thoralf

Direktlänk till inlägg 13 mars 2014

JAG TAR MIG FÖR PANNAN

Av Thoralf Alfsson - 13 mars 2014 23:51

Bo Frank (M) skrev häromdagen följande på sin blogg.


”För nästan alla jag talar med är det dock obegripligt att regeringen låter miljöpartiet styra flyktingpolitiken i Sverige.”

Bo Frank (M) Växjö

 

Nu har det hänt igen! Det skall bli ännu enklare att stanna i Sverige för personer utanför EU. Jag tar mig för pannan och undrar vad Alliansen sysslar med.


Bo Frank kommenterar det på sin blogg.


”Samtidigt har regeringen träffat en ny överenskommelse med mp om att världens mest generösa flyktingpolitik skall bli än mer generös. Stödet för svensk flyktingpolitik bland medborgarna eroderar. Vore intressant att få veta hur sådana beslut kommer till. Det är i vart fall inget som diskuteras på bredare front i partiet.”


Det är uppenbart att nya moderaterna vill köra opinionssiffrorna i botten!! Svårt att se det på något annat sätt, man vill helt enkelt låta de rödgröna ta över.


Nya Moderaternas mål tycks vara att krossa småpartierna FP, C och KD.Igår dök en proposition upp från regeringen om Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (2013/14:151)


Jag tar mig för pannan när jag läser den inledande texten!


”Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget.”

 

När jag sedan läser en sammanfattning av vad  remissinstanserna svarat blir jag förbluffad med tanke på ovanstående påstående.”Flera remissinstanser anser att skatteincitamentet ska ges en annorlunda utformning. Konsumentverket, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Eskilstuna kommun, HSB Riksförbund, Hushållningssällskapens förbund, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun, Svensk Vindkraftsförening, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Tekniska verken Linköping Nät AB anser att ett system med s.k nettodebitering av el som omfattar kvittning av energi- och mervärdesskatt, förkortat nettodebiteringssystem, ska införas i stället för en skattereduktion.Exergetics Energisystemteknik AB, Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att ett nettodebiteringssystem som omfattar kvittning av energiskatt ska införas. Statens jordbruksverk och Svensk Vindenergi framhåller att en skattereduktion har den nackdelen att den inte träffar den som inte har någon skatt att reducera.Konjunkturinstitutet (KI), Regelrådet, Skatteverket, Statens energimyndighet, Bostadsrätterna Sverige och Svensk Elbrukarförening avstyrker förslaget. KI anser att skattereduktionen är samhällsekonomiskt olönsam. Regelrådet anser att konsekvensanalysen saknar en bedömning av om förslaget medför kostnader för ansökningsförfarandet såvitt avser företag. Skatteverket anser att skattelagstiftningen inte ska belastas med uppgifter som kan lösas på annat sätt. Statens energimyndighet och Bostadsrätterna Sverige anser att frågan om vilket slag av incitament som bäst främjar mikroproduktion av förnybar el och utformningen av incitamentet behöver övervägas ytterligare. Svensk Elbrukarförening anser att Sverige inte behöver mer produktionsresurser för el.Statens jordbruksverk, Uppsala universitet, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningens Riksförbund, O2:s vindkraftskooperativ, SalaHeby solelförening, Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftsförening, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO), Sveriges Konsumenter, Telge Energi AB, TelgeEnergi Vind och Telge Kraft AB anser att s.k andelsägd elproduktion ska få skattereduktionen.”Ändå anser regeringen i sin proposition att en majoritet av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget. Det är minst sagt hårresande enligt min mening.

 

De instanser som yttrat sig är dessutom väldigt tunga instanser! Speciellt de som avstyrker förslaget!


Jag tar mig för pannan än en gång!


Väldigt roligt att SD-TV lagt upp mitt anförande angående punktskatter på SD-Kurirens webbsida och YouTube. Det hör inte till vanligheterna att jag får den förmånen. Är det möjligen en "vink" till valberedningen att man har gjort ett "misstag" med sitt förslag till riksdagslista. Vem vet?Med tanke på vad jag tar upp i mitt anförande om punktskatter och de subventioner som finns till vindkraften är dagens inslag i SVT minst sagt aktuellt. De rödgrönas och Centerpartiets förslag är att öka subventionerna. Var moderaterna står är det ingen som vet!


