thoralf

Alla inlägg under juni 2014

Av Thoralf Alfsson - 24 juni 2014 00:01

Vår debattartikel om solkraft publicerades av GP på webben. Inte lätt att få något publicerad i de större medierna.


”Sverigedemokraterna är dock långt ifrån ensamma om kritiken av regeringens nya solcellssubventioner. Konjunkturinstitutet har bland annat anfört att den samhällsekonomiska kalkylen som utredningen presenterat visar att skattereduktionen är olönsam. Man pekar på att inga koldioxidreduktioner kan uppnås och att systemets införande därför endast innebär kostnader.”


Läs hela artikeln.


I det infoblad jag jobbar med tänkte jag även lyfta några andra saker som bör uppmärksammas under valrörelsen eller rättare sagt påminnas om.


Jag har komprimerat den folder som vi lokalt kallat ”50-kronan” och som handlar om vård för papperslösa. Nu är den nere på en sida. Nu får mina läsare gärna ha synpunkter även på denna sida. Har fått många bra synpunkter på den sida jag la upp på bloggen igår.


 

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 22 juni 2014 21:04

”Vi kan känna oss stolta över att många söker sig till Sverige. Det är ett bra land vi lever i. Här blir man mottagen på ett bra sätt. FN:s flyktingorgan UNHCR säger att vi är bäst i världen och det betyder något, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.”


Läs hela artikeln i DN


Generaldirektören Anders Danielsson borde klaga hos Fredrik Reinfeldt och regeringen istället för att gnälla på kommunerna.


Det är i första hand regeringen som bär ansvaret för att 80 000 beräknas söka asyl i Sverige. Inte landets kommuner! Det borde väl en generaldirektör begripa.


Det är ett bra land vi lever i säger Anders Danielsson. I augusti 2013 var hans lön 128 200 kronor/månad. Han har säkert även fått en löneökning under 2014 med 3 000 – 5 000 kronor/månad. Tror fa… att han tycker det är ett bra land!


Jag tror inte fattigpensionären med enbart garantipension på drygt 8 000 kronor/månad håller med Anders Danielsson. I synnerhet inte när pensionärer dessutom får betala högre skatt på sin pension än vad motsvarande inkomst beskattas som inkomst av tjänst.


Jag hade satte större värde på om det var våra fattigaste pensionärerna som hade tyckt att det var ett bra land att leva i, istället för UNHCR.


Den politiskt korrekta eliten inom politiken och samhället som bär det fulla ansvaret för den situation som råder i Sverige skall utan tvekan fördömas hårt. De skall dessutom hållas ansvariga för den tickande bomb som håller på att brisera. Jag kommer att peka ut dessa personer i mina blogginlägg. Anders Danielsson är bara en i mängden.


Det går inte hindra folk från att söka asyl i Sverige! Men det går att förhindra att så många söker asyl i Sverige.


Nummer ett är att använda det regelverk som finns när det gäller Dublinförordningen.


Nummer två är att gå ut med att Sverige endast beviljar tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande  från alla länder. Och att principen att alla skall återvända till hemlandet när det är möjligt gäller till 100 procent.


Nummer tre är att reglerna för anhöriginvandring måste skärpas och dessutom följas.


Nummer fyra är att arbetskraftsinvandringen måste behovsprövas och skärpas till att bara gälla högkvalificerad arbetskraft.


Jag har ju under en längre tid jobbat med att försöka få fram diverse kostnader för invandringen på lokal nivå under vinter och våren. Tanken är att jag skall sätta samman dessa uppgifter i en upplysande 8-sidig folder i A5-format. Jag har nu ett första utkast färdigt där jag även tar upp några mer saker. Bland annat hur stor invandringen är till Sverige i jämförelse med våra nordiska grannländer.


Mina läsare på bloggen har ju tidigare fungerat som remissinstans och jag tänkte få in synpunkter även nu. Därför lägger jag upp en sida nu och det kommer fler sidor den kommande veckan.

Här är sida nr 3 i foldern.


