thoralf

Direktlänk till inlägg 4 mars 2014

PARODI PÅ SVENSK FÖRSVARSPOLITIK

Av Thoralf Alfsson - 4 mars 2014 18:01

 

Visby ringmur, Dalmanstornet   Foto Thoralf Alfsson


Idag och helt plötsligt vill alla partier satsa pengar på det svenska försvaret och speciellt på Gotland. Tidigare har uppenbarligen 7-klövern ansett att Visby ringmur varit tillräckligt försvar av Gotland. Det enda parti som i varje budget i riksdagen sedan 2010 yrkat på ökade anslag för försvaret är Sverigedemokraterna.


Det är beklämmande att läsa Jan Björklund uttala sig för Dagens Industri enligt följande.


”På Gotland vill han se ett återinförande av framför allt luftvärn och kustförsvar. Jan Björklund konstaterar att ”alla partier talar om Gotland nu”, men att han fram till i förra veckan varit ensam om att argumentera för militära styrkor på Sveriges östligaste ö.”


Det sorgligaste är dock att svensk media spelar med i detta hyckleri. Enbart för att inte Sverigedemokraterna skall gynnas.


För snart 3 år sedan skrev jag ett blogginlägg angående just Gotland.


”Igår var jag på ett seminarium i riksdagen med rubriken ”Stormakten Ryssland, Gotland och Sverige”. Medverkande var följande personer.

Bo Pellnäs, säkerhetspolitisk expert
Karlis Nerenieks, generalmajor (res), fd rektor Försvarshögskolan
Claes Arvidsson, ledarskribent SvD

Den som besitter Gotland behärskar Östersjöområdet!

Gotlands strategiska betydelse har inte förändrat sig på 200 år.

Den bild som dessa personer målar upp är allt annat än positiv och mycket oroande med tanke på den upprustning som pågår i Ryssland. Vad har Ryssland för avsikter med den stora upprustningen? En fråga som ansvariga i Sverige i allra högsta grad måste ställa sig.

Den ryska försvarsbudgeten var 2002 ca 500 miljarder rubel. Nästa år, alltså 10 år senare kommer den vara inte mindre än 2100 miljarder rubel.

Ryssland har under 2010 skrivit kontrakt med Frankrike om köp av landstigningsfartyget/helikopterhangarfartyget Mistral. Ett köp som oroar många och som förändrar det säkerhetspolitiska läget även i Östersjön.

De senaste stora ryska militärövningarna ”Zapad” och ”Ladoga” borde också vara ett varningens tecken för Sveriges försvarsminister Sten ”tomhylsan” Tolgfors men så tycks inte vara fallet. Vad är det egentliga syftet med dessa övningar? Handlar det verkligen om att öva försvar av en gasledning eller finns det något annat i bakgrunden?”

 

Men redan 2008 skrev jag på bloggen om hur man avrustat Gotland, alltså innan jag kom in i riksdagen. Gotland är det nuvarande svenska territorium som senast var ockuperat av främmande makt, Ryssland.

Läs mitt gamla blogginlägg om den ryska ockupationen.


Veckans utspel om försvarspolitiken från 7-klövern är inget annat än ren parodi på svensk försvarspolitik! Kanske dags att även bjuda in även Sverigedemokraterna till Folk o Försvar istället för partiet som förespråkar ett icke-vålds försvar.


UPPDATERING!


Även ett klipp där Kent Ekeroth "sänker" marit Poulsen.


 
ANNONS
 
Lassekolja

Lassekolja

4 mars 2014 18:48

På område efter område apar 7:an efter Sverigedemokraterna. Detta senaste exemplet visar åter vilka hycklare 7-klöver´n är. Ett annat aktuellt exempel är ett lärlingssystem av tysk modell. Det har SD haft "på programmet" sedan 90-talet!
Visar även att svensk media inte är mogna sin uppgift, som krävs i en representativ demokrati, vilken per definition förutsätter välinformerade väljare!
Bra jobbat Thoralf, att Du tar upp ännu en intressant fråga!

http://www.status.st

 
Ingen bild

Pepparholm

4 mars 2014 18:54

Det är Reinfeldt som har avrustat Sverige för att få röster från Miljöpartiet!!!

