thoralf

Direktlänk till inlägg 8 oktober 2016

POLISANMÄLAN AV HAGEN OCH MATTSSON

Av Thoralf Alfsson - 8 oktober 2016 10:24


Jag har gjort en polisanmälan av Cecilia hagen och Expressens ansvarige utgivare tillika chefredaktör Thomas Mattsson. Jag har skickat min polisanmälan till några journalister men som jag förväntade mig var det bara ett fåtal som ville skriva något om anmälan. Hela polisanmälan finns i slutet på bloggposten.


Barometern och Anders Blank tillhör de få som tyckte det var värt att ta upp min anmälan. Dock publicerades det bara på nätet, i dagens papperstidning finns ingen av artiklarna. Jag tror säkert att mina läsare förstår varför. Ansvariga på Barometern vill tydligen inte låta sina läsare upptäcka Cecilia Hagens bedrövliga krönika.


Anders Blank har delgett Thomas Mattsson polisanmälan och Mattsson kommenterar den också i nedvärderande ordalag. Men något annat hade jag heller inte förväntat mig av den uppblåsta chefredaktören. Thomas Mattssons kommentar är dock minst sagt bisarr!


”Han menar också att det är det är onödigt att belasta polisen med okynnesanmälningar mot opinionsjournalistik.”

 

Nu skall vi således betrakta Cecilia Hagens krönika som opinionsjournalistik! Jag tar mig för pannan.

Men det blir bara värre ju mer man läser.


”här handlar det ju dessutom om att visst folk i sociala medier och på hatsajter medvetet har vantolkat vad Cecilia Hagen skrev.”

 

Thomas Mattsson menar med andra ord att alla de personer som skrev under en debattartikel i SvD har vantolkat Cecilia Hagens krönika. Jag tror alla dessa personer upplever ett visst förakt mot Thomas Mattsson om de läser artikeln i Barometern. Det är dessa personer som Thomas Mattsson anser ha vantolkat krönikan!


Annika Borg, teologie doktor, präst och skribent

Edward Blom, gastronom och kulturhistoriker

Henrik Brändén, biolog, vetenskapsjournalist

Mikael Carleheden, lektor i sociologi

Emma Engdahl, docent i sociologi och författare

Ann Heberlein, lektor i etik och författare

Jakob Heidbrink, docent i civilrätt

Carina Hägg, senior adviser

Pontus Kyander, skribent

Sara Mohammad, debattör, människorättsaktivist

Paulina Neuding, jurist, skribent

Jenny Sonesson, socionom, debattör

Fredrik Ekelund, författare

Per-Axel Janzon, journalist

Bo Isenberg, docent i sociologiJag har fått nog av hur det politiska etablissemanget gång efter gång går över gränsen i tal och skrift, en gräns som det bevakar väldigt noga när det gäller meningsmotståndare. Alla människors lika värde gäller med andra ord inte för dessa individer. Det är hög tid att vi alla säger ifrån mot den stigmatisering som bara tycks bli värre och värre.

 

Här nedan kommer hela texten i den polisanmälan som lämnades in till polisen Kalmar under fredagen.Polismyndigheten

Box 931

391  80    KalmarAnmälan om misstanke om brott

 

Jag anmäler tidningen Expressens krönikör Cecilia Hagen (19460515-XXXX) samt tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare Thomas Mattsson (19710930-XXXX) med anledning av misstanke om uppvigling, grovt brott enligt 16 kap 5 § brottsbalken och misstanke om tryckfrihetsbrott enligt 7 kap 4 § 1 st 10 p Tryckfrihetsförordningen med mig, Thoralf Alfsson och den moderata riksdagsmannen Hanif Bali, som brottsoffer och målsägande.


Alternativt yrkas att Cecilia Hagen och Thomas Mattsson ska anses som skäligen misstänkt för stämpling till mord enligt 3 kap 1 § jämförd med 3 kap 11 § och 23 kap 2 § 2 st brottsbalken, alternativt stämpling till grov misshandel enligt 3 kap 6 § jämförd med 3 kap 11 § och 23 kap 2 § 2 st brottsbalken. Vidare yrkas alternativt som misstanke stämpling till spridande av gift enligt 13 kap 7 § jämfört med 13 kap 12 § och 23 kap 2 § 2 st brottsbalken, och slutligen misstanke om olaga hot enligt 4 kap 5 § och tryckfrihetsbrott enligt 7 kap 4 § 1 st 16 p, allt genom förfarandet enligt nedan.Beskrivning av ärendet

Anmälan avser att Cecilia Hagen i en krönika i tidningen den 29 september 2016 (bilaga 1) uttryckt att hon skulle vilja utrota mänskliga brunråttor på ett värdigt sätt och även angett att detta eventuellt ska ske med gift. Vilka de mänskliga brunråttor hon nämner är, hämtar hon från bloggar skrivna av advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Rambergs, bloggar som hon hänvisar och länkar till i sin krönika. I dessa nämns, i den första, postad 21 september 2016 (bilaga 2), såsom mänskliga brunråttor som tittar upp ur sina hålor, bland annat invandrarfientliga grupper och tar som exempel den folkvalde riksdagsmannen för Moderaterna Hanif Bali.


"Bruna råttor tittar alltför ofta upp ur sina hålor. Bedrövligt är t.ex att skåda hur en moderat riksdagsman väljer inte bara att ropa med gatans parlament utan att därtill, i många stycken, agera som dess taltratt. Hanif Balis samtalston hör hemma, inte i Sveriges riksdag, utan i rännstenen.”I den andra bloggen, postad den 25 september 2016 (bilaga 3), nämner Ramberg, förutom åter igen riksdagsmannen Hanif Bali också undertecknad, den tidigare riksdagsmannen och numera folkvalde kommunpolitikern för Sverigedemokraterna Thoralf Alfsson från Kalmar.


”Jag skall inte här ägna mig åt att citera Balis alla övertramp. Jag hänvisar den intresserade till hans rika twitterflöde. Till detta kommer sakinnehållet där Bali, såvitt jag kan se, flörtar med de hatiska krafterna på ett sätt som knappast pryder hans parti. Han har nu följdriktigt också fått kraftfullt stöd av en tidigare riksdagskollega, Sverigedemokraten Thoralf Alfsson.”

