thoralf

Direktlänk till inlägg 29 oktober 2014

SOCIALDEMOKRATISK BESPARING I KALMAR

Av Thoralf Alfsson - 29 oktober 2014 18:18

Socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande i Kalmar Johan Persson hävdar att kommunen måste spara 1,50 heltidstjänst på politiska sekreterare i den politiska organisationen på grund av ett ansträngt budgetläge.


Besparingsförslaget innebär att socialdemokraterna ökar sina tjänster som politiska sekreterare från 1,5 heltidstjänst till 2,75 heltidstjänst. Det är socialdemokratisk besparing i Kalmar!

 

I stället slår man undan benen för oppositionen genom att ta ifrån partierna stora delar av deras tjänster som politiska sekreterare.


Jag kallar det för maktmissbruk, ohederligt och ett förakt för demokratin och valresultatet. Där socialdemokraterna förlorade ett mandat och Sverigedemokraterna gick fram med fyra mandat.


PS

Alliansen och MP har gått ut med i pressmeddelande med kritik mot Socialdemokraterna och Johan Persson men som vanligt fick SD inte delta trots att även vi drabbas väldigt hårt. Både Barometern och Östran skriver om det på webben. Men artiklarna är låsta så det finns ingen anledning att länka till dem.


 

 
 
Ingen bild

Lars Rosén pol sek KALMAR

29 oktober 2014 18:40

M samarbetar med MP trots att MP vill lägga ner Bromma flygplats. Märklig signal från M till näringslivet.

 
Lassekolja

Lassekolja

29 oktober 2014 18:57

Åter ett uttryck för politisk panik inför ett kraftigt växande SD!?!

http://www.status.st

 
Ingen bild

Stockholmsnatt

29 oktober 2014 19:38

Fördelen med 7-klöverns odemokratiska agerande är att SD vinner än fler sympatisörer. Du gör ett fantastiskt jobb i att lyfta fram och belysa de odemokratiska strategier och handlingar som 7-klövern begagnar. Toralf, du är en klok och klarsyn man. Hoppas du kommer in i Riksdagen till nästa val, där hör du hemma. /Stockholmarn

 
MetalHeadViking

MetalHeadViking

30 oktober 2014 05:00

Helt j*vl* otroligt!

När man inte tror att Sossarna kan sjunka lägre. Så gör dom det ändå!

SKANDAL!

http://detopaverkadesinnet.blogspot.se

 
Svensson

Svensson

30 oktober 2014 07:49

Nu måste det bli nyval, SD kommer öka i det nya valet.Vi ska visa dom andra partierna,vilka det är som går framåt.

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com

 
Ingen bild

Hulda mk1

30 oktober 2014 07:59

Annat ämne.
Det många skjutningarna i landets förorter är nu aktuellt i media. I artiklar, intervjuer och ledarartiklar oroar man sig över desa händelser, söker en förklaring och eftersöker åtgärder för att få ett slut på alla mord och andra brott.

Men alla glider förbi den riktiga orsaken, den gigantiska invandringen och dessa människors ofta våldsamma kulturer och dåliga/obefintliga respekt för det nya landet.
Flosklerna staplas på varandra och det blir nästan skrattretande att höra makthavare slingra sig med hjälp av den politiskt korrekta ordlista som verkar finnas.....

 
Ingen bild

Onkel Sven

30 oktober 2014 08:24

Jojomen ," människors lika värde " stämmer inte i alla lägen !

 
Ingen bild

Gute

30 oktober 2014 08:44

Polisen valde bort kriminaltekniker efter brutal misshandel.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-valde-bort-kriminaltekniker-efter-brutal-misshandel/

En 61-årig man kämpar för sitt liv efter en brutal misshandel i Malmö. Men kriminaltekniker undersökte aldrig platsen – polisen trodde helt enkelt inte att de skulle finna några bevis. ”Vi vill inte slösa med våra gemensamma skattepengar heller”, säger förundersökningsledare Lennart Bergergård.

Som det ser ut nu för våra tekniker är de väldigt belastade, särskilt i en stad som Malmö. Vi har också en massa arbetstidsbestämmelser att förhålla oss till - man får inte åka ut och jobba längre än si och så.

Det har hänt att man inte skickat tekniker till en skjutning på grund av arbetsbelastningen.

