:51

 


Högsby kommun byggde lokaler för ca 30 miljoner åt Migrationsverket.  Foto Thoralf Alfsson


Igår kom nyheten att Migrationsverket lämnar Högsby och istället flyttar all verksamhet till Kalmar. Nu har man kört Högsby kommun i botten och lämnar därmed kommunen. Kvar finns lokalerna och en kommun med dramatiska problem.


I december 2008 beslutade kommunfullmäktige i Högsby att bygga nya lokaler åt Migrationsverket för en kostnad av ca 30 miljoner kronor. Sverigedemokraterna i Högsby reserverade sig mot beslutet.


Nu lämnar Migrationsverket kommunen och drar vidare mot Kalmar kommun. Suck…..

Högsby kommun och dess skattebetalare är fullständigt grundlurade av det statliga Migrationsverket. Men samtidigt är det nog väldigt många som är glada över att slippa Migrationsverket inom kommunen.


Kvar finns nu alla problem i Högsby. När Migrationsverket kom till Högsby var arbetslösheten drygt 10 procent bland utrikes födda i Högsby kommun. När Migrationsverket lämnar kommunen är arbetslösheten bland utrikes födda drygt 50 procent. Ett stort grattis till Högsby kommun.


 


Befolkningsutvecklingen är en katastrof! Framtiden i Högsby är minst sagt oroväckande. Om utveckling fortsätter på samma sätt kommer svenskar vara i minoritet på 2030-talet.


 


De flesta är också bidragstagare! Kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer öka dramatiskt för Högsy kommun.


        


Men det finns de som tjänat stora pengar på kommuner som Högsby, Hultsfred och Mönsterås. Nämligen privata bostadsföretag. Det finns ett som utmärker sig i detta avseende men det skall jag återkomma till i nästa blogginlägg.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 9 mars 2017 22:32

Är på ett hemskt dåligt humör ikväll! Jag är så jävla trött på att försöka få svar på mina frågor. Kalmar kommun och Serviceförvaltningen respekterar inte utlämnandet av offentliga handlingar.


Mord, mord, mord, mord och mord. Dag ut och dag in. Vem är det som har det yttersta ansvaret för utvecklingen? Tänk om det varit några politiker från 7-klövern som lyssnat på Sverigedemokraterna under alla år i riksdagen, drygt 6 år. 


Det är lugnast att jag inte kommenterar allt sjukt som händer just nu i vårt land. Jag mår uppriktigt sagt riktigt dåligt av att se vissa personer på TV. Vad var det för ljushuvuden som satt i studion på Opinion live? Bytte kanal!

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 9 mars 2017 11:37

Idag skriver 18 godhetsföreningar i en debattartikel att Sverige måste återgå till de generösa migrationsreglerna. Dessutom anser de att de nya regler inom EU som skall förhandlas fram inte får vara skarpare än Sverige tidigare generösa asyl och migrationslagar. Ett fullständigt tokigt ställningstagande från dessa godhetsapostlar.


När man läser vilka som skrivit under denna debattartikel blir man knappast förvånad. De har säkert alla stickad en ”pussymössa”, utom Mohamed Ibrahim och Omar Mustafa. Dessa två deltar ju av helt andra skäl gissar jag. Undrar hur deras organisationer Islamic Relief och Ibn Rushd ser på HBTQ-personer. De välkomnar säkert dessa i sina organisationer. Hyckleri!


Det handlar om 18 organisationer, naiva godhetsapostlar som gärna spenderar skattebetalarnas pengar men inte sina egna. Hur många av dessa organisationer lever på stadsbidrag och andra bidrag som t.ex från Arvsfonden.


Aftonbladets läsare tycks dock inte dela dessa 18 organisationers åsikter.


 

Av Thoralf Alfsson - 7 mars 2017 22:01


Min reservationstext vid kommunstyrelsen idag.


Just nu är närmare 1 000 bostäder i produktion inom Kalmar kommun och så gott som alla bostäder byggs inom Kalmar stad. Ytterligare detaljplaner med flera hundra bostäder har vunnit laga kraft eller kommer vinna laga kraft under 2017. Dessutom finns ytterligare detaljplaner som bearbetas av Samhällsbyggnadsförvaltningen om ytterligare ca 2 000 bostäder fram till 2019. Detaljplanen för det närbelägna så kallade Rifa-området beräknas ge 600-700 bostäder enligt uppgifter i media. Rifa-området ligger i samma stadsdel och inkräktar inte på något grönområde och borde därmed prioriteras före den aktuella detaljplanen för Oxhagen 2:1 m.fl Kungsgårdsvägen.

Den aktuella detaljplanen berör ett grönområde som pekas ut som särskilt värdefullt i Grönstrukturplanen enligt bilaga 4, som antogs under 2010. Att Grönstrukturplanen redan skulle vara inaktuell är helt orimligt och Kalmar kommun befinner sig inte heller i någon nödsituation när det gäller brist på bostäder.

