thoralf

Alla inlägg under maj 2015

Av Thoralf Alfsson - 23 maj 2015 23:02

Är det något som skulle kunna få mig att drömma mardrömmar så är det Conchita Wurst!


Jag vet egentligen inte vad Barometern har för syfte med alla sina reportage om Norrliden, Kalmars egna Rosengård. Förvisso inte lika illa men tillräckligt illa för att polismyndigheten skulle räkna det som en av ca 55 områden i landet som liknades vid ”no go zoner” där polisen är på väg att tappa kontrollen.


Nu har Barometern ägnat sig åt en otrolig skönmålning av Norrliden i dagarna tre! Utan att i en enda artikel lyfta de problem som ändå finns i området. Vad är det Anders Blank sysslar med? Idag är det familjen Eliassi som får ett helt uppslag i tidningen.


 


Så mycket research kan inte Anders Blank ha gjort i samband med att han skrev sin artikel och att det skulle finnas 350 personer med efternamnet Eliassi i Norrliden. En sökning på Ratsit ger 82 personer i åldern 16-85 år. Av dessa bor många i andra stadsdelar. Anders Blank har med andra ord överdrivit å det grövsta!


 


Fortsätter med ett par bilder i min bildserie om Ekar.


 

 Av Thoralf Alfsson - 22 maj 2015 23:07

Om föräldrar visste vad invandringen innebär för sina barn och hur resurserna fördelas i skolan tror jag väldigt många skulle bli väldigt upprörda. I år fördelas 20 procent av skolornas budget enligt Salsametoden vilket innebär att pengarna fördelas efter kön, föräldrars utbildningsnivå och invandrarbakgrund. Det innebär att pojkar med invandrarbakgrund och lågutbildade föräldrar får mest pengar.


I praktiken innebär det att invandrartäta skolor får en extra påse pengar på bekostnad av skolor med många svenskfödda elever. En följdeffekt av den höga invandringen.


I Kalmar får det nästan horribla effekter när Karl Oskar skolan får 42 947 kronor/elev medan Åbyskolan får endast 5 927 kronor/elev. Vad anser föräldrarna till eleverna vid Åbyskolan om detta?

Med ett litet räkneexempel innebär det med 300 elever att Åbyskolan får ca 1,8 miljoner kronor medan Karl Oskar skolan får 12,9 miljoner kronor till sin budget för samma antal elever.


Är eleverna vid Åbyskolan så mycket mindre värda?


Alla människors lika värde kan ha många utseenden, bara det gynnar invandringen verkar det som. Det svenska föräldrarna tiger ju för det mesta och klagar bara lite hemma vid köksbordet.


 De tre invandrartäta skolorna Karl Oskar skolan, Kalmarsundsskolan och Barkestorpsskolan ligger i en egen klass för sig i den sammanställning som Barometern hade i en artikel på torsdagen.


 


Den bistra sanningen är ju sannolikt även den att föräldrarna till eleverna vid Åbyskolan troligtvis betalar betydligt mer i kommunalskatt än vad medelföräldern gör vid Karl Oskar skolan. Som förälder skulle jag kräva en betydligt mer rättvis fördelningen av de ekonomiska resurserna till skolorna och därmed en större rättvisa för eleverna.Fortsätter med bildserien om ekar. Noterade att det kom en del kloka kommentarer till bilden och texten igår. I fortsättning blir det inga texter utan bara bilder som symboliserar ett tema/budskap. Det kommer en ny bild varje dag.


 

 

Av Thoralf Alfsson - 22 maj 2015 00:25

Den senaste veckan har jag kontaktats av flera personer men även träffat personer i Kalmar som berättat om sina upplevelser. Hysteriska feminister som ser rasister överallt, asylsökande som begår brott, asylsökanden som är oförskämda, tiggare som ”skojar” med godtrogna journalisterna och mycket annat. Vet ni vad dessa personer har gemensamt?


De vågar inte prata om det på sin egen arbetsplats och definitivt inte med någon chef. Inte ens på Friskis & Svettis är det riskfritt att prata om Sveriges ”utmaningar”.


Har svenska folket inte någon självkänsla?


