thoralf

Alla inlägg under december 2014

Av Thoralf Alfsson - 22 december 2014 23:22

Tidningen Dagens Samhälle beskrev för några veckor sedan befolkningsökningen till Stockholm. Befolkningen växer med ca 100 personer per dag eller under 2013 med 35 833 personer.

Tidningen hade även gjort en grafisk bild över hur befolkningsökningen ser ut i praktiken. Men även ett diagram över utvecklingen de senaste 14 åren.


 


 


När man sedan läser artikeln så får man också veta att av de 14 som flyttar in till Stockholm från andra delar i Sverige är 8 utrikes födda. Hmmm...


Om man sedan fördjupar sig ytterligare över antalet födda så förstår säkert alla att många av de födda föds i familjer där båda föräldrarna är utrikes födda. I andra fall är en av föräldrarna utrikes född. Med ledning av statistik från SCB kan man anta att ca 16-18 av de födda har utrikes bakgrund.


Det skulle i så fall innebära att 53 av 100 personer är utrikes födda och att ytterligare ca 16 har utländsk bakgrund. Stockholms befolkningsökning består således av 70 procent personer som är utrikes födda eller har utrikes bakgrund. Maximalt 30 procent har svensk bakgrund!


Jag gissar att 7-klöverns politiker är helnöjda med en sådan utveckling. Grafiken kunde istället ha sett ut enligt nedan. Den hade varit mer korrekt.


 


Jag vill så här i elfte timmen önska alla mina läsare och besökare på min blogg en riktig God Jul!


PS


Mattias Karlsson på väg att bli utbränd!
ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 22 december 2014 11:47

Jag har under de senaste veckorna presenterat en rad siffror angående Migrationsverkets utbetalningar till kommerna och landstinget i Kalmar län. Jag hoppas att alla noterat att i dessa siffror ingår inte kostnaderna för asylboende som t.ex Bert Karlsson driver. En liten uppskattning från min sida är att de 29 boenden med ca 4 300 asylsökande som finns i Kalmar kostar närmare ca 600 miljoner kronor på årsbasis i skrivande stund. Om man sedan även lägger till de ersättningar som Migrationsverket betalar ut till kommerna och landstinget hamnar vi på ca 1 miljard kronor eller 1 000 miljoner kronor i Kalmar län. En fin julklapp till länets skattebetalare.


 


När man sedan betraktar utvecklingen så inser säkert alla vart vi är på väg. Försämrad välfärd, mindre i plånboken för alla men framförallt för pensionärer med låg pension. Fortsatt kräftgång på skolområdet med ökat antal utanförskapsområden som följd och därmed sannolikt också ökad kriminalitet.

Hur kan någon fortsätta rösta på partierna i 7-klövern?


Bidragssamhället och massinvandringen är på väg att underminera hela det svenska samhället.


Migrationsverkets utbetalningar till Skånes kommuner och region Skåne kommer under 2014 bryta ”drömgränsen” på en miljard kronor.


I nedanstående siffror saknas fortfarande summorna för december.


 Svensken tycks ha blivit fullständigt imun mot miljon och miljardrullning inom Migrationsverket. De svenska journalisternas viktigaste uppgift tycks vara att undanhålla kostnaderna för det svenska folket. Allt under mantrat ”alla människors lika värde”.


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 21 december 2014 09:57

Stefan Löfven löfte i jultalet.


”Jag kommer aldrig någonsin att låta personlig prestige gå före Sveriges bästa, aldrig!”


Då borde det vara dags att börja samtala med Sverigedemokraterna.


Jag ogillar starkt politiker som inte håller sig till sanningen! I Kalmar har vi socialdemokraten Johan Persson som är kommunalråd. Han är inte bara lokalpolitiker han sitter även i socialdemokraternas partistyrelse. Det gör uppenbarligen att han blivit maktfullkomlig och att han själv försöker förvränga sanningen så att det passar honom och hans retorik.


Det har hänt mer än en gång på senaste tiden. Blir han sedan tagen på ”bar gärning” blir han tjurig och tvär men han erkänner aldrig något. Ödmjukheten är som bortblåst, om den nu någonsin funnits men det tror jag faktiskt den gjort.


Efter Göran Hägglunds utspel om invandringen har dock Johan gått i taket med sina förvrängningar eller rena lögner! Eller är det så att hans kunskaper om invandringen, asylsystemet, etableringsreformen och kostnader är så obefintliga?