 

 Att Grönstrukturplanen inte är bindande känner vi till men om Grönstrukturplanen och dess intentioner skall vara trovärdig kan inte områden som i planen betecknas som ”särskilt värdefulla i sin helhet” fullständigt nonchaleras när en detaljplan skall tas fram. Det resonemang som förs i granskningsutlåtandet är mycket märkligt.

 

”Detaljplanen strider inte mot Kommunfullmäktiges beslut angående grönstrukturplanen, eftersom det är samma instans som antar detaljplanen. Detaljplanen är samtidigt ett juridiskt bindande dokument medans grönstrukturplanen är ett planeringsunderlag (underordnad detaljplanen och översiktsplanens intentioner).”

 

Med andra ord är Grönstrukturplanen bara ett vackert ”skrytdokument” och ett spel för gallerierna, när inte tjänstemän inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ens försöker följa viktiga intentioner när det gäller stadens utveckling som fastslås i Grönstrukturplanen. 

 


Med tanke på det stora antalet inkomna synpunkter på detaljplanen under samrådstiden, de två granskningstiderna och den demonstration som hållits mot detaljplanen är det ingen djärv gissning att det kommer in överklaganden av detaljplanen från de boende. Kalmar kommun borde därför lägga mer energi på en ny detaljplan på den så kallade Rifa-tomten om man vill få igenom en detaljplan utan många överklaganden. En detaljplan för Rifa-området utan överklagan kan till och med vinna laga kraft innan den nu aktuella detaljplanen. Tänk om och gör rätt!

 

Att som förvaltningen i sina svar till berörda/klagande hänvisa till att Kalmar kommun har som mål att ha laga kraftvunna detaljplaner som skall ge 2 500 bostäder fram till 2018 är inget argument för att bebygga utpekade grönområden som pekas ut som värdefulla i Grönstrukturplanen. Det är heller inte första gången som intentionerna i Grönstrukturplanen åsidosätts. Det har snarare blivit regel än undantag under styret av det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson.

 

Med tanke på det stora antalet bostäder som just nu produceras eller som redan finns planerade anser vi att risken är stor för att en överexploatering kan uppstå ganska snart på bostadsmarknaden. På grund av att detta grönområde också pekas ut i Grönstrukturplanen som särskilt värdefullt bör kommunen vänta med att ta beslut om denna detaljplan eller minska detaljplanens omfattning radikalt.

Vi ifrågasätter också om inte en Miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.

Sverigedemokraterna anser att detaljplanen bör ändras så att grönområdet bibehålles i så stor utsträckning som möjligt. För att uppnå detta anser vi att endast de två husen i södra delen av området som ligger närmast Perstorpsvägen kan byggas.

 Sverigedemokraterna yrkar i första hand på en återremiss av detaljplanen enligt ovanstående förslag med att endast de två husen vid Perstorpsvägen byggs och i andra hand avslag på detaljplanen om ärendet skall avgöras idag.


Av Thoralf Alfsson - 6 mars 2017 23:27

Ny statistik från Migrationsverket visar att födda barn av föräldrar med PUT snart går om anhöriginvandringen med flykting och asylskäl. Det födds alltså snart mer barn av föräldrar med PUT än vad det beviljas uppehållstillstånd för anhöriga till flyktingar med asylskäl. Antalet födda barn till föräldrar med PUT har ökat med närmare 200 procent under bara ett enda år.


Jag är dock förvånad över att Migrationsverket offentliggör denna statistik. Sedan januari 2016 har föräldrar med PUT fått närmare 10 000 barn. Det föds mer än 1 100 barn varje månad av PUT-föräldrar.


 


Jag undrar samtidigt hur många barn det föds varje månad av asylsökande som befinner sig i asylprocessen?


”Turkiets president Recep Tayyip Erdogan uppmanar muslimer att undvika preventivmedel.”

 

”Erdogan och hans fru Emine har själva två söner och två döttrar. Han har också uppmanat mödrar att sträva efter fyra barn med orden "ett barn betyder ensamhet, två rivalitet, tre balans och fyra överflöd.”

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/30/erdogan-muslimer-maste-undvika-preventivmedel

Av Thoralf Alfsson - 5 mars 2017 16:42

I veckan väcktes åtal mot fem män som varit boende på asylförläggningen i Helgesbo. De har begått ett flertal stölder/inbrott i området runt asylförläggningen och man har uppenbarligen inriktad sig på bostäder på landsbygden. I ett av inbrotten stal man kulvapen och ett hagelgevär som man sedan provat i skogarna vid asylförläggningen. Jag undrar vad syftet var med denna stöld av vapen.


