thoralf

Alla inlägg under juni 2013

Av Thoralf Alfsson - 25 juni 2013 20:33

Imorgon börjar vår marknadssäsong med Borgholms marknad. På fredag kommer vi vara på Algutsrums marknad och veckan därpå efter några dagar i Almedalen är det Kalmar marknad som gäller den 5-6 juli.


Ett bra tillfälle att träffa oss och prata lite politik och dessutom få lite material att sprida till vänner och bekanta. Inte minst vårt infoblad om "Vård för papperslösa".


Det är samtidigt roligt att se att vi blir fler och fler som medverkar på dessa marknadsdagar.


Vi får dessutom se om några marknadsknallar vill diskutera kassaregister efter att jag fått ganska otrevliga mejl tidigare.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 25 juni 2013 10:38

Barometern har en märklig prioritering när det gäller nyheter. Anmälan av Kalmar kommun och Invandrarservice "platsar" uppenbarligen inte i tidningen. Däremot finns idag både foto och text om ett fartyg som ankrat upp några dagar i Kalmarsund. Vilket nyhetsvärde!


Eller är det så att Barometern bojkottar allt som har med Sverigedemokraterna att göra om man bedömer att det kan gynna Sverigedemokraterna?


Barometern är ju en borgerlig tidning men frågan är varför man så ofta skyddar den rödgröna majoriteten i Kalmar.


Östran gör ett betydligt bättre jobb/granskning, trots en minimal budget. 

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 23 juni 2013 14:00

 


Den senaste tiden har det kommit flera beslut från Granskningsnämnden rörande Sverigedemokraterna. Den mest uppmärksammade var givetvis den att det är helt ok att sätta epitetet främlingsfientlig på Sverigedemokraterna och sverigedemokrater i publicistiska sammanhang.


Men det har även kommit beslut rörande Radio Kalmar som lät Katarina Mazetti sväva ut i en rad angrepp och osanningar mot mej i ett program. Programmet anmäldes av en lyssnare men givetvis friades programmet och Radio Kalmar. Så länge det är Sverigedemokrater som utsätts är det uppenbarlige helt ok. Läs mitt blogginlägg.


 


Vem är granskningsnämnden?


Den frågan borde intressera många! Vilken oberoende församling är Granskningsnämnden, som dessutom utses av regeringen. Av Granskningsnämndens sju ordinarie ledamöter är sex sysselsatta inom media och fem av dessa är journalister. Endast Granskningsnämndens ordförande är jurist. Något som borde väcka till eftertanke även hos den mest politiskt korrekta medborgaren.


Med andra ord sitter det ett gäng journalister utsedda av regeringen som granskar sina kollegor/vänner. Givetvis är detta fullständigt uppåt väggarna. Risken för vänskapskorruption är minst sagt påtaglig!


Vem vill fälla sin journalistkollega som man skall mingla med i Almedalen under en hel vecka eller träffar på journalistklubben?


Bland de fyra ersättarna finns även två ”journalister”. Det innebär att utav elva ledamöter har minst 8 av dessa varit verksamma som journalister eller har sin bakgrund som journalist. Här kommer en lista på de som regeringen utsett i Granskningsnämnden.


 


Är då Granskningsnämnden objektiv?


Nej, enligt min uppfattning är det omöjligt att var opartisk i denna situation. I alla andra situationer brukar vi vara väldigt försiktiga med jävssituationer men uppenbarligen inte i detta fall. Att det är lätt att skydda en kollega eller före detta kollega eller arbetsgivare är nog inte så ovanligt.

Varför påstår jag detta! Efter bara någon timmas googlande på nätet framstår bilden som ganska klar över vad Granskningsnämndens ledamöter har sina sympatier, inte är det hos Sverigedemokraterna i varje fall..


Ordförande Henrik Jermsten springer uppenbarligen regeringens ärenden.