 
ANNONS
 
Ingen bild

OT

14 mars 2014 00:28

För att vara frank, Frank - "Pat Condell: A society of cowards": http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5Z38qqSZZEc

 
Ingen bild

OT

14 mars 2014 00:59

Är detta vad Frank vill?

"Rödare kan ingen vara,
Än Reinfeldts lilla skara,
DDR göms undan i himlafästet,
kommunister har infiltrerat nästet.

Reinfeldt sina trogna vårdar,
Uti Täbys helga gårdar,
Över dem Han sig förbarmar,
Bär dem uppå fadersarmar

Vad Han tar och vad Han giver,
Samme quisling Han förbliver,
Och Hans mål är blott det ena,
moderaternas undergång allena"

Psalm 248 - Tryggare kan ingen vara: http://www.youtube.com/watch?v=8A98i0ihExc

 
Ingen bild

OT

14 mars 2014 01:39

@EXPO

"...There's a man going around taking names
And he decides who to free and who to blame
Everybody won't be treated all the same...": "Johnny Cash - The Man Comes Around": http://www.youtube.com/watch?v=3L33OWl2eUQ

 
Ingen bild

robban

14 mars 2014 02:50

märkligt att de som tillstryker förslaget är de som faktiskt är en jävig part i de flesta fallen och ska inte ens vara remissinstans över huvud taget. de instanserna som är viktiga säger ju att förslaget är kass. varför ens skicka ut frågor på remiss, är ju slöseri med tid och pengar om man nu skiter i resultatet.

 
Stefan K

Stefan K

14 mars 2014 04:26

Det vore tveklöst intressant att höra diskussionerna i de moderata leden. Jag tror mig veta att partiledningens syn på migration och samarbete med Mp inte på långa vägar delas av gräsrötter och företrädarna för de gamla Moderaterna.
Jag tänker ta varje tillfälle i akt att fråga de moderater jag känner och de valarbetare som kommer att dela ut flygblad i valrörelsen.

Apropå verklighetsfrånvarande.
Under riksdagens frågestund i veckan applåderades Annie Lööf efter sitt svar till Markus Wiechel. Bland flera väl inövade floskler använde Lööf dessa ord:
"På längre sikt är jag övertygad om att en invandring berikar Sverige".

Det är 40 år sedan svenska regeringar bytte en fungerande arbetskraftsinvandring mot en olönsam bidragsinvandring. För 40 år sedan var inte ens Annie Lööf född och hur länge till ska vi vänta? Ytterligare 40 år? Då är Annie Lööf 71 år och har överlämnat Sverige till barnbarn och barnbarnsbarn.

Undrar vilket Sverige de stackarna kommer växa upp i?

http://petterssonsblogg.se

 
Ingen bild

Micke

14 mars 2014 06:20

God morgon! Från det ena till det andra Thoralf nu står du med på rikstagslistan enligt Fria tider/Exponerat:):)

 
Ingen bild

OH

14 mars 2014 06:41

En annan sak.
Trots att avgifterna till EU hela tiden synes öka har Svenska regeringen beslutat att de matproducerande lantbrukarna i landet skall få arealersättningen sänkt med 9,3%.
Det börjar bli dags igen för SD att informera landsbygdens folk om sin politik.

 
Svensson

Svensson

14 mars 2014 06:53

Moderaterna tycks vilja förstöra innan dom lämnar över makten,Fredrik Reinfeldt och Anders Borg beter sig som små barn.Så seriösa är dessa människor.

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com

 
Ingen bild

Stefan A

14 mars 2014 07:55

"hårdför blogg" kallades nyss Thoralfs blogg på TV, herregud vad trångt yttrandefriheten börjar sitta i Sverige, tystnadens rike...

