thoralf

Alla inlägg under mars 2015

Av Thoralf Alfsson - 11 mars 2015 23:36

Lokala C-politiker hade för någon dag sedan en debattartikel publicerad i Barometern med rubriken ”Så blir integrationen bättre”. Nu är det förstår Barometerns ”rubriksättare” som sätter rubriken men något mer missvisande var det länge sedan jag sett. Inte ett enda skarpt förslag från dessa centerpartister, utan endast 4000 tecken fyllt med floskler och trams. Det är ren miljöförstöring att förbruka så mycket tidningspapper på att publicera en så meningslös debattartikel.


Men samtidigt är det väl just det som präglar svensk politik. Det är få politiker som vågar driva en linje som går utanför det som numera börjat kallas för åsiktskorridoren. Sverigedemokraterna brukar dock hävda att man driver något helt annat men nolltoleransen har samtidigt lagt en blöt filt över den interna debatten inom Sverigedemokraterna.


Den politiker som inte följer Löfvens eller Batras partilinje riskerar att hamna i onåd inom den egna partigruppen. Det har vi exempel på i Kalmar när det gäller moderaterna. Men det är detsamma inom alla partier. Inte minst inom vänsterpartiet i Kalmar som mobbade ut sin mest vältaliga politiker Birgitta Axelsson Edström. Även om jag inte delade hennes politiska uppfattning så uppskattade jag hennes förmåga i talarstolen. Men avviker du från partilinjen så är du körd.


Med sociala medier har möjligheten att nå ut med partiernas politik ökat kraftigt. Det har dessutom gett enskilda politiker nya möjligheter att profilera sig. Men min personliga uppfattning är att denna möjlighet har begränsats av att den så kallade åsiktskorridoren blivit mer och mer styrande över alla politiker. Alla övervakas numera av nitiska partifunktionärer och interna politiska motståndare som anger avvikande uppfattningar till den egna partiledningen så snart något publicerats på sociala medier.


Utan på detta finns givetvis även externa politiska motståndare i andra partier och sedan givetvis media och alla journalister som letar efter minsta halmstrå till avvikelse, vilket de i sin tur hoppas kunna bygga sin ”halmgubbe” till artikel på. Den ultimata tillfredsställelsen för en lokaljournalist är när hans egensnickrade sensationsartikel lyfts fram i nationell media.


Konsekvensen av denna nitiska övervakning har blivit att vi fått en väldigt stor andel ”retweetpolitiker” eller ”länkpolitiker”. Det är politiker som aldrig vågar skriva några egna uppfattningar utan endast ägnar sig åt att retweeta andras Twitter eller länka till andras artiklar och blogginlägg, utan egna kommentarer. Skriver dessa politiker något eget är det oftast endast en upprepning av en rad floskler godkända av partiledningen. Rädslan är alldeles för stor för att hamna i onåd hos någon högre upp i hierarkin inom partiet.


Retweetpolitker för inte den politiska debatten framåt vare sig i det egna partiet eller i samhällsdebatten. De framstår bara som ögontjänare. Det kommer sannolikt leda till stagnation inom det egna partiet!


Av Thoralf Alfsson - 11 mars 2015 10:48

När en person inte längre klarar av att ta hand om sig själv och sin ekonomi sätts personen under förvaltning eller förklaras omyndig och får därmed en god man.


Hur gör man med en nation vars ledning inte klarar av att leda myndigheterna och nationen?

 

Jag befinner mig i Spanien och ser på avstånd förfallet i Sverige!


Spanien skall befinna sig i kris men jag upplever det som situationen är betydligt mer allvarlig i Sverige. I Sverige är det kris på mer än det finansiella planet.


Invandringen och den rödgröna regeringen håller fullständigt på att dra ner Sverige i botten på mer än ett sätt. Jag har börjat förlora min tro att det går att rädda Sverige från ”undergång”. Vi matas dagligen med undersökningar, rapporter, granskningar och artiklar som visar att vi går bakåt eller att vi har allt svårare att upprätthålla kvaliteten inom välfärden. Kommuner och landsting får allt svårare att klara sitt uppdrag med bibehållen kvalitet.