I ett blogginlägg och på facebook sprider han rena lögner!


Johan Persson påstår att Kristdemokraterna och Göran Hägglund vill sänka dagersättningen för asylsökande. Hans Facebook inlägg har delats mer än ett hundra gånger. Både på bloggen och på Facebook länkar han till Migrationsverkets uppgifter.

 

Allt är helt fel! Göran Hägglund och Kristdemokraterna vill sänka etableringsersättningen! Citat från debattartikel i DN.


"Möjligheten att sänka nyanländas etableringsersättning något bör därför prövas."


Etableringsersättning kan bara den få som fått uppehållstillstånd och fått ett boende i någon kommun och därmed också folkbokförd i en kommun. En familj med tre barn kan få upp till 21 300 kronor per månad skattefritt i etableringsersättning, etableringstillägg och bostadstillägg.


Johan Persson sprider därmed flagranta lögner på nätet! Lögner som delas hejvilt på Facebook. En partistyrelseledamot borde ha bättre kunskaper.

Kunde inte hans sambo Malin Almqvist som är länsråd och handhar flyktingfrågor på Länsstyrelsen rätta Johan Persson?


Jag har påtalat detta via Facebook men som ni kan se hjälper det inte. Utan hans okunskap tycks vara total. Eller snarare ovilja att lyssna på någon annan, särskilt en Sverigedemokrat.


 

 

Efter detta tiger Johan Persson! Ynkligt!

 

Eller är massinvandringen så viktig för Johan Persson och socialdemokraterna att Johan Persson på det här sättet vill driva frågan om ökade ersättningar till asylsökande.

 

Vill Johan Persson och Socialdemokraterna att ersättningarna höjs till asylsökande och personer inom etableringsreformen?

Av Thoralf Alfsson - 20 december 2014 11:02

Jag vet att de lokala journalisterna följer min blogg men att de aldrig kommenterar den offentligt. Trots att jag varje vecka och ibland dagligen presenterar fakta och statistik från Migrationsverket, SCB, Socialstyrelsen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen följer de aldrig upp dessa uppgifter. Tidningarnas läsare skall hållas okunniga om massinvandringens kostnader och konsekvenser.


Avhoppade lokala vänsterpolitiker citeras desto oftare i borgerliga Barometern.


Det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson ges dock stort utrymme i lokalmedia men ytterst sällan är vinklingen kritisk. Inte ens när Johan Persson bryter praxis reagerar dessa journalister. Barometern skall ju trots allt vara en borgerlig tidning.


Onekligen känns det som de lokala journalisterna "lever" i symbios med den lokala "makten" och därför inte vågar skriva kritiska artiklar. Det samma tycks gälla andra personer inom t.ex näringslivet, förutom ett antal personer som gått i pension och lämnat karriären bakom sig, vilket vi sett angående protesterna mot Linnéuniversitetets byggplaner i hamnen och till viss del angående Gota Medias bygge av mediehus.


I måndags hölls årets sista kommunfullmäktigemöte där bland annat budget för 2015, ökad flyktingmottagning och alla valärenden avhandlades. Jag hade faktiskt förväntat mig att de lokala journalisterna skulle åstadkomma lite mer!


Jag har i flera blogginlägg tagit upp hur Johan Persson ändrade reglerna för politiska sekreterare efter valet, när valresultatet var klart, helt emot praxis. Men det var inte det enda. Nu är alla valen för den kommande mandatperioden gjorde och som förväntat utestängs SD från i stort sett alla arvoderade platser/tjänster. Därför har jag gjort en sammanställnig över hur fördelningen ser ut i förhållande till hur valresultatet såg ut.


Ni journalister som läser detta får gärna använda dessa siffror i era artiklar. Jag kommer inte anmäla er för brott mot upphovsrätten ;-)


Så här ser mandatfördelningen ut i Kalmar kommun.


 

  

Ovanstående valresultat skall du sätta i relation till nedanstående fördelning av fasta arvoderade tjänster. Här ser du hur demokratin fungerar i praktiken och hur SD mobbas.


 


Sverigedemokraterna fick 10,03 procent av rösterna men ”demokratin” ger oss endast 2,3 procent av de årsavoderade ekonomiska resurserna för att bedriva politik.


