thoralf

Alla inlägg under juli 2013

Av Thoralf Alfsson - 15 juli 2013 12:11

Jag fortsätter med ett svar från ALMI på mina frågor angående att man i Kalmar skall arbeta för att öka andelen utrikes födda i Kalmar län.


Som chef för en organisation undrar jag på vilka grunder du skrev på detta dokument?

Almi Företagspartner arbetar med uppdraget att öka tillväxten och förnyelsen i näringslivet, vår vision är att ge möjlighet till alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas och detta gör vi bla genom att erbjuda finansiering och rådgivning. Utifrån Kalmar läns perspektiv har vi också ett särskilt uppdrag att öka tillväxten i befintliga företag. För att klara detta måste vi utnyttja alla de resurser ock kompetenser som vi har och som vi kan attrahera för att flytta till länet. Bla har vi en av de lägsta andelarna för start av nya företag i landet, vi står inför en enorm utmaning att generationsväxla/hitta köpare till 1000-tals företag där VD/ägare är i eller närmar sig pensionsåldern.

Samarbetet mellan kommuner, organisationer och företag i Kalmar län bör också utvecklas för att vi skall nå bästa möjlig resultat i vårt mål att få en region som växer och är attraktiv för företag och människor att verka och bo i. Dokumentet i sig visar en samsyn om detta som är viktig inför framtiden.


Hur anser din organisation att målet skall uppnås?

Almis ansvar och uppdrag i Integrationsstrategin är att bla att aktivt arbeta med att årligen premiera ”Årets Nybyggare” i länet, erbjuda kostnadsfri individuell affärsrådgivning till utrikes födda som vill starta företag i Kalmar län, erbjuda finansiering enligt ALMIs kriterier för finansiering. Detta gör vi för att nå de mål och den utveckling som beskrivs under föregående fråga.  Ett viktigt arbete är bla att visa på goda exempel som kan tjäna som förebilder och inspirera andra, exempel på detta är bla  ”Årets Nybyggare” där vi de senast sju åren haft tre företag med i finalen på Kungliga Slottet varav två dessutom vunnit Årets Nybyggare i Sverige och erhållit pris som utdelats av  H.M. Konung Carl XVI Gustav.


Var finns detta mål formulerat i din organisations uppdrag?

Se svaret under första frågan.


PS

Idag finns ännu en insändare om vård av papperslösa i Barometern. Den finns ännu ej på nätet.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 14 juli 2013 00:38

För ca en månad sedan skrev jag om det dokument som landshövdingen Stefan Carlsson och Länsstyrelsen fått bland annat alla ks-ordförande i Kalmar län att skriva på. Dessutom ett antal chefer för myndigheter och organisationer där det övergripande målet är att öka andelen utrikesfödda i Kalmar län. Läs mitt blogginlägg.  


Jag skickade efter midsommar ett mejl till dessa chefer, ej ks-ordförande för att de skulle förklara varför deras myndighet eller organisation ansåg sig tvungna att skriva på detta dokument med detta mål.

Målet kan ju uppnås på två sätt! Antingen genom en ökad invandring eller genom att förmå etniska svenskar att flytta bort från Kalmar län.


I mitt mejl ställde jag följande 3 frågor.


Som chef för en myndighet undrar jag på vilka grunder du skrev på detta dokument?

Hur anser din myndighet att målet skall uppnås?

Var finns detta mål i det regleringsbrev som styr din myndighet eller var finns detta mål formulerat i din myndighets uppdrag?


Följande har fått mitt mejl


Lena Sjögren, Försäkringskassan

Alf Jönsson, Landstinget Kalmar län

Stephen Hwang, Linneuniversitetet

Inger Schroeder, Arbetsförmedlingen

Arben Doroci, Arbetsförmedlingen

Lars Borgemo, Migrationsverket

Lena Bengtsson, Skatteverket

Henrik Malmquist, Polismyndigheten

Lars Limseth, ALMI

Per-Olov Larsson, Företagarna

Kicki Svensson, LRF Sydost

Mats Halling, Hushållningssällskapet

Christina Fosnes, Svenskt näringsliv


Nu har några svarat men vissa har uppenbarligen avstått från att svara. Svaren på mina frågor är dock av det lite märkligare slaget. Jag tänkte återge några av svaren på bloggen.