 
Ingen bild

tant Gul

14 mars 2014 08:14

Vilken betydelsefull funktion fyller nr 10. Margareta Larsson.
Stockholm?

Tillhör hon partiets blytunga ballast?

Eller ingår hon sas i trossen, likt en Mutter Courage, som håller kaffet varmt?

Tacksam för svar.

 
Ingen bild

bonnläpp

14 mars 2014 08:35

@Thoralf, ingen politiker utom några få bryr sig om vad väljarna tycker och tänker. Eftersom det är inte väljarna som väljer politikerna, utan partierna. Se på dig själv som ett bra exempel.

Allt snack om folkvalda är århundradets bluff. Hur skall det kunna förändras eftersom partierna styr. Folkrevolution mot systemet möjligtvis, men det kommer inte att hända.

 
Ingen bild

Hacke

14 mars 2014 08:59

Reinfeldt tycks föra den brända markens politik.
Inget av värde skall finnas kvar när han tvingas lämna över i höst.
Hans arv blir ett tidigare välfärdsland i ruiner och upplösning såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt.

 
Ingen bild

Pepparholm

14 mars 2014 09:02

Otålig medborgare klagar ofta på att det tar så lång tid att genomföra det som synes vara en självklar lag. Ta som exempel att stoppa bilmålvakterna som man väl hållit på med i fem år. Då svarar regeringen oavsett färg, att rättssäkerheten kräver remissrundor. Thoralfs redovisning ovan visar klart att remisserna kan slopas eller förkortas till någon vecka. För statsrådet kan inte läsa innantill eller struntar man helt i vad andra säger.

 
Ingen bild

Hulda mk1

14 mars 2014 09:19

Stefan A... "hårdför blogg". Ja, hyllar man inte mångkultur, Islam, vänsterextremism och istället värnar Sverige och vårt kulturarv, då får man tyvärr alltid kritik.
Journalisternas vänstervridna åsikter visar sig då tydligt...

 
Ingen bild

Hulda mk1

14 mars 2014 09:21

Pepparholm... Ja, det finns mycket som borde kunna avhandlas på en förmiddag. Men om det ger SD "vatten på sin kvarn", då gäller låångbänk...

 
Ingen bild

pappasven

14 mars 2014 09:57

Thoralf

Som vanligt i detta land där stora förbättringar finns är det dock så, nuförtiden, att det viktiga är att skriva slutsatsen. Sedan att 9 av 10 instanser har en annan syn är ointressant tror t.m.f att även om alla var emot så skulle man säga att det bifölls. Skatter till höger och vänster men sedan så pårioriterar man "sina skyddslingar med jobbskatteavdrag etableringstillägg och bidrag som bara kan äskas av vissa grupper a.k.a (ny)anlända (för en del som behöver stöd har varit i landet länge.
Och så länge man, i EU, säger att det är orätt (CeciliaM.) att alla inte tar lika ansvar borde man reglera invandringen till alla EU-länder så att det blir lika då? Att först vara extrem och sedan kärva att "de andra" gör likadant är ju bara dumt...naturligtvis skall man i sann demokratisk och jömlik anda reglera där det är lättast att justera...dvs om ett fåtal länder (a.k.a. Sverige) sticker ut vänligen justera där då...att Sverige skall driva ett minoritets-intresse är ju helt fel...så CM jobba inåt i stället. Se till att Sverige anpassar sig till en flykting såväl som asyl-invandring i nivå med övriga EU det kan ingen kritisera....dessutom så skall även denna anhörighetsasyl ingå i "kvoten" som är Sveriges del av ett lika ansvar.....om man, mot förmodan, ser en stor nytta av invandringen på en sö hög nivå som enbart Sverige gör borde vi alla inse att pensionerna höjs, bidragen höjs, bostäder byggs etc. etc. men eftersom alla de saker jag räknar upp och mer därtill inte verkar berikas av Sveriges speciella agerande är det snarare så att Sverige gör större förluster på detta än de flesta andra....VARFÖR???????????????