 

Cecilia Hagen skriver närmare slutet i sin krönika ”Hur man ska bli kvitt de mänskliga brunråttorna. Med gift?”.


Att vilja utrota eller avrätta flera, till namn nämnda personer, tillika folkvalda riksdagsmän, tidigare riksdagsmän och numera folkvalda kommunpolitiker, vars åsikter man inte delar i, måste vara att uppvigla till allvarligt brott.

Cecilia Hagen har, i skrift som spridits till allmänheten uppmanat eller i vart fall eljest försökt förleda personer inom allmänheten till brottslig gärning. Hon har dessutom uppmanat eller försökt förleda allmänheten till det allvarligaste brottet, mord, och även eljest måste brottet anses som grovt då det spridits till en mycket stor allmänhet, då det stått i en krönika i en av Sveriges största tidningar och där krönikan har omtalats och debatterats i flera andra tidningar och media.


Tidningen Expressen har når tillsammans med systertidningarna GT och Kvällsposten samt webbtidningen Expressen.se enligt deras egna uppgifter drygt 1,6 miljoner läsare per dag. Spridningen av krönikan har därmed varit mycket stor. Hagens krönika har dessutom debatterats i ett antal tidningar och andra media och getts stor uppmärksamhet varför spridningen varit ändå större. Bland annat har Hagens krönika i en debattartikel i Svenska dagbladet den 4:e oktober (bilaga 4) där ett stort antal kända debattörer och forskare m.m har kritiserat och debatterat Hagen krönika där dessa reagerat med bestörtning över texten som de anser vara något av det grövsta de läst i etablerad svensk press. Denna debattartikel ledde också till en intervju med Cecilia Hagen, i samma tidning den 4 oktober, då hon ställs till svars för sin text, där hon också får svara på den oro jag känt över krönikan och varför så många andra också uppfattat texten på samma sätt som jag gjort.


Expressens chefredaktör och ansvarige utgivare Thomas Mattsson måste anses som likaledes ansvarig och medskyldig, då denne godkänts publiceringen av Cecilia Hagens krönika. Thomas Mattsson har trots kraftig kritik angående krönikan svarat att det inte finns någon anledning att vara sig ta bort eller kommentera krönikan. Thomas Mattsson är sedan tidigare såväl dömd för annan brottslighet som åtalad för annan brottslighet i samband med sitt arbete som chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen.
Brottens allvar

Brottsligheten måste anses som särskilt allvarlig då jag, Thoralf Alfsson, som Sverigedemokratisk politiker, har under min tid som aktiv politiker utsatts för flera brott som polisanmälts såsom ofredande, skadegörelse, olaga hot, och misshandel. Den senaste anmälningen gäller en explosion vid min bostad den 15 augusti 2016 (Dnr. 5000-K992453-16). Sannolikt rör det sig om en varning till mig från oliktänkande eller kriminella. Jag har tidigare varit utsatt för dödshot vid flera tillfällen men endast en person har än så länge fällts för detta, i en dom från Solna tingsrätt (B 14060-13).


Så sent som den 31 augusti avkunnade Göta hovrätt dom angående misshandel av mig på ett uteställe i Kalmar (B 1388-16), där en kvinna fälls för misshandel av mig. Såväl tingsrätten (Kalmar tingsrätt 2016-04-27 B 607-15) som hovrätten konstaterar i sina domar att misshandeln mot mig skedde eftersom kvinnan tyckte illa om mig på grund av min politiska uppfattning och gärning. Hovrätten skriver särskilt att ”Ett sådant angrepp på en förtroendevald politiker måste i förlängningen anses innebära ett angrepp även på demokratin. Detta gäller särskilt när angreppet har skett mot en politiker i Thoralf Alfsson ställning”. Hovrätten anger även att ”det finns därför anledning att se allvarligt på gärningen”. Hovrätten höjde på grund av brottets svårhet, det s.k straffvärdet, för gärningen.


Jag har nyligen utrustats med ett personlarm genom Kalmar kommuns försorg, då säkerhetsansvariga och kommunledning vid Kalmar kommun tillsammans med mig anser att jag är utsatt för en allvarlig hotbild. Cecilia Hagens krönika och Expressens publicering har med allra största sannolikhet förstärkt hotbilden mot mig kraftigt då jag utpekas som ”brunråtta” med namn i Anne Rambergs blogginlägg tillsammans med moderata riksdagsmannen Hanif Bali.


Bildtexten till Cecilia Hagens krönika talar sitt eget språk.


”Det är de där andra rådisarna jag skulle vilja utplåna på ett värdigt vis. De bruna. Dem som Advokatsamfundets Anne Ramberg skrivit om.”

 

 


Thoralf Alfsson

 
ANNONS
 
Ingen bild

Norrsken

8 oktober 2016 11:16

Tack. Bra att anmäla personangrepp. Debatten skall föras om olika åsikter, men de Politiskt Korrekta tar sig friheten att göra personangrepp istället. Dessutom på ett minst sagt förklenande och hotfullt sätt.

 
Ingen bild

Bra jobbat

8 oktober 2016 11:32

Förhoppningsvis så kommer moderpartiet att belysa detta så att du får stötta och att spridning maximeras.
Om inte så är det oerhört bedrövligt att åter igen
uppleva dess flathet och PK som tycks genomsyra Sverigedemokraterna riks numera.
Mvh

 
Ingen bild

Advokatsamfundet håller inte med Thomas Mattsson

8 oktober 2016 11:42

Advokatsamfundet tar avstånd från Anne Rambergs språkbruk

Dagens besked från Advokatsamfundet välkomnas av Hanif Bali. Han säger till Nyheter Idag att det är en bra ”markering”.

– Det är bra att Advokatsamfundet markerar mot sin tjänsteman. Jag hoppas att hon tar till sig sin arbetsgivares tillrättavisning att inte beskriva medmänniskor som skadedjur i framtiden.

Men det är inte bara Ramberg som använt uttrycket ”bruna råttor” om meningsmotståndare. Efter att Rambergs vän Cecilia Hagen, som är krönikör hos Expressen, tagit Ramberg i försvar och menat att hon vill ”utplåna” de ”mänskliga brunråttorna” blev kritiken än större.