Till detta skall läggas det partistöd som betalas ut. Detta sker i stort sett proportionellt mot valresultatet och ger nästan 30 000 kronor per mandat (Grundstöd + mandatstöd)


Jag försökte vid flera tillfällen få till en valteknisk samverkan mellan partierna i oppositionen med enda syfte att plocka nämnd och styrelseuppdrag från majoriteten men hos M, KD och MP fanns inget sådant intresse. Vi hade kunnat plocka ca 25 platser ifrån majoriteten vid en sådan samverkan. Nu fick istället Socialdemokraterna i stort sett alla dessa platser (ej årsarvoderade platser).


Jag vet att väldigt många är intresserade av hur dessa val utföll i kommunfullmäktige men att media underlåter att redovisa detta. Jag tillhandahåller dock en lista över alla fasta årsarvoderade tjänster för respektive parti och vem som erhållit dessa tjänster. Jag anser faktiskt att media har den skyldigheten.


Så här har majoriteten bestående av S, V och C fördelat de fasta årsarvoderade tjänsterna.


 


Och så här fördelades de fasta årsarvoderade tjänsterna för oppositionspartierna.


 

Av Thoralf Alfsson - 19 december 2014 20:56

 


I augusti besökte jag Sandby borg på Öland. Tyvärr hade man avslutat årets utgrävningar vid mitt besök. Utgrävningarna och de fynd man gjort och de teorier som arkeologerna framlägger har väckt stor uppmärksamhet.

Se följande klipp.Utgrävningarna leds av Kalmar läns museum i Kalmar. Tyvärr finns det inga pengar för fortsatta utgrävningar nästa sommar men nu har man startat en insamling för att nå 400 000 kronor för att kunna fortsätta med utgrävningen som till stor del görs med ideela krafter. Man har dock bara fått in 128 000 kronor och risken är stor att man inte når dessa 400 000 kronor och att man då får ställa in utgrävningarna kommande sommar. Läs artikel i Barometern


Jag tycker att det är en stor skandal att våra skattepengar inte räcker till detta projekt!

 

Jag blir helt enkelt riktigt förbannad över att massinvandringen går före vårt eget kulturarv. Risken är dessutom stor att skattplundrare istället förstör mycket vid Sandby borg.


När man ser vilka enorma summor som Migrationsverket delar ut bara till kommunerna i Kalmar län blir jag upprörd när Kalmar läns museum inte ens kan erhålla 400 000 kronor av våra skattemedel för att fortsätta utgrävningarna utan måste gå ut för att tigga för att kunna utforska vårt kulturarv.


Får god lust att göra uppror mot det politiskt korrekta samhället!


Här hittar du insamlingen och mer information.


http://www.sandbyborg.se/


Av Thoralf Alfsson - 19 december 2014 11:02

”Jag har varit arg och sorgsen denna höst. Över att vi blivit ett land där ingen diskuterar hur vi ska lösa samhällsproblem för att alla är upptagna med att klistra etiketter på varandra. Över att vi inte ser vilka som får betala priset för vår underlåtenhet att göra politiken bättre.”

 

Göran Hägglund, partiledare KD


Vilket hyckleri! Göran Hägglund och hans Kristdemokraterna är en part som varit väldigt upptagna med att klistra etiketter på Sverigedemokraterna och våra företrädare. Flera kristdemokratiska ledamöter som kritiserat sitt parti och haft åsikter om den förda politiken har antingen lämnat sina uppdrag eller till och med lämnat partiet som t.ex Gunilla Gomér. Flera riksdagsledamöter avstod ifrån att kandidera vid höstens val och jag hörde antydningar om orsaken till detta under samtal i riksdagens korridorer under våren när listorna hade spikats.


Göran Hägglund är nog snarare arg och sorgsen över att han inte har hela partiet med sig utan att han i ren desperation nu tvingas till en kursändring för att inte ramla ur riksdagen. Det handlar om en kursändring under galgen och sådana kursändringar är aldrig trovärdiga. De leder dessutom sällan till någon framgång.


Christopher Dywik som är den lokale kristdemokraten i Kalmar välkomnar utspelet i Östran.


”Det är välkomnande att han äntligen tar bladet från munnen, säger Christopher Dywik, gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.

Särskilt välkomnar han förslaget om att ersätta det permanenta uppehållstillståndet med ett tillfälligt uppehållstillstånd som sträcker sig i tre år.”

 

Så sent som i måndags voterade vi om ökad ”flyktingmottagning” i kommunfullmäktige. Voteringen slutade med 55 Ja och 6 Nej. Vi är 6 ledamöter från SD. Med andra ord inget stöd från KD och Dywik. Om voteringen varit idag kanske KD röstat annorlunda.