Det handlar alltid om resurser, oavsett om det är skolan, vården eller omsorgen om våra äldre. Men det finns en sektor som varje dag, varje vecka, varje månad och varje år får ökade resurser. Invandringen! Är det då konstigt att många idag anser att just massinvandringen och de kostnader som följer i dess spår alltid lyfts fram i debatten som orsaken till bristen av resurser inom andra sektorer.


Enligt min mening finns det bara en effektiv åtgärd att stoppa den negativa utvecklingen. Begränsa invandringen radikalt! Det kommer ge positiva effekter inom alla områden och nivåer.


Sverige behöver idag drastiska åtgärder för att överleva som ett välfärdssamhälle!  


http://www.di.se/artiklar/2015/3/10/pm-nilsson-brutet-avtal-hotar-tusentals-jobb/


http://www.smp.se/ledare/har-verkligen-inget-av-detta-med-islam-att-gora/


http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/tidskrifter/article3891648.ece#.VP8rwv-pIdT.facebook


http://www.smp.se/ledare/parallellsamhallet-ar-har/


http://www.svt.se/nyheter/sverige/bilderna-som-visar-vad-som-hande-innan-ingripandet-mot-nioaringen

Av Thoralf Alfsson - 9 mars 2015 09:30

Landshövdingen Stefan Carlsson har gått till media på grund av ett blogginlägg jag skrev för snart två veckor sedan. I varje fall är det så Barometern framställer det. Jag tror dock att det kan finnas en annan anledning.


Under förra veckan begärde jag ut ett antal handlingar från Länsstyrelsen angående landshövdingens tjänsteutövning. Extern representation har nämligen ökat med drygt 250 procent under 2014. Är det därför som landshövdingen gått till media? Jag börjar faktiskt undra.


För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg där jag spetsade till rubriken ”IS i Syrien, Socialdemokraterna i Kalmar”. Anledningen var att IS börjat förstöra kulturella och historiska skulpturer och föremål. I Kalmar har Socialdemokraterna under de senaste veckorna rivit tre kulturella och historiska byggnader. Något som Kalmar läns museum protesterat emot. Det har dessutom väckt starka protester och många insändare i media. Turerna bakom besluten har också granskats och ifrågasatts. Länsstyrelsens hantering har ifrågasatts av media i flera artiklar och landshövding Stefan Carlsson har haft svårt att förklara sig och att höga chefer fått sluta.


http://www.barometern.se/kalmar/nytt-rivningsbrak-mellan-museet-och-kommunen/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6071293

http://www.barometern.se/kalmar/rivning-av-kulturhus-uppror-lansmuseum/

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/museichefen-rivningsbeslut-daligt-underbyggt/

http://www.barometern.se/kalmar/gammal-dorr-raddades-i-sista-stund/


Dessutom finns även ett infekterat bygglov (Gesällen) på mark som klassats som riksintresse där kommunen gett byggnadslov trots att bygglovet avviker stort från detaljplanen som antogs så sent som under sommaren 2014.


http://www.barometern.se/kalmar/planexpert-sagar-gesallens-bygglov/


Länsstyrelsen har som uppgift att granska beslut och handlingar när det gäller Gesällen och andra ärenden som rivningar av kulturella byggnader. Bygglovet lades på en handläggare som var på semester. När handläggaren kom tillbaka hade svarstiden gått ut. Därmed slarvade länsstyrelsen bort hela sitt uppdrag! Eller var det en medveten handling? Ytterst ansvarig för detta är landshövding Stefan Carlsson som chef för länsstyrelsen.


Sedan Stefan Carlsson tillträdde sin befattning som landshövding har två länsarkitekter lämnat sin tjänst. Länsrådet har lämnat sin tjänst och ytterligare en chef har lämnat sin tjänst. Alla kvinnor! Den gemensamma nämnaren tycks vara samarbetssvårigheter med landshövdingen om man skall tro media och de svar media erhållit på de frågor som ställts till landshövdingen.