”Om en väl ansedd kolumnist som Cecilia Hagen yttrar sig på detta vis om en meningsmotståndare, i en av Sveriges största tidningar dessutom, vad ska vi då förvänta oss av anonyma hatare på nätet?” frågar Göteborgspostens ledarskribent Alice Teodorescu.

Men något avståndstagande från Expressens sida har inte kommit. Istället för att agera som Advokatsamfundet har gjort väljer Expressens ansvarige utgivare Thomas Mattsson att slå ifrån sig kritiken med att det är ”ej ens värt att bemöta”.

När Nyheter Idag når Ramberg på fredagskvällen för en kommentar är hon kortfattad.

”Jag står för mina blogginlägg. Jag har inga kommentarer till styrelsens uttalande”, skriver hon till Nyheter Idag.
http://nyheteridag.se/advokatsamfundet-tar-avstand-fran-anne-rambergs-sprakbruk/

 
Ingen bild

?Sanningen

8 oktober 2016 11:48

Bra. De trogna skall inte slippa undan med mordhot. Tyvärr tror jag dock att det blir nerlagt, men överklaga omedelbart. Polisen och åklagarna är lika PK som de trogna.

 
Ingen bild

Hacke

8 oktober 2016 11:53

Bra agerat Thoralf! Detta är inget annat än en megaskandal som bara måste prövas rättsligt.
Beträffande Mattssons roll och agerande räcker inte ordet hyckleri. Han själv hänger ut och förföljer vanligt folk för betydligt beskedligare uttryck på nätet. Samtidigt betraktar han kritiken mot Hagens groteska hatretorik i egna tidningen för att "Ej ens värt att bemöta".
Han har inte ens kurage nog att ställa upp i förmiddagens program Medierna i SR P1 för att förklara sig. Han bara svarar i ett mejl bland annat att ”han är en principfast publicist”. Som sagt det borde finnas ett starkare ord än hycklare för att täcka in den mannens retorik och agerande.
Lyssna f ö på Medierna där bland annat Cecilia Hagen och Hanif Bali intervjuas. Bra hanterat för en gång skull. Här får vi också bekräftat det vi redan visste om Hagen. Inte många hästar hemma i den kanoten ;) 

 
Ingen bild

Elisabeth W

8 oktober 2016 12:26


Helt rätt att polisanmäla Cecilia Hagen och Expressens boss Thomas Mattsson.
Svensk lag förbjuder hets mot folkgrupp, uppvigling och uppmaningar till mord.
Tantens artikel i Expressen innehåller både hets mot oliktänkande, uppvigling och uppmaning till mord.
Och det i klar text.
Det vore en skandal om rättssystemet inte fällde dessa personer för brott.

 
Ingen bild

Lotta_1

8 oktober 2016 12:27

EU startades för att förhindra att det någonsin skulle kunna bli krig i Europa igen. Varför låter då Europas ledare Europa översvämmas av tillbedjare av våldsideologin islam? Är politiker så blåögda och naiva att de på fullt allvar tror att dessa människor skulle ändra åsikter bara för att de fick annan mark under fötterna? Självklart är inte alla muslimer våldsamma men vem kan peka ut vilka som är det och vilka som inte är det?

 
Ingen bild

Pepparholm

8 oktober 2016 12:29

Alice Teodorescu skriver i sin ledare i Göteborgsposten: "Om en väl ansedd kolumnist, i en av Sveriges största tidningar, yttrar sig på detta vis om en meningsmotståndare, vad ska vi då förvänta oss av anonyma hatare på nätet?"

 
Ingen bild

Thorun I W

8 oktober 2016 13:03


Tänk om någon hade skrivit något i stil med utrota muslimska råttor med gift?
Vilket ramaskri hade det inte blivit i pk-medierna med SVT i spetsen? Och DO och polisanmälningar?
Visst är det skillnad på folk och folk i ett land där 'allas lika värde' påstås vara den högsta principen.

 
Ingen bild

Ban islam!

8 oktober 2016 13:25

@Lotta
Alla muslimer
Upprepar
Alla muslimer
dyrkar Muhammed som var pedofil.
Läs här om du ännu inte förstått så du kanske förstår
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aisha
-----

 
Ingen bild

Socialdemokraterna nazister

8 oktober 2016 13:29

Jag tar en liten sammanfattning av socialdemokraternas ”stolta” förflutna, det parti som en gång hade Hitler som idol och var föregångare inom rasbiologi som nazisterna lärde sig mycket av.

1995 skrev den dåvarande socialdemokratiska regeringen så här ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad än den utomeuropeiska invandringen…
Hela här,bör läsas;
https://petterssonsblogg.se/2013/12/29/rasister-nazister-2/

Statsminister Stefan Löfven kommer ut som nazist
https://petterssonsblogg.se/2016/01/28/statsminister-stefan-lofven-kommer-ut-som-nazist/

https://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&biw=&bih=&q=l%C3%B6fven+nazist&btnG=S%C3%B6k+p%C3%A5+Google&gbv=1

Lars Gustafsson: Är Aftonbladet en sekt?

Kreugerpressens och särskilt Aftonbladets hållning under andra världskriget har förvisso varit och är fortfarande en öm tå. Tidningen var antisemitisk, pronazistisk
http://www.expressen.se/kultur/lars-gustafsson-ar-aftonbladet-en-sekt/

 
Ingen bild

Pepparholm

8 oktober 2016 13:58

Det finns fortfarande en läsvärd och förnuftig krönikör i Expressen. Johan Hakelius. Så länge han får vara kvar. Han borde få en seriösare plattform för sina spetsfundigheter.

I dag skriver han, att Sveriges Radio börjar lukta gammal ost. Han utgår från Helena Grolls intervju med Per Gudmundson. Han hade i SvD skrivit att en lekplats måste saneras för att tiggare svinat ner.

Helena Groll säger: "Välkommen hit. I vilket tillstånd skrev du den ledaren?" Hakelius tolkar ord och tonfall som att Helena Groll anser att Gudmundson är en riktig skitstövel.

Han konstaterar att programledare verkar numera regelmässigt vara vara ursinniga, alternativt underdånigt beundrande, inför alla de talar med.