 
Ingen bild

Lärare

30 oktober 2014 10:20

Ja, SD finns ju inte. Det är vad medierna försöker "pådyvla" folket. När NATO diskuterades, redovisade man vad Alliansen och de Rödgröna tyckte, inget om SD. Man utelämnar Sveriges tredje största parti i en sån pass viktig fråga. Vi accepterar inte den behandlingen längre.

Nu väntar vi på nyval. Oj, vilka rubriker det kommer bli: - "SD ställer till politisk kaos i landet osv..." När det i själva verket är de övriga som bäddat för situationen genom att helt enkelt nonchalera det tredje största partiet, inte ens vill samtala med dem.

Så här kan inte Sverige fortsätta styras, vi blir helt enkelt ruinerade, kommer bli minoriteter i vårt eget land. Tack och lov framträder allt fler ekonomer och övriga samhällsdebattörer och försöker få till en ändring, men det går trögt.

SD måste fortsätta gå på offensiven, vi får inte lägga oss, vi ska kräva att demokrati ska råda i de olika politiska sammanhangen.

Vart har United Minds tagit vägen, vågar de inte redovisa resultatet? Manipulering pågår säkert.

Glöm inte sprida det nya stapeldiagrammet överallt, tåg, restauranger, bibliotek och till grannar, släkt och vänner!

 
Ingen bild

Lena

30 oktober 2014 10:28

Fruktansvärt hur landets myndigheter inklusive polisen missköter sitt ansvar och uppdrag att se till att Sverige ska vara en rättsstat. Hur ofta hör man inte "Sverige ska ligga i framkant"? Ju mer politiker uttalar sig i det ena eller andra förstår jag att allt är tvärtom som de säger. När ska Sveriges politiker ta sitt ansvar och se till att det finns tillräckligt med resurser o pengar för att sköta allt enl.de föreskrifter de ska följa?

Jag tänker än en gång i mitt stilla sinne att det är meningen....

 
Ingen bild

jurist

30 oktober 2014 10:43

Här är beviset på att regimen i Sverige är kriminell och olaglig!


I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994.

Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU, så hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat. Sveriges riksdag överlät då även beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och den inre marknaden (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Trots att det var förbjudet, fattade riksdagen i november 1994 beslutet att upphäva grundlagsskyddet som fri stat. Detta var en form av statskupp. Det är sannolikt det största brott, som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Alla riksdagspartier, (utom Miljöpartiet, vars riksdagsledamöter lade ner sina röster) röstade för att avskaffa grundlagsskyddet som fri stat.

Därför gäller följande från och med Sveriges anslutning som medlem i EU 1/1 1995: ”Principen om EU-rättens företräde innebär, att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller” (Sekretariatet för Europainformation på Utrikesdepartementet: ”Kort om EG” sid. 2, 1993, Stockholm).

I december 2001 lade regeringen fram propositionen 2001/02:72 ”Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.” I denna föreslogs en rad ändringar i grundlagen.

Genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval beslutade riksdagen i juni och i november 2002, att regeringsformen ska ändras i enlighet med regeringens förslag.

Regeringsformen har ändrats så, att riksdagen ska kunna överlåta beslutanderätt till EU inom ramen för samtliga EU-områden. 1994 överlät riksdagen beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och inre marknad.

2002 utvidgades EU:s beslutanderätt till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik samt straffrättsligt och polisiärt samarbete. Varje beslut om överlåtande av beslutanderätt ska antas av riksdagen med minst tre fjärdedelar av de röstande eller genom det förfarande, som gäller för stiftande av grundlag (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Men som framgår av regeringsformen kapitel 10:5 får grundlagsskyddet som fri stat aldrig avskaffas. Att detta likväl har skett, är en form av statskupp. Genom 1994-års och 2002-års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor.

Båda besluten strider mot vår svenska grundlag.

Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket. EU:s föreslagna grundlag syftade till att föra över ännu mer makt från de enskilda medlemsländerna till EU.

På så sätt skulle en maktelit i fortsättningen ännu mer diktera över varje medborgares privatliv. Den föreslagna nya EU-grundlagen har bortröstats och har därför satts ur spel. Folket i Holland och i Frankrike har sagt ett klart nej till den nya EU-grundlagen.

Samtliga EU-länder var tvungna att godkänna EU:s grundlag, innan den skulle kunna börja gälla. Det hade räckt, att bara ett EU-medlemsland hade sagt nej till EU:s nya grundlag för att den skulle förkastas. Den föreslagna nya EU-grundlagen har därför lagts på is i Sverige.