Som nytt länsråd tillsatte landshövding Stefan Carlsson sedan Malin Almqvist på ytterst märkliga meriter. Hon är nämligen socialdemokraten och kommunalrådet i Kalmar, Johan Perssons sambo med en utbildning som grundskolelärare. Detta har skapat ett märkligt jävförhållande mellan den granskande myndigheten Länsstyrelsen och Kalmar kommun.


När sedan Stefan Carlsson uttryckte sig på följande sätt vid en middag med Linneuniversitetet börjar man ju fundera över hur besluten tas på länsstyrelsen och varför alla kvinnliga chefer säger upp sig.


 

Rubriker från Barometern.


Flott av landshövdingen att ge sådana löften. Vilket förtroende för sitt uppdrag inger den landshövdingen? Men några glas vin under middagen kanske gjorde att tungan slant vid hans tal.


Att Johan Persson bryr sig om kulturella byggnader och Kalmars fantastiska historiska arv har jag aldrig märkt något av under snart 9 år i Kalmars kommunpolitik. Däremot raka motsatsen. Men inte bara riksintressen prioriteras ned utan även grönområden bebyggs av Socialdemokraterna med stöd av framförallt Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna i Kalmar. Det är inte utan att jag frågar mig om man vill deformera vår historiska och kulturella identitet.


Nu vill man bygga en stor betongkoloss till parkeringshus på Kvarnholmen. Något som också Kalmar läns museum haft synpunkter på. Sannolikt kommer man med hjälp av Länsstyrelsen köra över Kalmar läns museum även i detta ärende.


Det stadsnära idrotts- och grönområdet vid Fredriksskans skall bebyggas med 300 lägenheter. Enligt min mening fullständigt tokigt. Området borde bevaras som det är, det enda jag kan tänka mig inom området är en ny simhall tillsammans med en bevarad friidrottsarena. Även i detta fall kommer vi se en samsyn mellan majoriteten i Kalmar kommun och Länsstyrelsen. Kalmar kommuns invånare kommer förlora ännu en attraktiv grön yta i centrum.


Sedan kommer man sannolikt ge sig på Lindö och Kullö för ytterligare exploatering i centrala Kalmar! 


På grund av det som utspelats i Kalmar inte minst när Barometern och Gota Media skulle få bygga ett mediehus på en arkeologisk plats på Kvarnholmen. Börjar man fundera på om Johan Persson och Stefan Carlsson överhuvudtaget bryr sig om det som är kulturhistoria och riksintresse i Kalmar och i synnerhet på Kvarnholmen.


PS


Som semesterlitteratur läser jag Axel Oxenstierna, Makten och klokskapen av Gunnar Wetterberg. Det fanns som sagt mycket klokskap redan på 1600-talet. Synd att vissa delar inte överlevt till vår tidsålder.

Av Thoralf Alfsson - 8 mars 2015 21:16

Den senaste veckan har det kommit flera förslag i Kalmar län som åsidosätter asylprocessen.


Det nyinsatta integrationsrådet i Kalmar med Dzenita Abaza (S), Bertil Dahl (V) och Christina Fosnes (M) föreslog i veckan att Kalmar kommun skulle anställa svensklärare till asylsökande som befinner sig på asylboende. Alltså menar man att man skall lägga kommunala skattepengar på asylsökande som kanske inte får uppehållstillstånd. Om de får uppehållstillstånd så finns ingen garanti för att de stannar i Kalmar. Det handlar om att föregå asylprocessen.


Samtidigt vill Omsorgsnämnden i Kalmar kommun avskaffa ”fixar-Marie” som hjälper gamla med att byta gardiner, byta glödlampor och liknande för att undvika fallolyckor.


Ett avslöjande exempel på hur den rödgröna röran i Kalmar prioriterar!


I Kalmar län har man nu beslutat att alla asylsökande skall få 30-dagars busskort. Migrationsverket och Kalmar läns trafik har gjort en överenskommelse som innebär att Migrationsverket köper 3 500 busskort varje månad till de asylsökande för att förbättra integrationen.  Det gäller alltså asylsökande som inte fått uppehållstillstånd.