 
Ingen bild

Stellan Bojerud

4 mars 2014 19:03

Vi i SD presenterade 2010 en konkret plan för hur försvaret av Gotland skulle organiseras. Planen publicerades förutom i interna media även i saligt avdomnade Newsmill.
Jag är så trött på att andra söker ta ära för det vi gjort.

 
Ingen bild

Gute

4 mars 2014 19:09

Det var ett stort misstag att avskaffa den allmänna värnplikten, och det som enda syfte att omfördela kostnader.

Ett försvar får kosta hur mycket som helst för att skydda landet, men räknar man på det rent ekonomiskt så behöver det inte bli så höga kostnader, och arbetslösheten skulle sjunka markant.

Nu när det helt plötsligt har blivit på tapeten att vi ska försvara oss igen så förväntar jag mig stora rubriker i pressen,

"SD HAR LÄNGE PRATAT OM ATT SATSA PÅ FÖRSVARET, NU VAKNAR DE ANDRA PARTIERNA"

det kan man ju glömma för det var inte något negativt.

För att göra det så säkert som möjligt på det enklaste viset, anlägg en robotbas på Gotland och problemet är löst för stunden, vi andra kan utrustas med pansarskott och AK5!

 
Ingen bild

Waterbug

4 mars 2014 19:20

Och dom anklagar SD för att vara populister...

Det här verkligen makalöst signifikativt för det absurda hyckleriet dagens politiker pysslar med, men misströsta inte för mycket ty folket är inte lika lättlurade längre och många även icke SD-anhängare kommer garanterat att höja på ögonbrynen över de här lappkasten.


 
Ingen bild

Gute

4 mars 2014 19:24

Stellan, jag har stor respekt för din erfarenhet och kunskap om försvaret i Sverige, och dessutom verkar du vara en fin människa.

Vill du vara vänlig och publicera förslagen om SD:s försvarspolitik på Thoralfs blogg, den är så välbesökt och då vet vi att många läser dem, framförallt journalisterna.

Kopiera länkarna och klistra sedan in dem genom att trycka Ctrl+v.

Hälsningar från ett försvarslöst Gotland!

 
Ingen bild

mom-61

4 mars 2014 19:50

@ Stellan Bojerud.
Detta lär inte heller vara den sista gången. Vi kommer framöver att få se gång på gång hur de övriga partierna kommer att föreslå just det SD redan gjort. Det är oundvikligt. Väntar bara på den dagen då de föreslår en minskad invandring. Så väldigt, väldigt lågt av dem.

 
Ingen bild

Gute

4 mars 2014 19:52

Thoralf, inte för att vara petig men det heter Rubel.

 
Ingen bild

givakt

4 mars 2014 22:24

I och med att SD inte kommunicerar detta till allmänheten så vet inte någon om vad ni kräver. Visst Stellan ni har gjort det och det, men som sagt när ingen vet om det är det inte till mycket hjälp.

Var är SD:s femtio miljoners mediesatsningen, i egna fickor?

Thoralf kan bortse från gnället, han är den ende som överhuvudtaget kommunicerar med bonnläpparna till väljare.

 
Ingen bild

Tommy

4 mars 2014 22:36

Winberg kanske ska vägra delta i direktsända debatter och ställa ultimatum att hon ska få använda livlinor. Ring en vän(förslagsvis Kent E), Fråga Google och 50/50.

