thoralf

Alla inlägg under september 2013

Av Thoralf Alfsson - 17 september 2013 17:06

Statsminister inledde sin regeringsförklaring med ett angrepp på islam. Jag har i varje fall väldigt svårt att tolka inledningen på något annat sätt.


”Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag.

 

Slutet av sommaren och början av hösten har tyvärr inneburit en upptrappning av konfliktnivån i världen. Krigets Syrien och våldsamheterna i Egypten är en kraftfull påminnelse om människans sårbarhet inför det som vill ont och illa.”

 

Vad eller vem är ”det som vill ont och illa” i Syrien och Egypten? Enligt min mening finns det bara ett svar! Islam! Det är olika grupper inom islam som driver konflikten. Shiamuslimer och sunnimuslimer är tongivande.


Trots detta stödjer regeringen Turkiets ansökan om medlemsskap i EU.


Nytt all time high i SKOP med 9,4 procent för SD! Tidigare rekord var 7,8 procent.


UPPDATERING!


Vår taktik när det gäller brytpunkten för statlig inkomstskatt ser ut att bära frukt. Sverigedemokraterna gick redan för tre veckor  sedan ut med ett utspel efter riksdagsgruppensmöte i Sölvesborg i samband med Jimmie Åkesson sommartal. Läs pressmeddelande från den 29 augusti..


Nu pressas de rödgröna till ett "hemligt möte" för att gå på Sverigedemokraternas linje . Läs artikel i DI.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 16 september 2013 23:06

Kyrkovalet har varit en bra erfarenhet av hur Sverigedemokraterna kommer behandlas i framförallt media. Det ger en försmak om vad som kommer ske under supervalåret 2014. Det ger oss också förutsättningar  att ta rätt beslut och vilka strategier som gäller under 2014.


Media har ju visat sitt rätta jag genom bland annat beslutet att stoppa Sverigedemokraternas annonser i lokalpressen. Avpixlat har publicerat en lista på 20 lokala tidningar som vägrade publicera våra annonser. När jag ser listan ser jag att 50 procent elller hälften av tidningarna är ägda av Gota Media. I mitt tycke är det ingen smickarnade bild för Gota Media AB men samtidigt är jag inte det minsta förvånad. Gulmarkerade tidningar ägs av Gota Media AB.


 


Ännu ett exempel på hur odemokratiskt Gota Medias tidningar agerar. Utan tvekan ett koncernbeslut av Gota Medias ledning, ett politiskt beslut.


Det mest frapperande med kyrkovalet är ändå den kampanj som bedrivits mot SD av media och andra partier. Något debatt har inte existerat utan det har handlat om rena förtalskampanjer där retoriken endast handlat om beskyllningar om "främlingsfientlighet" och "rasism". Några sakargument varför man inte skulle rösta har jag i varje fall inte sett till i debatten. Inte ens från i vanliga fall seriösa personer.


Det valfusk som förekommit kan väl snarare betraktas som valsabotage! Att detta förekommit i vissa vallokaler innebär att vi måste planera för det inför EU-valet till att börja med. Vi vet att vissa vallokaler löper större risk för att utsättas för valsabotage och i dessa vallokaler bör vi sätta SD-funktionärer (medlemmar) som bevakar lokalen under hela dagen.


Dessutom är det väldigt viktigt att det sker ett nationellt utskick med valmaterial inklusive valsedlar till EU-valet så att alla får möjligheten att ta med egna valsedlar till vallokalen. Dessutom tror jag att de lokala sd-medlemmarna även kan dela ut lokalt material med valsedlar till många hushåll. Valsedlar brukar inte saknas till valen, bättre att de delas ut än att de hamnar i pappersinsamlingen.


Jag är helt övertygad om att i EU-valet kommer det bli betydligt mer än en fördubbling av valresultatet på 3,27 procent. Jag gissar på 10-15 procent!