Priset för ett 30-dagars busskort är 570 kronor/st om man åker inom kommunen. Det innebär att kostnaden motsvarar ca 2 miljoner kronor/månad om Migrationsverket betalar fullt pris. På årsbasis blir det bara ca 24 miljoner kronor. Det handlar ju bara om personer som inte fått uppehållstillstånd i Sverige.


 


Jag undrar vad de anställda chaufförerna tänker om detta. Det har varit problem på bussarna på Öland med asylsökande som passagerare. Hot har förekommit när bussens hållplatser inte passat de åkande asylsökarna. Hur kommer övriga passagerare som betalar fullt pris för sina resa reagera på alla ny gratispassagerare som tillkommer.


Det svenska myndigheter just nu sysslar med är att åsidosätta hela asylprocessen och ge asylsökande en mängd förmåner som inte ens landets egna medborgare erhåller. Sverige är fantastiskt!

Av Thoralf Alfsson - 7 mars 2015 22:41

Jimmie Åkesson skrev i sin debattartikel i oktober 2009 följande.


”Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.”

 

Det Jimmie Åkesson syftade på var det mångkulturella samhället, islamiseringen och religionen islam. Jag tror att många som avfärdade Jimmie Åkessons debattartikel 2009 idag har en annan syn på debattartikeln. För var dag, för varje vecka, för varje månad och år som går blir bara texten mer och mer aktuell. Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna var före alla andra partier med att se faran med islam.


”Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.”

 

Utvecklingen med den arabiska våren som blev en arabisk vinter med IS/ISIS i Syrien, Boko Haram i Nigeria och en rad andra terroristorganisationer i andra muslimska länder. Terrordåden i Paris och Köpenhamn.


IS är bara ett symtom på islam!

 

Mona Walters håller lärorika föreläsningar om sin syn på islam som jag anser att alla borde lyssna på. Sverigedemokraterna borde bjuda in Mona Walters att tala i Sveriges Riksdag.


Av Thoralf Alfsson - 6 mars 2015 22:38

”Boverket har fått i uppdrag av regeringen att senast 1 mars 2015 lämna förslag på åtgärder som kan hjälpa de ca 9 300 asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och som i väntan på en kommunplacering sitter fast i Migrationsverkets anläggningsboenden, att få tag i bostad i en kommun. Bristen på anvisningsbara platser i landets kommuner beror till stor del på att allt fler personer beviljas uppehållstillstånd, samtidigt som kommunerna inte förmår erbjuda så många bostäder som behövs för att möta behoven. För att bosätta de 9 300 personer som just nu bor i Migrationsverkets anläggningsboende behövs det ca 6 500 bostäder.”

 

Det innebär att Boverket räknar med att det i genomsnitt behövs 0,7 bostäder/person.


Om jag då omsätter detta i lokala siffror för Kalmar kommun och det nya avtal som tecknats med Migrationsverket vilket innebär att Kalmar kommun skall ta emot 320–370 personer/år. Det innebär att Kalmar kommun måste få fram ca 225-260 bostäder årligen.


Vid det senaste mötet i Samhällsbyggnadsnämnden ställde jag frågor till ordförande Mattias Adolfsson (S) och förvaltningschef Rebecca Persson om hur många bostäder det räknade med behövdes under 2015 för att klara av det nya avtalet med Migrationsverket. Hur många tror att jag fick något svar? Nej, mycket riktigt trots att jag ställde om frågan två gånger fick jag själv svara senare i en ren upplysning till Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter vad jag ansåg det skulle behövas i antal bostäder men då hade jag inte denna siffra från Boverket utan räknade med ett mindre antal för att inte överdriva.


I Kalmar planeras nu för ca 300 bostäder årligen, varav ca 200 är lägenheter och ca 100 är villor. Antalet lägenheter som blir hyresrätter är sannolikt mindre än 100.