I samband med tsunamikatastrofen ansåg han att de så kallade tsunamibanden kunde slängas därför att de inte var en offentlig handling. Läs artikel.

Han var även ledamot i regeringsrätten och beslutade då om de märkliga förhållningsreglerna som stasiforskaren Birgitta Almgren belades med. Något som hon fått lida mycket över. Läs artikel.


Elisabet Bäck, redan den 4 februari pekade Elisabeth Bäck ut Sverigedemokraterna som främlingsfientliga på Kkurirens webbsida. Läs följande blogginlägg.


”Precis som vi borde bli bättre på att visa vad invandringen tillför oss, vad spännande och berikande det är att träffa nya människor och hur viktigt det är med denna invandring för Sverige, när vi inte själva inte föder tillräckligt med barn för att klara arbetskraftsbehovet i framtiden.”


”Elisabet Bäck svarar på slutet ”SD:s partiprogram ger på flera punkter klart uttryck för främlingsfientliga åsikter. Även om jag inte pekat ut alla sverigedemokrater som främlingsfientliga så förutsätter jag att de tror på och följer partiprogrammet”.

Ledarartikel


Maria Edström, kulturskribent. Har varit handledare för en uppsats som behandlar Sverigedemokraterna på en mycket negativt sätt. Uppsatsen finns på nätet.


Jan Holmberg, har tidigare visat prov på sin negativa inställning till SD tidigare i granskningsnämnden då han varit skiljaktig då inslag om SD fällts. Läs artikel.


Ingrid Carlberg, gift med Pär Nuder. Hon har hållit seminarier med Sverigedemokraterna som tema vid Göteborgs universitet.


”Seminariet ingick i den serie som arrangeras av JMG:s gästprofessor Ingrid Carlberg, som inledningsvis kunde berätta om hur hon själv gett sig på att granska den svenska rasismen på 90-talet”

Läs här och här


Pia Kronqvist, har en utbildning inom medie- och kommunikation och hon har arbetat inom både radio och TV. Hon har varit ställföreträdande informationschef på Telia i Stockholm, producent på STARK filmproduktion och vice VD på Emmy-belönade Agaton film och television som producerar vetenskapsdokumentärer för SVT.


Dilsa Demirbag-Sten, behöver det kanske inte sägas så mycket om. Men här kommer ändå några citat som visar på hennes "opartiskhet".


Det blir allt lättare att värva missnöjesröster, och de enda som framstår som en opposition till ”makten” är ett främlingsfientligt parti som hotar med att agera. Jag tror dem. De kommer säkert att agera – ickedemokratiskt."


”Nu sitter vi med lite bitter eftersmak. SD växer och är snart det tredje största partiet i Sverige. Det är aldrig för sent att mota det onda.”


Det är aldrig för sent att mota det onda skriver Dilsa Demirbag-Sten, underförstått SD.


Hur många tror att Dilsa Demirbag-Sten och de andra ledamöterna kommer agera opartiskt och inte utnyttja plattformen i Granskningsnämnden för att "mota det onda"?


Av Thoralf Alfsson - 23 juni 2013 08:16

Landshövding Stefan Carlsson har kommit med sin slutreplik på Barometerns debattsida. Naivt!


Hans argument är minst sagt anmärkningsvärda och borde reta upp väldigt många människor då han i princip nedvärderar svenskar i sitt svar. Mer invandring till Kalmar län tycks lösa alla problem enligt landshövding Stefan Carlsson. Jag anser att våra problem istället kommer öka om invandringen mer eller mindre uteslutande kommer fram den muslimska delen av tredje världen. Naivt att tro något annat.


Ännu en chef på Länsstyrelsen i Kalmar län slutar efter en konflikt med landshövding Stefan Carlsson.

Uppenbarligen kör han över alla chefer som har adekvat utbildning för sitt arbetsområde. Läs artikel.


Prästen Jonas Löhgnn skriver om Linneuniversitetet på debattsidan.