Men det mest horribla i Kristdemokraternas utspel är den skattebefrielse som invandrare skulle få under 5 år då de skulle få ha inkomster på 500 000 kronor utan att behöva betala någon skatt. Detta förslag är minst sagt hånfullt mot arbetslösa svenskar och fattigpensionärer.


Fattigpensionärer tvingas betala många tusen kronor varje år trots att de bara har inkomster i den storlek som invandrare skulle få skattebefrielse ifrån. Skandal!


Snacka om att Göran Hägglund hånar Sveriges fattigaste grupper!


Förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd och lägre bidrag (etableringsersättning) är något som jag och SD förespråkat under många år utan de minsta förståelse från andra partier. Istället har vi fått epitetet rasister och de senaste veckorna även facister.


Kostnaderna för etableringsersättningen har jag ju tagit upp en lång rad blogginlägg under december. Idag har jag dessutom fått en uppdatering av dessa kostnader fram till november månad. Jag har även sammanställt utvecklingen av kostnaderna för etableringsersättningen för Kalmar läns kommuner i ett diagram. Kostnaden närmar sig nu 10 miljoner kronor per månad eller drygt 100 mijoner kronor per år för Kalmar län men då är inte Arbetsförmedlingens kostnader för etableringscoacher med räknad. Dessa kostnader ligger sannolikt på 40-50 miljoner kronor för Kalmar län. Efter nyår kommer jag återkomma med korrekta siffror för hela Etableringsreformen.


Kostnadsutvecklingen är dock minst sagt dramatisk!


 

 

PS

Ulf Lundell är en patetisk figur som uppenbarligen tog illa vid sig av att Richard Jomshof sågat honom som artist ;-)


Att han nu vill stoppa spelandet av Öppna landskap visar att han hör hemma i samma sandlåda som Dinamarca, Linholm, Rågsjö o.s.v

Med risk för att jag nu blir okynnesanmäld av Lundell lägger jag upp följande youtube-klipp.Av Thoralf Alfsson - 18 december 2014 17:47

Idag tar Barometern upp problem angående hälsoundersökningar för asylsökande. Hade jag eller någon annan uttalat oss som den asylsökande från Syrien gör i artikeln hade vi klassats som rasister av de politiskt korrekta journalisterna.


 


Jag delar uppfattningen att en hälsoundersökning skall ske väldigt tidigt av de asylsökande då det även finns andra sjukdomar som kan spridas än de som nämns ovan.


Men tänk om Barometern och andra tidningar någon gång kunde lyfta fram kostnaderna för sjukvård för asylsökande. Att ansvariga politiker inom landstinget skulle lyfta kostnaderna är ju det samma som de skulle kritisera sig själva, vilket är högst osannolikt.


Andra kostnader som hyrläkare diskuteras flitigt av både politiker och av media. Då är man inte ”rädd” för att berätta om kostnaderna. Men när det gäller flyktingpolitiken är det ett fullständigt tabu!


För att mina läsare ändå skall få lite begrepp om kostnaderna så kommer här en del av landstingets kostnader som Migrationsverket betalar ut ersättning för. Notera att detta sannolikt bara är en mindre del av kostnaden då det bara rör asylsökande. Inte de som fått ett uppehållstillstånd!


 


 


Jag återkommer när det gäller KD:s utspel idag om invandringspolitiken. Det vill jag gärna kommentera och ge min personligen synvinkel på. Men ikväll skall jag på julbord på Kalmar slott så det får vänta ;-)

Av Thoralf Alfsson - 17 december 2014 18:17

IF Metall försöker nu utesluta en förtroendevald Sverigedemokrat i Vimmerby, Sandor Högye från facket. Sandor har invandrarbakgrund från Ungern och en viss erfarenhet av totalitärt styre och maktmissbruk. Han har varit medlem i IF Metall under många år utan det minsta problem. Sandor fyller dessutom pensionär under 2015, ändå vill IF Metall utesluta honom från facket på grund av hans uppdrag för Sverigedemokraterna i Vimmerby. I Vimmerby finns den centerpartistiska tidningen Vimmerby Tidning som driver en mycket negativ kampanj mot SD med fula och falska vinklingar på många artiklar om SD och dess företrädare. Men med Annie Lööf och Centerpartiets politik är det väl inte så förvånande.