Detta svar kommer från Försäkringskassan.


Hej Thoralf!

 

Försäkringskassan har ett övergripande uppdrag att främja att boende i landet deltar i arbetslivet. Detta uppdrag finns både i sjukförsäkringen och i arbetet med funktionshindrade. Vi har även i samband med ny politik för nyanländas etablering i Sverige ett uppdrag att tillsammans med andra myndigheter arbeta för positiv integration. Jag bifogar faktablad utgivet av integrations- och jämställdhetsdepartementet.

 

Med vänlig hälsning

Åsa Andersson

Verksamhetsområdeschef Syd, Försäkringskassan

 

Jag var inte nöjd med detta svar från Åsa Andersson och begärde faktiskt ett bättre svar. Vilket kom ganska raskt.


Hej Thoralf!

Jag ska försöka att förtydliga vårt ställningstagande. Försäkringskassan är en av landets största myndigheter som ansvarar för en stor del av vårt lands sociala trygghetssystem genom socialförsäkringen. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde precis som det beskrivs i Sveriges grundlag (RF 2 §): ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.

Sverige har skrivit under samtliga konventioner om mänskliga rättigheter och har ett ansvar att ta emot nyanlända och ensamkommande barn.  Den 1 december 2010 trädde en ny reform kring nyanländas etablering i Sverige i kraft. I den har Arbetsförmedlingen samordningsansvaret, men även länsstyrelserna, Försäkringskassan och Migrationsverket har fått förändrade eller nya ansvarsområden.

Försäkringskassan är viktig del av de nyanländas första möte med det svenska samhället.  Vi erbjuder information på olika språk om de rättigheter och skyldigheter som finns inom socialförsäkringen och betalar bland annat ut etableringsersättning till nyanlända.

Som en viktig samhällsaktör i Kalmar län ställer vi oss också bakom de visioner som uttrycks i integrationsstrategin. Denna har vår myndighet varit med att utveckla tillsammans med 25 andra myndigheter, kommuner och organisationer.

Visionen är att gemensamt skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling.

Länet har idag en sviktande befolkningsmängd samtidigt som vi och många myndigheter med oss i står inför en stor generationsväxling. Kalmar läns befolkningsmängd är idag lika stor som i slutet på 1800-talet. Länet har plats för och behöver fler invånare som kan bidra till länets utveckling! Detta är inte minst viktigt om vi ska kunna behålla den goda samhällsservice som idag finns i länets olika orter.

Kalmar län ska vara ett län där utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda och därmed väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. 

För att uppnå visionen krävs att attityder förändras och att mångfald synliggörs som en viktig del av regionens utveckling.

 

Med vänlig hälsning

Åsa Andersson

Verksamhetsområdeschef Syd, Försäkringskassan


Ja, nu vet vi var Försäkringskassan står i denna fråga. Till detta finns det uppenbarligen hur mycket pengar och resurser som helst. Tänk om alla dessa resurser istället användes för att skapa riktiga arbetstillfällen istället.


Igår stängde Orrefors glasbruk, ännu en genuin gammal arbetsplats som går i graven och många arbetstillfällen som försvinner.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 13 juli 2013 00:52

Kalmar kommun har gjort det igen! Byggt en väldigt vacker byggnad. Eller vad tycker mina läsare.


 

Foto Thoralf Alfsson

 

Fasaden           Foto Thoralf Alfsson

Eller är syftet att undvika att "ungdomsgäng" ägnar sig åt fönsterkrossning!


 

Fönsterkrossning Novaskolan   Foto Thoralf Alfsson


Det är ju inte heller så lätt att elda upp en betongbyggnad med betongglasfönster.


