thoralf

Direktlänk till inlägg 27 januari 2014

DETALJPLAN FÖR ÖLANDSHAMN

Av Thoralf Alfsson - 27 januari 2014 19:53

Hela dagen har varit vikt för kommunfullmäktige i Kalmar. Allt fokus har varit på frågan om en ny detaljplan för delar av hamnområdet där det är tänkt att Linnéuniversitetet skall kunna bygga nya lokaler.

Frågan har varit aktuell i kommunpolitiken ända sedan 2009 och redan då tog vi inom SD ställning för det alternativ som kallats Kalmar nyckel eller Brofästet. Vi anser fortfarande att det hade varit den mest kostnadseffektiva lösning. Tyvärr föll alternativet bort då ledningen för Linneuniversitetet ville sitta i Kalmars småbåtshamn och det kan man ju förstås ha en viss förståelse för men är det så lämpligt?


Ölandshamnen är utan tvekan det absolut kostsammaste förslaget och risken är stor att förslaget faller när Linnéuniversitetet får klart för sig vad månadshyran kommer hamna på.


En majoritet bestående av S + V + C och delar av M röstade ja till detaljplan. Medan nej-sidan bestod av SD + FP + KD + MP och några moderater.


Ja 43st

Nej 15st

Frånvarande 3st


Alla förväntar sig nu att det skall inkomma ett flertal överklaganden från framförallt Intressegruppen och några av företagen i hamnen. En process som kan pågå i kanske två år.


Jag är minst sagt bekymrad över vilka signaler detta beslut skickar till näringslivet som är beroende av Kalmar hamn. Kommer kommunen fortsätta att expandera annan verksamhet i hamnen. Kommer företagen se sig om efter andra alternativ och andra hamnar för sina transporter.


Här kommer några korta citat från några av de yttranden som kommit in till kommunen. Yttranden som kommunen enligt min mening inte fäst något avseende vid.  


Kalmar Lantmän

"Som framgått ovan har i kommunen i granskningshandlingen, inte annat än i marginell omfattning tillgodosett Kalmar Lantmäns invändningar mot planförslaget. Mot denna bakgrund kvarstår därför den kritik som låg i Kalmar Lantmäns yttrande i samrådet, väsentligen oförändrad."  


Kalmar Hamn

”Hamnbolaget noterar vidare att det reviderade planförslaget alltjämt bygger på en generell föreställning om att hamnen och de verksamheter som bedrivs inom hamnområdet ska kunna utvecklas parallellt med universitetsetableringen i omedelbar anslutning till hamnens verksamhet. Som framgått i ärendet, delar inte hamnbolaget den uppfattningen.”


Nybro Grus

”Generellt anser undertecknat Bolag det vara felaktigt att låsa upp hamnnära ytor till företräde för en icke hamnrelaterat verksamhet. För att bibehålla manöverutrymme för hamn- och hamnanknuten verksamhet måste grundregeln vara att icke hamnrelaterad verksamhet skall bedrivas på annan plats.”


Intressegruppen för Linnéuniversitet i Kalmar

Har en lång rad negativa synpunkter på placeringen. ”Visionslöst, planområdets areal, Ekonomisk riskbedömning, hamnens utvecklingspotential, infrastruktur och vem som skall vara sakägare.”

 

Nynäs AB

"Nynäs AB är för en etablering av Linnéuniversitetet emot en placering av densamma i Ölandshamnen. Nynäs AB anser att det finns bättre alt. som borde utredas mer ingående såsom Brofästet och Fredriksskans."


Stena

”Stena Recycling AB hemställer att kommunfullmäktige i Kalmar kommun inte antar den utställda detaljplanen för Eldaren1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 m.fl i Kalmar.”

 

Trafikverket

”Trafikverket utesluter dock inte att de långsiktiga konsekvenserna om planen genomförs, kan vara negativa för hamnens framtida verksamhet.”


Polismyndigheten i Kalmar Län

”Även om det i huvudsak inte ankommer på polismyndigheten vill vi likväl ge uttryck för att platsen ur ett säkerhetsmässigt perspektiv kanske inte är den mest optimala.”


Fastighets AB Halvstöten

”Våra frågor kvarstår fortfarande eftersom vi och våra hyresgäster anser att den kommentar lämnats som ”svar” på vår frågor inte är tydliga nog.”