 
Ingen bild

Stellan Bojerud

4 mars 2014 22:39


Jag avstår att tala i egen sak, utan låter en objektiv bedömmare komma till tals:

Wiseman's Wisdoms


En blogg om i första hand försvars- och säkerhetspolitik


SubscribeRSS FeedSubscribeComments


Hem
Kontakt
Replik?
Kommentera
Inlägg (RSS)
Kommentarer (RSS)
Valguiden: Sverigedemokraterna
Vilka är de dimensionerande hoten mot Sverige för ditt partis försvars- och säkerhetspolitik? Vilken säkerhetspolitisk situation och vilken typ av angrepp ska utgöra dimensionerande hot och styrande krigsfall för den svenska försvarspolitiken?

Att planera mot något specifikt hot är meningslöst, eftersom det kommer att ta uppåt 25 år att återuppbygga ett nationellt existensförsvar. Planeringen bör därför under denna uppbyggnadsfas istället utgå ifrån ett rimligt ianspråktagande av Sveriges värnkraft och ekonomiska resurser.

Med de resurser som fram till 2014 kan komma att stå till förfogande kan endast ett försvar mot strategisk kupp samt lågintensiva angreppsformer ifrågakomma och då med kraftsamling främst till Stockholmsregionen och Gotland.

Försvaret skall vara så organiserat att det fyller Sveriges folkrättsliga anspråk på territoriell integritet. Under uppbyggnadsfasen prioriteras skydd av särskilt viktiga totalförsvarsobjekt, såsom riksledningen, högsta militärledningen, kärnkraftverk, känsliga infallsportar såsom flygplatser och hamnar samt vissa särskilda områden såsom Gotland och Norrbotten.

Förmågan att bekämpa terrorism, asymmetrisk krigföring, cyberkrigföring och andra okonventionella angreppsformer skall förstärkas. Försvarets förmåga att stödja det civila samhället vid särskilda påfrestningar skall utvecklas.


Hur ser ni på nivån på försvarsbudgeten? Hur mycket pengar är ni beredda att avsätta till försvarsbudgeten?

SD anser att försvarsbudgeten är otillräcklig och har i sin skuggbudget avsatt 11 miljarder kronor till förstärkning av försvaret.


Hur ser ni på ytterligare förbandsnerläggningar?

Inga förband skall läggas ner. Tvärtom skall fram till 2014 antalet brigadramar ökas från två till fyra och antalet manöverbataljoner från sju till 16. Av dessa kan t ex inledningsvis åtta utgöras av reservbataljoner med hög mobiliseringsberedskap (72 timmar). Den exakta avvägningen mellan aktiva- och reservbataljoner kan inte göras förrän det finns tillräckligt med erfarenhet av hur försvarets nya personalförsörjningssystem fungerar.

Mekaniserade förband och jägartrupp skall liksom stridande flyg- och marinstridskrafter bestå av hög andel yrkespersonal.

Understöds- och underhållsformationer kan ha stor andel reservister och även korttidsutbildade värnpliktiga (detta grundat på utländska krigserfarenheter).

Manöverbataljonerna skall ha hemdepåer, men även i perioder vara förlagda till befintliga skjutfält med god infrastruktur, vilka används som truppövningsläger. På så sätt kan behovet av att bygga nya anläggningar minskas.

För närvarande finns det inte tillräckligt med erfarenheter av hur personalförsörjningen räcker till sedan värnplikten suspenderats. SD bedömer det dock nödvändigt att försvarskapaciteten ökas genom återinförd värnplikt (se nedan).

Vilka är de viktigaste frågorna för att utveckla Försvarsmakten och Sveriges försvar?

Att återskapa en regional militärterritoriell indelning och ledningsstruktur med fyra militärdistrikt (S, V, Ö och N) samt militärkommando Gotland.

Fast garnisonerad trupp på Gotland samt en roterande fastlandsbataljon jämte ett avsevärt kvalitativt och kvantitativt förstärkt hemvärn.