 
Ingen bild

Niklas R

8 oktober 2016 14:34

@Elisabeth W
Vad du inte får glömma är att socialisterna, med sossarna i spetsen, bekvämt nog "glömde" politiskt övertygelse när de bestämde vad som skulle gälla som hatbrott i Sverige. I FNs deklarationer om mänskliga rättigheter så ingår politisk åskådning som det en person har rätt till och som skall skyddas. I Sverige så tog sossarna med allt förutom just politisk åskådning när det gäller hatbrott.
Detta för att socialisterna alltid har jobbat med våld och förtryck av sina politiska motståndare, antingen inofficiellt eller officiellt. I Sverige sker det primärt inofficiellt via exempelvis grupperingar som AFA och liknande.
Då är det inte bekvämt för socialisterna att politisk åskådning ingår i hatbrottskategorin eftersom det skulle skicka in deras fotsoldater på mycket längre tid än om det bara gällde vanliga brott.

Av den anledningen så räknas det som ett grövre brott att ställa ut satiriska målningar som ger en pungspark åt det politiskt korrekta än att slå en sverigedemokratisk lokalpolitiker på käften.

Sug på den karamellen ett tag.

 
Ingen bild

Hulda mk1

8 oktober 2016 14:46

Bra med en anmälan av dessa hotfulla skriverier. Det måste bli ett slut på den hårda tonen i den politiska debatten. SD är här för att stanna, det måste PK-Sverige inse och acceptera...

 
Ingen bild

Linus

8 oktober 2016 15:14

Tyvärr kommer nog anmälan kastas i papperskorgen, för polisen i Kalmar är ju inte direkt kända för att utreda brott.

Anders Blank och Kalmar är riktiga skamfläckar.


 
Ingen bild

Gubben o Gumman

8 oktober 2016 15:43

OT : Nu har det äntligen hänt, vadå undrar AW Svensson, jo en svensk liten gosse får vara alldeles själv i en annons
Annonsen gäller rekrytering till förskolan i Kalmar och finns bla på Nyheter 24 , inget Lilla Saltsjöbadsavtal här inte dvs att alltid i bild och text framhäva.....konstigt ?
Arbetsgivare Kalmar kommun

 
Ingen bild

Ibbe

8 oktober 2016 15:51

Den journalistiska överklassen anser sig uppenbarligen ha rätt att dödshota utan påföljder. Nu har vi en yrkesgrupp som anser sig vara intellektuellt överlägsen alla andra. En grupp som föraktar och förnedrar alla som inte tycker som denna skara gör. Vågar rättsväsendet agera mot dem med tanke på att gruppen även har support där?

 
Ingen bild

Tony

8 oktober 2016 16:19

Har en otäck känsla av att den vidriga Expressen
och den kriminelle Mattsson och hans skribent slipper
ifrån åtal, det Svenska (O)rättssystemet är under all
kritik, ju högre upp i hierarkin man befinner sig samt
om man kommer från ett annat land bedöms helt olikt
vanligt folk+

 
Ingen bild

Tips till TA

8 oktober 2016 16:50

Sverigedemokraternas Anna Hagwall avgår

SD:s Anna Hagwall avgår efter sina uttalanden om Bonnier och svensk media.

Det uppger SD i ett pressmeddelande.

Hon träder tillbaka och avgår från sina poster som ordinarie ledamot av skatteutskottet och ersättare i näringsutskottet.

Partipiskan ven ånyo!

Thoralf Alfsson

8 oktober 2016 17:33

Jag har inte läst hennes mejl till Aftonbladet men om det stämmer vad som stått i media så var det nog ofrånkomligt för ledningen av riksdagsgruppen att inte agera. Handlar inte om partipiskan enligt min mening utan om en ledamot som gjort bort sig fullständigt! Och dessutom skadat partiet!

 
Ingen bild

Håller med-Men............

8 oktober 2016 18:21

Att Anna Hagwall haft avträde i det "Blå skåpet"innebär inte att det går att förringa dagsaktuella övertramp från ledande Sverigedemokrater!

I rättvisans namn bör dessa även avgå från sina politiska uppdrag med omedelbar verkan!

Den nepotism som moderpartiet utsirar kommer att bli början till slutet för den Sverigevänliga rörelsen!

Förhoppningsvis kommer även du Thoralf att förstå detta!

MVH
Från Kävlinge

 
Ingen bild

Fredde

8 oktober 2016 18:22

Ett antal flyktionboenden ska nu stänga i Kalmar län, detta på grund av att 7-klövern följt SD's linje och bromsat invällningen.

Bl.a Amigo i Emmaboda därifrån somliga kom och ställde till elände utanför Kalmar.

Behöver verkligen Johan P och Co bygga i Påryd nu?

 
Ingen bild

Pretty Boy Floyd

8 oktober 2016 18:43

Stefans senaste uttalande om SD.
"Jag tycker att dom ska lägga ner partiet"
Han är en riktig sköning,denne svetsare !
Det finns bra många mindre partier som borde tänka i dom banorna.
Han säger till svenska folket "Jag skiter fullständigt i vad 20% tycker"
Bra agerat Thoralf !

 
Ingen bild

X

8 oktober 2016 18:46

Heja Thoralf. Hoppas på riksdagsplats för dig.
Vad gäller Hagwall måste hon givetvis väck.
Ogenomtänkt och oacceptabelt av henne.
Till SD Riks:
Vill ni vara så vänliga att nominera sansade och kompetenta kandidater till riksdagen...?

 
Ingen bild

Waterbug

8 oktober 2016 18:51

Först o främst så tycker jag det är intressant med din polisanmälan, jag är dock väldigt nyfiken på vad din jurist sagt om chanserna att vinna ett sådant här mål, speciellt med tanke på nuvarande samhällsklimat.

Måste även tillägga att det är beklämmande att se hur SD i ivern att hitta kvinnor till riksdagsgruppen tvingats att rekrytera dessa allt annat än intellektuella giganter, tänker framför allt på 3 stycken varav en är en bekant svärmor.

Det straffar sig i längden att ställa sådana som Thoralf utanför, tydligare kan det inte bli.