Idag har Barometern släppt fram SD-hataren Markku Ahonen på sin debattsida. Det går fortfarande att kommentera. Frågan är hur lång tid det dröjer innan man tar bort alla kommentarer.


Som avslutning ett citat från moderaten Bo Franks blogg.


"Jag är övertygad om att det blir mera på allvar om ett år. När folk skall rösta. Skall Sverige kastas in i en rödgrön röra? Och det gäller att tala om för människor som vill proteströsta på sd att en sådan röst kan innebära att mp får ansvaret för flyktingpolitiken!"


Är inte Bo Frank medveten om att Fredrik Reinfeldt just nu genomför Miljöpartiets flyktingpolitik? Gisses vilket moderat stolpskott!

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 15 september 2013 23:00

Kyrkovalet ser ut att bli en ny valframgång för SD. När drygt 2000 valdistrikt är räknade av 2247 har SD ca 6,1 procent av rösterna. Det skall jämföras med 2,86 procent i valet 2009. Som det ser ut just nu går SD från 7 mandat till 15 mandat i kyrkomötet. Ännu en härlig valframgång som visar att vi är framtidens parti.


Även i valet till Växjö stift ser det ut som en riktig valframgång. I skrivande stund har SD 5,8 procent! I valet 2009 fick vi 2,37 procent och ett mandat. Nu ser det ut som vi får tre mandat. Härligt!


Väldigt skönt att medias hatkampanjer ännu en gång misslyckats. Känner för att ge fingret till pk-träsket ;-)


Ännu ett val med fördubblat valresultat. Det bådar gott inför supervalåret 2014!

Av Thoralf Alfsson - 15 september 2013 10:16

Nyligen kom en dom från Göta hovrätt som med all rätt uppmärksammades av Östran. Kollegorna på Barometern var dock helt tysta, något som är minst sagt häpnadsväckande med tanke på domen.


Artikeln i Östran gjorde att jag ville fördjupa mig i fallet då jag vet att media gärna utelämnar vissa detaljer. Det faktum att Barometern inte ens skrev om fallet gjorde det än mer obehagligt.


I pappersupplagan illustrerar Östran artikeln med en blondhårig liten pojke i en soffa. Vilket är mycket missvisande! Jag kan ändå inte kritisera Östran då man trots allt skriver om den märkliga domen från Göta hovrätt, till skillnad från Barometern som tiger i pk-tystnad.


Läs först artikeln i Östran.


Min första reaktion var att Göta hovrätt uppenbarligen ser upprepad barnaga som en helt ok uppfostringsmetod i Sverige om den utförs av en person med utländsk bakgrund. Göta hovrätt kommenterar misshandeln av den åttaåriga pojken med att barnets beteende ”kan ha motiverat någon form av tillrättavisning”.


Ur domen kan även följande läsas.


”N N, som varit barnens lärare/mentor, har uppgett att alla barnen visat tydliga tecken på att må dåligt. S har uppvisat stor oro och gråtit mycket och ofta varit arg. H har varit inblandad i mycket konflikter och även A har haft svårigheter.”


Jag är minst sagt förvånad över att alla personer som är så snabba ut och kritisera domar som inte ser till barnets bästa och barnperspektiv nu är fullständigt tysta. Inte en stavelse från dessa individer, som oftast är kvinnor. Vi vet alla vad det beror på! Det är tabu att kritisera en invandrare eller asylsökande.


Kalmar Tingsrätt valde att döma mannen till 10 månaders fängelse och 4 års utvisning. Domen överklagades till Göta Hovrätt som nu ogillar flera åtalspunkter och istället dömer mannen till enbart 2 månaders fängelse, ingen utvisning!


Göta Hovrätt går mer eller mindre helt på mannens vittnesmål och ogillar därmed kvinnans och barnens vittnesmål. Den enda nya bevisningen i hovrätten var följande.