”Vid Kalmars senaste kommunfullmäktigesammanträde blev det tydligt att bara Miljöpartiet tar invändningarna mot att förvisa Linnéuniversitetet till Ölandshamnen på allvar.”


Prästen Jonas Löhgnn har uppenbarlige svårt med budordet ”Du skall icke ljuga”. Sverigedemokraterna har varit negativa och alltid röstade nej till placeringen vid Ölandshamnen. Vi har hela tiden förordat Brofästet (Kalmar nyckel) för ett utbyggt Linneuniversitet.


”Svensk seger i slaget om snuset” var en annan artikel i Barometern skriven av TT. Naivt! Vadå seger? Minister Maria Larsson (KD) anser uppenbarligen att det är en framgång att Sverige får bestämma över sitt eget snus! Jag tar mig för pannan! Med sådana ministrar är det inte underligt att Sverige körs över av EU gång på gång.

Av Thoralf Alfsson - 21 juni 2013 16:34

 

Moder Svea                                      Foto Thoralf Alfsson


Önskar alla mina läsare en glad midsommar med ett foto på Moder Svea som pryder Riksdagshuset.


Idag skulle nog Moder Svea fälla tårar över hur politikerna i riksdagshuset styr vårt rike. Jag hoppas alla mina läsare gör allt för att så många som möjligt kommer till insikt om hur Alliansen och de Rödgröna förstör vårt fosterland. Vi har drygt ett år på oss att övertyga stora delar av vår befolkning innan ödesdagen den 14 september 2014.


Trevlig Midsommar!


Enligt Sentio skulle detta ge 49 mandat i riksdagen!


 

Av Thoralf Alfsson - 20 juni 2013 19:30

 


Idag har jag gjort en polisanmälan av Kalmar kommun och Invandrarservice! Anledningen är givetvis hur bedrövligt Kalmar kommun hanterat den granskning som kommunens revisorer utförde under förra året. I rapporten riktar man mycket skarp kritik mot Invandrarservice och hur handläggning och dokumentation gått till. I sin bedömning skriver revisorerna följande.


”Genomgången av personakter visar på ett stort antal brister i handläggning och dokumentation. Vi bedömer därför att det förekommit genomgående brister i handläggningen av ekonomiskt bistånd inom invandrarservice. Handläggningen har inte levt upp till krav som ställs i lagar, författningar och kommunens riktlinjer.

Bristerna har haft negativ inverkan på den enskildes rättsäkerhet och i vissa fall orsakat kommunen ekonomisk skada.”


När dessa brister uppdagades flyttades utbetalningarna från Invandrarservice till socialförvaltningen. Resultatet av denna flytt blev enligt mediauppgifter att utbetalningarna minskade med ca 1 miljon kronor/månad. De lägre utbetalningarna fick till följd att socialförvaltning fick anlita ett vaktbolag då personer blev aggresiva när bidragen minskade i storlek.


Nu har det gått ett år sedan granskningsrapporten blev offentlig men konsekvenserna för de enskilda tjänstemännen som brutit mot lagar, författningar och kommunens riktlinjer har uteblivit. Kommunens egen utökade granskning rann ut i sanden och lades ner på grund av bristande dokumentation. Helt makalöst! Men samtidigt understryker det hur allvarliga bristerna varit på Invandrarservice. Efter detta halvhjärtade försök från kommunens sida har det varit locket på som gäller!


Åklagare har inte kunnat starta en granskning på grund av att det saknats en anmälan.


Jag har i ett blogginlägg uppmanat Kalmar kommun att göra en polisanmälan mot sig själva men utan respons.


Istället har det kommit flera anmärkningsvärda uttalanden från tjänstemän och det socialdemokratiska kommunalrådet Anette Lingmerth. Ansvarige på Invandrarservice Lars-Ove Angré, förklaring till bristerna i dokumentation är hög arbetsbelastning och att personalen prioriterat det enskilda mötet och tillgängligheten. Med andra ord man har skitit i dokumentation och de lagar som finns, inte minst bokföringskrav. Frågan som också måste ställas är om det då också funnits möjligheter att stoppa pengar i egen ficka.