Kalmar Marina (kommer förlora sin lagerlokal)

”För att kunna bedriva vår typ av verksamhet är vi beroende av att ha en placering i direkt anslutning till vatten. Det finns många bra anledningar till varför vi måste ha en sådan sjönära placering för att kunna bedriva en fungerande och utvecklande verksamhet.”


Kalmar Brandkår

”Kalmar brandkår vidhåller vid de synpunkter som vi lämnat i vårt tidigare yttrande.”


Lantbrukarnas riksförbund LRF

”LRF vidhåller synpunkter i angivet yttrande. De kommentarer som angivits till LRF:s synpunkter förstärker endast vår syn att Kalmar kommun inte har en framtidsplanering där alla möjligheter att optimera miljövänliga transporter via sjöfart och järnväg ses som ett huvudalternativ.”


För mig är det obegripligt att Kalmar kommun med Johan Persson i spetsen inte lyssnat till dessa företag. Utan väljer att köra över alla!


Starke Johan kanske går ett nytt Fanerdun eller Gota Medias mediehus till mötes. Om beslutet överklagas kan man också se det som att det även blir

 
ANNONS
 
Ingen bild

Bertil

27 januari 2014 21:26

Inte undra på att folk inte har något förtroende för politiker när de fattar så pass märkliga beslut. Går säkert att få fin utsikt från Brofästet/Fredriksskans också. Om läppstiftet skymmer får de väl bygga en dildo som är högre.

 
Ingen bild

Eric H

27 januari 2014 21:42

Sossar vet ALLTID bäst!
Ett synnerligen märkligt beslut, det är ju inte fjäderviktinstanser som tyckt annorlunda!
(Minns GP. Göran P vet egentligen ingenting, men han vet allting bäst..")

 
Ingen bild

Undrande

28 januari 2014 00:11

En kommentar från JP var att universitetet var utspritt på 18 platser, det är väl bra då blir det ett flöde av människor lite överallt och inte på ett ställe. Fö så ligger Lunds universitet utspritt över hela stan. Och varför öht ta in några synpunkter el remissvar när allt redan är bestämt. Malmen hade varit optimalt Brofästet ok men icke. Här skall pengarna rulla och inte till undervisning. VANSINNIGT!

 
Sven Dacke

Sven Dacke

28 januari 2014 13:21

I Växjö har vi nästan en paralell till Universitetsbygget i Kalmar

Vi har bygget av World Trade Center. Det är inte en kopia av 9/11 utan ett projekt man lurat på politikerna och dom hugger på allt som låter fint

Det går ut på att ett högt hus skall byggas vid Järnvägsstationen i Växjö, och för att kalkylen skall gå ihop för byggherren kommer kommunen att bekosta ett garage nersprängt i berget och byggnaden byggs på det.

"Vad skulle kalaset kosta?
Enligt kalkylerna som är offentliga ska kommunen betala 87 miljoner kronor till ett nytt bolag bildat av internationella Skanska och det norskägda Kärnhem.­ För dessa skattepengar får kommunen ett parkeringshus som årligen måste dra in 5,3 miljoner kronor för att gå runt. Kalkylen visar på ett årligt underskott med 1,8 miljoner kronor. Orsaken är de astronomiska investeringskostnaderna. Varje p-plats kostar nämligen 505 000 kronor för kommunen när man köper garaget av det privata bolaget."

Till den historien kan läggas den om "hängbron"
En gång och cykelbro skulle byggas över samma järnväg, och den byggdes för 40 miljoner men man glömde att bygga upp och nerfarter så där hänger nu " Bo Frank Bridge" som ett monument över M styret i Växjö och ingen vet när det blir klart

Läs mera på länken om den otroliga historien
http://goo.gl/iWQ1Ir


http://goo.gl/fMp0A4

 
Ingen bild

Sven Dacke

28 januari 2014 13:30

Video om " Bo Frank Garaget" i Växjö för 87 miljoner
Det är inte bara Kalmar som är "br" på projekt

http://goo.gl/6Yat3O

 
Ingen bild

J

28 januari 2014 14:32

Jaha, rättrådige Thoralf (dock dömd). Om partiet nu fuskat med bidrag, vem ska vi då visa ut ur landet?