 
Ingen bild

Gun-Britt

8 oktober 2016 19:05


Att personen bakom mord- och utplåningshotet är en gammal tant, till synes harmlös och kan själv i praktiken knappt nacka en höna, borde inte ses som en förmildrande omständighet.
I ett feministiskt jämställt samhälle bör alla vuxna, både män och kvinnor, dömas lika. Alla har exakt samma skyldigheter och ansvar.
En försvårande omständighet borde däremot vara att chefen för den tidning som publicerade hoten, dvs Expressens Thomas Mattsson, har tidigare dömts för vapenbrott. För att inte tala om samarbetet mellan Mattssons Expressen och den kriminella sk Researchgruppen med kopplingar till våldsvänstern.

 
Ingen bild

XTC

8 oktober 2016 19:42

Beundrar Alfssons engagemang. Gissar att bloggen har fler besökare än vad de andra politiska bloggarna i Kalmar har tillsammans.

 
Ingen bild

Broder Adam

8 oktober 2016 19:45

Varför lägga ut polisanmälan på bloggen, tycker att dom det gäller kunde få svettas ett tag och fundera på vad som står i anmälan. Samt få besvär med att själva ta fram vad som står i anmälan

Thoralf Alfsson

8 oktober 2016 19:51

Det förutsätter att åklagaren lämnar in en stämningsansökan! Hur stor är den chansen enligt dig?

 
Ingen bild

Broder Adam

8 oktober 2016 20:21

Tror inte att åklagaren lämnar in någon stämningsansökan, däremot att han eller hon överlämnar det till JK. Där den blir offentlig handling. Till dess borde dom ha fått svettas.

Thoralf Alfsson

8 oktober 2016 20:41

Tror inte de har förstånd att svettas.

 
Ingen bild

Molle

8 oktober 2016 21:09

Bra Thoralf, nu får vi bara hoppas det blir ett kännbart straff.
För hade det varit tvärtom så hade det säkert blivit nåt år på kåken.

Jag tror att hela pk-ligan börja känna att motvindarna blåser hårdare och hårdare. De börjar bli nervösa vad som kommer att hända efter valet 2018.Därför börjar de känna sig inträngda i hörnet och agerar lite osunt och bisarrt.

SD egen majoritet 2018, allt annat betyder slutet för vårt (än så länge) vackra land.

 
Ingen bild

Boris

8 oktober 2016 21:42

@Tips till TA
Det handlar väl inte om att partipiskan viner. Nu har jag inte läst exakt vad hon sagt eftersom jag av princip inte läser Aftonbladet, Expressen, DN eller SvD. Men om man ger sig på Jusdar då skall man ta mig fasen ut ur partiet och det omgående. Antisemitism hör inte hemma hos SD. Är man antisemit så får man rösta påV, MP, FI eller S. Där kommer man att känna sig hemma.

Thoralf Alfsson

8 oktober 2016 21:45

Sant!

 
Ingen bild

Gubben o Gumman

8 oktober 2016 22:36

Fredde : Det har aldrig behövts byggas 10 platser i Påryd av alla ställen på jorden .

Det räcker med 2 stycken 5-rumslägenhter tex i Kalmar, vilket man vaskar fram snabbt eftersom vinstlotterna har förtur.

Detta bygge är bara för att knäppa Pårydsborna på näsan, rent ekonomiskt vansinne ,då migrantströmmen minskar nu dessutom.
Ölands-Tarzan skall uppfostra Pårydsborna lite bara , viket är dubbelfel eftersom dom nya by-innevånarna inte verkar vara välkomna

Vi får hoppas det blir ett stort inbetalningskort för dom ansvariga

 
Ingen bild

DuGamlaDuFria

9 oktober 2016 02:51

Politik numera handlar inte om politik utan om mobbing och smutskastning. Gäller både här och där...tanken går osökt till presidentvalet i USA men det är väl där som Löfven hämtar inspiration.
Stå på dig Thoralf, du är ett föredöme och en av de få som vågar stå upp för sanning och rättvisa.

 
Ingen bild

Putte

9 oktober 2016 07:49

Intressant, att om man kritiserar Bonniers, näst intill mediemonopol, så är man antisemit och ska kastas ut ur SD, samtidigt som representanter för samma för mediaföretag vill gasa ihjäl meningsmotståndare. Sedan kan man också undra varför denna koncern alltid står i första ledet när det gäller att försöka utplåna Sverige och svenskarna med hjälp av okontrollerad massinvandring. Bonnierföretagen är väl de största mångkulturivrarna i Sverige, eller?

 
Ingen bild

Tony

9 oktober 2016 08:37

Signaturen håller med men...@

Du menar så som brukar ske när Sosse adeln gjort bort sig?
Att man får ett fint chefsjobb, oavsett om man är lämplig
eller kan något överhuvudtaget? När har en Sosse fått lämna
in hur grova tabbar han än gjort? Tvärtom så rycker partiet
ut och försvarar och belönar figuren istället?
Har Dan Eliasson fått löpa gatlopp för sin misskötsel av
försäkringskassa eller på Migränverket? För Chefsjobbet
som rikspolischef? Kan väl inte räknas som ett straff, mer
än för folket att han blev chef där?

 
Ingen bild

C Andersson

9 oktober 2016 08:53

Off topic: Är gotlandspoliserna säkerhetsrisker?

******************************
Strax innan klockan 01 var polisens särskilda kommendering i arbete på Östercentrum. Ett större antal ungdomar hade radats upp framför ett flertal polispatruller.

-Jag vet faktiskt inte exakt vad de sysslat med. Den här kommenderingen lever sitt eget liv och leds inte härifrån, säger Thomas Rasch, stationsbefäl vid polisen på Gotland.

http://helagotland.se/start/polisinsats-pa-ostercentrum-13193772.aspx

På Gotland finns bara en tidning: Gotlands Media i olika skepnader.

******************************

Det som händer på Gotland är otäckt. Thoralf, det är värt en egen artikel här på din blogg.

Thoralf Alfsson

9 oktober 2016 10:29

Visst är det det. Men det är så många andra som har mer information än vad jag har.

Julia Caesar skriver om det i dagens söndagskrönika.

 
Ingen bild

Lena

9 oktober 2016 09:10

Tycker det är bra att du gör polisanmälan, Thoralf, det ska finnas i statistiken om inte annat, och som sagt man kan aldrig veta framledes hur saker o ting utvecklas.