 
Ingen bild

Farbror Sven

14 mars 2014 10:04

Margareta Larsson (SD) är den enda i Sveriges Riksdag som tydligt kämpat för oss som tillhör föreningen Vanvårdad och bortglömd , och det gjorde hon bra !

 
Ingen bild

Waterbug

14 mars 2014 10:15

Den som inte inser att Thoralf är en gigantisk tillgång för ett parti som vill bibehålla sin intellektuella trovärdighet borde få sin hjärna grundligt undersökt.

Det är bloggposten här ovan ett talande bevis för.

Jag höll på att sätta morgonkaffet i vrångstrupen när jag läste vad M Karlsson hade att säga om den "alternativa listan"

http://sdkuriren.se/kommentar-till-den-alternativa-riksdagslistan/

Föjande citat är makalöst provocerande för en enkel människa:

"Tyvärr anar jag genomgående en total frånvaro av djupare analys och helhetstänkande och både hoppas och tror att valberedningens betydligt mer genomarbetade förslag kommer att vinna gehör bland våra kloka ombud. "

 
Ingen bild

Magentan

14 mars 2014 10:44


"Bara de senaste tre åren har Norge utvisat över 15.000 personer som tagit sig in i landet olagligt. Av dessa har mer än en tredjedel varit dömda brottslingar."
[...]
Kriminella utlänningar som uppehåller sig olagligt i Norge har utvecklats till ett stort samhällsproblem. Många norrmän drabbas av deras kriminalitet, får sina hem länsade, utsätts för våld osv. En stor del av pengarna slussas ut ur Norge, till anhöriga i hemländerna eller i vissa fall till terrororganisationer.
Så här säger justitieminister Anders Anundsen (Frp):
– Det är inte OK att uppehålla sig olagligt i Norge och i synnerhet inte att dessutom begå brott. Detta skall bestraffas och de ska ut ur landet."

http://avpixlat.info/2014/03/14/stora-problem-med-kriminella-illegala-i-norge/#more-89475

Vilken otur norrmännen har att deras "papperslösa" är kriminella! Men vilken tur vi svenskar har att alla våra "papperslösa" här enbart består av oskyldiga stackars änglalika varelser (åtminstone enligt vår numera MP-ledda alliansregering).

 
Ingen bild

konen

14 mars 2014 11:52

@ Waterbug

"Tyvärr anar jag genomgående en total frånvaro av djupare analys och helhetstänkande och både hoppas och tror att valberedningens betydligt mer genomarbetade förslag kommer att vinna gehör bland våra kloka ombud. "

Vem sjutton har förtroende för denna person efter detta minst sagt medvetet vilseledande, förenklade och ansvarslösa uttalande?

 
Ingen bild

Magentan

14 mars 2014 12:00

@ Waterbug
Beträffande Mattias Karlssons provocerande kommentar om den alternativa riksdagslistan.

Håller verkligen med dig Waterbug! En häpnadsväckande provokation mot en STOR majoritet av SD:s (åtminstone hittills trogna) kärnväljare!

Vad har hänt med den tidigare så sansade och sympatiske Mattias Karlsson? I radio P1:s nyhetsblock i morse kom han dessutom med uttalanden som utan tvivel orsakar förlust av en mängd sedan länge säkra SD-röster från Byggnadsfacket (och från sossarna). Hur smart är det att provocera mot Byggnads SD-röstare SAMTIDIGT som Jimmie Åkesson åker runt och besöker Sveriges olika arbetsplatser för att försöka värva sosseröster till SD? Och nu kan man alltså på SD:s officiella hemsida läsa denna nedlåtande kommentar om SD:s gräsrötter ute i landet!?

Detta bådar verkligen inte gott inför årets val. SD var på mycket god väg att få minst 15% riksdagsröster i september. Varför sätta igång denna turbulens så här i elfte timmen? Har vissa personer där uppe drabbats av hybris och inbillar sig att man både kan ha kakan och äta den?

Lyssna på gräsrötterna och håll kursen stadigt, annars går det åt fanders!