 
Ingen bild

Skånepåg

28 januari 2014 14:49

@ J

"Jaha, rättrådige Thoralf (dock dömd).

Ett rent politiskt domslut, eftersom domstolen inte tog hänsyn till solklara bevis från TV och videoinspelningar, där man ser hur yngligen släpas iväg. Helt enligt vad Thoralf korrekt skrev.

 
Ingen bild

Skånepåg

28 januari 2014 15:18

@ J

Du som tycker dig veta allt. Vad är det för en person som förs bort av två bastanta poliser?

https://www.google.se/search?q=finken+j%C3%B6nsson&sa=X&tbm=isch&source=iu&imgil=Hc8wpLP3PamiNM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQI-P0VGz-l1hZlZhYAqB_NdGgBN62pAkMez5H_3GfvZ27NiFCurQ%253B310%253B220%253BUF-QSISnlfzQTM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fimittsverige.blogspot.com%25252F2009_11_15_archive.html&ei=ErvnUoCOLIeS4ASK7ICIAg&ved=0CD4Q9QEwAg&biw=1366&bih=618#facrc=_&imgrc=Hc8wpLP3PamiNM%253A%3BUF-QSISnlfzQTM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg689.imageshack.us%252Fimg689%252F8428%252Ffinken21.png%3Bhttp%253A%252F%252Fimittsverige.blogspot.com%252F2009_11_15_archive.html%3B310%3B220

 
Ingen bild

Tony

28 januari 2014 15:32

J:
"Fuska med Bidrag"?? Specialister på det är väl Sossarna,
hur många miljoner var det som ungsossarna skrapade ihop
genom att uppge för höga medlemsantal, inte en gång utan
flera. Och goda förebilder har dom ju bland gammelsossarna,
sådana som varit Riksdagsmän, men trota att man slutat inte
skaffar nytt jobb och fortsätter att leva på skattemedel!
Tycker att sign. J ska sopa rent framför er egen dörr först
innan du pladdrar för mycket om att fuska med bidrag!

 
Ingen bild

Löksill

28 januari 2014 15:47

Jag har alltid varit skeptisk till hela processen men på sätt och vis skönt att det fattats ett beslut i frågan, så mycket snack det har varit fram och tillbaka i så många år. När det gäller planering så lämnar dock både HIK och LNU mycket övrigt att önska. Jag vet inte hur många olika turer det varit och hur mycket tid det har tagit. Och merkostnader för den delen även om detta dementeras. Däremot är det ju sagt att pengar till utbildningen inte skall bli lidande, hur det blir med den saken får man väl dock se.

Skall även bli mycket intressant att se om det blir något av det hela över huvud taget och i så fall hur stor en dylik expansion i hamnen blir.

 
Ingen bild

J

28 januari 2014 16:24

@ Tony

Likalysande argumentation som vanligt. Har några ungsåssar gjort fel är det helt korrekt för SD att fuska. Beklämmande... En mellanstadieelev argumenterar bättre. I typ, min pappa är starkare än din.

 
Ingen bild

J

28 januari 2014 16:26

@ skånepåg

Tillskillnad från dig tycker jag inte att vi bor i rättsosäker stat. Din argumentation tyder mer på att du är rättshaverist.

 
Ingen bild

Tony

28 januari 2014 16:45

J.
Det är inte fastlagt om Sd fuskat bara för att AB påstår
det! Och din egen argumentation når inte ens upp till
lågstadieklass. Så när ungsossarna fuskar kallar du det
för att ha "gjort fel" men SD för att ha fuskat.
Sen är det fastlagt att ungsossarna blåste upp sitt
medlemsantal för att få ut högre bidrag, men du har bara
AB s påstående att komma med!(vad dom nu är värda)
Sopa rent framför egen dörr först!

 
Ingen bild

Göran

28 januari 2014 16:46

@ J,

Vi må alla komma ihåg vad förre statsminister Ingvar Karlsson lät meddela för en tid sedan: "Sverigedemokraterna måste stoppas till varje pris"

Hur enkelt kan det då inte vara att ändra ett datum på en ansökan så att något kvinnoförbund inte fanns vid aktuellt datum ?

.....måste stoppas till varje pris.