Av stämningsansökan framgår det att två av männen kommer från Palestina/Egypten, en av männen från Libyen och två av männen från Makedonien. Visst är det ”fina flyktingar” som vi skattebetalare nu betalar för!


Jag får återkomma efter att Kalmar tingsrätt kommit med sin dom. Fängelse och utvisning under 10 år är väl ganska troligt.


Östran har en pixlad bild. Den blir opixlad efter dom vid Kalmar tingsrätt.


http://www.ostrasmaland.se/kalmar/skot-med-stulna-gevar-ute-i-skogen/

http://www.barometern.se/kalmar/ny-stoldliga-bakom-omfattande-stolder/


Av Thoralf Alfsson - 4 mars 2017 09:18

 


Igår var det dags för fredagsbön igen. Jag stannade till på Stortorget i Kalmar för att ha lite koll på den ”sunnimuslimska folkrörelsen” i Kalmar. Polis och Räddningstjänst bör nog återigen kolla hur många som vistas i källarmoskéen som drivs av Islamiska Kulturföreningen. Det var mycket folk i lokalen.


Jag noterade dock även något annat på Stortorget, nämligen torghandeln. Jag satt i riksdagens skatteutskott när debatten och beslutet togs om att införa lagkravet om kassaregister även för torghandel. I samband med fredagsbönen var handeln intensiv på torget. De som sålde frukt och grönsaker i stora mängder var givetvis invandrare. Kunderna var till minst 95 procent invandrare och moskébesökare under den tid jag kollade på vad som pågick.


 


Handlarna hade faktiskt två stycken kassaapparater/kassaregister men det som var helt otroligt var att jag kunde inte se att de använde dem en enda gång under den tiden som jag hade ögonen på handeln och det var väldigt länge. Jag såg aldrig ett enda kvitto ges till kunden, inga kortbetalningar eller swish. Allt handlades med kontanter! Det var många, många tusen kronor som omsattes under bara någon timme då strömmen och kön av kunder var konstant till de båda ”kontantkassorna”.


Hur mycket av denna handeln redovisades? Hur mycket moms betalas in till samhället? Har Skattemyndigheten överhuvudtaget någon kontroll på dessa torghandlare? Eller vågar Skatteverkets anställda/kontrollanter sig inte ut på torget för att kontrollera detta av rädsla för att bli kallade rasister, främlingsfientliga eller invandrarfientliga? Eller kanske till och med hot?


 


Vad tycker övriga handlare, som Coop, ICA och City Gross om den här handeln? Blundar de bara eller föredrar de att titta åt ett annat håll? Är det så här vi börjar bygga parallella och segregerade samhällen? Ett parallellsamhälle där man inte bidrar till intäkterna för välfärden men kräver alla rättigheter inom välfärdssamhället! Moral och etik? Kulturskillnader?


Hur mycket bidrar denna handel till skatteintäkter för vår välfärd, som skola, vård och omsorg? Eller är svenska folket fullständigt grundlurade? Är vi bara ”mjölkkossor”?


Vi är många som hört talas om Möllevångstorget i Malmö och hur den handeln fungerar. När jag och riksdagens skatteutskott besökte Malmö 2012 berättade ett av de socialdemokratiska kommunalråden att svarthandeln i Malmö omsatte ca 5,7 miljarder kronor varje år och att Malmö stad och samhället gick miste om ca 2,2 miljarder i skatteintäkter på grund av den svarta marknaden i Malmö. Är vi på väg mot samma fenomen i Kalmar med alla dessa MENA-handlare, inte bara på Stortorget? Gäller våra lagar bara för svenskar?


Barometern och Östra Småland har sina redaktioner vid Stortorget. Märkligt att alla dessa journalister och fotografer aldrig sett något av det jag såg på Stortorget. Flera av dem gick förbi under tiden jag var på plats!


Under tiden jag kollade in handeln kom tre unga killar i en Ford och parkerade på handikapparkeringen. Det var absolut inget fel på dessa killar som vigt hoppade över halmbalarna på Stortorget. Bilen var försedd med ”parkeringstillstånd för rörelsehindrad”! Som handikappad i Kalmar parkerar du grattis på alla handikapparkeringar.


 


Jag undrar om tillståndet följer bilen eller den rörelsehindrade? Jag tog upp det med en parkeringsvakt som kom förbi men han sa att han kunde inte göra något åt det. Inte ens om han såg dem kunde han göra något annat än ”titta strängt” på dem. Helt häpnadsväckande!


För mig handlar det om moral! Det handlar om respekt för de som är handikappade på riktigt. Genom att lägga beslag på en handikapparkering så riskerar någon som är handikappad på riktigt att bli utan en centralt placerad parkeringsplats. En koll med bilregistret visar på att bilen ägs av en Mohammed boende i Smedby. Är jag förvånad? Nej, inte det minsta!

 

Svenska folket blir fullständigt grundlurade!

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 30 31
<<< Mars 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se