    

Mordbrandsförsök Funkaboskolan     Foto Thoralf Alfsson


Kravspecen har tydligen varit klarlagd från Kalmar kommun när den nya idrottshallen beställdes till Falkenbergsskolan. Inte är den vacker men det blir besvärligt att elda upp den. Däremot lär det inte dröja många dagar innan den är full med graffiti.

Av Thoralf Alfsson - 12 juli 2013 10:16

Den 1 juli fick vi en ny lag om vård av så kallade papperslösa. Det enda partiet som röstade nej till denna lag i riksdagen var Sverigedemokraterna.


I den mer eller mindre obefintliga debatten som varit har det nästan uteslutande varit vänsterpartister, miljöpartister och så Annie Lööf som försvarat lagen. Övriga partier har varit frånvarande i debatten. Fredrik Reinfeldt och moderaterna drev igenom lagen men jag har inte sett en enda moderat försvara den lokalt i Kalmar län. Delar inte moderaterna och allianskollegorna i Kalmar län statsministerns uppfattning i frågan. Jag får känslan av att politikerna helst lägger locket på och hoppas att debatten skall dö ut. Många kan och vill inte försvara lagen när de ställs tillsvars av den vanlige väljaren.


I veckan var tokvänstern ute och försvarade lagen i en debattartikel i Barometern. Inget förvånande i det. Jag skickade in ett genmäle på debattartikeln som publicerades i dagens tidning men även på nätet, dock utan kommentarsmöjlighet. Läs mitt genmäle.


Jag blev minst sagt förvånad när jag läste mitt genmäle. Barometern hade nämligen tagit bort visa delar av texten. Uppenbarligen var inte dessa delar politiskt korrekt. Att personer som reser in i landet illegalt och ofta försörjer sig på svartjobb eller kriminalitet är tydligen inte ok att skriva enligt Barometern. Jag förstår inte problemet! Jag rekommenderar Barometerns journalister att besöka tingsrätten och studera domar så kanske sanningen även kommer till redaktionen.


Nu hoppas jag få se några moderater försvara lagen om vård av papperslösa i ett svar på mitt genmäle. Eller kanske någon socialdemokrat eller folkpartist vågar ta till orda.


Men jag tror alla mina läsare förstår varför det bara är miljöpartister och vänsterpartister som försvarar denna lag.


UPPDATERING!

Vårt infoblad om vård av papperslösa går åt som bara den och det är dags att göra en ny beställning till tryckeriet. Flera har anmält att man vill dela ut bladet på sin hemort. Är du intresserad av att dela ut bladet någonstans i Kalmar län så går det bra att mejla mig.


 

 

Av Thoralf Alfsson - 10 juli 2013 23:49

Ännu ett inslag i SVT frias av Granskningsnämnden. Förtal och insinuationer om SD är numera vardagsmat i våra public service kanaler. Den ”opartiska” Granskningsnämnder friar allt som har med SD att göra. Jag tror dessa journalister i Granskningsnämnden är väl utvalda att utföra sitt värv. Det vill säga skydda makten! Expo:s anställda tycker säkert att de gör stordåd i media men i själva verket fungerar de som nyttiga idioter åt den politiskt korrekta makteliten.


    


Tyvärr tror jag detta kommer utmynna i någon form av protest mot Granskningsnämnden. Själv känner jag det som fullständigt meningslöst att anmäla något för den partiska nämnden och dess ledamöter. Jag ser det som mer meningsfullt att dela ut flygblad eller informationsblad till hushållen.


Den politiskt korrekta makteliten svänger sig med allt tydligare lögner för att upprätthålla sin maktposition. Verktygslådan behöver ständigt utvecklas för att hålla sanningen borta från de svenska hushållen och väljarna.


Inte minst den politiskt korrekta media vi tvingas leva med. I Barometern publicerades igår ett genmäle skrivet av två vänsterpartister Kaj Raving och Linda Fleetwood. Hur många tror att insändaren som de skickat ett genmäle på publicerats på webben av Barometern. Självklart inte då den var kritisk mot den nya lagen om vård av papperslösa. Att inte publicera huvudartikeln utan endast ett genmäle visar med all tydlighet hur politisk korrekt Barometern är.