 
Ingen bild

Markku Ahonen

28 januari 2014 16:57

Väntar på Thoralfs "avslöjanden" om SDs senaste bidragsfusk. Var det inte bara invandrare som fuskade(OBS ironi)...

 
Ingen bild

Thoralf A

28 januari 2014 17:03

Vad jag förstår handlar det inte alls om något bidragsfusk. SD-Kvinnors nätverk startade redan 2007. Läs på följande länk.

Aftonbladet är bara ute efter att smutskasta.

Är du nöjd med mitt avslöjande Ahonen.

http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/sd-kvinnor-kommenterar-uppgifter-i-aftonbladet-954505

 
Ingen bild

Tony

28 januari 2014 17:19

Markku Ahonen:
Du som inte är så noga med sanningen borde kanske söka
plats som skribent på AB s helvita redaktion, för där är
det lika illa, först stora feta rubriker, och sen tystnad!

 
Ingen bild

Thoralf A

28 januari 2014 17:20

När det gäller Daniel Assai kanske det är dags att han får bekänna färg och att någon partiledningen berättar varför han fick lämna sitt jobb på kansliet i riksdagen. Kan samtidigt passa på att gratulera Kristdemokraterna till sin nya medlem ;-)

Jimmie Åkesson skriver bland annat följande i sin bok Satis polito, vilket delvis passar utmärkt in i detta sammanhang.

"Det har annars varit mångas lätta väg tillbaka till ett liv efter partiet, att sälja sig, ta avstånd, berätta den så kallade sanningen och så vidare. Det är märkligt hur lite en påstådd politisk övertygelse egentligen betyder för vissa. Ena dagen lojal in i döden, nästa dag bitter motståndare – och det bara för att man inte fick det uppdrag man ville ha eller det jobb man hade sökt. Ibland bara för att man inte fick den bekräftelse eller uppmärksamhet man själv ansåg att man var förtjänt av. Ibland har det handlat om pengar.
Det värsta är att det fungerar, eftersom våra motståndare inom etablissemanget älskar att gotta sig i vår olycka på bästa nyhetsplats. Hur många av dessa bittra bråkstakar har inte upplåtits plats i tidningar och teve för att kasta smuts på partiet? Skitmänniskor är ett begrepp jag egentligen inte är särskilt förtjust i, men ibland fyller den sortens uttryck sin yttersta funktion."

 
Ingen bild

Skånepåg

28 januari 2014 17:28

@ J

Du glömde svara på frågan vilken aktuell person som finns på bilden jag länkade till.
Nej jag är definitivt ingen rättshaverist. Det epitetet passar utomordentligt mycket bättre in på dig själv, med dina medvetet återkommande misstolkningar av fakta.

 
Ingen bild

Gute

28 januari 2014 17:38

Thoralf, jag håller själv på och läser Satis polito som jag har fått signerad av Åkesson personligen.

Det är en bok som alla politiker och folk inom media skulle läsa som en ren "vidareutbildning" inom sina yrken, många av dem skulle få sig en riktig tankeställare och kanske omvärdera sitt sätt att arbeta på den inslagna vägen.

 
Lassekolja

Lassekolja

28 januari 2014 18:18

Förlåt ämnesflykten men den som undrar vad Daniel Assai gjort för ont kan informera sig här:
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7571850

http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=75

 
Ingen bild

Skånepåg

28 januari 2014 18:22

@ Mats (ateist)

Det du skriver är lögn och förbannad lögn. Jag har ytterst sällan sett att Thoralf tagit bort en kommentar. Han har i första hand påpekat vissa olämpligheter i vad man skriver och inget annat. Sedan har det varit upp till personen i fråga om han rättat sig efter detta i fortsättningen eller i yttersta undantagsfall därefter raderats.

Jag har varit med den här bloggen sedan den startades så jag vet verkligen vad som är fakta. Från min IP har använts 2 pseudonymer. Dels min egen och dels min kone.

 
Ingen bild

Mats (ateist)

28 januari 2014 18:35

Vilket skit snack. Du har ingen aning om vad han raderar.

Senast sa jag åt Äkta svensk.
Att sluta kalla er rasister, pga ni kommer att fylla trådarna med mot kommentarer och ifrågasättande. Och ni har rätt ni är inga rasister.
Det ni däremot är etniska främlingsmotståndare. dvs. ni skiljer på folk. En afgan är mindre värd än en spanjor, är bägge muslimer är afganen fortfarande mindre värd. Ni har en skala med svensken som den bäste, ädlaste.