Det socialdemokratiska kommunalrådet Anette Lingmerth har haft en minst sagt arrogant inställning till att det begåtts fel och menat att inga brott begåtts. Hur kan hon veta det? Hon tycks mena att tjänstemän inom kommunen inte behöver följa lagar. Dessutom ansåg hon att en interpellation med samröre med invandringen till Kalmar var ”unken” när den ställdes. Ett minst sagt anmärkningsvärt uttalande från kommunalrådet.


Jag har tidigare gjort en JO-anmälan men den lades ner. Jan-Ingemar Lundström (M) har gjort en anmälan till Socialstyrelsen men de vidtog heller inga åtgärder.


Egentligen räcker det med att läsa en enda rad i revisorernas granskningsrapport för att göra en polisanmälan.


”Handläggningen har inte levt upp till krav som ställs i lagar, författningar och kommunens riktlinjer.”


Denna meningen och hur Kalmar kommun hanterat granskningrapporten är grunden för att göra en polisanmälan och därmed ge åklagare en möjlighet att granska om det begåtts något brottsligt.


Jag anser dock fortfarande att Kalmar kommun borde tagit detta steg själva när man inte själva klarade av att genomföra den utökade granskningen av Invandrarservice. Eller var det bara ett spel för gallerierna?


UPPDATERING!


Mycket bra artikel om min polisanmälan i Östran, skriven av Ulf Carlsson. Utan en massa epitet, med en saklig och objektiv ton.


Verkligen synd att Östran inte lägger upp den på nätet! Den hade genererat många läsare.


Länk till artikel i Östran

Av Thoralf Alfsson - 20 juni 2013 14:11

Om dessa personer grips och lagförs finns bara ett straff. Utvisning på livstid!


 


Kommer den politiskt korrekta Barometern skriva om detta?


http://www.nyheterna.net/NYHETER/Oskarshamn/Kvinna-utsattes-foer-hatbrott

Av Thoralf Alfsson - 19 juni 2013 12:24

Jag brukar ofta peka ut de subventioner som vindkraften har i många fall i förhållande till vattenkraft och kärnkraft. De märkligaste skatterna är ändå de som inte är kopplade till produktionen.


När man synar fastighetsskatten på elproduktionsanläggningar och den termiska effektskatten som finns på kärnkraften så framstår den fullständiga obalansen mellan de olika energislagen. Att vattenkraft som i allra högsta grad är en förnyelsebar energikälla är så fruktansvärt missgynnat är väldigt bedrövligt.


Under 2012 betalade vindkraftsägarna endast drygt 28 miljoner kronor i fastighetsskatt. Det skall jämföras med ca 3700 miljoner kronor för vattenkraftsägarna. Förvisso producerar vattenkraften 10 ggr mer el energi än vindkraften men skillnaden är ändå enorm.


Än större blir skillnaden när det gäller kärnkraften om även den termiska effektskatten räknas in och hamnar då på ca 4200 miljoner kronor för 2012.


Om man slår ut dessa kostnader på producerade TWh för respektive energislag så framstår skillnaderna väldigt väl och alla inser säkert vilka enorma subventioner som vindkraften åtnjuter i förhållande till vattenkraften.


 


 Jag anser att fastighetsskatten på vindkraft skall höjas rejält! Men jag anser också att särskilt den småskaliga vattenkraften borde få lägre kostnader genom en lägre fastighetsskatt.


I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). Lika många kraftverk är tagna ur drift men skulle kunna återstartas.


En anledning till oviljan att investera i småskalig vattenkraft är bland annat den höga fastighetsskatten.


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17
18
19 20 21
22
23
24
25 26 27 28 29 30
<<< Juni 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se