”Som ny bevisning i hovrätten har Ali åberopat fotografier (aktbil. 34), brev (aktbil. 15 och 33) och tre videosekvenser av familjesamvaro (aktbil. 39). Dessutom har på hans begäran tilläggsförhör hållits med N.N (hustrun), N.N (dottern) och honom själv angående de brev som skickats till honom i häktet.”

 

Vilken idiot som helst kan ju räkna ut att det förekommit påtryckningar mot familjen från mannen och anhöriga efter att mannen häktats.


När mannen greps hotade han hustrun enligt följande.


”Det är däremot utrett att Ali, som han erkänt, gjort ett tecken – en rörelse med

handen mot halsen eller hakan – i samband med polisingripandet mot honom den 8

maj 2013. Det råder heller inget tvivel om att tecknet haft en fientlig innebörd, men

dess närmare betydelse måste anses oklar. Enligt åtalet har innebörden varit att Ali

skulle döda N.N” 

 

”I Libanon betyder det tecken Ali gjorde att ”jag skall döda eller mörda dig”. Alla i det

samhälle de kommer från känner till tecknets betydelse.”


”Hovrätten finner mot den angivna bakgrunden att det inte kan anses styrkt att Ali genom sin

handrörelse hotat med en brottslig gärning och i vart fall inte att döda N.N Han kan därför inte anses ha gjort sig skyldig till ett sådant olaga hot som påstås av åklagaren.”

 

Som vanligt brukar ju media inte uppge alla fakta i sina artiklar men här kommer några detaljer/citat från domen som Östran inte ansåg relevanta eller inte tog med av utrymmesskäl.


”N.N och Ali är kusiner och gifta sedan 1998.”

 

”För två år sedan reste N.N med barnen från Libanon till Sverige. Enligt vad N.N uppgett var orsaken att Ali hade hotat henne till livet och misshandlat henne. I februari 2012 kom Ali,

utan att N.N eller barnen visste om att så skulle ske, till den övriga familjens hem i Sverige.”

 

”Ali har vid två tillfällen sökt asyl men fått avslag. Ali har inte haft tillstånd att resa in i Sverige och stanna här. Hos polismyndigheten har begärts att utvisning av Ali skall verkställas.”

 

”Han kom till Sverige och familjen den 2 februari 2012. Vid inresan uppgav han inte sitt rätta namn beroende på att han var hotad till livet av personer i hemlandet. Det var på grund av att han ville vara nära sin familj som han bröt upp från sitt liv i Libanon och en tjänst som polisman.”

 

Den första frågan jag ställer mig är varför Ali släpptes ur häktet den 23 augusti på order från Göta hovrätt. Varför tog inte polismyndigheten över och utvisade honom omgående till Libanon eftersom han fått avslag på sina asylansökningar två gånger och ett utvisningsbeslut redan funnits. Min tilltro till svenska myndigheter blir inte bättre av detta.


När jag sedan läser Göta hovrätts resonemang kring utvisning blir jag beklämd.


”För utvisning på grund av brott krävs att utlänningen döms till svårare påföljd än böter

och – såvitt nu är aktuellt – att det kan antas att han kommer att göra sig skyldig till

fortsatt brottslighet här i landet (8 kap. 8 § utlänningslagen [2005:716]).

 

Vid övervägandet av om utvisning bör ske, ska hänsyn tas till utlänningens anknytning till det

svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta bl.a om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas (8 kap. 11 § utlänningslagen).

 

Ali ska dömas till fängelse och det kan, av skäl som anförts ovan, antas finnas en viss risk för återfall i brottslighet. Ali har svag anknytning till det svenska samhället men han har tre minderåriga barn här i landet. Socialnämnden har i yttrande till hovrätten anfört att N.N och N.N i samtal uppgett att de saknar sin pappa och vill träffa honom. Även den utredning som lagts fram i hovrätten ger stöd för att barnen, trots de handgripligheter och konflikter som har förekommit i familjen, har en tillgiven relation till Ali.

 

Socialnämnden har, mot bakgrund av det våld som konstaterats från Ali, gjort bedömningen att barnens säkerhet och skydd inte skulle vara tillgodosett om Ali inte skulle utvisas.