Thoralf= delete

 
Ingen bild

matspp

28 januari 2014 18:47

J och Markku
Med anledning av att ni mår illa över påstått bidragsfusk så kan ni ta tag i följande ärende: Boforsaffären förblir höljd i dunkel!!! Vad göra?

 
Ingen bild

Skånepåg

28 januari 2014 18:57

@ Mats (ateist)

Har du slut på flosklerna eller har du sjunkit så djupt i ad hominem användningen att du överhuvudtaget inte klarar av att använda fakta. Stackars förvridne sate. Vad jag skrev är korrekt, så dina löjliga påståenden beträffande Thoralf kan du stoppa upp någonstans.

Det börjar bli vinter nu, så kryp ner under din trollsten och dröm om nya lögner och spydigheter att förgifta omgivningen med. Tror att detta är det enda som gör dig lycklig, och vem vet du kanske genomgår en förvandling och vaknar upp som en helt normal människa.

Så god natt och sov gott.

 
Ingen bild

SDare

28 januari 2014 18:57

Sorry! Lite utanför ämnet. Men...

Mats (ateist)
Varför startar inte du en egen liten blogg, där vi som du inte gillar kan skriva av oss lite skit tvärt emot vad du tycker?
Det vore väl rättvist?

 
Ingen bild

matspp

28 januari 2014 19:11

Mateist
Du har nått vägs ände och sitter kvar i hörnet inmålad av dej själv.

 
Ingen bild

Thoralf A

28 januari 2014 19:15

Mats ateist

Idag handlar det om en rykande färsk nyhet i media och då anser jag det var helt ok att ta upp detta ämne i bloggens kommentarer även om det inte handlar om "rätt" ämne.

Det du och oäkta svensk med flera ägnar sig åt i kommentarerna är något helt annat. Det kommer jag i fortsättningen radera då jag betraktar er som troll. Ni tillför inget i tråden eller till bloggen utan andra läsare anser att ni endast saboterar. Jag har haft mycket tålamod men nu är det slut med det.

Men jag är inte förvånad om du inte förstår skillnaden!

 
Ingen bild

Mats (ateist)

28 januari 2014 19:17

Med det är klart jag skall sluta skriva här. Ni vill ha en inavlad blogg, propaganda skall ses som sanningar, utan ifråga sättning av något slag. Det passar precis in i er världsbild, ifrågasättandet är ett hot.

SDare. håller med om mycket här, men det som skiljer dig och mig, är att jag är kritisk, och sväljer inte all skit, som sanning.

Ps Leon stå på dig. Tack för mig.

 
Ingen bild

Sympatisör

28 januari 2014 19:42

Hej Thoralf
Jag förstår inte dessa uteslutningar som ständigt förekommer. Är inte sanningssägare välkomna längre i partiet? Det luktar gammal unken stalinism över partiledningens agerande. Ställer du verkligen upp på dessa uteslutningar?

 
Ingen bild

Thoralf A

28 januari 2014 19:51

Vilken uteslutning syftar du på?

 
Ingen bild

Tony

28 januari 2014 19:56

Ateisten:
En inavlad blogg är det väl knappast när det hela tiden
tillkommer nya läsare och skribenter!

 
Ingen bild

Sympatisör

28 januari 2014 20:00

Thoralf> De nio som text-TV berättar om. De som Expressen hade för ett tag sedan. Nu har de blivit uteslutna. För vad??

 
Ingen bild

Nemo saltat sobrius

28 januari 2014 20:26

Jag tycker faktiskt det är skillnad på "Mats ateist" och "Äkta svensk". Den senare är bara pinsamt okunnig i vill bara provocera.

"Mats ateist" brukar i alla fall argumentera även om han ibland låtsas vara dum, eller glömmer bort kontentan av tidigare diskussioner.

Ser hellre att du raderar "Markuu". Denne tillför ingenting och han bemöter heller inte argument. Man kan tro att det snarare är desperata försök att få någon att läsa hans egen blogg.

Och ta gärna bort dessa försök att skriva om texter till låtar. Jag får samma pinsamhetsångest som när jag ser på "The Office".