Luftförsvar och territoriell övervakning beaktas särskilt. Antalet flygtimmar bör utökas och krigsflygbaser skall bibehållas och i viss utsträckning reaktiveras. Modernisering av JAS bör ske.

Ett begränsat antal högkvalitativa förband för insats såväl inom landet som utomlands. Tillväxt av heltidsanställda och kontrakterade soldater åren 2010-2014 så att vi i början av 2015 har i stort sett minst två brigader uppfyllda. Härtill värnpliktiga enligt nedan.
Övningsverksamhet i full omfattning. Årliga övningar i brigadram, motsvarande årets slutövningsserie i södra Sverige, är helt avgörande för att uppnå politisk vilja d v s användbara, tillgängliga, väl samövade förband för nationella och internationella uppgifter.

Ett nytt system för krigsförbandsövningar (KFÖ) bör införas. Av arméns insatsorganisation – före av SD föreslagna förstärkningar - omfattande ca 13 000 personer kommer ca 2 300 vara officerare av olika nivå (35% officerare och 65% specialistofficerare, d v s internationellt ”NCO:s”), ca 800 reservofficerare, ca 3 300 anställda soldater och ca 6 000 kontraktssoldater d v s deltidsanställda soldater, samt några hundratal olika specialister sjukvårdspersonal, juridisk kompetens m m. Återigen med nästa halva armén kontrakterad är det mycket viktigt att kunna genomföra kontinuerliga KFÖ för att uppnå ovan redovisade politiska vilja.

Vad gäller armémateriel så bör soldatutrustning, mörkerstridsutrustning, TUAV (beslutad anskaffas till Afghanistan 2011), Avw (beslutad 2010), Artcher (beslutad 2009) och ledningssystem prioriteras. Därutöver är det viktigt att förbandssätta RB 23 d v s luftvärnsrobotsystemet ”Bamse”(Bofors) och slutligen att utveckla ingenjörförbandens broläggningsförmåga.

Nationella skyddsstyrkorna utvecklas till en territorialarmé. Allmän värnplikt återinförs för män men skall vara frivillig för kvinnor. Inledningsvis skall denna endast omfatta grundläggande soldatutbildning (GSU) tre månader med möjlighet till frivillig vidareutbildning.

Ytterligare två korvetter typ Göteborg bör moderniseras och rustas så att vårt omfattande sjöterritorium kan kontrolleras i rimlig grad. Bristen på operativa helikoptrar med ubåtsjaktkapacitet bör snarast åtgärdas. Dessa bör även kunna stödja ytattacken med fjärrspaning.
Antalet ubåtar bör på sikt ökas till sju vilket kräver att fyra enheter av planerade typ A26 byggs. Beslut bör snarast tas om anskaffning av planerade stridsstödfartyg så att underhållsstöd kan ges utanför fasta marinbaser.
Korvetter typ Visby bör snarast utrustas med luftvärnsrobotar. Planerad modernisering av Torped 45 bör snarast beslutas och genomföras.
Förstärkt stöd till hemvärn och frivilligorganisationer.


Hur vill ni effektivisera materielanskaffningsprocessen?

Väl genomarbetade målsättningar (TTEM) och systemplaner minskar risken för fördyringar under upphandlingsprocessen. En fungerande organisation för studier på systemnivå bör därför återskapas. Svenskbaserad försvarsindustri bör som tidigare involveras i studierna på ett tidigt skede.
Samarbetet mellan stab och förvaltning bör effektiviseras samtidigt som rådande obalanser åtgärdas. Man bör reducera detta ”leka affär” inom försvaret.
Den nya materielanskaffningsstrategin ger ett antal negativa konsekvenser för såväl försvarsmakten som industrin i ett högteknologiskt land med erkänt kvalificerad försvarsindustri. Materielanskaffningsstrategin bör därför modifieras så att statsmakterna, stab och förvaltning under hela processen har kontroll över operativt viktiga system. Principen ”att köpa från hyllan” bör av funktionalitetsskäl undvikas för systemviktig materiel.
Statsmakten måste underlätta för försvarsmakten och FMV att hantera anslag för anskaffning och underhåll mer samordnat inom ramen för systemplaneringen.
De flesta bedömare anser att Sverige inte ensamt klarar av att hantera ett militärt angrepp. Hur ska vi gå till väga för att försäkra oss om att få stöd utifall det värsta skulle inträffa?