 

Kville eken, Rumskulla socken, Vimmerby kommun. Sveriges äldsta ek. Inte så långt från mina hemtrakter i Södra Vi.


"Under flera hundra år tillhörde alla ekar i Sverige kronan som skogsregale, eftersom virket användes till skeppsbyggnad, mest till krigsfartyg för den svenska flottan. Även Gustav Vasa beordrade plantering av ekar för framtida behov för skeppsbyggnad. Det var belagt med stränga straff för gemene man att hugga ner eller skada ekar. Även plantor hade samma skydd. Det åtgick cirka 2 000 ekar för att bygga ett större skepp, och tillräcklig tillgång och närhet till skeppsvarven blev tidigt ett uppmärksammat problem. Enligt kungligt plakat den fjärde augusti 1608 var straffet vid olovlig avverkning första gången 40 daler, andra gången 80 daler och vid tredje gången förlust av livet."Av Thoralf Alfsson - 20 maj 2015 23:39

Jag har länge funderat på ett mörkertal som jag anser att det talas väldigt lite om. Nämligen de som inte ingår i den definition som Arbetsförmedlingen kallar registerbaserad arbetskraft i åldern 16-64 år. Alltså de som inte är sysselsatta eller är arbetssökande. Jag har letat efter denna statistik uppdelad på inrikes födda och utrikes födda men aldrig hittat något som är relevant vare sig hos Arbetsförmedlingen, SCB eller Socialstyrelsen.


Hur stor andel av befolkningen för respektive grupp ingår i denna grupp som står utanför arbetsmarknaden av en eller annan anledning?


Vi vet genom Arbetsförmedlingens statistik att andelen arbetslösa är betydligt mycket högre bland utrikes födda än hos inrikes födda. Det som är lite märkligt är att Arbetsförmedlingen bara anger den totala arbetslösheten och arbetslösheten för utrikes födda. Om man vill ha fram hur stor arbetslösheten är för inrikes födda för man räkna ut det själv. Märkligt!


Här kommer statistiken för Kalmar kommun och april månad för respektive år.


 Skillnaden mellan inrikes födda och utrikes födda är mycket stor och borde få varje politiker att inse faran med den stora invandringen. Effekterna kan bli väldigt kostsamma för den kommunala ekonomin.


Idag satte jag mig dock ned med den statistik som finns från SCB och Arbetsförmedlingen och gjorde ett försök att räkna ut hur stor andel av befolkningen (16-64 år) för respektive grupp som ej finns som arbetskraft (registerbaserad arbetskraft) när det gäller Kalmar kommun.


Jag kom fram till följande siffror.


 


Andelen som står utanför arbetsmarknaden och ej är arbetssökande bland inrikes födda pendlar mellan 18-20 procent. När det gäller utrikes födda är siffran ca 32 procent. En kraftig skillnad mellan inrikes födda och utrikesfödda. När det gäller skillnad mellan könen så är den väldigt liten när det gäller inrikes födda, en liten övervikt för kvinnor. Men när det gäller utrikes födda är skillnaden stor med klar övervikt för kvinnor.


Jag kan ju gissa att det handlar om kulturella skillnader där man inom vissa kulturer anser att kvinnans plats är i hemmet och att en arbetsplats är mer eller mindre uteslutet.


Eller är det så att man svartjobbar betydligt mer inom gruppen utrikes födda?


Om man sedan slår samman både andelen som är arbetslösa och andelen som jag kallar ej arbetskraft framträder en ny sanning som bekräftar det jag och många andra hävdar att invandringen aldrig kan bli en ekonomisk vinst för Sverige.


 


Ca 50 procent av personerna som är utrikes födda i Kalmar har ingen egen försörjning! Skillnaden är ca 20-25 procentenheter mellan inrikes och utrikes födda!

Den här utvecklingen innebär stora kostnader för kommunen och framtiden ser väldigt mörk ut för att denna grupp skall komma i egen försörjning.


Kom också ihåg att finnar, norrmän, danskar och tyskar också ingår i gruppen utrikes födda. Tänk om man kunde plocka fram motsvarande statistik för enbart MENA-länder.