 

Det våld som hovrätten funnit utrett är emellertid av mer begränsad omfattning. Som socialnämnden också anför har Ali barn, liksom andra barn, behov av en nära och god kontaktmed sin far. Möjligheterna att upprätthålla en sådan kontakt skulle försämras om Ali utvisades. Enligt hovrättens mening får barnperspektivet anses tala mot utvisning. Mot den bakgrunden och då brottslighetens allvar och risken för återfall inte med särskild styrka talar för utvisning, finner hovrätten vid en samlad bedömning att det inte föreligger tillräckliga skäl för att utvisa Ali. Utvisningsbeslutet ska därför upphävas.”


När jag läst hela domen och hur Göta hovrätt negligerar vittnesmålen från Kalmar Tingsrätt och Socialnämndens utlåtande infinner sig känslan av om den så kallade Sharialagstiftningen redan vunnit fäste i det svenska rättsystemet, Göta hovrätt. Sharialagstiftningen innebär att kvinnans vittnesmål bara har halva värdet emot mannens vittnesmål. Är det ett första tecken på särlagstiftning vi ser exempel på i denna dom.


Om inte polismannen Ali utvisas gissar jag att vi snart får höra mer om honom i det svenska rättssystemet. Vi får hoppas att han inte sätter sina hotelser mot familjen i verket! Om så skulle ske har det svenska rättssystemet ett stort ansvar.


Tyvärr tror jag att svenska myndigheter belönar Ali med ett permanent uppehållstillstånd, istället för utvisning!

Av Thoralf Alfsson - 14 september 2013 21:47

 


Det är minst sagt skrattretande att läsa dessa rubriker i media. Som man bäddar får man ligga! Beslutar man sig för att ge alla från Syrien permanenta upphållstillstånd så blir effekten ökat antal asylsökande, inte plötsligt ökad flykt till Sverige.


Med tanke på utrymmet i arabisk media så är nog detta bara en försmak om vad som kommer de närmaste veckorna innan flyktingsmugglarna fått styra om sina ”fotsoldater”  till att styra alla till Sverige.


 


Vad blir de kommande rubrikerna? Katastrofinvandring! Kaosinvandring! Inte så bra rubriker. De senaste dagarna har man börjat använda ”monster” har jag sett och det bara säkert media bättre. Monsterinvandring!


Regeringen aviserar höjda alkholskatter som skall ge ca 730 miljoner kronor extra i statskassan. Dessa 730 miljoner kronor för regeringen skicka vidare till Migrationsverket utan att passera statskassan. Men det lär inte räcka på långa vägar.


Det kommer att krävas ytterligare tusentals miljoner kronor som de svenska skattebetalarna tvingas betala för den horribla invandringspolitiken.

Av Thoralf Alfsson - 14 september 2013 11:44

I gårdagens Östran intervjuas Gota Medias nya VD,  Boine Gepertz, han vill satsa på innehållet i tidningen, inte på dyra lokaler! Den insikten hoppas jag också drabbar kommunalrådet Johan Persson och Linneuniversitetets rektor Stephen Hwang. I deras fall är det viktigare med kvalitet i utbildningen än dyra sjönära lokaler. Men det är väl för mycket att hoppas på en tillnyktring hos dessa herrar. Den kanske först kommer när det är dags att besluta om antalet miljoner kronor det sjönära bygget kommer att kosta. Då brukar ofta tillnyktring komma.


Om Gota Media inte sätter igång sina byggplaner  har ändå vårt överklagande fyllt en funktion och ”räddat” Gota Media från en felsatsning av sina resurser. Jag har påtalat detta för flera av journalisterna på Barometern. Jag tror de flesta hellre ser fler journalister anställda än en flott byggnad på Kvarnholmen.