Nu när 2 giganter inom etablissemanget har börjat tala offentligt om oss SD-väljare som brunråttor som man skulle vilja tysta för alltid, så väntar vi med förfäran, om fler av etablissemanget kommer att hänga på. Eller blir detta ett vägskäl?

Jag har i alla fall skickat vykort både till Anne Ramberg och Cecilia Hagen. Uppmanar fler att göra detsamma, låt inte bara Thoralf göra allt jobb. Vi kan alla vara med på ett hörn. Det är verkligen hög tid att gå från ord till handling, men det ska vara icke-våldshandlingar och inga fula ord. Det förlorar vi på. Håll stilen!

 
Ingen bild

Pretty Boy Floyd

9 oktober 2016 09:14

Landet Ängsligt !
Det fanns ett land på jorden.
Det ligger upp i norden.
Alla människor levde tryggt och utan allvarlig brottslighet.
Andra länder tittade avundsjukt på våra förståndiga politiker som gjorde så mycket bra för sin befolkning.
Andra tog efter.
Europa brann i början på 40-talet men inte Sverige. Våra politiker var försiktiga och värnade om sina innevånare.
I nutid har politikerna sett till att Sverige brinner p.g.a sin dumhet.
Regeringen är ängslig. Polisen är ängslig. Myndigheter ö.h.t är ängsliga.
Det bisarra är att dom flesta skyller på SD fast dom alldrig har fått en chans att vara med och försöka rätta till alla felbeslut från våra ängsliga politiker.
Byt namn på Sverige till landet Ängsligt.

 
Ingen bild

Boris

9 oktober 2016 09:29

@putte
Jag sade inte att Bonniers oligopol inte förtjänar att kritiseras och det bör naturligtvis precis som alla monopol och oligopol brytas. Men att blanda in familjens judiska ursprung är väldigt korkat enligt min uppfattning. Det hör liksom inte till sakfrågan. Men jag ställer upp på att allt presstöd, distributionsstöd, partistöd mm skall upphöra. Men vänligen lämna judarna utanför sakfrågan.

 
Ingen bild

Lena

9 oktober 2016 10:14

@Putte 07.49 Det ligger onekligen något i vad du säger, och det handlar om maktansamling o maktutövning.
När man nämner ordet antisemit etc då går det en stöt genom folk. Det har vi fått lära oss genom media att INTE TALA om, för att man kan bli förtalad som antisemit, rasist. Judar är nog inte så mycket mer annorlunda än andra, också de håller på sin rätt att få kalla sig judar som en egen identitet. Men även araber är semiter.

Det som format det moderna landet Israel är den fullkomligt omåttligt rike oligarken Rotchield som även stöder och sett till att forma underrättelseorganisationen Mossad.

Tvivelsutan vill förstås även judarna ha något som de kallar "sitt eget", de identifierar ju sig som judar trots att de flesta av dem vet om att de har ett ursprung som de konverterande kazarerna. Så frågan är om de verkligen är semiter då? Genetiskt alltså?

Det som nu utspelar sig på det globala, politiska planet är att Rotschield o andra omättligt rika oligarker äger de flesta o största medieföretagen, och även andra institutioner som påverkat o format samhället på många nivåer. Lär gärna Lars Berns krönikor om Amerikas nykolonisation.

Men vad detta har att göra med ALLA judar, det tror jag inte på. Man kan inte dra alla efter en kam. Långt ifrån alla judar stöder Netanyahu, det vet jag som fakta genom vänskap med judar.

Även den amerikanske vicepresidenten Joe Biden har öppet sagt att det minsann inte är bara judar som är zionister, det finns gott om vita s k kristna som står bakom detta.

Och att Rotchield utnyttjar sitt eget folk, judarna, är inte konstigare än att vår egen s k stadsminister har hakat på detta tåg om att svika och bedra sitt eget folk. 
DecemberKartellen

DecemberKartellen

9 oktober 2016 11:06


Nu flaggar den av PK-media fulstämplade siten Avpixlat för en insamling till den rullstolsburna kvinnan på Gotland som fick ta konsekvensen av regeringens politik.

Vill du ge ett bidrag - läs mer här:
http://dissidenter.com/2016/10/upprop-insamling-till-den-rullstolsburna-kvinnan-pa-gotland/


http://dissidenter.com/2016/10/upprop-insamling-till-den-rullstolsburna-kvinnan-pa-gotland/

http://dissidenter.com/2016/10

 
Ingen bild

Tony

9 oktober 2016 11:08

Nu ojar sig det duktiga folket över reaktionerna på Gotland
över den vidriga våldtäkten av en rullstolsbunden tjej,
Men dom får nog vänja sig att dessa reaktioner kommer att
sprida sig som en löpeld, man kan jävlas med befolkningen en
viss tid, men allt har en gräns när människor blir skändade
av figurer som vi inte har bett komma hit, det är beslutat
högt över huvudet på folket av sådana som nu ojar sig över
reaktionerna. Det omvända (O)rättssystemet har ju bestämt
sig för att skydda brottslingarna istället för offren, och
då har man gått minst ett steg för långt!

 
DecemberKartellen

DecemberKartellen

9 oktober 2016 11:10

http://www.svtplay.se/video/10544045/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-16-avsnitt-6-1


Angående det organiserade tiggeriet är det faktiskt våra politiker som gjort detta möjligt.

Hade vi haft tiggeriförbud i Sverige hade det inte varit lönt att lura hit folk från Bulgarien och Rumänien för att sedan tvinga dem att tigga.

Och även utan tiggeriförbud. I programmet får vi höra om folk som tiggt i Sverige i både 1 och 2 år. Hade det hållits på 3-månaders regeln hade det blivit dyrt för tiggarbossar att att skicka hem och ta hit nytt folk hela tiden.

Trots att polisen känner till att många vistats långt över tre månader så har ingenting gjort.
Vad ha vi för polisledning som låter detta fortgå?