Antingen måste ett nationellt existensförsvar återskapas eller så måste Sveriges försvar bygga på överenskommelser eller allianser. Hjälp från utlandet måste avtalas, planeras och förberedas. Improviserad hjälp såsom t ex Västmakternas ingripande i Norge 1940 är i realiteten endast försvårande för det egna försvaret. I första hand bör klarläggas hur ett utökat nordiskt försvarssamarbete kan stärka säkerhetspolitiken.

Sverige bör ha ett balanserat försvar med sådan styrka och sammansättning att det skapar en sådan tröskeleffekt att denna i det längsta avhåller en presumtiv angripare från anfall. Det bör ha en sådan styrka att det kan föra en strategisk defensiv i syfte att vinna den tid, som krävs för att planerad hjälp utifrån skall kunna effektueras.
Vad är er inställning till ett svenskt NATO-medlemskap?

SD ställer sig frågan om NATO verkligen skulle vilja uppta det i princip värnlösa Sverige som medlem, eftersom vårt land inte just har så mycket att bidra med, utan mer blir en belastning. Frågan om NATO-medlemskap bör allsidigt och förutsättningslöst utredas, bl a vilka kvalitativa och kvantitativa krav NATO kommer att ställa.


På vilka sätt ska Sverige kunna realisera Solidaritetsförklaringen gentemot de andra nordiska länderna?

Genom försvarsöverläggningar skall behov och resurser inventeras. Förband skall ”öronmärkas”, utbildas och övas för att kunna ingå i kontingenter avsedda för insats i andra nordiska länder. Flyg- och marinstridskrafter är de som snabbast kan sättas in, men tillgängliga resurser är starkt begränsade. Förmågan att bidra med arméförband är ytterst begränsad. Det bör beaktas att då behovet uppstår torde den allmänna hotbilden i närområdet vara skärpt.


Vad anser ni är framtiden för den svenska militära insatsen i Afghanistan? Hur vill ni utveckla den svenska militära och civila insatsen i Afghanistan för att öka effektiviteten?

Insatsen i Afghanistan skall avvecklas på ett ansvarsfullt sätt (se nedan). I avvaktan på detta ser SD det som olämpligt att som ”backseat-drivers” från Sverige sända ut pekpinnar, utan anser att den militära och civila ledningen i Afghanistan, som bäst känner behoven, skall föreslå hur verksamheten bör utvecklas. Klart är dock att svenska helikopterresurser behövs.

Vad är ert partis målsättning med insatsen i Afghanistan? Vad anser ni bör vara end-state och/eller slutdatum för den svenska militära insatsen där?

Målsättningen är att upprätthålla ordning och säkerhet, skydda befolkningen och civila hjälpinsatser samt att genom utbildningsinsatser stödja uppbyggnaden av afghanska förband, så att dessa kan överta ansvaret för säkerheten i aktuellt område. Inriktningen är att den svenska militära insatsen i Afghanistan bör vara avvecklad senast 2014.


Hur vill ni utveckla förmåner och ersättning till försvarsmaktspersonal på skarpa insatser?

Detta anser SD vara en förhandlingsfråga mellan arbetsgivaren och berörda fackförbund.

Sverigedemokraternas försvarspolitiska utskott.

Krister Maconi, ordförande tillika föredragande i säkerhetspolitiska frågor.

Stellan Bojerud, föredragande sakområde 1: Strategi, militärterritoriell organisation, underrättelsetjänst och arméfrågor.