Jag är själv uppvuxen i Vimmerby kommun så jag är väl uppdaterad på utvecklingen och känner flera av de som jobbar på tidningen sedan min tid i Vimmerby men även i grannkommunen Hultsfred. Under perioden 2006-2010 vägrade Vimmerby Tidning ta in insändare/debattartiklar som jag skrivit men även från andra Sverigedemokrater. Jag hade själv flera samtal med redaktionschef Alf Wesik på tidningen


För en tid sedan kallades Sandor till ett möte med två ombud från IF Metall. Den ena är lokalt ombud i Kalmar län och den andra kom från IF Metall centralt i Stockholm. Deras agenda var att övertala Sandor att lämna facket frivilligt något som Sandor tackade nej till. Han beskylldes av ombuden för att vara rasist och för att han inte stod för alla människors värde! Sandor argumenterade för sin sak genom att bland annat påtala statistik från BRÅ som visar en högre brottsstatistik för utrikes födda och personer med utländsk bakgrund.


Han blev då rejält förvånad då dessa båda ombud hävdade att det inte gick att lita på statistik som hade sin källa från det svenska polisväsendet då den ”svenska polisen var rasistisk”.

 

Ett minst häpnadsväckande uttalande från dessa ombud vilket föranledde Sandor att kontakta mig och berätta om detta möte. Jag har kontaktat ombudet från Stockholm för att få en kommentar till deras uttalande men han vägrar svara på mina meddelanden. Man kan dessutom också undra om LO-förbunden har någon form av register för åsiktsregistrering av Sverigedemokrater?


Jag undrar vad polisens fackförbund anser om sina ”kollegor” inom IF Metall? De kan knappast vara särskilt glada över detta osmakliga påhopp på hela svenska poliskåren.


Sandor, stå på dig! Låt inte IF Metall få köra över dig!


------------------------------


För mig framstår det mer och mer tydligt, inte minst efter Novus senaste opinionsundersökning där SD och S går kraftigt framåt att det är Socialdemokraterna som är vår huvudmotståndare i det kommande valet.

 

Socialdemokraternas hårda attityd och vidriga anklagelser de senaste dagarna visar med all tydlighet detta. Handen sträcks ut till alla partier förutom SD. Där är det istället en knytnäve som gäller!

SD bör slå tillbaka hårt politiskt mot Socialdemokraterna genom att driva frågan Massinvandring eller välfärd mycket tydligt i den kommande valrörelsen. Men minst lika hårt skall frågorna om


  • Höjd A-kassa
  • Stopp för arbetskraftsinvandring inom sektorer där det inte råder brist på arbetskraft
  • Återställd pensionärsskatt
  • Villkoren för småföretagare (sjuklöneansvar, arbetsgivaravgifter)

Genom att driva dessa frågor väldigt hårt vid sidan om massinvandringen kan vi sannolikt skicka Socialdemokraterna till sitt sämsta valresultat på 100 år!


Om vi sedan även attackerar Miljöpartiet för deras landsbygdsfientliga politik och Vänsterpartiet kommunisterna för sin företagsfientliga politik och sedan hoppas på att Socialdemokraterna kanabaliserar på dessa båda partier kanske vi kan skicka ut Dinamarca (V), Lindblom (MP), Rågsjö (V) och Stålhammar (MP) från riksdagen.Pia Kjaersgaards omdöme om Sverige och 7-klöverns politiker får allt mer relevans.


"Spørgsmålet er ikke, hvad man skal kalde Sverigedemokraterna. Det eneste relevante spørgsmål er, hvad man skal kalde Sverige.


Nogle har omtalt det som ”DDR light”. Andre har kaldt det et konsensussamfund. Personligt tror jeg ikke, at det rigtige ord er opfundet endnu. Sverige er så vanvittigt, at det adskiller sig fra alle andre samfund i historien, og i virkeligheden er det måske ikke statsvidenskaben, som skal inddrages i navngivningen, men snarere fagkræfter inden for psykiatrien med speciale i skizofreni og fortrængning af følelser.


Pia Kjærsgaard, MF, værdiordfører, Dansk Folkeparti"


Läs hela artikeln i Den korte avis


PS


Det verkar som den socialdemokratiska talmannen Urban Ahlin inte har någon kontroll över riksdagens ledamöter. Talmannens roll är att sätta stopp för deras patetiska uppförande. Men med en hatisk gruppledare som Maria Ferm är det väl dömt att misslyckas. Socialdemokraterna tycks inte lyckas med något just nu. Förutom förvirring och bristande respekt för demokratin.


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4
5
6 7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27 28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se