Sedan att förfasas över att kriminella utnyttjar handikappade och fattiga som slavar - de är ju faktiskt de två senaste regeringarna som möjliggjort detta.

http://www.svtplay.se/video/10544045

 
Ingen bild

Peter L

9 oktober 2016 11:13

Jag håller med SD:s Anna Hagwall f.d om den motion
som lämnades in om media Sverige och Bonnier i synnerhet
och deras inflytande på public service SVT och SR där Bonnier
har den agendasättande journalistik genom TT Nyhetsbyrån förtäckt politisk propaganda, media Sverige ska inte ha presstödet i nuvarande
form det enda som förändrar är
Journalisterna bör alltså återgå till sin hederskodex: att kritiskt och opartiskt granska makthavarna.

Det ironiska är från SD är att
Mattias Karlsson uppmanar till bojkott av Expressen den uppviglande artikeln ”råttor” ironiskt nog.
SD är inte trovärdiga längre
när Oscar Sjöstedt (SD) skrattade åt nazistskämt om judar som förmodligen får sitta kvar i båten, SD pudlar om allting står inte upp rakryggad för sina medlemmar.

Tyvärr måste jag säga att Gustav Kasselstrand "utesluten" och Erik Berglund är bildade
retoriskt skickliga, det som fattas SD.
Eloge till dig Thoralf för din enträgda engemang.

Thoralf Alfsson

9 oktober 2016 11:23

Frågan om presstöd är enligt mig inte så enkel. Jag kommer återkomma om detta i ett blogginlägg.

 
Ingen bild

DecemberKartellen

9 oktober 2016 11:15


Ang Cecilia Hagens krönika.

Tror nog att PK-folket på redaktionerna blev väldigt förvånade denna gång - och särskilt Cecilia Hagen själv. De brukar ju få beröm när de spyr galla över folk med eget kritiskt tänkande. Denna gång fick de oväntat nog motstånd - till och med ifrån de egna leden. Underbart när folk sätter ner foten. Konformismens tid är förbi.

Tack Thoralf för allt jobb du gör med att informera oss vanliga dödliga om vad som sker i landet.
Din anmälan är inte bara en anmälan vilken som helst, jag tror faktiskt den gör att många får upp ögonen för hur msm har börjat ta ut svängarna. Inom msm talar man om hatsiter men sitter själva och uppviglar till allvarliga brott - utan att ens låtsats förstå det.

Hur var det nu. Talar någon ständigt om dygd... (Ni vet ju hur meningen slutar).

 
DecemberKartellen

DecemberKartellen

9 oktober 2016 11:45

Ang presstöd.

Jag tycker det låter helt orimligt att en medlemstidning som går ut till färre än 10.000 medlemmar får 9,5 miljoner i årligt presstöd.

Hittade denna text på Ledarsidorna.se - Rubrik - Myrornas krig? Igen?

Ett stycke ur textn:
Ett presstöd om nio miljoner kronor per år som till Aktuellt i Politiken, AiP, som riktar sig direkt till medlemmar i Socialdemokraterna, bör kunna ifrågasättas då det skulle räcka till löne- och lokalkostnader för en redaktion med sex till tio anställda. Ledningen för tidningen betraktar 2015 som ett ”intäktsmässigt bra år”, som lyftes av att ägaren, Socialdemokraterna, höll kongress vilket ”genererar bra annonsingång”. Dock föll omsättningen med 6,1 procent till 5,8 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till 14,4 miljoner kronor. Aktuellt i politiken erhöll ett presstöd på 9,5 miljoner kronor. Aktuellt i Politiken gick därmed med en vinst på 447 000 kronor, jämfört med en förlust på 661 000 kronor år 2014. AiP är en så kallad ”lågfrekvent veckotidning” med ett nummer per vecka och en upplaga (2013) om 9 500 prenumeranter. Statsstödet ligger därmed runt tusen kronor per år och läsare.

-----
Ang Kasselstrand.
Väldigt skärpt kille. Gissar att det kan uppfattas hotfullt med en bildad, redig ung kille.

Rekommenderar gärna folk att lyssna på podcasten "Den kokta grodan". Senaste avsnittet handlar om Anne Ramberg: https://soundcloud.com/den-kokta-grodan/32-anne-ramberg

http://soundcloud.com/den-kokta-grodan

Thoralf Alfsson

9 oktober 2016 11:59

Det finns nog mycket som kan ifrågasättas när det gäller presstöd men frågan är komplex. Hur mycket lokalpress vill vi ha?

Skall vi ha public service?

 
Ingen bild

Fredde

9 oktober 2016 12:21

Pajasen Alex Schulman:- SD är numera politiskt unika på endast ett sätt – att vara rasister.
Här har vi en riktig pajas som gjort sig ett namn genom att baktala och förnedra människor. Det var ju han som påstod att skåningar var korkade.
Är han rätt person att uttala sig om andra?

Han, som så många andra har fortfarande inte fattat, att sträva efter att ha styrning på invandring är inte samma sak som att vara rasist.

Men, det är väl mindre viktigt med sanning, huvudsaken är att få synas, vilket verkar vara Schulmans enda mål i livet.

 
Ingen bild

Hans Anas

9 oktober 2016 14:04

Både Ramberg och Hagen kände sig säkert rätt säkra i sadeln så att säga, på grund av det speciella och sjuka samhällsklimatet i Sverige.

Speciellt Ramberg kan man reagera på, hon är ju ändå generalsekreterare för advokatsamfundet, Cecilia Hagen är en kvällstidningskrönikör, som nu dock denna gång med sin kusliga krönika lagt ribban ännu högre upp än vad som normalt ens där är kutym.

De hade kanske inte väntat någon som helst negativ reaktion från de kretsar som nu tycks ha reagerat negativt och är väl något överraskade för detta.

Den sjuka svenska Gulag-arkipelagen uppvisar ibland en del friska öar vilket inger ett visst hopp för samhällsutvecklingen i detta dekadenta och antikristna land.

Frågan är dock om dessa öar räcker till, det behövs mycket mer för att vända kursen mot avgrunden.

Polisanmälan är ju berättigad och bör göras, om inte annat så för formens skull.

Tyvärr kan man inte längre lita på polisens ärlighet eftersom den är en delvis politisk polis med en politiskt korrekt chef utnämnd av regeringen.

För att få Sverige på rätt köl är det sannolikt mycket folk på ledande positioner som borde bytas ut och det är inte lätt att göra.

Jag tycker verkligen synd om det svenska folket som är drabbat av det nuvarande politiker-media etablissemanget och som sannolikt i hög grad är utbildade vid marxistiska högskolor och unversitet i landet.