 


Synpunkter tas gärna emot.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 21 juni 2014 20:41

Arbetsförmedlingens kostnader i Kalmar län ökade dramatiskt mellan 2012 och 2013.


Med anledning av de stora kostnaderna för Arbetsförmedlingen och de olika programåtgärderna har jag begärt att få ut kostnaderna för de olika grupperna som Arbetsförmedlingen bygger sin statistik på. Nämligen totalt, 18-24 år och utrikes födda.


I torsdags fick jag dock följande mail från ekonomiavdelningen på Arbetsförmedlingen.


 


Antingen är det så att man har ett undermåligt ekonomisystem med begränsade möjligheter till ekonomisk uppföljning. Eller är det ett rent politiskt beslut då det är valtider.


Under 2012 kostade de olika programen inom Arbetsförmedlingen 782 miljoner kronor i Kalmar län. För 2013 blev kostnaden hela 922 miljoner kronor. En ökning med hela 140 miljoner kronor eller närmare 20 procent.


 


När jag studerar siffrorna från kommunerna för försörjningsstöd och etableringsersättning så öker de inte i den takt de borde göra med tanke på den stora invandringen som sker till länet. Givetvis så döljer man lite av sanningen genom etableringsreformen som ständigt ökar i kostnad.

Men min tolkning av det hela är att man genom arbetsförmedlingen och de olika sätten med aktivitetsstöd, lönebidrag, instegsjobb, nystartsjobb o.s.v döljer konsekvenserna av massinvandringen.


På bara ca 17 månader har andelen utrikesfödda hos arbetsförmedlingen ökat från ca 23 procent till närmare 30 procent i Kalmar län och ökningstakten är accelererande.


I Kalmar kommun fanns ca 600 utrikes födda i något program i januari 2013. I maj månad 2014 var det ca 700 utrikes födda. En ökning med ca 17 procent! Man skall då komma ihåg att det bara är de utrikes födda, inte de med utländsk bakgrund. Då skulle siffrorna vara betydligt högre.


Sannolikt är kostnaderna för dessa 700 utrikes födda bara inom Kalmar kommun någonstans mellan 7-10 miljoner kronor/månad och då är inte några administrativa kostnader inräknade hos Arbetsförmedlingen.


Det är en tickande ekonomisk bomb!


Dessutom innebär dessa bidragsjobb en snedvridning av arbetsmarknaden. Det finns ett antal företag som satt i system att utnyttja anställda med lönebidrag, instegsjobb eller nystartsjobb. Som därmed kan konkurrera ut seriös företagare som betalar sin anställda hela lönen.


Erik Ullenhag har även en stor del av ansvaret i detta misslyckande! Ändå skryter Ullenhag med sina siffror i debatterna. Helt makalöst enligt mitt synsätt!

Av Thoralf Alfsson - 20 juni 2014 17:39

Trevlig midsommar önskar jag alla mina läsare av bloggen!

 

Det ser ut som om juni månad kan ge ett nytt månadsrekord av antalet unika läsare på bloggen.


Men jag skall även bjuda på något litet kort även på midsommarafton.


I veckan hängdes sverigedemokraten Ola Svensson ut av Radio Blekinge. Hans ”brott” var att han varit ute och handlat mat när han var sjukanmäld och att han skulle varit på landstingsfullmäktige. Nu har SD fler än en ledamot i landstingsfullmäktige. Enligt valmyndigheten har SD fem mandat. Så det kan knappast vara någon större skada skedd.


Vid Kalmars kommunfullmäktige i måndags var kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) frånvarande men det nämndes knappast i media.


Andrea Jilder som var ansvarig för uthängning i Radio Blekinge är utan tvekan anhängare av de rödgröna och kanske långt ut på vänsterkanten om man skall värdera hennes insatser på social medier. Men det är knappast förvånande. Pinsamt är bara förnamnet på denna uthängning.


Är du däremot miljöpartist så klarar du dig undan medias uthängningar. I februari var miljöpartisten Eva Öberg i Färjestaden och körde bil med 2,15 promille i blodet. I början av april dömdes hon till en månads fängelse. Inte ens efter fängelsedomen namngavs hon av Barometern. Inte ens vilket parti som politikern tillhörde uppgavs i Barometeren. Hon kallades kort och gott ”politikern”.