EU:s nya grundlag har fallit, och därför kan även EU:s framtida existens ifrågasättas. Motsättningarna mellan EU:s medlemsländer har fördjupats. Förutom förkastandet av EU-grundlagen har även EU:s budget skapat stora problem mellan EU:s medlemsländer.

Romfördraget, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget är den lagstiftning, som 2006 styr EU:s medlemsländer. De över 100 000 sidor lagtexter i dessa fördrag utgör redan nu ett starkt hot mot vår frihet som självständiga nationer.

Genom dessa lagtexter har EU redan inskränkt medlemsländernas inflytande på viktiga områden. Den nya föreslagna EU-grundlagen, bygger på de gamla fyra fördragen, som idag dikterar oss, tillsammans med ny lagstiftning, som ytterligare förstärker EU som en superstatsdiktatur.

Syftet med EU är att fortsätta att ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid. EU:s superstatsdiktatur är inte förankrat hos folken i Europa.

 
Ingen bild

pg

30 oktober 2014 10:49

Ett litet steg i rätt riktning!

"På sikt blir övriga partier tvungna att börja prata med Sverigedemokraterna. Det menar Lars-Ingvar Ljungman, ordförande för Moderaterna i Skåne där SD blev vågmästare i 13 kommuner och näst största parti i mer än var tredje kommun.

Det är i en intervju med Svenska Dagbladet om Sverigedemokraternas stora framgångar i Skåne som Ljungman konstaterar att dagarna då SD kunde avfärdas och ignoreras är förbi. På sina håll varnas det till och med för extraval på grund av partiets höga siffror.

Någonstans blir beröringsskräcken lite larvig, som Ljungman uttrycker det, och frågar sig när ett parti ska uppfattas som legitimt.

– Var går gränsen? 30 procent? 40 procent? 50 procent? Varför skulle ett vänsterparti med 5-6 procent vara legitimt men inte Sverigedemokraterna?"

http://avpixlat.info/2014/10/29/tung-moderat-vill-se-samarbete-med-sd/

 
Ingen bild

nu krävs juristskärpa

30 oktober 2014 11:12

Kap 10, 5 § Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till Europeiska

gemenskaperna så länge som dessa har ett fri- och

rättighetsskydd motsvarande det som ges i denna regeringsform

och i den europeiska konventionen angående skydd för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom beslut, varom

minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens

beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande

av grundlag.I annat fall kan beslutanderätt, som direkt grundar sig på

denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter,

användningen av statens tillgångar eller ingående eller

uppsägning av internationella överenskommelser eller

förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till

mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken

riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig

domstol. Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som avser fråga

om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag,

riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller fråga

om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i

2 kap. Angående beslut i fråga om överlåtelse gäller vad som är

föreskrivet om stiftande av grundlag. Kan beslut i sådan

ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fråga om överlåtelse

genom ett beslut, varom minst fem sjättedelar av de röstande

och minst tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse skall

gälla som svensk rätt, får riksdagen genom beslut i den ordning

som anges i andra stycket föreskriva att också en framtida, för

riket bindande ändring i överenskommelsen skall gälla här i

riket. Sådant beslut får endast avse framtida ändring av

begränsad omfattning.Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej direkt grundar

sig på denna regeringsform kan, i annat fall än som avses i

första stycket, genom beslut av riksdagen överlåtas till annan

stat, till mellanfolklig organisation eller till utländsk eller

internationell inrättning eller samfällighet. Riksdagen får

också i lag bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i

särskilda fall besluta om sådan överlåtelse. Innefattar

uppgiften myndighetsutövning, skall riksdagens förordnande ske

genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande

förenar sig. Riksdagens beslut i fråga om sådan överlåtelse kan

också fattas i den ordning som gäller för stiftande av

grundlag. Lag (1994:1375).

 
Ingen bild

pg

30 oktober 2014 15:21

Lyckliga Ni som bor i Kalmar och har Thoralf som håller koll!

Men tråkigt att det inte finns en "Thoralf" i varje kommun!

 
Ingen bild

J B Doe

30 oktober 2014 16:42

@ En annan lagändring, som inte gärna diskuteras, innebär att svensk trupp inte längre är förbjuden att öppna eld mot den egna befolkningen. Jag har aldrig hört någon motivera lagändringen.