Var och en kan säkert räkna ut att denna ekvation inte går ihop och att de som tecknat avtalet med Migrationsverket inte förstått konsekvenserna av sitt handlande. Sannolikt mindre än 100 hyreslägenheter nyproduceras i Kalmar årligen men behovet kommer vara minst det dubbla enbart gällande avtalet med Migrationsverket. Hur skall Kalmar kunna utvecklas positivt under dessa förhållanden?


Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem har idag bara en enda lägenhet med omgående tillträde.


Ledarsidorna lyfter också bostadssituationen och kallar det för en social bomb.


PS

Angående gårdagens blogginlägg gillar jag en ledarartikel i dagens DN.


"Varför är det just Israel som ska bojkottas? Ja, landet ockuperar Västbanken och beter sig stundom brutalt, särskilt när det angrips med raketer. Men det går på rak arm att räkna upp en halv FN-församling av regimer – inte minst i Israels närhet – som är betydligt värre men sällan anses förtjäna bojkotter.


Och varför viker sig företagen så snabbt för krav riktade mot just Israel? Den välvilliga tolkningen är att landet är en demokrati och därför möjligt att påverka. Men då straffas inte den som bäst förtjänar det utan den som råkar vara inom räckhåll för rottingen."Som avslutning kommer några bilder från den gångna veckan på Öland. Jag har gjort en liten investering i en ny kamera. Jag är väldigt nöjd med mina första försök med den nya "tekniken" och "funktionerna".


 

 

 

Av Thoralf Alfsson - 5 mars 2015 18:24

TV4 plockar bort Tina Nordström från sitt sändningsarkiv. Jag tar mig för pannan och undrar om TV4 tolkar Tinas uttalande om att Jerusalem är Israels hjärta som rasism och att programmet inte lever upp till den egna slogan om nollrasism.


”TV4 drabbades av vår tids moralpanik.  Förr var det naket som väckte krav på censur och tystnad. Nu är det religion eller det är Israel.”

 

Martin Tunström, Barometern

 

Texten är ganska avslöjande för Barometerns ledarredaktion som inte vågar skriva att det handlar om muslimer. Än en gång är det muslimer som visar upp sin antisemitism och TV4 låter antisemiterna bestämma. Det är faktiskt det som det handlar om. Ren och skär rasísm mot judar och Israel som Palestinagruppen visar upp. 

Barometerns ledarredaktion visar också sin svaghet genom att inte våga säga att en spade är en spade. Nej, det handlar om antisemitiska muslimer som inte gillar det Tina Nordström uttalade i programmet.  Det finns mängder av dem i vårt samhälle. Palestinagruppen är säkerligen ett exempel där antisemitismen frodas. Den gruppen skulle Kaliber eller Researchgruppen Wallraffa och syna i sömmarna. Men som säkert alla förstår kommer det aldrig att hända.


Barometern är ju i grund och botten en borgerlig tidning och någon påstod att den skulle vara folkpartistisk. Då kan man ju undra lite över att Martin Tunström skriver följande.


”Det är den Israeliska ekonomin som ska isoleras. Även om produktionen sker inom erkända gränser om inte säkra gränser.”

 

Personligen väljer jag hellre varor från Israel än något arabland i Mellersta Östern. Men dessa länder har ju inte så mycket att exportera annat än dadlar! Dessa länder är också verkligen ”fina demokratier” som uppenbarligen skall premieras om man skall tolka den rödgröna regeringen. Som i ett av sina första beslut erkände Palestina som en stat. Som tack för besväret bjuds nu Margot Wallström in av arabförbundet att tala i Kairo. Vilken merit! Ett besök på Tahirtorget i all ensamhet för att syna jämställdheten kanske vore en intressant upplevelse för Margot Wallström!


Margot Wallström är inte min utrikesminister och hon kommer heller aldrig bli det!

 

 

PS

Tro det eller ej! Men jag flyger med Norwegian senare ikväll. Söder ut! Incheckad!


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 149 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4 5 6 7 8
9
10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24
25 26
27
28 29
30
31
<<< Mars 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se