    

Barometerns artikel.


Nu noterar jag att Eva Öberg som är miljöskyddsinspektör inom Kalmar kommun på nytt kandiderar för Miljöpartiet. Hon inte bara kandiderar till kommunfullmäktige utan även till landstingsfullmäktige.


 


I valet till kommunfullmäktige står hon på andra plats och i allra högsta grad valbar. På landstingslistan är det 17:e plats som gäller.


Tänk om det varit en Sverigedemokrat som dömts till fängelse på samma grunder så sent som i april 2014 och som sedan varit på valbar plats till kommunfullmäktige. Inte bara Barometerns journalister utan hela mediakåren på riksplanet skulle jagat den sverigedemokraten och alla ansvariga inom partiet.


Nu är det en miljöpartist och största möjliga tystnad gäller i pk-media!


Media har än en gång visat hur man praktiserar "Alla människors lika värde"

Av Thoralf Alfsson - 19 juni 2014 23:14

Peter ”nalle” Lundgren gjorde bra ifrån sig i Studio Ett när han blev utfrågad om den nya gruppen. Väldigt bra att han sa ifrån direkt till programledaren. Givetvis blev han avbruten men då var det lite för sent.Mattias Karlsson blev också avbruten när han debatterade med Daniel Poohl från Expo. Det var nästan lite panik i studion när Mattias avslöjade lögnerna i Expo:s så kallade vitbok när det gällde varför vi tågade ut ur storkyrkan vid riksdagens öppnande 2010.Jag har laddat hem den så kallade vitboken och blev inte det minsta imponerad. Expo har sammanställt ett antal händelser som de uppenbarligen anser skulle vara rasism eller intolerans.


Jag har fått äran att medverka på två punkter. I första fallet gäller det att jag har dömts för förtal av en kommunist. Personligen har jag inte något dåligt samvete då allt det jag skrev i ett blogginlägg var helt sant. Men sanningen får inte skrivas offentligt om det inte handlar om en offentlig person. Enligt min mening var det en offentlig person men den uppfattningen delade inte det svenska rättsväsendet. Helt sanslöst!


Mitt andra omnämnade är faktiskt väldigt märkligt. I ett blogginlägg för bara drygt en månad sedan skrev jag om befolkningsutvecklingen i Kalmar län. Uppgifter som var hämtade från befolkningstatistik men som av Expo och ”Inte rasist men” ansåg vara rasistiskt eller till och med ännu värre. Nu tar man upp det ännu en gång.


 

Jag funderar på vad som kvalificerade mitt blogginlägg att få vara med i vitboken!


Det märkliga är att Barometern och Östran inte har uppmärksammat detta blogginlägg. I vanliga fall brukar Anders Blank på Barometern vara väldigt snabb med att plocka saker från Expo eller Inte rasist och slå upp det stort i Barometern. Men inte denna gång. Varför!


Har Barometern gjort bedömningen att man inte vill upplysa läsarna i Kalmar län om det stora befolkningsutbyte som pågår. Det senaste decenniet har årligen antalet svenskar i länet minskat med ca 1000 personer/år men samtidigt har antalet med utländsk bakgrund ökat med ca 1000 personer/år. Det kan utan tvekan beskrivas som befolkningsutbyte.


Med tanke på att landshövdingen Stefan Carlsson och länsstyrelsen nu övertalat alla länets kommuner att öka mottagningen av invandrare kommer sannolikt takten i befolkningsutbytet öka. Men i grund och botten ligger ansvaret på 7-klövern.


Av Thoralf Alfsson - 19 juni 2014 00:00

Ikväll vill jag ge media ”fingret”!


Media jagade SD innan EU-valet i frågan om vilken grupp SD ville ansluta sig till om vi kom in i EU-parlamentet. Men frågan var för tidigt ställd av media.