Nu har jag skickat in ett genmäle på genmälet och fått ett positivt svar om publicering från Barometerns Anders Blank. Om löftet hålls publiceras det på fredag.


Kaj Raving och Linda Fleetwood menar att vissa framsteg gjorts när det gäller vård av papperslösa. Vilka ytterligare framsteg har Vänsterpartiet i sikte? Hur kan ett landstingsråd vara så fruktansvärt verklighetsfrånvänd?


Dessa människor måste röstas bort från sina maktpositioner i september 2014!

Av Thoralf Alfsson - 10 juli 2013 00:13

 

Tiggare                      Foto Thoralf Alfsson


Idag har vi kunnat se ett reportage i SVT:s nyhetsändningar om en ”grupp” som inte omfattas av den nya lagen om vård för papperslösa. Uppenbarligen vill journalisterna på SVT att Sverige skall bryta mot de EU-lagar som styr hur sjukvården regleras mellan EU-länder. I och för sig är det inget förvånande då ca 70-80 procent av de som jobbar inom public service är vänsterpartister eller miljöpartister.


Troligtvis mår Annie Lööf väldigt illa nu. Vi får se hur hon agerar när det gäller tiggare från Rumänien. Givetvis måste även dessa få fri sjukvård i Sverige. Alla har ju rätt till sjukvård enligt Vänsterpartiet. Det är en mänsklig rättighet.


Se gärna reportaget på följande länk.


Det känns faktiskt väldigt bra att vi kommit igång med att dela ut vårt informationsblad om det huvudlösa beslutet om vård för papperslösa eller rättare sagt till personer som befinner sig illegalt i vårt land. På marknaderna har detta blad delats till alla besökare som pratat med oss. Vissa områden på Öland kommer även få dessa blad utdelade. Idag har ca 500 hushåll fått detta informationsblad på Öland.

Av Thoralf Alfsson - 8 juli 2013 22:41

För nästan exakt ett år sedan skrev jag i flera blogginlägg om Socialnämnden i Kalmar och hur illa man hanterade tillståndsgivningen av alkoholtillstånd. Jag inledde det första blogginlägget enligt nedan.


”Detta blogginlägg är långt och kommer sannolikt innebära att ett antal dörrar slår igen framför mig och att jag gör mig kanske till ovän med flera etablerade personer men jag kan inte stilla se på när Socialnämnden missbrukar sin ställning mot en enskild näringsidkare och samtidigt blundar för de ”goda näringsidkarnas” ständiga felsteg.”


Läs hela mitt blogginlägg om vänskapskorruptionen i Kalmar.


Mitt blogginlägg väckte mycket uppmärksamhet! Tidningen Östran var som vanligt på tå och nappade på alla uppgifter som jag presenterade, dessutom fick jag uppskattning för mitt ställningstagande. Läs detta blogginlägg med en artikel om mitt blogginlägg.


Barometer tog närmare två veckor på sig innan man kom till skott. Läs blogginlägg.


Det hela slutade med att Förvaltningsrätten underkände Socialnämndens beslut. Vilket visar att jag var helt rätt ute med min kritik i mitt blogginlägg. Läs blogginlägg.


Nu är samma Socialnämnd ute i blåsväder igen. Jag har de senaste veckorna uppmärksammat detta och jag har även fått en del samtal om hur socialnämndens ordförande Roger Holmberg styr nämnden.


Förra året var rubriken på mitt första blogginlägg ”Styr vänskapskorruptionen i Kalmar”. Förra året ifrågasatte jag hur det kunde komma sig att företaget Kalmar krogar kunde undkomma med endast varningar trots att man inte klarade flera av kraven för att upprätthålla sina alkoholtillstånd.


Nu har detta blivit än mer aktuellt sedan en av ägarna av Kalmar krogar, Thomas Axeheim fällts för bokföringsbrott vid Kalmar tingsrätt. Förra året var Socialnämnden väldigt snabba med att rycka tillståndet för Bistro bar och ägaren Thomas Kazandzidis, mitt under den heta och viktiga sommarsäsongen.