Den som känner det minsta ansvar för kommunens ekonomi borde göra allt för att stoppa utvecklingen genom att minska invandringen från framförallt MENA-länder!  


PS

Barometern ägnade idag 4 helsidor åt ett reportage om tiggare i Kalmar.


Dessutom publicerades en debattartikel underskriven av landshövdingen Stefan Carlsson och två ledande socialdemokrater i länet. Jag trodde landshövdingen skulle förhålla sig opolitisk i sin myndighetsutövning. Är inte detta ett övertramp? Har jag fel?


Av Thoralf Alfsson - 20 maj 2015 00:48

 


Trots kommunernas besparingar och skattehöjningar är kommunernas ekonomi på väg ner i källaren enligt SKL. Idag fick vi i oppositionen i Kalmar en dragning av tjänstemännen angående majoritetens budgetförslag för 2016. Det är en ganska dyster framtid som kommunerna kommer gå till mötes. I SKL:s prognos ingår ändå en skattehöjning med 40 öre för sektorn.

                                                  
       

Jag frågade om orsakerna till denna kraftiga resultatförsämring. Svaret blev att den stora orsaken var demografi. Ingen kan väl inbilla sig att det skulle ha det minsta med den extrema invandringen att göra.


Alla kostnadsökningar beror ju givetvis på att det blir fler äldre och att vi lever längre. Det är bara okunnig Sverigedemokrater som tror något annat.


Notera att Etableringsreformen infördes 2011 för att lindra kostnaderna för kommunerna. Nu börjar på allvar stora grupper lämna reformen vilket innebär nya och stora kostnader för kommunerna. Under 2014 lämna 9 500 personer reformen. Under 2015 blir det betydligt fler!

Av Thoralf Alfsson - 18 maj 2015 23:25

Majoriteten i Kalmar presenterade sin budget i dag. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet kommer driva på för en väldigt hög invandring till kommunen. Befolkningen skall öka med 10 000 personer under de kommande tio åren, till 75 000 invånare. En väldigt stor andel av detta kommer utgöras av invandring från tredje världen.


När dessa befolkningsplaner presenterades vid presskonferensen så hade journalisterna inte en enda fråga om hur stor andel av dessa 10 000 personer som skulle utgöras av invandring. Jag är dock inte förvånad över medias ointresse. Risken är stor att kommunens ekonomi kommer att dräneras ännu mer.


Barometerns journalist Anders Blank efterfrågade en kommentar (200 tecken) till majoritetens budget men den har inte delgivits oppositionen men jag lyckades ändå hitta den genom en kallelse till KSAU.


Jag mejlade följande kommentar.


"Den stora planerade invandringen med ca 500 personer/år till kommunen riskerar dränera kommunens ekonomi. Redan idag går 40 miljoner årligen av kommunalskatten till arbetsmarknadsåtgärder. Kostnader som borde ligga på staten inte Kalmar kommun."
 
Anders Blank bantade den till 108 tecken enligt följande.
 
"Den stora planerade invandringen med ca 500 personer per år till kommunen riskerar dränera kommunens ekonomi."

Kalmar kommun lägger nu ca 40 miljoner kronor av kommunala skattemedel på arbetsmarknadsåtgärder. En kostnad och ett ansvar som egentligen borde ligga på staten genom Arbetsförmedlingen. I grund och botten är ett av syftena med dessa arbetsmarknadsåtgärder är att skapa en aktivitet/åtgärd så att personerna inte istället för försörjningsstöd. I grund och botten är det lite hyckleri genom att man både döljer kostnaderna för försörjningsstöd samtidigt som man håller ner den öppna arbetslösheten genom dessa 40miljoner kronor som inte syns i ”statistiken”.


Det handlar till viss del om ett ekorrhjul som underhålls av statliga ersättningar och bidrag. När staten börjar skruva åt kranarna kommer ekorrhjulet haverera väldigt fort. De kommuner som tänkt lite långsiktigt kommer sannolikt överleva, andra kommer nog tvångsförvaltas.


 

"Kalmars mest färgstarka stadsdel" enligt Barometern.