Efter att SD fick 9,7 procent och två mandat har media förnöjt konstaterat att SD sannolikt skulle bli grupplösa i EU-parlamentet.


Ikväll blev saken offentlig att SD inte alls blir grupplösa utan blir medlemmar i EFD.


”Det är oerhört glädjande att vi fått klart med gruppfrågan. Vi blir nu medlemmar i en EU-kritisk grupp som leds av Nigel Farage som måste betecknas som Europas främsta företrädare för att sätta stopp för EU-federalism och maktöverföringen från medlemstaterna till Bryssel. Detta skapar bra möjligheter för vår partigrupp i parlamentet under mandatperioden, säger Jimmie Åkesson.”

 

De läsare som följt bloggen under några år vet att jag vid många tillfällen lagt upp klipp med Nigel Farage och jag har dessutom ifrågasatt varför svensk media aldrig nämnt Nigel Farage eller att man visat några av de repliker som han fyrat av i EU-parlamentet.


Väldigt glädjande! Ännu en milstolpe kan läggas till Sverigedemokraternas historieskrivning.


Ett besked som gör det än roligare att följa vad som händer i Bryssel!


Media har ju aldrig tidigare visat något större intresse av att vissa Nigel Farage framträdanden i EU-parlamentet. Nu kommer säkert svensk media formera sig till en attack på UKIP och Nigel Farage. Det lär nog inte dröja så många timmar. Skall bli intressant att se vad public service fått ihop till eftermiddagens StudioEtt i P1 och kvällens nyhetssändningar.


Eftersom jag har ägnat de senaste blogginläggen åt energipolitik, vindkraft och i viss mån klimatpolitik så lägger jag därför upp ett par klipp när Nigel Farage tar upp detta.


Nigel Farage och UKIP om vindkraft.


Nigel Farage om klimatförändringarna.


Häpnadsväckande att till och med Barroso använder sig av siffran 99 procent av vetenskapen. Högre nivå än så är det inte på Barroso. Skrämmande!

Av Thoralf Alfsson - 17 juni 2014 16:39

 


Elproduktion med vindkraftverk är mer eller mindre helt beroende av ett högt elpris och dessutom ett subventioneringssystem med elcertifikat. Utan intäkterna från elcertifikaten är alla investeringar uppenbarligen inte lönsamma om man skall tro aktörerna på marknaden. Eller i varje fall hur de agerar i sin verksamhet.


Inte ens ett vindkraftverk som är installerat och på plats är ekonomiskt försvarbart att reparera om inga elcertifikatsintäkter finns. Elcertifikatsintäkter utgår nämligen endast under de första 15 driftåren för ett vindkraftverk. Därefter är intäkterna endast de som kommer av vilket pris man kan sälja den producerade elenergin för på marknaden.


Nu börjar allt fler vindkraftverk falla för denna 15-års gräns och det får konsekvenser när elcertifikatsintäkterna uteblir. Vi kan se allt fler vindkraftverk som står stilla dag efter dag, månad efter månad. I vissa fall rör det sig om havererade växellådor i dessa vindkraftverk.


Tydligen är kostnaden alldeles för hög för att det skall löna sig att investera i en ny växellåda i dessa äldre vindkraftverk. Utan de får stå i det svenska landskapet med sina rotorblad mekaniskt fastlåsta för att inte förvärra skadorna.


Hur länge skall ett vindkraftverk få stå kvar utan att producera elenergi innan ägarna skall tvingas montera ned vindkraftverket och återställa markområdet?

 

Jag noterade under hösten att ett vindkraftverk i Mellböda på norra Öland stått stilla en tid. När jag kollade upp statistiken kunde jag notera att det inte producerat någon elenergi sedan Sep-okt 2013 och så är fallet fortfarande. Se vindkraftverket Rebecka som passerade sin 15 årsdag den 1 augusti 2013.


 


När det fortfarande stod stilla under vintern kontaktade jag bolaget Slitevind som äger vindkraftverket och frågade om orsakerna till stilleståndet. Jag fick följande svar.