Nu ligger istället Socialnämnden lågt och Roger Holmberg väntar på att domen skall överklagas eller att den blir lagakraftvunnen. Han har dessutom inga planer att göra något förrän nästa ordinarie möte i augusti.


Barometern skriver idag följande.

”Barometern tog kontakt med restaurangjuristen Åsa Olofsson för att få veta hur det ligger till.

Är man fälld när man är dömd i första instans?

– Nu är det så här att socialnämnden inte behöver vänta på en tingsrättsdom. Blotta misstanken om bokföringsbrott är skäl nog för att rycka alkoholtillstånd. Jag tycker att det är uppseendeväckande att en krögare som är fälld för bokföringsbrott får behålla serveringstillståndet.”

 

Handlar det återigen om vänskapskorruption? Bakom Kalmar krogar finns ju inte bara Thomas Axeheim utan även Ronny Nilsson. Och i kullisserna finns ju även det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson, som utan tvekan drar i trådarna på ”sprattelgubben” Roger Holmberg.


B-G Svedjenäs som nyligen själv var i rejält blåsväder är sannolikt inte så road av Johan Perssons agerande. Svedjenäs skrev nyligen följande på sin blogg.


”Politikern fick husrum hos en god vän vid sin skillsmässa. Är det därför krogimperiet fortfarande har kvar sitt sprittillstånd?”


Fritt översatt blir detta följande enligt min uppfattning.


Det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson blev utkastat av sin fru efter att hans kärleksaffär med det moderata oppositionsrådet Malin Pettersson blev känd. Han fick då bo hemma hos Ronny Nilsson, en av ägarna till Kalmar krogar. Som tack för hjälpen får Kalmar krogar behålla sitt alkholtillstånd trots att en av ägarna dömts för bokföringsbrott.


Så tolkar jag det som B-G Svedjenäs skrivit på sin blogg.


Socialnämndens ordförande Roger Holmberg kommer med största sannolikhet inte agera i denna fråga under sitt nästa möte i Socialnämnden.


Socialdemokraterna pratar alltid om alla människors lika värde men sedan gör man i praktiken skillnad på människor. I detta fall Bistro bars ägare, greken Thomas Kazandzidis och Kalmar krogars ägare, svensken Thomas Axeheim.


Vet ni vad jag tycker att det luktar?

Av Thoralf Alfsson - 7 juli 2013 23:34

Nyheter24 är en sajt som jag bara länkar till i undantagsfall och när de skrivit något riktigt bedrövligt och felaktigt om SD. Idag har man faktiskt lyckats skriva något som jag till viss del tycker är bra. Uppenbarligen har man upptäckt vilka lögner som partiledarna använt mot SD i sina Almedalstal.


Annie Lööf var den senaste i raden med väldiga lögner. Här kommer ett citat från talet.


"Jimmie Åkessons brutala svar på dessa utmaningar är att neka sjuka människor vård. Att skicka hem de som flyr från krig, övergrepp, tortyr. Att göra samhället mer slutet. I den Åkessonska världen klarar vi nämligen allt själva. Vi behöver ingen annan. Vi behöver heller inte visa solidaritet, med någon annan. Ärligt talat, när han står på den här scenen och kallar dagen när papperslösa barn, unga, män och kvinnor för en skammens dag. Då mår jag illa."


Jag gissar att det är bland annat detta som fått Viktor Adolfsson på Nyheter24 att skriva sin krönika med rubriken ”Grattis Jimmie Åkesson”.


Sedan undrar jag hur centerpartister reagerar på att deras partiledare ljuger från Almedalens scen, dessutom i direktsänd TV. Jag tror definitivt inte att det lockar nya väljare, respekten för Annie Lööf borde avta väldigt fort. Frågan är om de som fortfarande finns kvar, stannar kvar fram till den 14 september 2014.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26
27
28
29 30 31
<<< Juli 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se