Av Thoralf Alfsson - 17 maj 2015 22:55

Den som inte läst Julia Ceasars söndagskrönika tycker jag faktiskt skall göra det. Idag har jag även läst en annan längre artikel om gängkriminalitet och hur den utvecklats i Sverige. Artikeln bekräftar det som svensk media aldrig vill erkänna, nämligen att det handlar om invandrargäng i väldigt stor utsträckning.


 


”Flera forskare hävdar alltså att utvecklingen under de senaste 20 åren har varit negativ. En del ser den grova brottslighetens etablering som ett hot mot stabilitet och demokrati i Sverige, i och med att ett parallellsamhälle har tillåtits växa fram. Ett centralt element är de framväxande gatugängen. År 1999 fick polisen för första gången tydlig kännedom om de första regelrätta gatugängen i Sverige. Det framgår av en forskningsrapport i Journal of contemporary criminal justice från 2012, som är en kartläggning av sju självdefinierade förortsgäng med 239 gängmedlemmar (en liten del av de 4 000 personer som polisen 2010 ansåg vara aktiva inom gängkriminalitet).

 

Enligt rapporten hade gängen i regel ett dussintal medlemmar (som minst 10 och som mest över 70). Men de agerade inte som amerikanska gäng i bestämda territorier, sett till platserna för de brott som de dömts för. Gängmedlemmarna var i regel mellan 20 och 30 år gamla, och alla var män. De var oftast dömda för stölder, narkotikabrott, trafikbrott och rån. Hela 76 procent av gängmedlemmarna var första eller andra generationens invandrare, med stor tonvikt på ursprung från västra Asien eller östra Europa. Gängen var dock oftast multietniska till sin sammansättning, och påminner på så sätt om den organiserade brottsligheten i Chicago på 1920-talet, där kriminaliteten dominerades av andra generationens invandrare – fast från det då fattiga och konfliktdrabbade Europa.”


 

 

”Det finns absolut ingenting som pekar på att trenden ska vända. Allt tyder på att vi kommer att se fler gäng, säger han. Samhället reagerar först när våldet lämnar förorten, tyvärr. Skottlossning i förorter blir bara små notiser numera. Men händer det inne i stan blir det en jättegrej i medierna! Vi måste erkänna att vi har ett stort problem, och sedan tänka långsiktigt.”

 

De politiskt korrekta experterna som tidigare fått stort utrymme i media, inte minst public service syns allt mer sällan i rutan. Jag tror faktiskt att det är ett tecken på att media håller på att omvärdera ”verkligheten”. Men samtidigt skall man veta att detta är en smärtsam process för många ansvariga inom media och det kommer ta en viss tid och sker inte över en natt.


Signalerna finns där redan! Har man varit med under drygt 10 år så ser man signalerna ganska tydligt idag. Det som är positivt är att förändringshastigheten tycks gå fortare idag än den gjorde för några år sedan. Är det kanske en riktig ketchupeffekt på gång.Ikväll lyckades jag få se en fågel som är ganska ovanlig i Sverige. En Ägretthäger.


 

Ägretthäger.


 

Ägretthäger och gråhäger

 

Fina molnformationer idag.


Av Thoralf Alfsson - 17 maj 2015 00:13

De flesta tidningar brukar rapportera om Sifo:s opinionsmätningar men vi får se om det gäller även denna gång när SD slår rekord med 14,7 procent.


Att attityden till SD håller på att förändras radikalt har nog de flesta börjat uppleva. Media vet inte riktigt på vilket ben de skall stå när SD är på väg att bli riktigt stora. Maktbalansen kan förändras ganska kraftfullt de närmaste åren. Att vara SD-hatare kanske inte är den bästa plattformen om några år ;-)


Tidningen Dagens Samhälle börjar redan spekulera när Sverigedemokraterna är Sveriges största parti. Det kan inträffa redan i november 2016 enligt tidningen. Inte mej emot!


 


För de som gillar foto från naturen kommer här ett bild tagen ikväll på väg hem från ett besök vid Knisa mosse.


 

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17
18
19
20
21
22 23 24
25 26 27 28 29
30
31
<<< Maj 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se