 
Ingen bild

Lena

30 oktober 2014 17:13

@Thoralf
Har funderat lite på det här med hur människor, både i de sammanhang som du beskriver o även i största allmänhet, hur otroligt besviken man kan bli. Det som kommunordförande i Kalmar gör är ett otroliga svek! Det är att bryta inte bara mot ett förväntat allmänmänskligt uppförande som alla som övh fått en uppfostran VET att det är att bryta samhällskontraktet. Inte nog med det så fortsätter de andra partierna med mobbingen med ett oerhört dåligt uppförande genom att inte låta Sd få vara med på protesterna!
Vad kan man ska säga om sådana människor? Har svårt att förstå på dem och även att så många människor numera inte har tillräckligt med vett o etikett!

Detta "låga" tillstånd o uppförande som många visar idag kommer uppifrån. Jag anser att en av dem som visade vägen hur illa man kan uppföra sig var Reinfeldt när han inte talade till folket på två dagar efter det att självmordsbombaren slog till i Stockholm i julhandeln för några år sedan. I tystnaden låg inte bara ett förakt för folket utan också en härskarteknik som går ut på att "visa" folket att det är han som bestämmer. Han behöver minsann inte visa någon sympati för ett oroligt folk om vad som var på gång.
Tyvärr ser man detta beteende alltför ofta. Men som sagt det finns ett ordspråk som säger: Hut går hem! Hoppas vi får se det inom en fyraårsperiod.

 
Ingen bild

tant Gul

30 oktober 2014 17:41

Till Lena!

I all elementär enkelhet råder två alternativ.

1. Staten finns till för folket.

2. Folket finns till för staten.

Det har hitintills inte funnits ngt parti som tillämpar princip 1.

Påstå inte att SD ens gör ett försök i riktning mot princip 1.

 
Ingen bild

Dille

30 oktober 2014 18:17

Farligt spel som s i Kalmar bedriver. Farligt därför att alliansen mycket väl skulle förhandla fram något motsvarande i många många andra kommuner.

 
Ingen bild

Stundtahl

30 oktober 2014 18:32

...lite vid sidan om.
Läs/lyssna - en, två eller flera gånger- till uppläsning av boken Sotarna...en i sanning stimulerande upplevelse!
ISBN 978-91-87669-05-4
 
Ingen bild

Lena

30 oktober 2014 19:10

SD-debatt utan SD.
http://avpixlat.info/2014/10/30/bigott.sd-debatt-utan-sd/

 
Ingen bild

Lena

30 oktober 2014 19:45

Svetsar´n i högform..

https://www.youtube.com/watch?v=FIXiVcpkLNc&feature=em-hot

 
Ingen bild

Eric H

31 oktober 2014 06:58

Som jag brukar skriva något som heter "besparingar" finns inte inom politiken.
Inom politik är en besparing = omprioritering!
Man anser ett annat område vara mer värt än det område de ska "bespara" på.
När svenska folket förstår det och dess konsekvenser - då blir det revolution!

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Söndag 9 dec 10:39

Jag har alltid varit intresserad av statistik och alltid ansett att statistik är ett väldigt bra argument i debatter. Att kunna hänvisa till statistik från en statlig myndighet eller en offentlig verksamhet är mer eller mindre omöjlig att förneka, äv...

Av Thoralf Alfsson - Lördag 8 dec 19:49

När jag läser domen mot 22-åringen som nu dömts för 21 olika brott blir jag väldigt fundersam. Personen finns sedan tidigare i 9 avsnitt i brottsregistret. Dessutom var han en av de åtalade vid rättegången efter den stora branden i Berga centrum 2011...

Av Thoralf Alfsson - Fredag 7 dec 21:26

Fredagens upplaga av lokaltidningarna Barometern och Östra Småland avslöjar med all tydlighet hur olika tidningarna rapporterar om lokal brottslighet. Barometerns läsare förs bakom ljuset men Östra Smålands läsare ges små fingervisare om vilka brotts...

Av Thoralf Alfsson - Torsdag 6 dec 22:41

Jag blir mycket förvånad att SVT och Rapport/Aktuellt tar upp att IPCC anser att kärnkraften i världen måste byggas ut med mellan 91-190 procent om klimatmålen skall klaras av. Sverige gör precis tvärtom. Två reaktorer i Oskarshamn/Simpevarp har reda...

Av Thoralf Alfsson - Onsdag 5 dec 22:18


    Hanif Bali     Foto Thoralf Alfsson   Många Sverigedemokrater önskar och hoppas att Hanif Bali skall gå över till Sverigedemokraterna. Men det är bara naiva önskedrömmar. På det sätt som Sverigedemokraternas medlemsutskott och partisty...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 149 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13
14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
<<< Oktober 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se