Sedan tror jag faktiskt också att den starka opinion som finns mot bygget spelar in. Inte minst när det gäller ledamöter av Barometernstiftelsen, enligt vad jag hört från några av dessa personer. Tyvärr finns det väl även de som håller fast vid byggplanerna bara för att inte låta SD och de överklagande få sin ”vilja” igenom, att stoppa mediehuset.


Jag vill än en gång rikta ett tack till alla som skänkte pengar till vår kampanj mot mediehuset förra året.


Läs Östrans intervju med Boine Gepertz  

Av Thoralf Alfsson - 13 september 2013 22:58

Jimmie Åkesson gjorde verkligen sitt jobb i kvällens debatt mot Åsa Romson i Aktuellt. Det gav säkert många nya röster på söndag. Kvällens fem-etta var när Åsa Romson påstod att Miljöpartiet inte ställde upp i kyrkovalet. Vilket hyckleri av Åsa Romson. Kolla bara denna länk så framstår Åsa Romson och Miljöpartiet som rena lögnare som dessutom vill vara med och styra kyrkan. De borde börja med att läsa på de tio budorden. Särskilt nummer åtta.


”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. (du ska inte ljuga)”


 


Aktuellt redaktion visar tyvärr också upp sin illa valda agenda när programledaren även påstår att Miljöpartiet inte ställer upp i kyrkovalet. Därför blev det en dubbel fem-etta när Jimmie Åkesson talade om hur det i verkligheten förhåller sig. Kanon Jimmie!


Jag vill också passa på att tacka Åsa Romson för att hon på bästa sändningstid påtalade att Sverigedemokraterna inte är några klimatalarmister. Min egen beskrivning är att SD är klimatlogiker. Vi bygger vår klimatretorik på fakta, inte diverse spådomar som Miljöpartiet!


Se debatt mellan Jimmie Åkesson och Åsa Romson.


Idag har jag slutfört utdelningen av vår kyrkovalsinformation. Ca 800 hushåll i Ljungbyholm och Hossmo har fått vår information, det går relativt fort med min trehjuling. Mina kollegor har dessutom delat i centrala Kalmar under veckan. Det har delats ut ca 7000st kyrkovalsfoldrar med valsedlar i Kalmar och Nybro under denna vecka.


Har även varit på en utfrågning om bostadspolitik hos Hyresgästföreningen tillsammans med övriga partiet i kommunfullmäktige, förutom Miljöpartiet som inte var på plats. Kan bara säga att visa politiker har en besvärlig attityd men det finns även de som är förnuftiga.


Vänsterpartiet ställer också upp i Kyrkovalet men under namnet VISK, Vänstern i Svenska Kyrkan. En av deras företrädare Birgitta Axelsson Edström visade i dagens Barometern vilka ”kyrkliga” frågor som är viktigast för Vänsterpartiet i kyrkovalet.


 


Generös invandring och miljöfrågor! Dessa frågor hör hemma i riksdagen och inte i Svenska kyrkan enligt min mening.


Nu är det bara att hålla tummarna inför söndagen och hoppas att alla Sverigevänner som är medlemmar i svenska kyrkan går och röstar. Jag är övertygad om att valdeltagandet blir högre i detta val än 2009.

Av Thoralf Alfsson - 12 september 2013 21:24

 

Ikväll kände jag bara för att komma ut i den tysta naturen med endast lite vågskvalp och en och annan fågel som ville höras. Jag kände ett starkt behov av ensamhet och tystnad i en rofylld miljö. Den politiska och mediala världen är alldeles för smutsig och ohederlig. Politiker och journalister borde försvara yttrandefriheten men så är inte fallet, de försvarar endast det politiskt korrekta och etablissemanget.


Att bli föremål för en massa negativa artiklar i media är inget avundsvärt. Media gör även sitt bästa med sina rubriker och texter som i flera fall varit rent felaktiga. Om det beror på ren illvilja eller upphetsning över att kunna svärta ned en Sverigedemokrat vet jag inte. Det kan ju även vara rent slarv men varför drabbar det i så fall så ofta Sverigedemokrater.