 


Svaret kom den 23 mars men jag tror att man fortfarande försöker hitta en lösning eller så hoppas man på högre elpriser.


Några hundra meter ifrån Rebecka finns detta vindkraftverk som är något av de andra verken i tabellen. För mig är det faktiskt helt sanslöst att Borgholms kommun beviljat ett bygglov för vindkraftverk på denna natursköna plats söder om Böda hamn.


 


Att sedan Borgholms kommun krånglar med fritidshusägare som vill bygga ut sina hus med några kvadratmeter är minst sagt horribelt. För den som inte har koll styrs Borgholms kommun av Centerpartiet som har kommunalrådsposten.


98 procent koldioxidfri elproduktion 2012! Ändå subventionerar vi byggandet av vindkraftverk.


 

Tänk viken samhällsekonomisk vinst Kalmar län hade gjort med 60 poliser extra. Tänk så många brott som förhindrats och hur många brott som skulle kunna klarats upp. Vilket ökat förtroende det hade givit för polismyndigheten. Nu smörjer skattebetalarna och elkonsumenterna istället EON med elcertifikatsintäkter.

Av Thoralf Alfsson - 16 juni 2014 21:19

Klimatpolitiken när det gäller framtida elproduktion måste utgå från fakta. Det är något som jag anser inte sker idag. Istället är det ett antal klimatalarmister, lobbyorganisationer och inte minst Miljöpartiet som blåser under denna faktaresistens som råder inom etablissemanget och sprids i media. 


Alla politiskt korrekta parter tycks försöka undvika att berätta hur stor del av den svenska elproduktionen som är ”fri” från koldioxidutsläpp. Klimatalarmisterna är inte det minsta intresserade av att berätta om hur verkligheten ser ut. Sanningen är faktiskt inte så intressant för klimatalarmisterna. 


Under 2012 var drygt 98 procent av svensk elproduktion koldioxidfri! 


Under 2012 hade vi i Sverige dessutom ett produktionsöverskott på hela 19 000 GWh!  

 

Dessa två parametrar innebär i praktiken att det är fullständigt meningslöst att subventionera t.ex vindkraft med elcertifikat. Svensk elproduktion är mer än tillräcklig vid dagens nivåer. Det är till och med så att energiförbrukningen förväntas sjunka i framtiden. 


Den som däremot lyssnar på Miljöpartiet och media får dock en helt annan bild än verkligheten. Så här ser energiproduktionen ut för varje energikälla under 2012 enligt Svensk Energi. 


 


Staplarna för olja, gas och kol är nästan svåra att se. 


Summerar man sedan ihop det fossilfria energiproduktionen som är fri från koldioxidutsläpp och jämför det med den fossila energiproduktionen ser det ut enligt nedan.


    


Är det logiskt att subventionera vindkraften med miljardbelopp när verkligheten ser ut så här? 


I samband med Almedalsveckan 2012 genomförde Demoskop en enkät om hur klimatkunniga och hur energikunniga politiker eller personer som sympatiserar med riksdagspartierna är i verkligheten. Ett stort antal klimatrelaterade frågor ställdes. En av frågorna tycker jag var synnerligen intressant när man granskar hur personerna svarat. 


”Hur stor andel av Sveriges elproduktion tror du är fri från koldioxidutsläpp?” 


Hela ca 75 procent svarade att mindre än 50 procent av elproduktionen var koldioxidfri. Endast drygt 3 procent angav svarsalternativet mer än 90 procent av elproduktionen var koldioxidfri. 


Bland folkpartister är kunskapen allra bäst eller hela 7 procent svarade rätt. Vänsterpartister har inte helt förvånande sämst kunskaper i denna fråga. 


Det är en skrämmande okunskap som uppenbarligen även existerar bland samhällsmedvetna människor. 


Tack vare denna okunskap kan Miljöpartiet driva sin politik med hjälp av media. ”Die dummen schweden” köper dessutom denna felaktiga politiska indoktrinering utan att ifrågasätta den det minsta.


 

 

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19 20 21 22
23
24
25
26
27
28 29
30
<<< Juni 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se