Bertil Malmberg, föredragande sakområde 2: Flyg och marin samt logistik och materielfrågor.

Tommy Hansson, föredragande sakområde 3: Personaltjänst, informationstjänst, frivilligrörelser och civilsamverkan.Wiseman kommentar:

Sverigedemokraterna var ytterst snabba med att svara och till skillnad från många av de övriga partierna har man sammanställt svaren i en arbetsgrupp. Svaren känns militärt väl avvägda och det märks att man förfogar över en utbildad militärstrateg i det försvarspolitiska utskottet och svaren är på flera punkter mer detaljerade än övriga partiers. Man sätter tydligt den nationella förmågan i främsta fokus med en starkt ökad förmåga och vill se att Sverige binder upp reella försvarsgarantier från andra länder. En prioritering av Stockholms- och Gotlandsområdet är ur militär synvinkel rationellt utifrån dagens trånga kostym. Utan tvivel kommer ett förverkligande av Sverigedemokraternas planer att kosta betydligt mer än vad som idag avsätts som försvarsbudget och ta tid att genomföra. Sverigedemokraterna sällar sig också till de partier som vill avveckla insatsen i Afghanistan, men man håller öppet för ett NATO-medlemskap.

 
Ingen bild

Sven Dacke

4 mars 2014 23:02

Hur länge skall ni som påstår er vara journalister lyckas med att föra "vanligt " folk bakom ljuset och påstå att SD är ett enfrågeparti.

Tänk när dom vanliga människorna upptäcker det, då rasar ni i förtroendeligan till absoluta botten

Hoppas ni förstår piken ni "journalister som smygläser bloggar

 
Ingen bild

Kurtan

4 mars 2014 23:09

Kanske detta talessätt passar in på dagens parodi och andra som de oansvariga i regering och riksdag samt vår media är skyldiga till:


You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

Abraham Lincoln


MVH


 
Ingen bild

Bertil

4 mars 2014 23:26

Gissar att den eminenta valguiden som Stellan klistrade in var en av anledningarna till att Ofog med förmodad hjälp av Researchgruppen beslutade att avslöja bloggaren Wisemans identitet. Den visade nämligen på bristerna hos många av de övriga partierna i försvarsfrågan.

 
Ingen bild

OT

5 mars 2014 00:00

De riksdagsledamöter och minstrar m.fl som styrt Sverige de senaste dekaderna måste vara de mest inkomptenta i Sveriges historia.

De väljare som lojt röstat in dem år efter år måste vara de mest oinformerade i Sveriges historia.

P.S Gott folk, definitionen på idioti är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Gör om gör rätt.

 
Lassekolja

Lassekolja

5 mars 2014 00:33

@Stellan B., imponerande!(Valguiden)
@OT00:00, tyvärr måste jag instämma! Demokratins dilemma är en icke fungerande media! En representativ demokrati förutsätter välinformerade väljare, vilket ej är fallet i Sverige p.g.a politiskt korrumperad media. Katastrof för Sverige!!!

http://www.status.st

 
Ingen bild

Kalleman

5 mars 2014 00:45

Det är skrämmande hur Svensk skatte/avgiftsfinansierad media medvetet motarbetar Sveriges 3:e största parti när det gäller försvarsfrågan, SD är det enda parti som har som avsikt att öka försvarsanslagen, något som de blivit hånade för av 7-klövern vid flera tillfällen. Nu när verkligheten kommit ifatt får endast partier från 7-klövern uttala sig, tom kommunister blir inbjudna till TV-sofforna. Inte en mening om SD:s engagemang för ett bättre försvar. Oberoende media? Kyss mig någonstans där solen aldrig skiner!