Det allmänna vänsterförskjutningen i tänkesättet och en oförmåga till nyanserat och objektivt tänkande hos makteliten har nu fört Sverige till en katastrof och vi ser vad som drabbat en av de modiga och ärliga svenskarna i landet.

Det skulle behövas ett starkt civilsamhälle vid sidan av modiga och rättskaffens politiker som Thoralf Alfsson.

 
DecemberKartellen

DecemberKartellen

9 oktober 2016 14:20

Spinner vidare på presstödsgrejen.

Om jag nu har fattat det hela rätt:

En märklig regel med presstödet är att det går till den mindre tidningen på tryckorten (dvs där tidningen går i tryck). Exempelvis i Luleå där Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten trycks - så är NK den större tidningen i Luleå (tryckorten), men NSD är den större tidningen om man ser till hela Norrbotten - vilket innebär att NSD får presstöd men inte NK (detta trots att NSD har större upplaga).

Plus tycker fortfarande att det är märkligt att rena medlemstidningar kan få presstöd.

Jätteintressant att före en diskussion kring utformningen av presstödet.


PRESSTÖD

Beviljat driftsstöd 2015
http://www.radioochtv.se/Documents/Presst%C3%B6dsn%C3%A4mnden/Driftsst%C3%B6d/Beviljat%20driftsst%C3%B6d%202015.pdf?epslanguage=sv

Aktuellt i Politiken 4 141 000 kr
Arbetarbladet 16 861 000 kr
Arbetaren 2 239 000 kr

Blekinge-Posten 2 239 000 kr
Bulletinen Bas Blekinge 2 910 000 kr

Dagbladet, Sundsvall 1 500 083 kr
Dagen 16 309 000 kr
Dagens ETC 10 843 683 kr
Dalabygden 2 239 000 kr
Dala-Demokraten 14 542 583 kr

Eesti Päevaleht 1 679 000 kr
ETC 3 582 000 kr
ETC lokaltidning Stockholm 2 239 000 kr
ETC lokaltidning Örebro 2 239 000 kr
ETC Lokaltidning Bergslagen 1 679 000 kr
ETC Lokaltidning Göteborg 1 679 000 kr
ETC Lokaltidning Malmö 2 239 000 kr

Feministiskt Perspektiv 2 927 578 kr
Flamman 2 910 000 kr
Folkbladet 7 261 500 kr
Folket 1 026 207 kr
Fria Tidningen 3 492 000 kr

Gotlands Allehanda 2 239 000 kr
Gotlands Tidningar 2 239 000 kr
Gästriklands Tidning 1 679 000 kr
Göteborgs Fria Tidning 2 239 000 kr

Haparandabladet 2 638 107 kr
Hemmets Vän 5 260 000 kr

Inblick 2 910 000 kr
Internationalen 2 239 000 kr

Kalmar Läns Tidning 2 239 000 kr
Karlstads-Tidningen 2 239 000 kr
Kristdemokraten 2 239 000 kr
Kungsbacka -Posten 3 492 000 kr

Laholms Tidning 3 501 500 kr
Landets Fria 1 679 000 kr
Liberacion 2 239 000 kr

Lokaltidningen Sorsele m.fl 2 910 000 kr
Lokaltidningen Stenungsund 3 492 000 kr
Lysekilsposten 2 686 000 kr
Läns-Posten 2 910 000 kr
Länstidn Södertälje 14 781 500 kr
Länstidn VärmlandsBygden 2 239 000 kr
Länstidn Östergötland 2 910 000 kr
Länstidningen Östersund 13 580 474 kr

Miljömagasinet 2 239 000 kr
M-L Proletären 2 239 000 kr
Mälarbladet Måsen 2 910 000 kr
Mölndals-Posten 3 582 000 kr

Nord-Sverige 2 910 000 kr
Norra Halland 6 313 000 kr
Norrländska Socialdemokraten 16 861 000 kr
NU 2 910 000 kr
Ny Tid Göteborgsområd 1 679 000 kr
Nya Tider 2 910 000 kr
Nyhetstidningen på lätt svenska 1 679 000 kr

Offensiv 2 239 000 kr

Ruotsin Suomalainen 5 260 000 kr

Sesam öppnar dörrar 1 679 000 kr
Skaraborgsbygden 4 701 000 kr
Skånes Fria Tidning 1 679 000 kr
Skånska Dagbladet 31 480 250 kr
Skärgården fr Grissleh till Landsort 3 582 000 kr
Smålandsbygdens Tidning 2 239 000 kr
Stockholms Fria Tidning 1 679 000 kr
Stockholms Tidningen 2 239 000 kr
Suomen Uutisviikko 2 239 000 kr
Svenska Dagbladet 47 900 000 kr
Sydöstran 13 512 500 kr
Sändaren 3 582 000 kr
Sörmlandsbygden 2 910 000 kr

Tempus 2 239 000 kr
Tranås-Posten 2 239 000 kr

Uddevalla-Posten 1 679 000 kr
Upplands Nyheter 2 239 000 kr


Världen Idag 4 324 000 kr
Värmlands Folkblad 16 861 000 kr
Västerbottens Folkblad 12 243 500 kr
Västerbottens Mellanbygd 2 910 000 kr
Västerbottningen 2 910 000 kr
Västerbygden 2 239 000 kr
Västmanlands Nyheter 1 679 000 kr
Växjöbladet/Kronobergaren 2 239 000 kr

Ölandsbladet 2 239 000 kr
Östhammars Nyheter 1 679 000 kr
Östran 11 820 500 kr
Syre 2 686 500 kr

http://www.radioochtv.se/sv/presstod/beviljade-stod/

http://www.radioochtv.se/sv/presstod/beviljade-sto

 
Ingen bild

s29

9 oktober 2016 22:45

OJ Arbetarbladet 16 861000kr,ja det gäller att hålla valboskapen korkad och ovetande.

 
Ingen bild

mikael mård

10 oktober 2016 00:28

Hoppas det blir fällande dom så vi får tidningar som skriver som en journalist. Som bedömer saker efter nyhetsrapportering o inte efter egna politiska ställningstagande.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - 1 januari 2019 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28 29 30
31
<<< Oktober 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se