En anmälan skapar rubriker i media även om den inte leder till någon fällande dom. Därmed har redan anmälaren uppnått sitt syfte, en fällande dom är bara en bonus för anmälaren.


Visst är det märkligt att tre olika saker händer just denna vecka! En vecka då slutspurten inför kyrkovalet pågår. Nu är jag ju ingen kandidat men det drabbar säkert ändå SD.


Därför uppmanar jag alla mina läsare att rösta i kyrkovalet!


Barometern började i tisdags med att skriva om att en person som tidigare anmält mig, där jag friades av JK. Nu ville anmälaren att detta ärende skulle överprövas efter en dom i Göta hovrätt.


Igår och idag har det handlat om anmälan av Juridikfronten i Barometern, Östran och Radio Kalmar. Alla har dock felaktigheter i sina artiklar i mer eller mindre omfattning.


Dessutom skriver Östran att Landstinget anser att jag (SD) använt en pressbild utan lov. Vilket jag anser vara ganska löjligt av landstinget då de synade vårt utkast till infoblad om vård av papperslösa redan i juni och då protesterade mot att jag tagit med Kalmar läns landstings logga i infobladet men inget om att jag använt en pressbild i infobladet. Varför sa man inget för tre månader sedan?


Nej, nu i kyrkovalsveckan skickar man uppenbarligen ett brev till mig om detta. Jag har dock inte fått brevet i min hand ännu så jag vet inte mer än vad Östran skriver. Jag återkommer till detta när jag läst brevet.


Mark och Miljööverdomstolen har avslagit överklagan av detaljplanen för Gota Medias mediehus på Kvarnholmen. Beslutet kan inte överklagas. Om jag förstått det rätt är det nu bara Länsstyrelsen som kan stoppa bygget. Eftersom byggplanerna nu skall prövas mot Kulturminneslagen. Det skall bli mycket intressant att se vad Riksantikvarieämbetet har att säga om detta bygge. Riksantikvarieämbetet kan dessutom överklaga länsstyrelsens beslut enligt Kulturminneslagen.


Men med tanke på hur landshövding Stefan Carlsson tidigare agerat mot sina tjänstemän så finns det antagligen bara ja-sägare kvar på Länsstyrelsen. Alla andra har landshövdingen kört över så pass hårt att de valt att säga upp sig vid Länsstyrelsen.


Enda förhoppningen är nog att Gota Media AB avstår från att bygga ett mediehus då hela koncernen blöder. Man har bland annat ”pumpat” in ca 55 miljoner kronor i Östran utan att få någon avkastning. Det är förmodligen inte den enda tidningen som går med förlust inom koncernen.


Barometerns nätartikel om beslutet gick att kommentera men sent igår kväll togs alla kommentarer bort av webbansvarig på Barometern. Kommentarerna vara i alla fall utom ett negativa till beslutet. Men enligt webbansvarig var anledningen följande.


”Ansvarig utgivare ansåg att kommentarerna inte debatterade sakfrågan.”


Eftersom jag läste kommentarerna bara några minuter innan de rensades bort och kommentarsfunktionen stängdes av kan jag säga att detta inte stämmer. Kommentarerna behandlade sakfrågan och den process som pågått i flera år och var i flera fall mycket sakliga och upplysande. Rent bedrövligt av Barometern att radera dessa. Synd att jag inte tog en "printscreen" men jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att man skulle radera kommentarerna.


UPPDATERING!


Som jag skrev i blogginlägget förekom fel hos samtliga lokala medier. Idag rättar Barometern sin artikel men det görs i vanlig ordning så undanskymt man kan tänka sig i tidningen. Ingen fet stil på rubriken precis.


 


SD vägrades hyra lokal i Folkets hus i Emmaboda. Läs artikel i Barometern.

Sverigedemokraterna kommer att finnas på Emmaboda marknad under lördagen. Kom gärna och besök oss då.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<<< September 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se