 
Ingen bild

Stellan Bojerud

5 mars 2014 05:31

SD säkerhetspolitiska råd har en mycket hög kompetens. Vi har högskoleutbildade armé-, marin- och flygofficerare samt även en försvarsöverläkare.
Vi har vidare många "Seksoter" (ryska för hemlig medarbetare), som gillar SD, men inte vågar visa det öppet p g a Försvarsmaktens s k värdegrund.
När jag vid 15 års ålder tog gevär stod "Fritte" bredvid mig. Han var kommunist och med i Demokratisk Ungdom. Likväl kände jag att Fritte skulle aldrig svika mig om det kom till strid.
Allt är inte så enkelt och försvarsfrågan är en av SD:s viktiga politiska områden. Glöm detta med enfrågeparti.
SD har en full lyra med politiska frågor!

 
Svensson

Svensson

5 mars 2014 06:48

Vi kan inte ha en regering i Sverige, som ena veckan rustar ner försvaret, för att sen rusta upp försvaret i veckan efter.

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com

 
Ingen bild

lediga

5 mars 2014 09:10

@Stellan Bojerud, i vilken tidning kan gemene man läsa om detta?

 
Lennart Johansson

Lennart Johansson

5 mars 2014 09:22

SKENÄKTENSKAP I SVERIGE!

Så blev Sverige världsmästare på 1500 meter i VM.

Abeba Aregawi från Etiopien har lyckats med det och svikit svenska ungdomar.

Hon ger inget till Sverige bara utnyttjar.

Läste det igår kväll i en mycket bra artikel
skriven i Aftonbladet av Wennerholm.

Kanske något intressant för dig Toralf!

Tack för du jobbar så bra på din blogg.

http://Lennart J

 
Ingen bild

Waterbug

5 mars 2014 11:40

De här klippen Kent gör är helt genialiska, pedagogiska till tusen så att även en novis som undertecknad begriper.

Kan varmt rekkomendera den nya han lade upp idag på sin sida om försvarsanslagen även om risken för hjärnblödning och högt blodtryck inte bör underskattas när man får bilden klar för sig.

 
Ingen bild

Hulda mk1

5 mars 2014 13:10

Lennart Johansson...
Ja, det är märkligt hur lätt det är att få representera Sverige i en idrottstävling och kallas för svensk. Att inte ens kunna prata svenska, bedrövligt...
Alla journalister log så överseende när hon inte kunde förklara det minsta lilla på svenska. Politisk korrekthet på hög nivå...

 
Stefan K

Stefan K

5 mars 2014 13:12

I Kents nya video drar han ned byxorna på både politiska motståndare och media. Slutet på filmen blir en klassiker.
http://www.youtube.com/watch?v=mYPUy11c-CU

Skulle tro att många inom försvaret och med försvarsintressen känner till de olika partiernas inställning till försvarsfrågor och då menar jag inte de nu plötsligt uppstående populistiska satsningsförslagen.

http://petterssonsblogg.se

 
Hulda mk1

Hulda mk1

5 mars 2014 13:18

Stellan Bojerud... Stort tack till dig och andra för gott tankearbete för vårt framtida försvar. Hoppas för våra efterlevandes säkerhet, att det blir verklighet.

Försvaret är Sveriges hemförsäkring och inbrottslarm. Sådant måste få kosta.

http://wtjx

 
Ingen bild

Tony

5 mars 2014 17:05

Jan Björklund lär ju själv ha varit Officer, och borde
då ha kännedom om hur vårt försvar både är uppbyggt och
hur idiotiskt det är att låta försvaret förfalla så
som det har gjort under Alliansens tid. Men har denne
Jan Björklund någon gång vågat att höja rösten mot
den diktatoriske Reinfeldt om att vi måste ha en viss
kvalitet även på försvaret? Nej troligen inte, för vissa
är den egna karriären viktigare än hela landets existens!
Heder då till Mikael Odenberg, som såg denna eländiga
utveckling på ett tidigt stadium och lämnade sitt uppdrag
inom regeringen, hellre än att medverka till det förfall
som nu alla helt plötsligt kommit till insikt om.