 
Ingen bild

Lundabo58

14 mars 2014 12:43

@ Waterbug

Håller helt med dig. Att påstå att det förslaget är "genomarbetat" är ett slag i ansiktet på gräsrötterna ...med personer på listan som, sittande i valberedningen, valt sig själva på garanterat valbara platser och andra som bl a öppet förespråkar emottagande av s k "ensamkommande", m.m, m.m, samtidigt som populära företrädare ställs utanför.

 
Lassekolja

Lassekolja

14 mars 2014 12:47

Brukar inte ök av Barbaren´s och MP´s(Muppartiet´s) typ kallas "brända jordens taktik", med tanke på ett allt mer sannolikt valresultat i höst?

http://www.status.st

 
Ingen bild

pg

14 mars 2014 14:12

Och det kostar på att hantera:

Svenska myndigheter betalar allt mer för att utvisa människor som nekas asyl. I fjol kostade avvisningsresorna en kvarts miljard kronor.
Vid ett tillfälle hyrdes en Boeing 737 in för att flyga fem afghaner till Kabul. Enbart flygresan kostade 271 000 kronor per person.


http://www.sydsvenskan.se/sverige/kraftig-okning-av-kostnader-for-avvisningar/


 
Ingen bild

Tony

14 mars 2014 16:54

Då fattas inga pengar, man kan ju fråga sig varför man
behöver att hyra en Boeing 737 för att frakta 5 personer?
Det finns små jetplan som tar upp till 10-15 pasagerare
Att hyra ett plan som tar flera hundra passagerare för att
frakta fem man tyder på att det handhas av totalt
verklighetsfrånvarande personer som skiter i kostnader!

 
Ingen bild

Gute

14 mars 2014 17:42

Även jag tar mig för pannan, kan det här vara årets xxxxx?!

Svensk Damtidnings chefredaktör Karin Lenmor om SD-Kvinnor:
– Vi har vänt på varenda sten och letat, men, sorry SD, det finns inga smarta, tongivande kvinnor hos er, säger Karin Lenmor. http://www.resume.se/nyheter/tidskrifter/2014/03/14/annie-loof-har-blivit-en-hackkyckling/#.UyMocJMcjfs.twitter

Sveriges "feminister" kommer givetvis i vanlig ordning att kraftfullt protestera mot ett sånt nedsättande uttalande om deras medsystrar....

 
Ingen bild

Bertil

14 mars 2014 18:58

Bra inlägg Thoralf, intressant att få läsa inlägg som handlar mer om riksdagsarbetet. Om allmänheten får bättre kännedom om vilka konstiga beslut som ibland fattas gynnar det nog de som agerar klokt och konsekvent.

I ditt inlägg går det att utläsa att många remissinstanser (heter det så?) agerar i eget intresse. Kan förstå om man gör det i andra frågor men i det här fallet handlar det om frågor som är viktiga för landet Sverige, trots det ger en del företag och föreningar svar som tydligt skulle gynna dem själva.

Tycker detta är tråkigt men tydligen finns ingen skam i kroppen när det gäller egna intressen, trots att landets intresse borde väga tyngre. De berörda borde skämmas.

 
Ingen bild

Thoralf A

14 mars 2014 19:06

Bertil

Visst är det så. Roligt att du ser detta. Det är inte i bara detta fall som man bara tänker på sin egen myndighet, organisation eller företag.

 
Ingen bild

Widstrand

15 mars 2014 12:06

LÅT DE HÄR GRÖNA KOMMUNISTERNA FÅ JOBBA IGEN ALLA PENGARNA DET HÄR KOSTAR MED ÖKAD INVANDRING.
FÖR BOK PÅ DE ÖKADE KOSTNADERNA, OCH SAMLA SEDAN IN DE HÄR ANSVARIGA o ALLA SOM SLÖSAT BORT VÅRA PENGAR. LÅT DEM SEDAN BYGGA VÄGAR, HACKA STEN, BRYTA MALM, FÖRÄDLA TRÄ MM TILLS DESS DE HAR BETALT AV -VARENDA KRONA!!!

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6
7
8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Mars 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se