 
Ingen bild

Gubben o Gumman

28 januari 2014 20:28

Har något fel begåtts får det redas upp i sedvanlig ordning , inget märkligt med det förutom då i vänstermedia.
När det gäller finnen och Jinge så är dom ju hatstyrda, såkallade blogghaverister.

I ett fall handlar det om att provocera er andra skribenter för att kunna vända sej till pressen ,svara inte dessa.
Dom lever i en egen värld där dom bestämmer spelreglerna
Dessa mobbare blir stenhårda i byxan av SD mobbning.

Att Jinge tycker att vi lever i en rättsstat har väl få inte svårt att förstå på bloggen, hans polare skipar ju rättvisa där, kan det bli mera demokratiskt :=)(=:

Rent allmänt går det inte att vinna en debatt med en mytoman
I demokratins soptunna hör dessa båda hemma

 
Ingen bild

J

28 januari 2014 20:29

Thoralf är folkvald pga Jimmie Åkesson och resten av partiledningen valde att ge honom en plats på en lista. Johan Persson kommer trots lama SD:intressen m fl att bli återinvald som kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. Ni kan skrika hur mkt odemokratiskt ni vill. Den dagen Thoralf lyckas skaffa sig ett eget mandat i riksdagen (läs personval), eller tillhöra en majoritet i Kalmar är när marsmänniskor i grönabyxor röstar fram honom. Det gäller att vinna val, inte larma om andras berättigade mandat. Majoriteten i Kalmar kommer att krossa den negativa oppositionen. Thoralf får möjligtvis fortfarande en plats i riksdagen om han håller sig vän med sin partiordförande. Så därför undrar vi nu om hans syn på bidragsfusket och EU-parlamentskandidaterna? De sistnämnda stämde inte överens med hans lista.

 
Ingen bild

J

28 januari 2014 20:34

ja, just det. Thoralf är fortfarande dömd i ett fungerande rättssamhälle.... Bara att minnas skåneponken.

 
Ingen bild

Sympatisör

28 januari 2014 20:38

???

 
Ingen bild

Gubben o Gumman

28 januari 2014 20:39

Här har vi ett utmärkt exempel på mytomani/mobbning
Alfsson får inte kritisera kungen af Kalmar ,eller ha åsikter i kommunala frågor/mandat, då skall han som politiker vara tyst.

Däremot går det alldeles utmärkt att fråga Thor-alf om hans synpunkter på sitt egna parti, då skall Thor-alf gärna ha en synpunkt.
Märker ni hur det haltar i hjärnan
Demokratins soptunna var det grabbar

 
Ingen bild

Morningstar

28 januari 2014 21:13

Jag tycker också att Thoralf gör rätt i att radera. Efter flera år så blir man bara trött. Dom kräver att få svar på diverse frågor men svara själv sällan eller aldrig på några. Dom ignorerar frågeställningar och bara maler på som om inget hade hänt. En annan taktik dom använder är att försvinna några veckor när det bränner under fötterna på dom. Sedan kommer dom tillbaka och mal på som vanligt. Bara bra att sätta ned foten. Vill minnas att Thoralf även uppmanat vid flera tillfällen att dom skall svara på ställda frågor eller hamna i spamfiltret. Tycker det är oförskämt att bara ignorera sådana uppmaningar. Nu har dom fårr så många chanser att dom får skylla sig själva.

 
Ingen bild

Skånepåg

28 januari 2014 21:25

@ Gubben o gubban

Lät konen läsa J:s inlägg Tisdag 28 jan 20:29 och hon håller fullständigt med dig.

Hon skrattade nästan på sig och och använde det klassiska uttrycket: "Att så här skriver en som är så korkad att han inte begriper hur barnslig och korkad han är." Håller med och undrar om ett och annat beträffande den mentala biten hos J. När en vuxen person kan hålla på med ideliga fullständigt ovidkommande personangrepp och märkliga tolkningar av verkligheten, som absolut inte tillför bloggen något av värde, tyder detta utan tvekan på en viss obehaglig läggning.

@ Morningstar
Mycket bra kommentar.

 
Ingen bild

Blåsippan

29 januari 2014 02:39

radera vänstertrollen Thoralf. Inte en dag för sent.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - 1 januari 2019 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3 4 5
6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
<<< Januari 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se