 
Ingen bild

Barroso

5 mars 2014 17:20

Tycker att Ekeroth blandar ihop begreppen och inte ser helheten. Allt med en aggressiv framtoning. Sånt har vi nog av öster om oss.

 
Ingen bild

Martina

5 mars 2014 21:51

Finner det otroligt att vanligt folk inte ser att partier i 7klövern nu väljer att i ett flertal frågor lägga fram förslag som är helt i linje med vad SD sagt länge. Sen har de även mage att slå sig för bröstet och vilja få beröm för att de nu såhär i valtiderkommit med så eminenta förslag. Kom igen nu Svensken och vakna upp, höj era krav och förväntningar på media, låt inte dessa servera er lögner längre!

 
Ingen bild

Osynlige Mannen

6 mars 2014 00:32

Ja, Sverige behöver ett militärt försvar, vilket idag i stort sett saknas. Det försvaret skall givetvis inkludera Gotland.

Nej, Gotland är inte hotat i dagsläget. Krim är ryskt sedan 1783. Ryska Svartahavsflottan är baserad på Krim sedan dess. Krim blev en del av Ukraina när kamrat Stalin fick hjärnsläpp 1954 och överförde Krim från Ryssland till Ukraina. 58% av befolkningen på Krim är ryssar (24% är ukrainare). Ryssland har ett starkt och legitimt behov av att bevaka sina intressen på Krim. Vilka intressen har Ryssland att bevaka på Gotland?

Putin är inte kommunist, han är rysk patriot. Han sätter alltid Ryssland först. Om man förstår det blir rysk politik genast mycket lättare att begripa. Tänk om Sverige ändå hade en ledare som var svensk patriot.

 
Ingen bild

Tony

6 mars 2014 10:40

Det är bara att konstartera att Sverige har världens
i särklass sämsta Mediafigurer. Nu kniper man igen
käften om att SD i flera år föreslagit ökade
försvarsanslag, man nämner som vanligt inte SD
utan när det gäller att skriva skit om dem.
En sådan ynkrygg till chefsredaktör finns på
blaskan Ystads Allehanda, som tar näbben full
när han i förra veckan inte kunde avhålla sig
från att benämna SD som "stollepartiet" egentligen
utan anledning eftersom krönikan han skrev inte
handlade om SD. Naturligtvis fick han påskrivet
om dumheterna av läsarna, men försvarar sig med
det vanliga omtuggade tjafset om att en del inom
partiet fällt olämpliga uttalanden. Är det skäl att
bedömma ett demokratiskt parti som Stolleparti? Och
är alla inom sjuklövern helt rumsrena? Eftersom
denne figur aldrig skulle komma på tanken att säga
samma nedsättande ord om till exempel Miljöpartiet.
Denne skrymtare till chefsredaktör skröt ohämmat om
att tidningen hade ökat med !00 ex i upplaga, och
firade med Prinsesstårta, han glömde däremot att
tala om att man lämnat ut minst 200 gratis prenumerationer.
Men att nämna att SD var det enda parti
som hela tiden föreslagit ökade försvarsanslag
så pass ärlig kan inte en PK tidning som denna
orka med, men att ständigt och jämt skriva skit om
partiet och naturligtvis om dess väljare, ja det klarar
hycklarna av.
Som tur är har jag inte själv tidningen, och kommer heller
aldrig att anskaffa den, men har möjligheter att läsa
smörjan ändå, vilket är väldigt deprimerande!

 
Ingen bild

Christer Friberg

27 maj 2014 03:41

Ryssland har allaredan planer pa att invadera Gotland och Norrland. Med Gotland kontrollerar Ryssland Ostersjon och har dom baltiska landerna omringade. Sverieg har inget forsvar och ingen forsvarsallians som hjalper oss. Jag arbetar med manga ryssar och Sverige ar ett samtalsamne i Ryssland.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6
7
8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Mars 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se